:

Hur får jag reda på vem som äger en fastighet?

Innehållsförteckning:

 1. Hur får jag reda på vem som äger en fastighet?
 2. Hur hittar man information om en fastighet?
 3. Vem ska Fastighetsdeklarera?
 4. Var hittar man information om lagfarter?
 5. Kan man se om en person äger en fastighet?
 6. Hur kan man bevisa att man äger en fastighet?
 7. Kan man kolla om någon äger en fastighet?
 8. Vad händer om man inte lämnar in Fastighetsdeklaration?
 9. Måste man lämna in Fastighetsdeklaration?
 10. Är alla lagfarter offentliga?
 11. Vem är lagfaren ägare?
 12. Finns det fastigheter utan ägare?
 13. Kan man äga ett hus utan lagfart?
 14. Hur ger man bort en fastighet?
 15. Vad granskar Skatteverket extra 2023?

Hur får jag reda på vem som äger en fastighet?

Beställ en ägarbild över en fastighet/adress med information om köpesumma, inteckningar ägare och ägarhistorik.

Börja fylla i gatuadressen i sökrutan här ovanför så kommer förslag på vilken adress ni eftersöker. Välj den som stämmer in på era önskemål och klicka på den gröna knappen 'Sök". Kontrollera på kartan att det är rätt adress och välj "Lägg i varukorg" om ni vill beställa ut informationen om fastigheten och ägare.

Hur hittar man information om en fastighet?

– Stockholm Skoftebyn 1:36Stockholm = namnet på områdetSkoftebyn = namnet på traktenSiffran 1 = blocknummerSiffran 36 = enhetsnummer

Fastigheten Stockholm Skoftebyn 1:36 är sannolikt en av många avstyckade fastigheter från ursprungsfastigheten Stockholm Skoftebyn 1.

Vem ska Fastighetsdeklarera?

Nu är det snart dags att deklarera för dina inkomster och eventuella avdrag under 2022. Innan du sätter igång kan det vara bra att ha koll på vilka datum som gäller, bland annat för när du ska lämna in fastighetsdeklaration och när du ska betala in kvarskatt.

Senast den 2 maj 2023 måste din inkomstdeklaration finnas hos Skatteverket, men ett gott råd är att inte vänta för länge med att göra din deklaration. Du kanske behöver kolla upp och stämma av en del uppgifter och då kan det vara skönt att vara ute i god tid. Det är också bra att tidigt beräkna om du kommer få kvarskatt. För belopp över 30 000 kronor börjar nämligen en kostnadsränta på 1,25 procent att räknas från och med den 13 februari.

Om du sålt en bostad under året ska du deklarera för vinsten eller förlusten. Vi förklarar allt om hur det går till. 

Var hittar man information om lagfarter?

En fastighetsbeteckning är den unika beteckning som varje fastighet blir tilldelad av Lantmäteriet. Fastighetsbeteckningen består av ett områdesnamn, traktens namn (men i städer ett valt namn), ett blocknummer, ibland följt av ett kolon och ett enhetsnummer. Fastighetsbeteckningar kan alltså se ut såhär: Stockholm Marevik 23. Om den fastigheten delades upp får den nybildade fastigheten det första lediga enhetsnumret – Stockholm Marevik 23:1. Med andra ord har fastigheter med höga enhetsnummer ofta styckats av från den ursprungliga fastigheten.

Det är lätt att tänka på hus när man hör ordet fastighet, men i det här sammanhanget betyder ordet ett avgränsat markområde, som en tomt, en åker eller del av en sjö. Fasta byggnader, växter och staket inom markgränsen är sådant som vanligen hör till fastigheten, så kallade fastighetstillbehör.

Kan man se om en person äger en fastighet?

 • I den allmänna delen finns en översikt över fastigheters och samfälligheters indelning. Här finns uppgifter som fastighetsbeteckningar, areal, detaljplaner, översiktsplaner och övriga bestämmelser. Uppgifterna ändras genom en lantmäteriförrättning vid till exempel en avstyckning, en fastighetsreglering, en sammanläggning eller en klyvning. I denna del av fastighetsregister finns också en digital registerkarta som visar bland annat detaljplaner och naturreservat samt byggnadsminnen och fasta fornlämningar. Uppgifterna är inte giltiga i rättsliga sammanhang utan då ska istället förrättningsakten med tillhörande förrättningskarta användas.
 • I inskrivningsdelen ansöker man om lagfart vid ett fastighetsköp eller vid ett arv, en bodelning, en gåva eller ett dödsbo. Förutom uppgifter om lagfarter, tomträtter och inteckningar finns även information om konkurs, utmätningar, servitut, nyttjanderätter och ägarhistorik i inskrivningsdelen. Uppgifterna uppdateras dagligen och gäller i rättsliga sammanhang.
 • Adressdelen i fastighetsregistret visar så kallade belägenhetsadresser och uppdateras av respektive kommun. Dessa är unika och består av till exempel kommun, adressplats, postort och postnummer för att ange en position för en viss plats. Belägenhetsadresserna används av Skatteverket för folkbokföringen men även polisen, sjukvården och brandkåren kan använda adressdelen vid utryckningar.
 • Byggnadsdelen visar information om olika byggnader. Det kan vara både bostadsbyggnader och allmänna byggnader och används inom statlig, kommunal och privat verksamhet.
 • I taxeringsuppgiftsdelen finns taxerings- och värderingsenhetsuppgifter för mark och byggnader. Denna del av fastighetsregistret används till exempel av banken vid en kreditgivning och av mäklare vid bostadsförsäljningar. Fastighetstaxeringen fastställs av Skatteverket varje år.

Hur kan man bevisa att man äger en fastighet?

En lagfart måste finnas för att bevisa att man äger en fastighet. En lagfart är därmed närmast ovärderlig i juridisk mening, eftersom det tydliggör ditt förvärv av fastigheten.Förutom det uppenbara värdet för fastighetsägaren ger lagfarten även möjlighet att föra statistik över forna fastighetsägare. Lagfarten fyller alltså en juridisk roll men ger även myndigheter möjlighet att kartlägga ägande och förvärv av fastigheter.

Kan man kolla om någon äger en fastighet?

I Vem Äger Fastigheten kan du logga in med Bank-ID för att se vem som äger en fastighet. Du söker på en fastighetsbeteckning och får tillbaka namn och adress på ägaren.

Om du inte känner till fastighetsbeteckningen så hittar du den i e-tjänsten Min karta. Klicka på den aktuella fastigheten så visas fastighetsbeteckningen.

Vem Äger Fastigheten är främst riktad till privatpersoner som av rent privata skäl vill ta reda på vem som äger en fastighet. Men tjänsten får användas av:

 • Privatpersoner
 • Du som i din yrkesroll omsätter egendom, till exempel mäklare

Oavsett vem du är så måste ditt ändamål med att använda tjänsten vara antingen ”privat behandling” eller ”omsättning av sådan egendom som registreras i fastighetsregistret”. Du kan läsa mer om vad detta innebär i tjänstens villkor. Genom att godkänna villkoren för användning av tjänsten intygar du att personuppgifterna ska användas för något av dessa ändamål.

Vad händer om man inte lämnar in Fastighetsdeklaration?

Om du har ett särskilt skäl och behöver ansöka om anstånd för 1-4 stycken fastigheter, använder du denna blankett.

Måste man lämna in Fastighetsdeklaration?

Du som har sålt med vinst kan betala in vinstskatten direkt efter att du har sålt bostaden om du vill. Skriver du på köpekontraktet under 2022 betalar du så här för att slippa ränta på ditt skattekonto:

Om din kvarskatt blir mer än 30 000 kronor behöver du betala in den del av kvarskatten som överstiger 30 000 kronor, så att den är bokförd senast den 13 februari 2023. Betala in resterande belopp så att de är bokförda senast den 3 maj 2023. Om din kvarskatt blir högst 30 000 kr slipper du att betala ränta om inbetalningen är bokförd senast den 3 maj 2023.

Om du sålt din privata bostadsrätt med förlust, är det möjligt att dra av halva förlustsumman. Men denna del slås också ihop med andra inkomster och utgifter av kapital. Om förlusten är större än de övriga vinsterna och inkomsterna får du ett underskott av kapital som du kan göra avdrag för. 

Är alla lagfarter offentliga?

Då man beställer utdrag eller intyg ska man veta den aktuella fastighetsbeteckningen. Fastighetsbeteckningen kan man reda ut bl.a. med tjänsten på Lantmäteriverkets webbplats.

Vem är lagfaren ägare?

I Vem Äger Fastigheten kan du logga in med Bank-ID för att se vem som äger en fastighet. Du söker på en fastighetsbeteckning och får tillbaka namn och adress på ägaren.

Om du inte känner till fastighetsbeteckningen så hittar du den i e-tjänsten Min karta. Klicka på den aktuella fastigheten så visas fastighetsbeteckningen.

Vem Äger Fastigheten är främst riktad till privatpersoner som av rent privata skäl vill ta reda på vem som äger en fastighet. Men tjänsten får användas av:

 • Privatpersoner
 • Du som i din yrkesroll omsätter egendom, till exempel mäklare

Oavsett vem du är så måste ditt ändamål med att använda tjänsten vara antingen ”privat behandling” eller ”omsättning av sådan egendom som registreras i fastighetsregistret”. Du kan läsa mer om vad detta innebär i tjänstens villkor. Genom att godkänna villkoren för användning av tjänsten intygar du att personuppgifterna ska användas för något av dessa ändamål.

Finns det fastigheter utan ägare?

I speciella fall kan en fastighet bli herrelös efter att ett företag gått i konkurs. Konkursförvaltaren säljer av det upplösta bolagets tillgångar men i sällsynta fall kan det vara svårt att hitta en köpare.

Det kan handla om en bit mark som är förorenad och på grund av ett saneringsbehov rent av kan ha ett minusvärde. Eftersom förvaltaren också har krav på sig att själva konkursförfarandet inte ska bli för dyrt i sig har de då ett speciellt verktyg i lådan.

– De kan då välja att abandonera fastigheten. Då går den tillbaka till fastighetsägaren som i det här fallet är ett upplöst bolag. Det är då en fastighet blir herrelös på riktigt, säger Anders Kristensson.

Ofta flyger de herrelösa husen under radarn för de flesta. I lantmäteriets fastighetsförteckning finns alltid en ägare registrerad, i det här fallet det upplösta bolaget. Det krävs alltså en samkörning med Skatteverkets organisationsregister för att ta reda på vilka fastigheter som i realiteten saknar ägare.

I samband med att ny lagstiftning kom på plats gjordes en sådan utredning 2004. Den kom fram till att det fanns 365 herrelösa fastigheter i Sverige vid det tillfället. Hur läget ser ut nu är det ingen som vet.

Det händer att lantmäteriet eller Trafikverket stöter på dem när man ska dra ledningar eller vägar. Då måste man ta kontakt med markägaren men ibland dyker det upp fall där ägaren visar sig vara ett upplöst bolag. Det hände i Mark när ledningar skulle dras i Skene.

Kan man äga ett hus utan lagfart?

En lagfart är ett dokument med information som rör ditt fastighetsköp. Det visar bland annat vem som äger fastigheten, hur köpet gick till, köpeskillingen och fastighetens historik. Lagfarten ska även ha med giltiga köpehandlingar – det vill säga originalavtalet för köpet. Vid överlåtelse av tomträtt behöver du också en lagfart som ägarbevis.

Enligt lag ska en lagfart registreras senast tre månader efter att ni undertecknat köpekontraktet. Ansökan skickas till Lantmäteriet. Din bolånebank – förutsatt att du har en sådan – hjälper vanligen till med ansökan och registreringen av lagfarten.

När du köper en fastighet behöver du en lagfart som bevisar att du är den rättmätiga ägaren.

Hur ger man bort en fastighet?

Bostad & Fastighet

Hej ! Vi är sambos och äger 50% av vår fastighet vardera. Pga sambos ekonomi ska hon ge sin del som gåva till mig så att jag står som ägare och ensam låntagare. Hur gör man ? Är det möjligt ?

Vad granskar Skatteverket extra 2023?

Skatteverket meddelar att städ-, transport- och byggbranschen ska granskas särskilt i år.

I städbranschen ska granskningen fokusera på städföretag vars verksamhet riktar sig mot andra företag, och dess lokaler (exempelvis industri- eller kontorsstädning). Det är alltså inte städning i privatbostäder som kommer vara föremål för en särskild granskning.

Granskningen kommer inte kunna ske genom kontroll i realtid, som är möjligt i andra branscher genom exempelvis så kallade personalliggare. Istället ska man samverka med polis och arbetsmiljöverket för att uppnå önskad effekt.