:

Vad menas med org nr?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med org nr?
 2. Hur ser ett org nr ut?
 3. Vad är organisationsnummer på faktura?
 4. Hur skiljer man på personnummer och organisationsnummer?
 5. Vem använder org?
 6. Är .org en pålitlig källa?
 7. Är VAT-nummer och organisationsnummer samma sak?
 8. Måste man ha ett organisationsnummer?
 9. Vad gör man med organisationsnummer?
 10. Är organisationsnummer och momsregistreringsnummer samma sak?
 11. Vad betyder 16 i organisationsnummer?
 12. Kan man lita på .org?
 13. Hur vet man att en källa inte är trovärdig?
 14. Vilken källa är mest trovärdig?
 15. Hur får jag reda på VAT nummer?

Vad menas med org nr?

Skatteåterbäring är de pengar du får tillbaka av staten om du har betalat in för mycket skatt under året. Om du har betalat mer skatt än vad du är skyldig att betala, får du helt enkelt tillbaka den överskjutande summan som skatteåterbäring.

Hur ser ett org nr ut?

Organisationsnumret är unikt för varje företag och skrivs med tio siffror. Så här kan ett organisationsnummer se ut: 

När du skickar ut fakturor eller kvitton från ditt företag måste du ange ditt företags organisationsnummer, eftersom det används för att identifiera ditt företag. För att juridiska personer ska kunna ingå bindande avtal måste man ha ett giltigt organisationsnummer. 

Organisationsnumret används även när du har kontakt med andra myndigheter och organisationer, till exempel Skatteverket eller Bolagsverket. 

Du behöver inte memorera ditt organisationsnummer, men du behöver ha det nerskrivet så att du har det nära till hands när du behöver använda det – till exempel när du ska fakturera någon. 

Vad är organisationsnummer på faktura?

Organisationsnummer fungerar som identitetsbeteckning för juridiska personer (företag, bolag, föreningar och vissa andra organisationer), på motsvarande sätt om personnumret fungerar som identitetsbeteckning för fysiska personer.

Med enskilda firma använder sig av innehavarens (den fysiska personens) personnummer som organisationsnummer i och med att innehavaren är personligt ansvarig för företagets åtaganden och skulder. Företagets organisationsnummer måste alltid framgå på fakturor eftersom det används för att identifiera en juridisk person av svenska myndigheter och andra organisationer.

Organisationsnumret är unikt för vare bolag och består av 10 siffror och ett skiljetecken enligt formatet ÅÅMMDD-XXXX. Den sista siffran är en kontrollsiffra som används för att kontrollera person- eller organisationsnumrets giltighet.

Hur skiljer man på personnummer och organisationsnummer?

Organisationsnummer fungerar som ett personnummer, fast för en juridisk person dvs. myndigheter, företag, organisationer mm. Organisationsnummer infördes år 1975 och är en svensk företeelse. Även företagens momsregistreringsnummer, eller VAT-numret bygger till stor del på momsnumret.

Ett enhetligt system för identifiering av juridiska personer behövs bl.a. för att underlätta det allt större informationsutbytet mellan olika företag och mellan företag och myndigheter.

För att kunna ingå ett bindande avtal måste en juridisk person ha ett organisationsnummer. Detta krav finns inte för en enskild firma då den juridiska skiljelinjen mellan verksamheten (firman) och innehavaren saknas. För enskilda firmor gäller därför näringsidkarens personnummer som organisationsnummer.

Vem använder org?

Det är inte alltid lätt att veta vilken toppdomän som passar bäst. .com är populär men det behöver inte alltid vara den bästa lösningen för dig. Det finns många alternativ att välja bland, vi kan hjälpa dig att välja det som fungerar bäst för dig.

I den här artikeln hjälper vi dig att fundera ut om det är bäst att välja domänen .se, domänen .com eller någon annan domänändelse.

Är .org en pålitlig källa?

När du granskar tryckta och digitala källor finns det några frågor du kan ställa dig för att undersöka deras tillförlitlighet:

 • Vem är upphovsperson?Finns det en angiven författare eller utgivare, och kan du kontrollera deras auktoritet på området?
 • Vilket syfte har innehållet?Vill författaren informera, påverka, provocera eller kanske sälja?
 • För vem är materialet skrivet?Vilken målgrupp riktar sig texten till, och passar svårighetsnivån ditt syfte?
 • Hur aktuell är informationen?När sammanställdes materialet, och är det uppdaterat nyligen? Finns det nya upplagor?
 • Hur trovärdigt är innehållet?Hur väl täcker källan ämnet? Uppfattar du texten som objektiv? Om det finns referenser i texten och litteraturförteckning, är de relevanta?

Kom ihåg: Jämför gärna med andra källor! Du bör alltid fundera över om källan är relevant för ditt ämne. 

Är VAT-nummer och organisationsnummer samma sak?

Nej, det är ingen skillnad mellan VAT-nummer och momsregistreringsnummer. VAT-nummer är den internationella benämningen, men syftar på precis samma sak som momsregistreringsnummer. Exempelvis om du gör affärer med företag utomlands kan du stöta på benämningen VAT-nummer.

VAT-nummer används för att underlätta handel mellan företag från olika länder. Det gör det möjligt att korrekt identifiera att företag är momsregistrerade och säkerställer att moms betalas och redovisas korrekt. Detta är viktigt eftersom momsen är en viktig inkomstkälla för många länder.

Måste man ha ett organisationsnummer?

Organisationsnummer fungerar som ett personnummer, fast för en juridisk person dvs. myndigheter, företag, organisationer mm. Organisationsnummer infördes år 1975 och är en svensk företeelse. Även företagens momsregistreringsnummer, eller VAT-numret bygger till stor del på momsnumret.

Ett enhetligt system för identifiering av juridiska personer behövs bl.a. för att underlätta det allt större informationsutbytet mellan olika företag och mellan företag och myndigheter.

För att kunna ingå ett bindande avtal måste en juridisk person ha ett organisationsnummer. Detta krav finns inte för en enskild firma då den juridiska skiljelinjen mellan verksamheten (firman) och innehavaren saknas. För enskilda firmor gäller därför näringsidkarens personnummer som organisationsnummer.

Vad gör man med organisationsnummer?

Ett organisationsnummer består av tio siffror, först sex siffror sedan ett bindestreck följt av resterande fyra siffror, exempelvis: 554671-4474. Formatet är väldigt lätt att förväxla med ett personnummer.

Medan ett personnummer antingen har 0 eller 1 som tredje siffra, har ett organisationsnummer alltid en siffra som är 2 eller högre som tredje siffra. Den första siffran i organisationsnummret anger alltsom oftast vilken typ av företag det handlar om.

Är organisationsnummer och momsregistreringsnummer samma sak?

VAT står för Value Added Tax och är den internationella beteckningen av momsregistreringsnummer (momsnummer). Det är unikt för varje företag och visar att företaget är registrerat för moms i sitt land.

Varje gång du skickar en faktura är det viktigt att VAT-numret är synligt och korrekt angivet. Här får du lära dig mer om VAT-nummer och varför det är nödvändigt att ha.

För varje vara eller tjänst du köper betalar du moms som är inräknad i priset. Det märker du inte som privatperson, men är du däremot företagare finns det andra regler att följa. När du säljer en produkt ska du ta moms från kunden som du sedan ska redovisa och betala till staten.

Om din firma ska bedriva försäljning av momspliktiga varor eller tjänster ska du momsregistrera den senast 2 veckor innan du börjar din verksamhet. Det kan du göra på två sätt:

Vad betyder 16 i organisationsnummer?

Organisationsnummer fungerar som ett personnummer, fast för en juridisk person dvs. myndigheter, företag, organisationer mm. Organisationsnummer infördes år 1975 och är en svensk företeelse. Även företagens momsregistreringsnummer, eller VAT-numret bygger till stor del på momsnumret.

Ett enhetligt system för identifiering av juridiska personer behövs bl.a. för att underlätta det allt större informationsutbytet mellan olika företag och mellan företag och myndigheter.

För att kunna ingå ett bindande avtal måste en juridisk person ha ett organisationsnummer. Detta krav finns inte för en enskild firma då den juridiska skiljelinjen mellan verksamheten (firman) och innehavaren saknas. För enskilda firmor gäller därför näringsidkarens personnummer som organisationsnummer.

Kan man lita på .org?

När du sparar på ett investeringssparkonto betalar du en så kallad schablonskatt. Det gör att du kan handla fonder och aktier utan att behöva skatta vid varje affär.

Pengarna är skattade och klara när du tar ut dem, och du behöver heller inte tänka på att ta upp dina affärer i deklarationen – det löser vi åt dig.

Hur vet man att en källa inte är trovärdig?

Hur vet vi vilka trovärdiga källor vi kan lita på? Att lyssna mer på trovärdiga källor är viktigt eftersom det vi tror på påverkar våra åsikter och vad vi gör. Våra åsikter byggs upp av både egna upplevelser, hur andra beskriver verkligheten och vilken fakta vi tror på. Om vi inte använder trovärdiga källor till fakta innebär det inte bara att vi får sämre betyg i skolan utan det kan också leda till att vår uppfattning om omgivningen blir sämre. Därför är det viktigt att kunna avgöra vad som är trovärdiga källor, hur trovärdiga källor ser ut och hur vi känner igen dem.

Många säger att vi ska lita mer på experter, men hur vet vi vilka som är experter och hur kan vi lita på dem? Dessutom är forskningsrapporter ofta svåra att läsa och ta till sig för oss som inte är experter så vi behöver använda andra källor för att få kunskap, som exempelvis nyhetsartiklar, webbsidor, lärare eller andra som förklarar saker mer begripligt.

Vilken källa är mest trovärdig?

Om du vill veta vem som står som innehavare för ett domännamn använder du tjänsten Whois. Det är en databas över domänregistreringar. Utländska webbadresser, det vill säga dem som inte slutar på .se eller .nu, hittar du på www.whois.com . Svenska webbadresser hittar du på www.internetstiftelsen.se.

En sak som är bra att kunna när det gäller att granska källor på webben är att känna till hur internets adressystem, det så kallade domännamnsystemet (DNS) fungerar. En webbadress kan hjälpa dig att dra slutsatser kring vem som står bakom källan eller den informationen du tar del av på webben. Här har vi brutit ned en länk till den plats på webben där du finner information om Internetstiftelsens internet­guider i sina olika beståndsdelar.

När du har en länk i din webbläsares adressfält, men inte hittar inform­ation om vem som står bakom sajten kortar du ned länken från höger till vänster:

http://www.iis.se/internet-for-alla/guiderhttp://www.iis.se/internet-for-alla/http://www.iis.se

Genom att korta ner från höger hamnar du på den huvudadress där det kan finnas information om vem som skapat innehållet på den längre adressen (länken, URL:en).

Det finns ett enkelt sätt att undersöka vilka webbplatser som länkar till den källa (webbplats) som du vill granska. Med hjälp av sökordet link och ett ­kolon, följt av en webbadress, (link:www.iis.se) i sökfältet kan du med hjälp av Google ta reda på vilka sajter som länkar till adressen och hur många de är. Motsvarande kommando i söktjänsten Yahoo är site: www.iis.se

Innan du använder information från en webbplats bör du besvara följande frågor för att värdera den.

 • Vem är avsändaren? Finns det en informations- eller kontaktsida som berättar vem eller vilka som står bakom sajten? Finns det andra uppgifter om vem som är avsändare? Hur värderar du kunskaperna du får om avsändaren? Hur påverkar det innehållet? Vem har skapat sajten? Är det en myndighet? En privatperson? Ett lärosäte? Är det en organisation? Är det ett företag? Vilken betydelse har det för hur du värderar innehållet? Värdera och ta ställning.
 • Vilket är syftet med webbplatsen? Vill den inform­era? Presentera fakta? Propagera för en åsikt? Sälja något? Underhålla? Har den flera olika syften? Är sajten reklamfinansierad eller inte? Hur påverkas innehållet av vilken sorts webbplats det är? Värdera och ta ställning.
 • Vilken är målgruppen? Är innehållet komplicerat eller lätt att förstå? Är texterna välskrivna eller dåligt översatta? Stämmer angivna fakta? Hänvisas det till källor? Finns det något datum som visar när den uppdaterades senast? Fungerar länkarna?
 • Kan du få informationen från andra ställen? Vilka ­andra webbplatser eller webbsidor länkar till den sajt du undersöker?

Hur får jag reda på VAT nummer?

Du kan kontrollera köparens momsregistreringsnummer på följande sätt.

Kontrollera formatet. Köparens momsregistreringsnummer ska innehålla rätt antal tecken med mera enligt vad som gäller för respektive land.