:

Får man skatteavdrag för solceller?

Innehållsförteckning:

 1. Får man skatteavdrag för solceller?
 2. Hur fungerar skattereduktion på solel?
 3. Hur stort är skatteavdraget för solceller?
 4. Vilka avdrag kan man göra på solceller?
 5. Vad gäller för solceller 2023?
 6. Hur mycket får man tillbaka på solceller?
 7. Hur mycket ökar Husvärdet med solceller?
 8. Får man el från solceller på vintern?
 9. När lönar det sig inte med solceller?
 10. När är det lönt med solceller?
 11. Vad är rimligt att betala för solceller?
 12. Hur får man bort snö från solceller?
 13. Hur ser elräkningen ut med solceller?
 14. Hur effektivt är solceller på vintern?
 15. Hur mycket el får man av solceller på vintern?

Får man skatteavdrag för solceller?

Vad är det gröna avdraget för solceller?  Solenergi är en viktig del i omställningen mot ett fossilfritt samhälle. Det gröna avdraget, eller ”Skattereduktionen för grön teknik” som det heter, är ett skatteavdrag som ska stimulera att privatpersoner installerar solceller genom att göra det mer fördelaktigt ekonomiskt.

Vad är skillnaden mot det gröna avdraget för 2022? I det förslag som trädde i kraft 1 januari 2022 var avdraget 15 procent. Till 2023 höjdes avdraget med fem procentenheter till 20 procent. Avdraget gäller både material och arbetskostnad för installation av solceller.

Hur fungerar skattereduktion på solel?

 • Skattereduktionen berättigas till småskaliga producenter av grön el.
 • Skattereduktionen ligger på 60 öre per såld kWh el.
 • Du kan max få skattereduktion för 30 000 kWh per år alternativt för så många kWh el du köper under året.
 • För att ha rätt till skattereduktionen måste huvudsäkringen vara under 100A.
 • Det finns inget officiellt slutdatum för skattereduktionen idag.

Skattereduktionen på 60 öre är tillgänglig för mikroproducenter av förnybar el. Till förnybar el räknas bland annat solenergi, vindkraft, vågkraft och tidvattenkraft. Privatpersoner, näringsverksamheter, dödsbon och andra juridiska personer har rätt till reduktionen så länge de uppfyller kraven nedan.

Hur stort är skatteavdraget för solceller?

Att solcellsbidraget inte längre går att ansöka om behöver inte vara dåliga nyheter! Som vi nämnde ovan så ersattes investeringsstödet med grönt avdrag och därför har du fortfarande möjligheten att installera solceller på ditt tak för en lägre kostnad.

Förutom skattereduktion för solceller så berättar vi om vilka avdrag som gäller om du blir en mikroproducent av elektricitet. Du kommer se att med rätt skatteavdrag kan du både spara och tjäna tusentals kronor!

För själva installationen av solceller ges ett avdrag på högst *15 procent - vilket dras av, av installatören, för arbete och material. Maxbeloppet som du totalt kan nyttja ligger på 50 000 kr per år. Är ni två som äger huset tillsammans kan ni båda få avdrag, alltså ett skatteavdrag på MAX 100 000 kr per år!

*OBS! Det egentliga värdet blir exakt 19,40% då resekostnader och projektering inte är avdragsgilla kostnader.

Så här erhålls avdragssatsen på 19,40%:Skatteverket räknar med att 3% av totalkostnaden utgörs av resekostnader och projektering. Alltså dras 0,03 x 20 = 0,60% från det totala stödet på 20%, det vill säga: 20%-0,60% vilket resulterar i att det gröna avdraget totalt hamnar på 19,40%.

Vilka avdrag kan man göra på solceller?

Det gröna skatteavdraget gäller för dig som anlitar ett företag för att installera solceller, en laddplats eller ett system för energilagring. Avdraget gäller bara kostnader för arbete och material.

Från och med den 1 januari 2023 är det mer förmånligt att installera solceller. Då höjs ditt skatteavdrag på fakturan från 15 till 20 procent – om du har tillräckligt mycket skatt att räkna av reduktionen mot.

För laddpunkter – till exempel en laddningspunkt till elfordon – kan du få upp till 50 procent i avdrag. Det gäller även lagring av egenproducerad elenergi – med till exempel ett solcellsbatteri.

Kom ihåg: Du är berättigad till det nya avdraget även om du har beställt solcellsanläggningen under 2022 – så länge installationen sker 2023.

Vad gäller för solceller 2023?

Att solcellsbidraget inte längre går att ansöka om behöver inte vara dåliga nyheter! Som vi nämnde ovan så ersattes investeringsstödet med grönt avdrag och därför har du fortfarande möjligheten att installera solceller på ditt tak för en lägre kostnad.

Förutom skattereduktion för solceller så berättar vi om vilka avdrag som gäller om du blir en mikroproducent av elektricitet. Du kommer se att med rätt skatteavdrag kan du både spara och tjäna tusentals kronor!

För själva installationen av solceller ges ett avdrag på högst *15 procent - vilket dras av, av installatören, för arbete och material. Maxbeloppet som du totalt kan nyttja ligger på 50 000 kr per år. Är ni två som äger huset tillsammans kan ni båda få avdrag, alltså ett skatteavdrag på MAX 100 000 kr per år!

*OBS! Det egentliga värdet blir exakt 19,40% då resekostnader och projektering inte är avdragsgilla kostnader.

Så här erhålls avdragssatsen på 19,40%:Skatteverket räknar med att 3% av totalkostnaden utgörs av resekostnader och projektering. Alltså dras 0,03 x 20 = 0,60% från det totala stödet på 20%, det vill säga: 20%-0,60% vilket resulterar i att det gröna avdraget totalt hamnar på 19,40%.

Hur mycket får man tillbaka på solceller?

Att solcellsbidraget inte längre går att ansöka om behöver inte vara dåliga nyheter! Som vi nämnde ovan så ersattes investeringsstödet med grönt avdrag och därför har du fortfarande möjligheten att installera solceller på ditt tak för en lägre kostnad.

Förutom skattereduktion för solceller så berättar vi om vilka avdrag som gäller om du blir en mikroproducent av elektricitet. Du kommer se att med rätt skatteavdrag kan du både spara och tjäna tusentals kronor!

För själva installationen av solceller ges ett avdrag på högst *15 procent - vilket dras av, av installatören, för arbete och material. Maxbeloppet som du totalt kan nyttja ligger på 50 000 kr per år. Är ni två som äger huset tillsammans kan ni båda få avdrag, alltså ett skatteavdrag på MAX 100 000 kr per år!

*OBS! Det egentliga värdet blir exakt 19,40% då resekostnader och projektering inte är avdragsgilla kostnader.

Så här erhålls avdragssatsen på 19,40%:Skatteverket räknar med att 3% av totalkostnaden utgörs av resekostnader och projektering. Alltså dras 0,03 x 20 = 0,60% från det totala stödet på 20%, det vill säga: 20%-0,60% vilket resulterar i att det gröna avdraget totalt hamnar på 19,40%.

Hur mycket ökar Husvärdet med solceller?

Hej, Jag undrar om någon har erfarenhet av hur mycket som huset anses öka i värde om man har solceller? Jag har läst i några trådar “att husets värde ökar” men har någon konkreta exempel på hur mycket.

Jag hittade lite info hos vattenfall

Får man el från solceller på vintern?

Solceller är en förnybar energikälla som kan generera elektricitet även på vintern. Däremot står solen lägre och är uppe färre timmar, vilket såklart påverkar produktionen. Å andra sidan är elpriset ofta högre på vintern, vilket gör den energi du får ut av dina solpaneler mer värdefull.

När lönar det sig inte med solceller?

 • Solceller till villa har vanligtvis en avkastning på runt 11 procent.
 • Solceller till företag har vanligtvis en avkastning på cirka 15 procent.
 • Med rätt förutsättningar är solpaneler nästan alltid lönsamt.
 • Solcellernas pris och elprisets utveckling påverkar lönsamheten mest.
 • Skulle skattereduktionen på solel försvinna minskar lönsamheten markant.
 • Med solceller tjänar du pengar på två olika sätt. Delvis genom en minskad elräkning, och delvis genom intäkter från elförsäljning.
 • 10,4 kW solceller ger uppskattningsvis en årlig inkomst på 11 000 kronor.
 • Återbetalningstiden för solceller är vanligtvis mellan 10–15 år.

Ja, solceller är en lönsam investering år 2023. Beroende på dina förutsättningar förväntas en investering i solceller avkasta 5–15 % per år. En normalstor anläggning på 10,4 kW ger ungefär 11 000 kronor sammanlagt i besparingar och intäkter per år. Det ger en årlig avkastning på cirka 11,7 procent.

När är det lönt med solceller?

Faktum är att du kan tjäna flera tusen per år på att sälja din överskottsel. Producerar du mer el än du använder kan du sälja din överskottsel till Vattenfall. För en normalstor villa kan det bli en vinst på runt 5000 kronor per år.

Vad är rimligt att betala för solceller?

Är du intresserad av att satsa på solceller och vill veta vad en solcellsinstallation kostar? Här ger vi exempel på offerter för en normalstor villaanläggning (9 kW).

Priserna på solcellspaneler har sjunkit under senare år, samtidigt som villkoren för att installera och sälja egen solel har förenklats. Det har lett till att många husägare nu spanar mot sina tak och tänker att det kan vara läge för en investering.

– De flesta villor har utrymme för en solcellsanläggning kring 5-10 kilowatt. Men trenden är att man väljer den övre nivån om det finns tillräckligt med takyta. Med ett större system blir priset per installerad kilowatt något lägre, samtidigt som anläggningen ger större utbyte för att använda eller sälja egen el, säger Erik Wallnér, rådgivare på Solcellskollen.se.

Hur får man bort snö från solceller?

Den som lämnar Inkomstdeklaration 3 och har inkomst av rörelse eller fastighet som ska tas upp till beskattning ska använda sig av blankett 3R. Den som bara ska beskattas för kapitalinkomster (ränta, utdelning, kapitalvinst osv.) behöver alltså inte fylla i räkenskapsschemat utan använder i stället blankett 3K för att redovisa eventuella intäkter.

På blankett 3R redovisas verksamhetens balansräkning på sidan 1 och resultaträkning på sidan 2. Värden hämtas in via Capego Bokslut eller inläst sie-fil, men du kan även mata in värden manuellt.

Hur ser elräkningen ut med solceller?

När dina solceller producerar mer el än ditt hushåll kan förbruka går överskottet automatiskt ut på elnätet. Teckna ett elavtal för mikroproduktion för att få betalt för din överskottsel.

Du som producerar din egen, fossilfria solel kan få ersättning på tre sätt:

Hur effektivt är solceller på vintern?

Vintern är — som de flesta med solceller på taket kan vittna om — inte direkt säsongen man skördar frukterna av en solcellsinvestering. Solen står lågt, dagarna är korta och medelmolnigheten är högre än under andra delar av året. (Kyla i sig är dock inget problem då solceller producerar bättre vid lägre temperaturer, t.ex. får man ut runt 10% ytterligare effekt om temperaturen är 25 grader lägre.) Beroende på var man är i Sverige är solelproduktionen en vanlig sommarmånad 10 till över 100 gånger högre än i december.

Inför den här artikeln räknade vi på hur stor del av årsproduktionen som infaller mellan första december och sista dagen i februari under ett vanligt solår. Som lägst är vinterproduktionen i norra Sverige; i till exempel Kiruna, Luleå och Östersund sker runt 3-5% av årsproduktionen under dessa vintermånader. (En rätt stor brasklapp här är att räkneexemplet förutsätter att anläggningen är skugg- och snöfri.) I Malmö, Göteborg och Stockholm står december-februari för cirka 5-7% av årsproduktionen.

Det ska dock sägas att solelproduktion varierar från år till år. Jämfört med ett normalår kan årsproduktion variera med plus minus 10%, och från månad till månad är variationerna ofta ännu högre.

Hur mycket el får man av solceller på vintern?

Solceller producerar ungefär 90% av den årliga elproduktionen mellan mars och oktober, vilket innebär att vintermånaderna endast står för cirka 10%.

Under en sommarmånad kan elproduktionen vara så mycket som 100 gånger högre än i december.

Det är viktigt att komma ihåg att produktionen kan skilja sig något från år till år. Snö, is, skugga, installationer som inte är fullt optimerade och andra energiförluster kan ge avvikande utfall. Dessutom spelar det geografiska läget på solcellsanläggningen en stor roll.

Varje hem är unikt och har olika förutsättningar för en solcellsinstallation. Är du nyfiken på att se om du kan dra nytta av hållbar solel och bidra till den gröna omställningen?

Hos Otovo kan du snabbt och enkelt undersöka vilka möjligheter ditt hem har för solpaneler. Det är helt kostnadsfritt och du förbinder dig inte till någonting.

Allt du behöver göra är att ange din adress nedanför - så får du svar inom en minut!