:

Hur betalar jag förseningsavgift moms?

Innehållsförteckning:

 1. Hur betalar jag förseningsavgift moms?
 2. Vad händer om man är sen med momsen?
 3. Vad händer om ett företag missar att redovisa moms?
 4. Får man dra av förseningsavgift?
 5. Hur bokför man en förseningsavgift?
 6. Hur långt tillbaka kan man rätta moms?
 7. Hur överklaga förseningsavgift Skatteverket?
 8. Hur bokför man förseningsavgift?
 9. Hur bokför man förseningsavgift till Bolagsverket?
 10. Är det moms på dröjsmålsränta?
 11. Vad gör jag om Momsrapporten inte stämmer?
 12. Hur långt bak i tiden kan Skatteverket granska?
 13. Måste man betala förseningsavgift?
 14. Hur bokför jag en förseningsavgift?
 15. Vad händer om man bokför för sent?

Hur betalar jag förseningsavgift moms?

från din bokföring. Du ska bland annat lämna uppgift om:

 • din försäljning
 • utgående moms (moms på det du har sålt)
 • ingående moms (moms på det du har köpt in.

Vad händer om man är sen med momsen?

Många företag får vid något tillfälle svårt att betala skatten i tid. Det kan till exempel bero på att en kund är sen med en betalning eller att en viktig uppdragsgivare har försatts i konkurs. I den här artikeln beskriver vi vad som händer om ett företag inte betalar skatten i tid.

Vad händer om ett företag missar att redovisa moms?

En av de plikter som företag har gentemot Skatteverket är att redovisa momsen i en så kallad momsdeklaration. Du behöver även göra detta trots att du inte betalat in någon moms under den gällande perioden (då anger du beloppet 0 kronor istället). Ibland kallas momsdeklaration även för mervärdesskattedeklaration. 

Moms heter VAT (value added tax) på engelska. Momsdeklaration brukar kallas för VAT return eller VAT declaration.

Får man dra av förseningsavgift?

I den här artikeln går vi bland annat igenom vem som ska lämna inkomstdeklaration och sammanfattar de viktigaste tidpunkterna för årets deklarationsarbete. Vi fokuserar på vad som gäller för deklarationen för fysiska personer och dödsbon.

Det börjar närma sig deklarationstider för fysiska personer. Det första datumet att hålla reda på är den 5 mars, senast då bör man skaffa en digital brevlåda för att få deklarationen digitalt. Då kommer deklarationen redan i början av mars och den 14 mars kan man deklarera Inkomstdeklaration 1. De som inte har digital brevlåda får deklarationen med posten mellan 15 mars och 15 april. Senaste dagen att deklarera är den 2 maj.

Hur bokför man en förseningsavgift?

En redovisningsenhet som säljer till andra företag eller myndigheter kan ta ut en förseningsavgift om 450 SEK efter förfallodatum enligt lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader.

Det krävs inte att en förseningsavgift har avtalats i förväg och förseningsavgiften kan tas ut i samband med att en betalningspåminnelse skickas ut till kunden. Ett företag som tar ut en förseningsavgift av sin kund får dock endast ta ut påminnelseavgift, inkassoavgift och avgift för amorteringsplan till den del dessa avgifter tillsammans överstiger 450 SEK.

Hur långt tillbaka kan man rätta moms?

Saknas det bokförda verifikat i din sparade momsrapport? Detta bör du då justera i bokföringen och sedan skicka in en rättning till Skatteverket.

Det första du måste göra är att ta reda på vad det är som inte stämmer. Om du använder momskontrollen som finns för varje momsrapport i Bokio så kan du hitta eventuella fel eller om det helt enkelt saknas bokförda verifikat i den stängda momsrapporten.

Hur överklaga förseningsavgift Skatteverket?

Om du deklarerar efter den 2 maj utan att ha fått anstånd, riskerar du att få betala en förseningsavgift. Om du har fått anstånd till den 16 maj och deklarerar efter det datumet riskerar du också att få betala en förseningsavgift.

Skulle det bli aktuellt med förseningsavgift får du ett "Förslag till beslut om förseningsavgift" skickat till dig. Om du tycker att det är fel av Skatteverket att ta ut förseningsavgift av dig, kan du svara på förslaget och förklara varför.

Hur bokför man förseningsavgift?

Du har betalat en faktura från en leverantör för sent och har därför fått en ­påminnelseavgift. Påminnelseavgiften [6990] betalas via plusgirot [1920].

Du skickar en faktura på en påminnelseavgift till en kund som inte betalat en faktura. Påminnelseavgiften på 60 kr krediteras konto [3930] som en intäkt, ­vilken inte är momspliktig. Fordran på avgiften bokförs på konto [1510], Kundfordringar, med motsvarande belopp. 

Hur bokför man förseningsavgift till Bolagsverket?

Förseningsavgift till Skatteverket bokförs på konto 6992 (Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla) eftersom det inte är avdragsgillt.

Om du har ett AB och behöver bokföra en förseningsavgift till Skatteverket kan du använda dig utav vår mall Förseningsavgift till Skatteverket 

Är det moms på dröjsmålsränta?

Har man köpt något mot faktura så får man den hemskickad via post eller som en digital fil till sin internetbank. Faktura visar vad man köpt och när man måste betala kostnaden för varan. Överskrider man förfallodatumet som kund kan företaget ta ut dröjsmålsränta.

Missar du att betala en räkning i tid kan du tvingas betala ett högre pris för det du köpt, då dröjsmålsränta kan läggas på det ursprungliga priset. Får du en faktura hemskickad för något du beställt eller köpt, exempelvis på webben, ska det framgå av fakturan att företaget kommer att ta ut dröjsmålsränta om du inte betalar skulden senast på förfallodagen. Har företaget inte uppgett skriftligen att de tar ut en dröjsmålsränta vid försenade betalning har de först rätt att debitera räntan trettio dagar efter att fakturan skickats. Så som det står angivet på fakturan att dröjsmålsränta kommer att tas ut kan du som köpare få betala ränta redan förseningsdag ett. Den normala dröjsmålsräntan baseras i regel på riksbankens referensränta plus åtta procentenheter. Dröjsmålsränta är ett sätt för företag att försäkra sig om att kunder betalar i tid.

Vad gör jag om Momsrapporten inte stämmer?

Om du får en påminnelse i momsrapporten att du har en avvikelse kan det vara svårt att veta var du ska börja leta. I följande guide går vi igenom de påminnelsetexter som kan uppstå, förklarar vad de betyder och hjälper dig att hitta lösningen så att din momsrapport kan lämnas in i tid.

Förklaring till momsrapporten - Hur skall den tolkas? ▾

Hur långt bak i tiden kan Skatteverket granska?

Många undrar hur långt tillbaka i tiden Skatteverket kan gå i sina granskningar. Nedan försöker jag reda ut begreppen utan att gå in på alla detaljer. Jag talar här enbart om inkomstskatt.

Först fattar Skatteverket sitt grundläggande beslut senast i november under taxeringsåret, dvs. året efter inkomståret. Om inget särskilt beslut fattas anses ändå beslut ha fattats av den innebörden att inlämnad deklaration godkänts.

Måste man betala förseningsavgift?

Om du säljer en bostad med vinst måste du betala skatt på hela vinsten. Om du köper en ny bostad har du dock möjlighet att skjuta upp beskattningen. Men hur funkar det egentligen och vad är bra att tänka på?

När du säljer en bostad måste du deklarera försäljningen senast året efter du och köparen kom överens och skrev under ett bindande avtal. Säljer du bostaden med vinst ska du betala så kallad reavinstskatt. Något förenklat kan man säga att reavinstskatten är 22 % på vinsten.

Vill du inte betala skatten på en gång och om du köper en ny bostad går det att skjuta upp beskattningen av hela eller delar av vinsten. Det kallas för att göra uppskov.

Hur bokför jag en förseningsavgift?

Påminnelseavgifter från leverantörer bokförs vanligen på konto 6990, och på konto 3591 när du själv skickat en påminnelseavgift som din kund betalar.

Vad händer om man bokför för sent?

En viktig sak att komma ihåg är att du aldrig kommer undan ansvaret för att din bokföring är laglig oavsett om du lämnar bort bokföringen till en redovisningsbyrå eller gör den själv.

Sköter du som företagare inte din bokföring på det sätt som lagen säger kan du göra dig skyldig till bokföringsbrott. Ett bokföringsbrott innebär att bokföringen är bristfällig eller helt saknas. Det är då omöjligt att bedöma resultat och ställning. 

Men alla brister i bokföringen behöver självklart inte vara brottsliga. Småfel tillåts ofta, men är det grövre fel finns det risk att du kan misstänkas för brott och kanske i slutändan straffas.

Bokföringsbrott är ett av de vanligaste ekonomiska brotten enligt Ekobrottsmyndigheten som bekämpar ekobrott i Sverige.

Enligt Ekobrottsmyndigheten finns det tre olika bokföringsbrott som är vanligast bland mindre företag:

 • Det saknas årsredovisning eller årsredovisningen har upprättats och inkommit för sent.