:

Kan man göra bokslut själv?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man göra bokslut själv?
 2. Var hittar man sitt bokslut?
 3. Vad är skillnaden mellan bokslut och årsredovisning?
 4. När måste man skicka in bokslut?
 5. Hur mycket kostar ett bokslut?
 6. Vad kostar ett bokslut enskild firma?
 7. Hur får man fram årsredovisning?
 8. Vad gör man med bokslut?
 9. Vem skriver under bokslut?
 10. När ska bokslutet vara inne 2023?
 11. Hur sent kan man lämna in bokslut?
 12. Vad kostar en revisor för bokslut?
 13. Hur gör man ett enkelt bokslut?
 14. Kan man göra bokslut själv enskild firma?
 15. När ska man lämna in bokslut enskild firma?

Kan man göra bokslut själv?

Enligt bokföringslagen måste dina kvitton, fakturor och alla övriga affärshändelser vara i ordning och kontinuerligt under året föras in i ditt ekonomisystemet (eller i en pärm om du får underlagen i pappersform.)

Det mest tidseffektiva är att göra papperskvitton och pappersfakturor digitala så fort som möjligt. Kvitton kan scannas och arbetar du med ett bokföringsprogram som exempelvis Visma eEkonomi skickas informationen från kvittot rakt in i bokföringsprogrammet. När det gäller fakturor är vår bästa tips att använda sig av e-faktura! Då hanteras allt på smidigast sätt för både leverantör och kund. Sedan sparar du papperskvitton och andra fysiska underlag i en pärm, i tidsordning.

Får du in ett underlag elektroniskt så behöver det inte skrivas ut och sparas, du ska spara det i den form du får in det. Det vill säga, om du har fått ett kvitto som pdf-fil så ska du spara pdf-filen i datorn. Att skriva ut dem är förstås okej, men spara originalet. Ta helst hjälp med bokslutet av en redovisningskonsult

Var hittar man sitt bokslut?

 • Årsbokslut för enskild näringsverksamhet
 • Årsredovisning för aktiebolag
 • Årsbokslut eller årsredovisning för handelsbolag eller kommanditbolag
 • Årsredovisning för ekonomisk förening

Vad är skillnaden mellan bokslut och årsredovisning?

av Eva Gullemo, 13. mars 2023

Bokslutet är en sammanställning över räkenskapsårets löpande bokföring och ska ge en helhetssyn av företagets siffor, en rättvis bild om hur det har gått under året.  Företagsform, storlek och omsättning på verksamheten avgör om vilken form av årsbokslut som företaget ska upprätta. Alla aktiebolag ska upprätta en årsredovisning och den är mer omfattande än ett årsbokslut. Det finns olika kategorier av företag K1, K2, K3 samt K4.

När måste man skicka in bokslut?

Det finns flera lagar som reglerar dessa deadlines. Aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och bokföringslagen. Dessutom ska du lämna in bolagets inkomstdeklaration.

Vi går igenom kritiska datum och går baklänges. I våra exempel utgår vi från bolag som där räkenskapsårets utgång, även kallad “bokslutsdagen” är den 31 december.

Hur mycket kostar ett bokslut?

En fråga man ofta har fått: -Hur lång tid kommer det att ta tror du?Kunden oroar sig ofta för antalet timmar och att kostnaden ska rinna iväg.

Därför har vi tagit fram bokföring till fast pris. Då vet du redan i förväg vad det kommer att kosta och slipper oroa dig över en obehaglig överraskning när fakturan kommer.

Vad kostar ett bokslut enskild firma?

Att jämföra priser mellan redovisningsbyråer baserat endast på enskilda tjänster kan ge en begränsad bild av vad det faktiskt kostar att använda en viss byrå. Detta beror på att varje byrå har olika strategier för att balansera sina priser på olika tjänster. En byrå kan erbjuda låga priser på momsredovisning men högre priser på löpande bokföring. Detta innebär att man ska titta på totalpriset för alla tjänster som erbjuds, inte bara priset på enskilda tjänster.

En viktig faktor att ta hänsyn till när man jämför priser mellan olika redovisningsbyråer är om byrån är digitaliserad. Byråer som använder sig av digitala lösningar för sina tjänster kan ofta erbjuda lägre priser än mer traditionella byråer. Detta beror på att digitala verktyg och system kan göra processerna mer effektiva och kostnadseffektiva.

En annan fördel med digitala redovisningsbyråer är att de ofta erbjuder standardiserade priser på sina tjänster. Detta gör det enklare att jämföra priser mellan olika byråer och hjälper dig att hitta det bästa alternativet för din verksamhet. Det är viktigt att tänka på att en digitaliserad byrå inte nödvändigtvis är bättre än en traditionell byrå, det är viktigt att se över vad som passar bäst för din verksamhet.

Hur får man fram årsredovisning?

Hur fungerar Årsredovisning Online?

Årsredovisning online är en gör-det-själv-tjänst som utgår från företagets bokföring och guidar er genom arbetet att ta fram en årsredovisning och deklaration för företaget.

Vad gör man med bokslut?

Ett bokslut är en sammanställning av ett företags bokföring vid en viss tidpunkt. I grunden består bokslutet av en resultaträkning, en balansräkning och vissa tilläggsupplysningar eller noter. Alla företag ska avsluta den löpande bokföringen för varje räkenskapsår med ett bokslut. Vissa företag gör även periodbokslut under räkenskapsåret, t.ex. kvartalsvis eller månadsvis. I denna artikel skriver vi om det bokslut man gör i slutet på räkenskapsåret.

Vem skriver under bokslut?

Över 8% av de årsredovisningar som Bolagsverket tog emot under 2017 fick förelägganden på grund av brister. De vanligaste felen rör underskrifter och datering men även andra brister förekommer.

När ska bokslutet vara inne 2023?

Årsredovisningen ska vara inlämnad till Bolagsverket senast sju månader efter räkenskapsårets slut. Om ditt räkenskapsår slutade 31 december 2022 måste den vara inlämnad senast måndag den 31 juli 2023. Vid digital inlämning kan du lämna in din årsredovisning samma dag.

Om du har brutet räkenskapsår gäller andra datum beroende på ditt företags bokslutsdatum enligt tabellen nedan:

Hur sent kan man lämna in bokslut?

Här kan du läsa om vilka inlämningsdatum som gäller generellt för årsredovisning och Inkomstdeklaration 2. Men vill du bara veta vad som gäller för just ditt företag så kan du direkt gå längre ner och ange datum för sista dagen på räkenskapsåret.

Vad kostar en revisor för bokslut?

Prenumerera

Finns det några riktlinjer att följa för att veta vad som är rimliga revisionskostnader? Jag har haft en del strul i bokföringen och bokföringsbyrån som hjälper mig har fått lägga en hel del timmar men det ska vara bra gjort. Det kostade mig 25 000kr. (Ja där fanns lite strul då jag mer eller mindre lämnade en kasse med kvitton plus en hel del utlandsfaktureringar och kvitton med olika valutor.)

Hur gör man ett enkelt bokslut?

Enskilda näringsidkare med en nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor får välja att avsluta den löpande bokföringen vid räkenskapsårets slut med att göra ett förenklat årsbokslut istället för ett vanligt årsbokslut. Bokslutet ska upprättas enligt ett speciellt upp­ställningsschema som Bokföringsnämnden har utarbetat.

Det förenklade årsbokslutet består av balansrapport och resultatrapport och detta ska ligga till grund för inkomstdeklarationen. Här går vi igenom de olika delarna i det förenklade årsbokslutet.

Kan man göra bokslut själv enskild firma?

I de flesta fall kan du inte öppna den ifyllnadsbara blanketten i webbläsaren. Du måste ladda ner den och själv spara den på din dator. Öppna den sedan i en pdf-läsare, exempelvis Acrobat Reader. Vissa webbläsare gör detta automatiskt men om det inte fungerar behöver du göra det själv.

När ska man lämna in bokslut enskild firma?

Enskilda näringsidkare med en nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor får välja att avsluta den löpande bokföringen vid räkenskapsårets slut med att göra ett förenklat årsbokslut istället för ett vanligt årsbokslut. Bokslutet ska upprättas enligt ett speciellt upp­ställningsschema som Bokföringsnämnden har utarbetat.

Det förenklade årsbokslutet består av balansrapport och resultatrapport och detta ska ligga till grund för inkomstdeklarationen. Här går vi igenom de olika delarna i det förenklade årsbokslutet.