:

Kan man använda friskvårdsbidrag till glasögon?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man använda friskvårdsbidrag till glasögon?
 2. Vad ingår i friskvårdsbidrag 2023?
 3. Kan man köpa skor för Friskvårdsbidraget?
 4. Vad är godkänt som friskvårdsbidrag?
 5. Får man göra avdrag för glasögon?
 6. Kan man få glasögon gratis?
 7. Får man gå på spa för friskvårdsbidrag?
 8. Vad ska stå på kvittot för friskvård?
 9. Vilka glasögon är avdragsgilla?
 10. Hur ofta får man bidrag till glasögon?
 11. Hur ansöker man om Glasögonbidrag?
 12. Kan man ta fotvård på friskvårdsbidrag?
 13. Kan man köpa liftkort för friskvårdsbidrag?
 14. Måste man ha kvitto för friskvårdsbidrag?
 15. Är simning friskvård?

Kan man använda friskvårdsbidrag till glasögon?

Du har rätt att få ersättning såvida du använder din privata bil i tjänsten, samt även rätt till traktamente såvida du åker på längre tjänsteresor. I många fall betalar man sina resor med ett företagskort, men om du tvingas betala med pengar som dras från ditt privata konto ersätter företaget dig alltid i efterhand.

Om du själv tvingas betala för dina tjänsteutlägg i förväg är ett kreditkort med bonus en god idé; främst då du får ta del av bonus alternativt cashback (pengar tillbaka) på samtliga köp som genomförs med kreditkortet. Personer som reser frekvent i tjänsten bygger i regel snabbt upp en hög bonus, och då de blir kompenserade av företaget i efterhand via lönespecifikationen är ett bonuskort ett smart sätt att dryga ut lönen på.

Vad ingår i friskvårdsbidrag 2023?

Hur stor eller liten får då friskvårdspengen vara? Jo såhär: det är upp till varje arbetsgivare att bestämma bidragets storlek. Skatteverket har dock satt ett tak på 5 000 kronor för att friskvårdsbidraget ska förbli skattefritt. Du kan som arbetsgivare välja att betala ut ett högre belopp än så, men då ska den anställde förmånsbeskattas för hela summan.

För aktiviteter utan inslag av motion, såsom massage, finns det en övre gräns på 1 000 kronor per tillfälle för att de ska kunna erbjudas inom ramen för det skattefria friskvårdbidraget.

Kan man köpa skor för Friskvårdsbidraget?

Friskvårdsbidrag är en skattefri förmån som arbetsgivare kan erbjuda sina anställda. Maxgränsen för vad friskvårdsbidraget får vara under ett år är 5000 kr per anställd. Det är upp till arbetsgivaren att bestämma om han/hon vill erbjuda sina anställda friskvårdsbidrag och i så fall hur mycket. Det är aldrig möjligt som anställd att kräva detta bidrag från sin arbetsgivare även om det är en förmån som vi tycker borde finnas för alla anställda för att bidra till en mer välmående arbetsplats och bättre hälsa.

Vad är godkänt som friskvårdsbidrag?

Senast uppdaterad: 2023-12-128 minuters läsning

De viktigaste insikterna från Benifys stora undersökning Förmånskollen finns samlade i Nöjdhetsrapporten 2019. Omkring 80% av deltagarna i undersökningen uppgav att de erbjöds friskvårdsbidrag från sin arbetsgivare. Rapporten innehåller också beställningsstatistik från de mer än en miljon anställda som har tillgång till en medarbetarportal från Benify via sin anställning.

Får man göra avdrag för glasögon?

En förmån av en vara eller en tjänst, som en anställd får av arbetsgivaren, ska inte tas upp som intäkt om (11 kap. 8 § IL)

 • varan eller tjänsten är av väsentlig betydelse för att den anställda ska kunna utföra sina arbetsuppgifter
 • förmånen är av begränsat värde för den anställda, och
 • förmånen inte utan svårighet kan särskiljas från nyttan i anställningen.

Bestämmelsen gäller alla typer av varor och tjänster som arbetsgivaren tillhandahåller den anställda som arbetsredskap. Det kan vara varor och tjänster även utanför den ordinarie arbetsplatsen. Med ordinarie arbetsplats avses de platser där den anställda normalt utför sina arbetsuppgifter. För att bestämmelsen ska gälla krävs att arbetsgivaren gör en individuell bedömning av den anställdas behov av utrustningen för arbetet.

Kan man få glasögon gratis?

21 maj 2019

Alla ska se är vad namnet säger; alla barn ska kunna röra på sig, busa och utöva sin sport obehindrat på lika villkor – oavsett synfel. Barn med synfel begränsas dock ofta vilket är helt onödigt. I ett unikt nationellt initiativ ges nu kostnadsfria aktivitetsglasögon ut till alla barn mellan fem och tolv år med synfel, i syfte att rörelse ska ske på lika villkor, oavsett syn

Får man gå på spa för friskvårdsbidrag?

Det framgår inte av lagtexten vilka aktiviteter som är godkända som skattefri motion och annan friskvård, men av rättspraxis framgår att vissa förutsättningar ska vara uppfyllda.

För att ett friskvårdsbidrag ska kunna betalas ut skattefritt ska det användas till aktiviteter som innehåller inslag av motion, eller annan enklare friskvård som inte innehåller inslag av motion men som till exempel är avstressande eller avslappnande.

Vad ska stå på kvittot för friskvård?

Som anställd vid Stockholms universitet har du rätt till friskvård. Erbjudandet riktar sig till alla anställda och består av fyra delar:

 • friskvårdstimme
 • friskvårdsbidrag
 • gruppträning hos SSIF i Frescatihallen
 • träning i personalgymmet (mot kostnad).  

Vilka glasögon är avdragsgilla?

Om ett arbete kräver speciella skyddsglasögon, så både kan och ska arbetsgivaren stå för dessa. Skyddsglasögon krävs om man arbetar med t ex frätande vätskor och kemikalier. Arbetsmarknadsverket har utfärdat förordningar och rekommendationer kring detta.

Terminalglasögon är glasögon som är speciellt utformade för att fungera när man arbetar vid dataskärm. Det innebär att sådana glasögon ska fungera på 50–70 centimeters avstånd från skärmen. Den privata nyttan av sådana glasögon bedöms som så liten att det därför är en skattefri förmån. Det finns även fall då man i arbetet måste kunna arbeta vid en bildskärm på olika avstånd. Det kan vara arbeten där man har kundkontakt och måste kunna läsa på skärmen samtidigt som man ska kunna se kunden. Bankanställda har ofta arbetsuppgifter som innebär att de behöver sådana glas. Glasen kallas närprogressiva glas, och fungerar bra på avstånd mellan 35 och 200 centimeter. Denna typ av glasögon räknas som terminalglasögon och är skatte­fria för den anställde.

Hur ofta får man bidrag till glasögon?

...och det är så det ska vara. Men ibland kan leken kanske bli lite för vild. Därför får du alltid ett andra par glasögon på köpet när du köper barnglasögon hos oss. Bara för säkerhets skull. Våra glasögon är gjorda av kvalitetsmaterial som tål barns lek. Enkelslipade glas med hårdhetsbehandling ingår alltid i priset.

Visste du att även det första paret kan vara kostnadsfritt? Genom glasögonbidraget från din region får barn bågar till ett värde av 795 kr hos oss fram till den dagen då de fyller 19 år. Du kan självklart välja en båge till ett högre pris och få 795 kr i rabatt om du vill.

Hur ansöker man om Glasögonbidrag?

Synundersökning av barn 0-7 år görs av ögonläkare eller ortoptist. Utprovning av glasögon görs av valfri optiker. Bidrag för glasögon 0-7 år söks via blankett som skickas till Ögonmottagningen.

Villkor gällande glasögonbidrag för barn mellan 0-7 år:

Kan man ta fotvård på friskvårdsbidrag?

Om du har friskvård som personalförmån på din arbetsplats så kan du använda det till fotvård för att förebygga fotproblem.

Vi är anslutna till Actiway och ePassi. Om din arbetsplats också har avtal med dem så anger du det bara vid ditt besök, så sköts all betalning via dem, och du behöver inte ligga ute med några pengar själv.

I annat fall betalar du för din fotvård vid besöket och tar med dig kvittot till din arbetsgivare, som sedan ersätter dig för utlägget.

Kan man köpa liftkort för friskvårdsbidrag?

Det framgår inte av lagtexten vilka aktiviteter som är godkända som skattefri motion och annan friskvård, men av rättspraxis framgår att vissa förutsättningar ska vara uppfyllda.

För att ett friskvårdsbidrag ska kunna betalas ut skattefritt ska det användas till aktiviteter som innehåller inslag av motion, eller annan enklare friskvård som inte innehåller inslag av motion men som till exempel är avstressande eller avslappnande.

Måste man ha kvitto för friskvårdsbidrag?

Hur mycket kan jag få och vad räknas egentligen som friskvård?Hur gör jag rent praktiskt för att få ut mitt friskvårdsbidrag? Och vad gör jag om min arbetsgivare inte erbjuder friskvårdsbidrag?Vi har listat alla de vanligaste frågorna och svaren.

Friskvårdsbidrag är en så kallad ”personalvårdsförmån”. En personalvårdsförmån är en skattefri förmån med syftet att skapa trivsel i arbetet. Det innebär alltså i praktiken att du kan köpa ett gymkort och låta din arbetsgivare betala – upp till en viss överenskommen gräns.

Huruvida du har rätt till friskvårdsbidrag eller ej är upp till din arbetsgivare att bestämma. I Sverige kan alla anställda erbjuda sina anställda friskvård i form av friskvårdsbidrag. Hur det ska användas bestäms utifrån den praxis och lagstiftning som finns, men all personal ska erbjudas samma villkor.

Huruvida du har rätt till friskvårdsbidrag eller ej är upp till din arbetsgivare att bestämma. I Sverige kan alla anställda erbjuda sina anställda friskvård i form av friskvårdsbidrag. Hur det ska användas bestäms utifrån den praxis och lagstiftning som finns, men all personal ska erbjudas samma villkor.

Du som anställd betalar själv din aktivitet och lämnar in kvittot till din arbetsgivare. Du gör alltså ett utlägg och får sedan ersättning för det. Betalningen av aktiviteten kan ske kontant eller med till exempel ett presentkort.

Är simning friskvård?

Friskvårdsbidraget är en av de populäraste jobbförmånerna och är helt skattefritt för medarbetaren upp till 5000 kronor per år. Via Benify-portalen är det enkelt att beställa för medarbetarna samtidigt som ni slipper administrera några kvitton.

Fysisk aktivitet bidrar till bättre hälsa och friska medarbetare som mår bra i kropp och själ presterar ofta bättre på jobbet. Därför vinner både arbetsgivare och anställda på att friskvårdsbidraget utnyttjas av så många som möjligt.