:

Vem behöver ett kassaregister?

Innehållsförteckning:

  1. Vem behöver ett kassaregister?
  2. När behöver man inte ha kassaregister?
  3. Måste man anmäla kassaregister?
  4. Vad menas med ett kassaregister?
  5. Varför kassaregister?
  6. Vad kostar ett kassaregister?
  7. Måste man ha kontrollenhet?
  8. Vad händer om man inte har kassaregister?

Vem behöver ett kassaregister?

Företag som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning ska använda kassaregister med en certifierad kontrollenhet eller ett certifierat kontrollsystem.

Det gäller såväl butiker, tandläkare, frisörer som andra verksamheter. Lagen kräver certifierade kontrollenheter/system, som har certifierats under ackreditering.

Det är kontrollenheten som sitter ansluten till kassaregistret som ska vara certifierad. För varje kassaregister med certifierad kontrollenhet ska det finnas en tillverkardeklaration. I tillverkardeklarationen intygar tillverkaren att kassaregistret med certifierad kontrollenhet är testad och att de fungerar tillsammans.

När behöver man inte ha kassaregister?

Nästan alla företag som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning måste ha ett kassaregister som uppfyller vissa krav. Med hjälp av vår guide får du all nödvändig information du behöver för att ditt företag ska uppfylla Skatteverkets krav på tillverkardeklarerat kassaregister.

Du som säljer varor och tjänster för mer än 190 400 kr per år (4 prisbasbelopp) är skyldig att ha ett tillverkardeklarerat kassaregister. I försäljningen ingår, förutom kontant betalning eller med kontokort, alla former av elektroniska betalningar som exempelvis ”Swish”. Syftet med att registrera din försäljning är att skapa konkurrens på rättvisa villkor. Kassaregistret ska vara anmält till Skatteverket, som också genomför kontroller. De företag som inte uppfyller kraven kan komma att få en kontrollavgift på 10 000 kronor.

Måste man anmäla kassaregister?

När du har anmält kassaregister och kontrollenhet får du en bekräftelse inom två veckor. Ett registreringsbevis kan ta upp till sex veckor från det att anmälan är gjord. Du får också skyltar där det står ett identifikationsnummer för kassaregistret respektive kontrollenheten. Fäst skyltarna på ett synligt och säkert sätt på respektive enhet. Har du ett sådant kassaregister att det inte går att fästa skyltarna på kassaregistret/kontrollenheten får du förvara skyltarna i direkt anslutning till platsen där kassaregistret används. Du ska då också ha en förteckning över vilka enheter som hör till respektive skylt.

Du kan börja använda kassaregistret så fort det är anmält, det vill säga redan innan du hunnit få skyltarna.

Vad menas med ett kassaregister?

Ett kassaregister ska registrera all försäljning av varor eller tjänster som sker mot kontant betalning.

Företag som säljer varor och tjänster till konsumenter mot kontant betalning med sedlar och mynt, betalning med kontokort, annan elektronisk betalning som till exempel Swish eller presentkort ska registrera detta i ett certifierat och godkänt kassaregister med hjälp av en kassaapparat, kassaterminal och kassasystem. Lagen om kassaregister finns för att skydda seriösa företagare från oseriösa företag och illegal konkurrens. Syftet med kassaregisterlagen är helt enkelt att försvåra fusk och underlätta Skatteverkets kontroller av företags försäljning av varor och tjänster.

Varför kassaregister?

Även om ditt företag omfattas av lagen för kassaregister kan du söka om undantag från skyldigheten att ha kassaregister. Oftast handlar det om att företagaren har ett kassaregister men inte uppfyller kraven för certifiering. Skatteverket beviljar endast undantag om företagaren kan försäkra att det finns underlag. Köpet ska därför fortfarande registreras och ett kvitto ska alltid erbjudas.

Vad kostar ett kassaregister?

När du får ett arbete får du ett anställningsavtal med all information om din anställning. Det inkluderar anställningsform (tillsvidare, deltid, säsong eller vid behov), anställningstid, befattning och månadslön. Summan av din månadslön, sociala avgifter och alla lönetillägg formar din bruttolön.

Beroende på ditt yrke kan månadslönen öka med flera olika tillägg, till exempel ersättning för övertid, bil, semester, helgarbete eller obekväm arbetstid (OB).

När du får ett arbete får du ett anställningsavtal med all information om din anställning. Det inkluderar anställningsform (tillsvidare, deltid, säsong eller vid behov), anställningstid, befattning och månadslön. Summan av din månadslön, sociala avgifter och alla lönetillägg formar din bruttolön.

Beroende på ditt yrke kan månadslönen öka med flera olika tillägg, till exempel ersättning för övertid, bil, semester, helgarbete eller obekväm arbetstid (OB).

För att beräkna bruttolönen ska du även ta med de arbetsgivaravgifter som din arbetsgivare betalar för dig varje månad. För 2023 är avgiften 31,42 procent av bruttolönen.

Måste man ha kontrollenhet?

Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.Jag förstår

Vad händer om man inte har kassaregister?

Om du säljer varor eller tjänster kontant eller mot betalning med kontokort för högst fyra prisbasbelopp inklusive moms under ett räkenskapsår på tolv månader behöver du inte ha ett tillverkardeklarerat kassaregister. Då anses den kontanta försäljningen vara av obetydlig omfattning. Fyra prisbasbelopp för år 2023 är 210 000 kronor (4 × 52 500 kronor). Exempel på kontantförsäljning är betalning med sedlar och mynt, presentkort, kuponger som företaget löser in hos något annat företag och liknande. Som betalning med kontokort räknas betalning med konto- eller kreditkort och andra elektroniska betalningstjänster så som Swish.

Om du inte är skyldig att ha ett tillverkardeklarerat kassaregister, är du inte heller skyldig att erbjuda kvitto. Men det kan dock vara lämpligt att kunna erbjuda ett kvitto till kunden.

Är kunden en företagare ställer bokföringslagen och momsreglerna krav på underlag i kundens bokföring och avdragsrätt till moms.