:

Hur bokför man inköp av tjänster från EU?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokför man inköp av tjänster från EU?
 2. Hur fungerar moms vid inköp och försäljning inom EU?
 3. Hur bokför man inköp av tjänst utanför EU?
 4. Hur bokför man inköp från annat EU land?
 5. Är det moms på tjänster inom EU?
 6. Vad är skillnaden mellan konto 2640 och 2641?
 7. Vilka regler gäller när du köper något av ett företag inom EU?
 8. Är det moms på tjänster utanför EU?
 9. Är det moms mellan EU-länder?
 10. Hur bokför man inköp av tjänster?
 11. Måste man betala moms inom EU?
 12. Vad ska det stå på faktura inom EU?
 13. När används konto 2640?
 14. Måste man betala moms utanför EU?
 15. Hur fakturerar man inom EU?

Hur bokför man inköp av tjänster från EU?

I och med den fria rörligheten så blir det allt vanligare att man handlar in varor från andra EU länder för företagets räkning. Det kan då vara bra att tänka på att det trots den fria rörligheten finns några saker som man bör tänka på.

Omvänd moms, eller omvänd skattskyldighet som det också heter, gäller för handel inom EU. Så här fungerar det:

Hur fungerar moms vid inköp och försäljning inom EU?

Här kan du läsa om vad du ska tänka på när du köper varor och tjänster från andra EU-länder.

Hur bokför man inköp av tjänst utanför EU?

Du måste veta om du handlar med varor eller tjänster för att göra rätt när det gäller moms och tull. Varor är vanligen saker man kan ta på. Till varor räknas även fastigheter, gas, kyla och el. Tjänster är allt annat som kan säljas. Frågan om det är en vara eller en tjänst som omsätts har betydelse för bland annat bedömningen av beskattningsland, skatteplikt och skattesats.

Hur bokför man inköp från annat EU land?

Vid handel inom EU kan en näringsidkare tillämpa omvänd skattskyldighet vid försäljning till en annan näringsidkare inom EU om denne innehar VAT-nummer. Omvänd skattskyldighet innebär att säljaren inte lägger på någon utgående moms på fakturan utan det är köparen som istället ska redovisa ut- och ingående moms på inköpsvärdet.

OBS Har man inte angett sitt VAT-nummer vid sitt köp så läggs det landets moms på fakturan, vilket blir en ren kostnad för företaget då man inte har avdragsrätt för andra länders moms.

Är det moms på tjänster inom EU?

Huvudregeln när du säljer tjänster till någon som är en beskattningsbar person (till exempel ett företag) är att tjänsterna ska beskattas i det land där köparen har etablerat sin verksamhet.

För att bestämma beskattningsland enligt denna huvudregel måste du avgöra

 • om köparen agerar i egenskap av beskattningsbar person
 • var köparen har sitt säte eller fasta etableringsställe till vilket tjänsten tillhandahålls.

Vad är skillnaden mellan konto 2640 och 2641?

Om vi bortser från de bolag som har momsfri verksamhet så ska alla bolag redovisa och betala moms till Skatteverket. Att betala moms kan i detta fallet även innebära att du får tillbaka pengar från Skatteverket.

Ingående moms är skatten på de varor och tjänster som du köper in till ditt företag och det är den moms företaget har rätt att få tillbaka. Den ingående momsen är därmed ingen kostnad för dig som företagare.

Vilka regler gäller när du köper något av ett företag inom EU?

När du köper nya varor från en näringsidkare omfattas du av EU:s konsumentregler som ger dig minst två års reklamationsrätt om det är fel på varorna.

 • I en butik
 • På nätet, per telefon eller på postorder

Är det moms på tjänster utanför EU?

Vid försäljning av en tjänst är huvudregeln att momsen ska redovisas och betalas i det land där tjänsten anses vara omsatt (beskattningslandet). Vi rekommenderar att du verifierar med Skatteverket eller en auktoriserad redovisningskonsult ifall din tjänst skall beskattas i Sverige eller inte. Fakturatypen för försäljning av tjänster utanför EU skall endast användas då tjänsten inte skall beskattas i Sverige.

Läs mer om försäljning av tjänster till ett land utanför EU från Skatteverkets hemsida.

Är det moms mellan EU-länder?

Momsen (mervärdesskatten) är en konsumtionsskatt som tillämpas på nästan alla varor och tjänster som köps och säljs för användning eller konsumtion i EU (I det här fallet de 27 EU-länderna).

EU har en rad grundregler för moms men hur de tillämpas kan variera från land till land. I de flesta fall måste du betala moms på alla varor och tjänster i alla steg av försörjningskedjan ända till försäljningen till slutkunden. Det kan också omfatta alla led i produktionskedjan – från början till slutet, t.ex. inköp av komponenter, transport, montering, underhåll, förpackning, försäkring och försändelse till slutkunden.

Hur bokför man inköp av tjänster?

På företagets inköp och försäljningar ingår det normalt moms som du ska bokföra. Här följer exempel på hur momsen ska konteras på olika inköp och försäljningar samt i samband med momsdeklarationen. Du kan läsa mer om hur du bokför moms och andra transaktioner i vår kompletta bok Bokföring – praktisk handbok med konteringsexempel.

En vara köps med betalkort kopplat till företagskontot för 1 000 kr [1930]. ­Ingående moms [2640] ingår med 200 kr. Nettoutgiften för varuinköp [4000] är alltså 800 kr.

Måste man betala moms inom EU?

Import kallas det när du tar in en vara till EU från ett land som är utanför EU. Varan ska i samband med detta anmälas och deklareras till Tullverket och du ska betala moms och eventuellt tull och andra skatter och avgifter. Hur mycket du ska betala beror bland annat på hur mycket din vara är värd och vad det är för slags vara.

Använd vår tjänst Tullräknaren för att räkna ut vad du ska betala

Vad ska det stå på faktura inom EU?

Som frilansare och konsult finns oftast inga geografiska begränsningar för var du kan hitta kunder och jobba eftersom mycket sker digitalt. Inte heller som egenanställd ska geografin ställa till det. Om du är baserad i Sverige och fakturerar utan företag genom Cool Company kan du både fakturera och jobba i Sverige för utländska företag.

Om du t.ex. har en kund i Storbritannien eller Sydafrika men arbetar från Sverige kan du enkelt ställa ut din faktura till den kunden med enda skillnaden att momsen inte ska betalas i Sverige. Det är istället kunden (om kunden är ett företag) som betalar momsen i respektive land. Vår kundsupport är experter på det här och hjälper mer än gärna till om eller när en fråga dyker upp.

Har din kund sitt huvudkontor utanför Sverige och fakturan ska ställas till en internationell adress, även om du utfört jobbet på hemmaplan? Utför du uppdrag hos något av våra skandinaviska grannar som Norge, Danmark eller Finland, men ska fortfarande betala skatt i Sverige?

Hos oss på Cool Company har vi många egenanställda som fakturerar utländska kunder, inom hela EU, USA, Australien, Thailand med flera länder.

När används konto 2640?

På företagets inköp och försäljningar ingår det normalt moms som du ska bokföra. Här följer exempel på hur momsen ska konteras på olika inköp och försäljningar samt i samband med momsdeklarationen. Du kan läsa mer om hur du bokför moms och andra transaktioner i vår kompletta bok Bokföring – praktisk handbok med konteringsexempel.

En vara köps med betalkort kopplat till företagskontot för 1 000 kr [1930]. ­Ingående moms [2640] ingår med 200 kr. Nettoutgiften för varuinköp [4000] är alltså 800 kr.

Måste man betala moms utanför EU?

 • Du är skyldig att betala tull och moms på varor som du beställer från länder utanför EU. Utöver det kan transportföretaget lägga på en avgift för att hantera ditt paket och göra din tulldeklaration.

 • Om du handlat från ett land utanför EU skyddas du inte alltid av EU:s konsumentlagstiftning. Om företaget vänder sig till svenska konsumenter gäller dock oftast svensk lagstiftning.

 • Har du en tvist med ett företag utanför EU som vänder sig till svenska konsumenter så kan eventuellt Allmänna reklamationsnämnden, ARN, pröva ditt ärende.

 • Tänk på att varor som är tillåtna att säljas i andra länder kan vara förbjudna i Sverige och att varor på nätet kan vara förfalskningar.

 • Konsumentlagstiftningen i Storbritannien är väldigt lik EU:s, men du behöver numera betala importmoms samt tullavgift för varor över 1700 kronor.

Hur fakturerar man inom EU?

Du måste veta om du handlar med varor eller tjänster för att göra rätt när det gäller moms och tull. Varor är vanligen saker man kan ta på. Till varor räknas även fastigheter, gas, kyla och el. Tjänster är allt annat som kan säljas. Frågan om det är en vara eller en tjänst som omsätts har betydelse för bland annat bedömningen av beskattningsland, skatteplikt och skattesats.