:

Hur långt tillbaka i tiden kan Skatteverket gå?

Innehållsförteckning:

 1. Hur långt tillbaka i tiden kan Skatteverket gå?
 2. Var hittar jag mina gamla deklarationer?
 3. Hur länge sparas deklarationer hos Skatteverket?
 4. Hur söka anstånd deklaration?
 5. Hur får jag en kopia på min deklaration?
 6. Kan jag se andras deklarationer?
 7. Hur långt bakåt kan Skatteverket granska?
 8. Vad är straffet för skattebrott?
 9. Måste man spara gamla deklarationer?
 10. Hur långt anstånd kan man söka?
 11. Hur länge kan man söka anstånd?
 12. Kan man se andras deklarationer?
 13. Får man deklarationen i pappersform?
 14. Är deklarationer offentliga?
 15. Kan man se folks deklaration?

Hur långt tillbaka i tiden kan Skatteverket gå?

Hem > H > Hur Långt Bak I Tiden Kan Skatteverket Granska?

Har man inte lämnat uppgift alls om inkomsten eller om man angett fel information i deklarationen kan Skatteverket gå tillbaka fem år och upptaxera (under 2015 kan Skatteverket gå tillbaka till 2009 och upptaxera).

Var hittar jag mina gamla deklarationer?

På Mina sidor är det enklare för dig som privatperson och företagare att hitta rätt. Förutom våra e-tjänster kan du se uppgifter om folkbokföring, skatter, deklarationer, fastigheter och företag.

Hur länge sparas deklarationer hos Skatteverket?

Nu är det snart dags att deklarera för dina inkomster och eventuella avdrag under 2022. Innan du sätter igång kan det vara bra att ha koll på vilka datum som gäller, bland annat för när du ska lämna in fastighetsdeklaration och när du ska betala in kvarskatt.

Senast den 2 maj 2023 måste din inkomstdeklaration finnas hos Skatteverket, men ett gott råd är att inte vänta för länge med att göra din deklaration. Du kanske behöver kolla upp och stämma av en del uppgifter och då kan det vara skönt att vara ute i god tid. Det är också bra att tidigt beräkna om du kommer få kvarskatt. För belopp över 30 000 kronor börjar nämligen en kostnadsränta på 1,25 procent att räknas från och med den 13 februari.

Om du sålt en bostad under året ska du deklarera för vinsten eller förlusten. Vi förklarar allt om hur det går till. 

Hur söka anstånd deklaration?

Ansök via Mina sidor hos Skatteverket, senast 2 maj. Korttidsanstånd får du direkt när du har gjort ansökan.

Hur får jag en kopia på min deklaration?

Du behöver ingen pappersdeklaration för att deklarera. Har du e-legitimation (till exempel Mobilt bank-id) kan du deklarera i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 eller Skatteverkets app.Här kan du läsa hur du gör om du ändå föredrar att deklarera på papper.

Kan jag se andras deklarationer?

Med hjälp av momsdeklarationen kan man lätt se och räkna ut hur mycket ett annat företag säljer för inrikes. Du kan alltså räkna ut vilken omsättning en konkurrent har och hur mycket den säljer för i olika momssats-kategorier. Det går också utläsa mycket om andra företag, transaktionsmönster och eventuella bokföringsfel genom att studera enbart siffrorna i den inlämnade momsdeklarationen. Att analysera par av rutor och sifferkombinationer kan snabbt avslöja om man bokfört något fel och momsdeklarationen är därför ett bra verktyg att använda sig av under året för att stämma av att bokföringen har blivit rätt. Men det lämnar också öppet mål för smygtittande från konkurrerande företag.

Genom att känna till vinstmarginalen i en bransch kan man också komma fram till ganska exakt vilken vinst någon gjort. Att inkomster och vinster i enskild firma ska vara offentligt på detta sätt är en styggelse i Sverige. Att allt från ens adress till inkomst lätt ska kunna ses av alla är inte friskt. Det ska vara, och borde ha varit, en privat uppgift för länge sedan. I samband med införandet av GDPR inom EU har det blivit ännu mer smärtsamt uppenbart att denna typ av uppgifter inte kan och inte ska vara offentliga.

Hur långt bakåt kan Skatteverket granska?

Skicka in en begäran om omprövning till Skatteverket. Det kan använda blanketten Begäran om omprövning (SKV 6891) eller skriva ett brev. Glöm inte att skriva under begäran.

Du bör även bifoga underlag som visar hur du kommit fram till de belopp du redovisar, exempelvis en K4 bilaga och årssammandrag för varje aktuellt år.

Vad är straffet för skattebrott?

Generellt om ekonomisk brottslighet (ekobrott)

Ekonomisk brottslighet eller ekobrott är brott av ekonomisk art inom ramen för ett företag eller annan näringsverksamhet. De två vanligaste typerna är bokföringsbrott och skattebrott. På senare år har också penningtvättsbrott blivit allt vanligare.  Ekonomiska brott upptäcks ofta av skatteverket, konkursförvaltare, revisorer eller aktörer som granskar ett företags bokföring och affärer. Ekonomisk brottslighet skiljer sig från övrig brottslighet på så vis att huvudfrågan vanligtvis inte är vem som har begått brottet, utan i stället om den misstänktes agerande faktiskt är att betrakta som brottsligt.

Måste man spara gamla deklarationer?

Juridik vid dödsfall

Hur länge sparas ett boupptecknings dokument efter avliden? Frågan gäller min mor som dog 1974. Alltså 44 år sedan Detta dokument finns i min ägo, (pappers) men hur länge måste jag spara detta? Christina j

Hur långt anstånd kan man söka?

Möjligheten med anstånd är till för dig som någon enstaka gång får tillfälliga betalningssvårigheter som du inte orsakat själv. Genom en kortare tids anstånd får du tillfälle att skaffa fram pengar genom att till exempel kräva eventuella kunder på betalning eller sälja tillgångar.

Du ansöker genom att fylla i blanketten Ansökan, Anstånd om betalning av skatt pga. tillfälliga betalningssvårigheter.

Hur länge kan man söka anstånd?

Coronakrisen: Hur fort kan företag få tillbaka pengar vid retroaktivt anstånd? Kan jag ansöka om anstånd innan redovisningsperioden tagit slut? Hur lång tid tar handläggningen och hur bedöms om man brutit mot bestämmelserna?

Här besvaras några vanliga frågor kring hur det kommer fungera med anstånd på skatten med anledning av coronakrisen. Frågan är besvarad våren 2020.

Kan man se andras deklarationer?

Tack för att du vänder dig till Lawline med din frågeställning

Först och främst är inkomstdeklarationer att anse som offentliga handlingar när de kommer in till skatteverket enligt 2 kap 3+6§§ Tryckfrihetsförordningen. Observera att deklarationen bara är att anse som offentlig när det tagits beslut i din deklaration. Innan dess är den inte offentlig. Se exempelvis Högsta Domstolens dom i NJA 2003 sid. 447.

Får man deklarationen i pappersform?

 • Skatteåterbäring 5 – 7 april 2023
 • Andra viktiga datum kring deklarationen
 • Skatteregler som påverkar din skatt

Skatteåterbäring är en återbetalning från Skatteverket som du får om du betalat in för mycket skatt under föregående år. Du kan också få skatteåterbäring om din beskattningsbara inkomst har blivit mindre under året som gått.

En vanlig orsak till att man betalat in för mycket skatt är att du har lån eller andra skulder som du betalar ränta för. Räntekostnader är nämligen avdragsgilla. Om du har varierande inkomst och inte jämkar ökar också sannolikheten för att du betalat in för mycket skatt. Personer som bara jobbar under del av året, till exempel säsongsarbetare och studenter som sommarjobbar tenderar också betala in för mycket skatt under året.

Det är också möjligt att ha betalat in för lite skatt under året. Om du betalat in för lite skatt kommer du att få restskatt istället för skatteåterbäring, vilket innebär att du måste betala in mellanskillnaden till Skatteverket.

Är deklarationer offentliga?

Trump vände sig till domstol för att försöka hålla deklarationerna hemliga men förlorade i flera instanser. I november beslutade Högsta domstolen att finansdepartementet skulle släppa dem. Kongressutskottet fick då skattedeklarationer för Trump och några av hans företag för åren 2015–2020.

Trump blev ifrågasatt för en rad affärer under sina år som byggherre i New York och var den första presidenten på 40 år som inte offentliggjorde sina skattedeklarationer.

Kan man se folks deklaration?

 • Sök upp personen du vill Lönekolla
 • Klicka på ”Kolla lön anonymt”
 • Följ instruktionerna och betala smidigt med Klarna Checkout
 • Se lönen direkt på skärmen. Dina Lönekollar sparas under Mina sidor.