:

Vad räknas som underlag?

Innehållsförteckning:

 1. Vad räknas som underlag?
 2. Vad räknas som bokföringsunderlag?
 3. Kan man bokföra utan kvitto?
 4. Vad ska stå på en faktura?
 5. Får man bokföra utan underlag?
 6. Måste man ha underlag i bokföring?
 7. Kan man bokföra utan underlag?
 8. Vad kan man göra avdrag för i aktiebolag?
 9. Kan en faktura vara ett kvitto?
 10. Måste företagets namn stå på fakturan?
 11. Kan jag som privatperson fakturera ett företag?
 12. Måste företagets namn stå på kvittot?
 13. Får man dra moms utan kvitto?
 14. Hur bokför man aktiebolag?
 15. Är BE körkort avdragsgillt?

Vad räknas som underlag?

Du som har en digital brevlåda får din inkomstdeklaration skickad dit redan den 6‑10 mars. Har du ingen digital brevlåda skickar vi deklarationen till din folkbokföringsadress. Se därför till att vara folkbokförd på rätt adress senast den 22 februari 2023. Vi börjar skicka ut pappersblanketterna i mitten av mars. Senast den 15 april ska alla ha fått sina blanketter.

Utskicken sker inte områdesvis. Du behöver därför inte bli orolig om du inte får din blankett samtidigt som övriga familjemedlemmar eller dina grannar.

Vad räknas som bokföringsunderlag?

En leverantörsfaktura är ett dokument som uppkommer i samband med köpet och som anger ett betalningskrav från säljare till köpare. Syftet med fakturan är dels att fungera som ett underlag för Skatteverkets kontroll av transaktionen, men även för att styrka köparens rätt till avdrag för den ingående momsen.

Kan man bokföra utan kvitto?

Denna guide har målsättningen att ge dig konkreta tips på hur du kan hantera dina bokföringsunderlag på ett effektivt och säkert sätt. Den kommer även att beskriva sådant som många har frågor om eller som det ofta blir missförstånd med.

Ditt största jobb som företagare i bokföringsprocessen är att samla ihop de underlag som behövs till bokföringen. För att göra det så enkelt som möjligt kommer vi med några handfasta tips.

Vad ska stå på en faktura?

En faktura är ett dokument i antingen pappers- eller elektronisk form som som uppfyller vissa villkor som du antingen tar emot eller skickar till dina kunder. En kreditnota kan också vara en faktura. En faktura räknas som ett juridiskt dokument (om ni inte har avtalat  någonting annat) som visar när fakturan skall vara betald. Oavsett hur stort belopp du skall fakturera (det finns vissa undantag) behöver du skapa en faktura när du är näringsidkare. 

Som näringsidkare måste du utfärda en faktura, till exempel när du säljer varor eller tjänster till en näringsidkare eller någon annan juridisk person. Det spelar ingen roll hur stort beloppet är, och det är krav på att du skall skicka en faktura enligt bokföringslagen.

Du kan låta någon annan utfärda den i ditt namn men du är alltid själv ansvarig för faktureringen.

Många tror att fakturan behöver skapas i ett faktureringsprogram, men så är inte fallet. Så länge du får med dig de delar som vi nämner nedan så kan du skapa din faktura på valfritt sätt.

Däremot finns det såklart fördelar med att skapa fakturorna i ett faktureringsprogram. Då kommer dina fakturor alltid se likadana ut, och det är ofta lätt att ladda upp en logotyp så att dina kunder kan känna igen att fakturan kommer från dig. Det blir också lättare att använda kund – och artikelregister eftersom många program har detta inbyggt. Fakturorna sparas även på samma ställe, och du sparar tid genom att skapa fakturamallar.

Får man bokföra utan underlag?

Här kan du räkna ut och göra en prognos för schablonintäkten på ditt investeringssparkonto (ISK). Kom ihåg att du inte behöver skicka in någon uppgift om din schablonintäkt till Skatteverket.

Den slutliga schablonintäkten är redan förifylld i din deklaration och lämnas in av investeringsföretaget som hanterar ditt ISK (till exempel din bank).

Måste man ha underlag i bokföring?

Enligt bokföringslagen måste affärshändelser som sker i bolaget bokföras så att de kan presenteras i registreringsordning (grundbok) och i en systematisk ordning (huvudbok). Som företagare har du en skyldighet att se till att det finns ett korrekt underlag (som fakturor, kvitton och kontoutdrag) till alla ekonomiska transaktioner samt att det ska gå att följa förloppet, ställningen och resultat i företaget under året.

Kontrollera att saldot i balansräkningen för bankkonton, skattekonto, moms och arbetsgivaravgifter stämmer. Det gör du enklast genom att stämma av att saldot på bankkontot respektive skattekontot i bokföringen är samma som de kontoutdrag du får från banken och Skatteverket.

Kan man bokföra utan underlag?

Beräkningen av skatten på ISK görs i två steg.

Steg 1: Schablonintäkten beräknas. Den räknas fram genom att kapitalunderlaget (genomsnittligt innehav på kontot under året) multipliceras med statslåneräntan den 30 november föregående år plus en procentenhet, procentsatsen kan dock aldrig bli lägre än 1,25%.

Steg 2: Nu kan skatten beräknas. Den får vi genom att multiplicera schablonintäkten med 30%.

Vad kan man göra avdrag för i aktiebolag?

Här kan du räkna ut och göra en prognos för schablonintäkten på ditt investeringssparkonto (ISK). Kom ihåg att du inte behöver skicka in någon uppgift om din schablonintäkt till Skatteverket.

Den slutliga schablonintäkten är redan förifylld i din deklaration och lämnas in av investeringsföretaget som hanterar ditt ISK (till exempel din bank).

Kan en faktura vara ett kvitto?

Vi kan använda AI för att komma till rätta med några av vår tids stora utmaningar – som till exempel utanförskapet och den skenande gängkriminaliteten. Det menar Amer Mohammed, som är en av talarna på Di Världen.

Idag handlar debatten i samhälle och media mycket om kortsiktiga initiativ, som hårdare straff, visitationszoner och AI-kameror. 

Måste företagets namn stå på fakturan?

När du sparar på ett investeringssparkonto betalar du en så kallad schablonskatt. Det gör att du kan handla fonder och aktier utan att behöva skatta vid varje affär.

Pengarna är skattade och klara när du tar ut dem, och du behöver heller inte tänka på att ta upp dina affärer i deklarationen – det löser vi åt dig.

Kan jag som privatperson fakturera ett företag?

Schablonintäkten baseras på det sammanlagda värdet av dina tillgångar och är det som ligger till grund för hur mycket skatt du ska betala för ditt investeringssparkonto varje år. Schablonintäkten framgår av kontrolluppgiften som investeringsföretaget (din bank exempelvis) lämnar och är förifylld i din deklaration. Den skatt du ska betala är 30 procent av schablonintäkten.

Du betalar med andra ord inte skatt på vinster, utdelning, ränta eller annan avkastning som du får från tillgångarna du har på kontot. Du kan också ta ut pengar från kontot utan att betala skatt för det uttagna beloppet.

Du får inte göra avdrag för förluster som du gör på ditt investeringssparkonto. Fondavgifter, depåavgifter och andra utgifter som är kopplade till tillgångarna på ditt investeringssparkonto är inte heller avdragsgilla.

Måste företagets namn stå på kvittot?

Gillar du vårt arbete? Stötta oss på Patreon!

FRÅGA: Bör jag ta ut mina sparade pengar från ISK då isk kontot gått ner mycket?

Får man dra moms utan kvitto?

Om du har blandad verksamhet, det vill säga att du säljer både momsfria och momspliktiga varor eller tjänster, fungerar det så här:

Om du bara använder varan eller tjänsten i den delen av verksamheten som är momsfri får du inte dra av någon moms.

Hur bokför man aktiebolag?

Med ett investeringssparkonto betalar du ingen skatt på de vinster du gör när du säljer aktier, fonder och andra tillgångar, och inte heller på räntor och utdelningar. Du kan inte heller göra avdrag i deklarationen om du gör förlust när du säljer värdepapper. Istället betalar du en schablonskatt på hela kapitalet varje år. Schablonskatten baseras på statslåneräntan och för 2023 är schablonskatten 0,882 %. 

Skatten på ISK baseras på en så kallad schablonintäkt. Det är en tänkt årlig avkastning som redovisas med automatik i deklarationen. Schablonintäkten beräknas genom att ett kapitalunderlag räknas fram (läs mer nedan) som sedan multipliceras med statslåneräntan den 30 november året innan, plus ett tillägg. Schablonintäkten får inte vara lägre än 1,25 % av kapitalunderlaget.

Är BE körkort avdragsgillt?

Uttag från ISK kan göras när som helst och är i regel kostnadsfria. Det är enkelt att ta ut pengar från ett ISK.

 • Logga in på internetbanken där du har kontot (eller gå till bankkontoret).
 • Begär ett uttag från ditt ISK-konto.
 • Du betalar ingen skatt när du tar ut pengar från ett investeringssparkonto.

För att förstå varför du inte betalar skatt vid uttag från ISK måste vi förklara begreppet schablonintäkt som är centralt för investeringssparkontot.