:

Kan man ta ut lön i efterskott?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man ta ut lön i efterskott?
 2. Vad händer om jag inte tar ut lön?
 3. Hur lång tid har arbetsgivaren på sig att betala ut lön?
 4. Får man sin lön månaden efter?
 5. Kan man betala ut lön när som helst?
 6. Kan man betala ut lön när man vill?
 7. Kan man betala ut lön senare?
 8. Kan man ta ut lön retroaktivt?
 9. Vad händer om arbetsgivaren inte betalar ut lön i tid?
 10. Får man lön samma månad eller efter?
 11. Varför får man lön månaden efter?
 12. Hur Sen får en lön vara?
 13. Kan en arbetsgivare vägra att betala ut lön?
 14. Vad kostar en lön på 25000?
 15. Hur länge kan man få retroaktiv lön?

Kan man ta ut lön i efterskott?

Du får göra avdrag för de räntor som du betalat under inkomståret. Banker och kreditinstitut lämnar kontrolluppgift på den ränta som du betalat under året. Har du fått kontrolluppgift är denna ifylld i din inkomstdeklaration.

Det är bara för räntor på lån som du själv varit personligen betalningsansvarig för som du kan göra avdrag.

Vad händer om jag inte tar ut lön?

none id="readability-page-1" class="page">

Fika dvs kaffe, te och tilltugg räknas som en skattefri personalförmån. Kostnaden bokförs på konto 7699 Övriga personalkostnader, direkt mot 1930 Kassa. Se utförliga exempel nedan.

Hur lång tid har arbetsgivaren på sig att betala ut lön?

none id="readability-page-1" class="page">

Fika dvs kaffe, te och tilltugg räknas som en skattefri personalförmån. Kostnaden bokförs på konto 7699 Övriga personalkostnader, direkt mot 1930 Kassa. Se utförliga exempel nedan.

Får man sin lön månaden efter?

Gå in på Skatteverkets webbplats. På ditt skattekonto kan du se ditt aktuella saldo. Om du har tappat bort ditt förtryckta inbetalningskort hittar du information där om hur du ska gå tillväga för att betala din kvarskatt. Du kan även betala med Swish.

Kan man betala ut lön när som helst?

Du ska betala skatten inom 90 dagar från att du får ditt slutskattebesked. Datumet står på slutskattebeskedet. De flesta som har skatt att betala ska göra det senast den 12 september 2023. Om vi ändrar något i din deklaration får du ditt slutskattebesked tillsammans med ändringsbeslutet.

Skatteverket drar pengarna från ditt skattekonto på förfallodagen, om vi inte gjorde det vid uttaget av ditt slutskattebesked. Du kan välja att betala skatten innan. Fördelen är att du blir färdig med din deklaration och du kan också undvika att behöva betala kostnadsränta på skatten.

Den 1 augusti 2023 höjdes den låga kostnadsräntan från 3,75 procent till 5 procent. Samtidigt höjdes den höga kostnadsräntan från 18,75 procent till 20 procent.

Kan man betala ut lön när man vill?

Coronakrisen: Hur fort kan företag få tillbaka pengar vid retroaktivt anstånd? Kan jag ansöka om anstånd innan redovisningsperioden tagit slut? Hur lång tid tar handläggningen och hur bedöms om man brutit mot bestämmelserna?

Här besvaras några vanliga frågor kring hur det kommer fungera med anstånd på skatten med anledning av coronakrisen. Frågan är besvarad våren 2020.

Kan man betala ut lön senare?

Du får en betalningsuppmaning om underskottet på ditt skattekonto är 100 kronor eller mer när Skatteverket gör en avstämning. Du får ett betalningskrav om underskottet är 2 000 kronor eller mer. Om du fått ett betalningskrav och fortfarande har ett underskott på 2 000 kronor eller mer vid nästa avstämning överlämnas skulden till Kronofogden för indrivning. Det är underskottet på skattekontot som lämnas för indrivning – inte en viss obetald skatt, ränta eller avgift.

Kan man ta ut lön retroaktivt?

I Sverige betalar vi preliminärskatt på våra inkomster varje år. Det innebär att en ungefärlig skatt dras baserat på hur mycket du kommer att tjäna under hela året. Vid deklarationen sammanställs sedan dina inkomster för hela året och Skatteverket kan räkna ut exakt hur mycket skatt du ska betala.

Vanligt är att du betalat för lite skatt och att du får pengar tillbaka genom skatteåterbäring. Men det motsatta kan också hända, alltså att du betalar för lite pengar i skatt under året. Då ska du i stället betala tillbaka pengar till staten – och det är det som kallas restskatt eller kvarskatt.

Restskatt och kvarskatt är olika ord för samma sak. I folkmun är nog restskatt det vanligaste ordet, men kvarskatt är det Skatteverket normalt använder. Det formella begreppet är nå “kvarstående skatt”.

Att få beskedet under våren att man ska betala ännu mer i skatt känns såklart inte så kul. Men förklaringen ligger då i att du skattat mindre än du egentligen skulle ha gjort tidigare under året.

Att du får betala restskatt kan ha flera förklaringar. Här är några vanliga.

Vad händer om arbetsgivaren inte betalar ut lön i tid?

Vad ska jag göra om arbetsgivaren inte betalar ut min lön? När ska jag få min lön? Vad händer om jobbet saknar kollektivavtal? KA reder ut dina rättigheter med hjälp av Kommunals ombudsman Farhad Abedin.

Vad ska jag göra om arbetsgivaren inte betalar ut min lön? När ska jag få min lön? Vad händer om jobbet saknar kollektivavtal? KA reder ut dina rättigheter med hjälp av Kommunals ombudsman Farhad Abedin.

Får man lön samma månad eller efter?

Oftast får du en påminnelse om du inte betalat en faktura i tid. Många företag lägger på en påminnelseavgift.

Betalar du inte efter påminnelsen kan du få ett inkassokrav. Företag har rätt att ta ut en kostnad även för inkassokravet.

Varför får man lön månaden efter?

Kan jag få hjälp med en avbetalningsplan för kvarskatt?

Skatteverket gör inte avbetalningsplaner för kvarskatt, däremot kan du själv dela upp beloppet genom att göra delbetalningar till ditt skattekonto fram till förfallodagen. Om du väljer att dela upp betalningen ska du använda samma inbetalningsuppgifter (samma bankgironummer och OCR-nummer) varje gång. Det går även bra att betala med Swish när du är inloggad i e-tjänsten Skattekonto.

Hur Sen får en lön vara?

Om förfallodatumet har passerat, och du är helt säker på att lönen inte har betalats ut, finns det ingen anledning att vänta. Börja med att kontakta chefen och berätta att du inte fått din lön utbetald. Frågan även om varför. Om svaret är att arbetsgivaren har dålig ekonomi är det viktigt att agera fort. 

Om du ringer till arbetsgivaren, eller har ett muntligt möte, är det bra att även skicka ett mejl, så att du har ett skriftligt bevis på att du har informerat chefen.

Det händer att facket kommer i kontakt med anställda som velat vara snälla mot sina arbetsgivare genom att avvakta. Risken med att vänta med att kräva ut din lön är att du kan gå miste om vissa ersättningar, till exempel  om företaget går i konkurs. 

Om du trots det vill ge chefen en sista chans, till exempel för att det har skett ett mänskligt misstag, räcker det med en eller två dagar för att arbetsgivaren ska hinna åtgärda det. 

Kan en arbetsgivare vägra att betala ut lön?

Vad ska jag göra om arbetsgivaren inte betalar ut min lön? När ska jag få min lön? Vad händer om jobbet saknar kollektivavtal? KA reder ut dina rättigheter med hjälp av Kommunals ombudsman Farhad Abedin.

Vad ska jag göra om arbetsgivaren inte betalar ut min lön? När ska jag få min lön? Vad händer om jobbet saknar kollektivavtal? KA reder ut dina rättigheter med hjälp av Kommunals ombudsman Farhad Abedin.

Om förfallodatumet har passerat, och du är helt säker på att lönen inte har betalats ut, finns det ingen anledning att vänta. Börja med att kontakta chefen och berätta att du inte fått din lön utbetald. Frågan även om varför. Om svaret är att arbetsgivaren har dålig ekonomi är det viktigt att agera fort. 

Om du ringer till arbetsgivaren, eller har ett muntligt möte, är det bra att även skicka ett mejl, så att du har ett skriftligt bevis på att du har informerat chefen.

Det händer att facket kommer i kontakt med anställda som velat vara snälla mot sina arbetsgivare genom att avvakta. Risken med att vänta med att kräva ut din lön är att du kan gå miste om vissa ersättningar, till exempel  om företaget går i konkurs. 

Om du trots det vill ge chefen en sista chans, till exempel för att det har skett ett mänskligt misstag, räcker det med en eller två dagar för att arbetsgivaren ska hinna åtgärda det. 

Kontakta ditt arbetsplatsombud eller din lokala sektion på Kommunal. Det borde du göra redan samma dag som du informerar arbetsgivaren om att lönen inte betalats ut. Då hinner sektionen förbereda sig om ni behöver gå vidare och kräva lönen. 

Det beror på arbetsgivarens respons. Om chefen menar att du ska få en lägre lön än det du anser blir det en tvist. Då begär facket en förhandling. Om parterna inte når en lösning kan ärendet gå vidare till en domstol. Då företräds du av en jurist på LO-TCO Rättsskydd. Då slipper du även stå för till exempel rättegångskostnader om du beviljats hjälp.

Om arbetsgivaren i stället går med på ditt krav, men till exempel inte har råd att betala ut lönen, gör facket en löneindrivning. Då kan företaget försättas i konkurs. Då har du rätt att få pengar genom den statliga lönegarantin. Normalt sett får arbetstagare tre månadslöner och eventuell semesterersättning. 

Oavsett kollektivavtal har du alltid rätt att få ut din lön. Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) har du rätt att lämna din anställning om lönen inte betalas ut, utan att ta hänsyn till uppsägningstiden. 

Till att börja med ska du få ett skriftligt anställningsavtal. I kontraktet ska det framgå hur mycket du tjänar och vilket datum lönen senast ska betalas ut. 

I avtalet ska det även stå vem som är din arbetsgivare. Om det står ett annat namn, eller ett annat företag än det du jobbar på, bör du vara uppmärksam. Vid en tvist kommer facket behöva säkerställa vem som egentligen är din arbetsgivare. 

Det är även bra att spara dina lönespecifikationer som bevis.

Hur fungerar förstadagsintyg när man som anställd är sjuk? Kan chefen kräva intyg hur som helst eller hur ser reglerna ut? Vad händer om jag inte får någon läkartid? Måste jag alltid betala för läkarbesöket? KA reder ut vad som gäller.

SVAR: Ett förstadagsintyg betyder att arbetsgivaren kräver att arbetstagaren lämnar ett läkarintyg redan från sjukanmälningsdagen från och med första dagen i varje kommande sjukperiod.

SVAR: Nej, det måste föreligga ”särskilda skäl”. 

SVAR: Det kan vara att en arbetstagare har många korta sjukdomsfall under en begränsad tid utan att ha haft kontakt med läkare och utan att det har framkommit något som tyder på att han/hon lider av någon kronisk sjukdom eller liknande.

SVAR: Nej, inte med stöd av sjuklönelagen, då måste det finnas särskilda skäl kopplat till en enskild person. Däremot ger vissa kollektivavtal en utvidgad rätt för arbetsgivaren att kräva förstadagsintyg tidigare än efter sju dagar. (Gäller flertalet av Kommunals kollektivavtal.)

SVAR: Om det inte finns särskilda skäl (om intyget hämtas med stöd av sjuklönelagen). Arbetsgivaren får inte heller kräva förstadagsintyg på ett godtyckligt eller på ett sätt som skulle kunna innebära diskriminering enligt diskrimineringslagen och det får inte heller vara en form av bestraffning av arbetstagaren. Det kan också vara att arbetstagaren har upprepad korttidsfrånvaro på grund av kronisk sjukdom.

SVAR: Beslutet om krav på förstadagsintyg får inte gälla längre tid än 12 månader. (Det kan vara reglerat olika i kollektivavtal.)

SVAR: Då upphör kravet med förstadagsintyg. Vill arbetsgivaren fortsätta så krävs en ny utredning, ett nytt beslut och det måste finnas särskilda skäl.

SVAR: Ja, men du riskerar då att arbetsgivaren inte utger någon sjuklön.

SVAR: Nej. Intyget behöver inte innehålla närmare uppgift om sjukdom utan det ska bara framgå i vilken omfattning arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdomen.

SVAR: Om man kan påvisa att man gjort allt för att få en tid så kan det vara ett godtagbart skäl. Det kan vara reglerat i kollektivavtalet att arbetsgivaren ska anvisa läkare. Exempelvis företagshälsovården.

SVAR: Man bör prata med sin arbetsgivare om vilka regler som finns kring läkare. Det borde vara möjligt om en nätläkare kan bedöma nedsättning av arbetsförmågan (men det kan vara reglerat att arbetsgivaren anvisar läkare, se svaret ovan).

SVAR: Ja, det kan arbetsgivaren göra. Men om arbetsgivaren anvisar en läkare kan det finnas bestämmelser i kollektivavtalet om vem som ska betala för besöket.

Vad kostar en lön på 25000?

När du går på ett event, eller på andra sätt delar med dig av dina personuppgifter såsom namn och e-post med mera till Företagarna, önskar vi ditt samtycke till behandling av personuppgifter.

Behandling av personuppgifter, d.v.s. uppgifter som kan knytas till en viss levande person, omfattas av bestämmelserna i  EUs allmänna dataskyddsförordning ”GDPR”. (Tidigare personuppgiftslagen (1998:204), ”PuL”)

Hur länge kan man få retroaktiv lön?

I Sverige är det inte olagligt att ha skulder, men det är olagligt att inte betala tillbaka dem. Skulder kan uppstå av olika anledningar, till exempel en obetald räkning, ett lån som inte betalas tillbaka eller en osäker ekonomisk situation. Men om du inte betalar dina skulder kan det leda till en betalningsanmärkning, vilket kan försvåra att ta lån eller teckna abonnemang i framtiden.

Men kan skuld leda till fängelse? Ja, i vissa fall. Om du har skulder till staten, som till exempel skatteskulder eller böter, kan det leda till fängelse om du inte betalar. Detta gäller dock endast om du medvetet undviker att betala, inte om du har ekonomiska svårigheter och inte har råd att betala.