:

När kommer slutskattebesked för företag?

Innehållsförteckning:

 1. När kommer slutskattebesked för företag?
 2. Vart hittar jag Slutskattsedel företag?
 3. Var kan man se sitt slutskattebesked?
 4. Kan man se slutskattebesked på Skatteverket?
 5. När kommer besked om slutlig skatt 2023?
 6. Varför får jag inte mitt slutskattebesked?
 7. Vad är slutlig skatt företag?
 8. Varför har jag inte fått mitt slutskattebesked?
 9. Har ännu inte fått slutskattebesked?
 10. Har inte fått skattebesked 2023?
 11. Vilka får höjd skatt 2023?
 12. Hur får man slutskattebesked?
 13. När ska man betala slutlig skatt?
 14. Hur räknar man ut slutlig skatt?
 15. När får man slutskattebesked aktiebolag?

När kommer slutskattebesked för företag?

Skuldsanering och skatteskuld är två ämnen som kan vara komplexa och förvirrande för många människor. I denna artikel kommer vi att ge dig en översikt över vad skuldsanering och skatteskuld innebär, samt hur du kan kontakta oss på www.skuldradgivning.se för att få svar på fler frågor som gäller dessa nyckelord.

Skuldsanering är en process där en person eller ett företag får hjälp att hantera och betala av sina skulder. Det kan vara en lösning för dem som har svårt att klara av sina ekonomiska åtaganden och behöver en strukturerad plan för att bli skuldfria. Skuldsanering kan innebära att man förhandlar med sina borgenärer om att betala av en del av skulden eller att man får en betalningsplan som är anpassad efter ens ekonomiska situation.

Vart hittar jag Slutskattsedel företag?

Skatteverket är mycket restriktiva kring ansökningar om anstånd med skattebetalning. På sin hemsida anger man dessa kriterier för att kunna få anstånd.

 • Att man någon enstaka gång får betalningssvårigheter som man inte orsakat själv. Det behöver råda “synnerliga skäl”, såsom:
 • Sjukdom
 • Arbetslöshet
 • Olycksfall

Var kan man se sitt slutskattebesked?

Det beror på. Datumen är olika beroende på om du deklarerar som privatperson eller juridisk person. Dessutom ska olika bolagsformer deklararera i olika Inkomstdeklarationer (Inkomstdeklaration 1, 2, 3 eller 4). Se vilka datum som gäller för dig nedan!

 Hämta, klicka, godkänn, skicka – exakt så enkelt kan det vara att deklarera! Och du gör det direkt från bokföringsprogrammet. Nu ingår deklarationstillval när du köper Visma eEkonomi!

Kan man se slutskattebesked på Skatteverket?

Det finns två olika sorters skulder. Skulder till staten kallas för allmänna skulder och skulder till privatpersoner eller företag kallas för enskilda skulder.

När kommer besked om slutlig skatt 2023?

Missa inga viktiga datum för årets inkomstdeklaration för ditt företag.

För att Skatteverket ska kunna fastställa den slutliga skatten måste alla företag och privatpersoner årligen lämna in en inkomstdeklaration.

Varför får jag inte mitt slutskattebesked?

För största delen av privatpersonerna infaller förfallodagarna för kvarskatt i augusti och oktober eller i september och november. Betalningsraterna är två om kvarskatten är 170 euro eller mera.

Kvarskatt påförs inte om beloppet är mindre än tio euro.

Om du eller din make eller maka gjorde ändringar i skattedeklarationen ändras förfallodagarna för kvarskatten. Även kvarskattebeloppet kan ändras. Vi skickar dig ett nytt beskattningsbeslut med nya betalningsuppgifter före utgången av oktober.

Vad är slutlig skatt företag?

Under året ska företaget löpande betala in preliminär skatt till Skatteverket, vilket man kallar för debiterad preliminärskatt. Målet är att den preliminära skatten så nära som möjligt ska motsvara den slutliga skatten. Företaget lämnar underlag till Skatteverket om förväntat resultat (antingen vid företagsregistreringen eller genom en preliminär deklaration), och baserat på detta beslutar Skatteverket hur mycket preliminärskatt som ska betalas varje månad. Det beslutade beloppet kommer att dras från företagets skattekonto varje månad (oftast runt den 12:e i månaden) men det är upp till dig som företagare att betala in skatten till skattekontot.

När preliminärskatten dras från skattekontot bokförs detta som en minskning av skatteskuld på konto 2518 (rekommenderat, även om vissa använder gruppkontot 2510 istället). Motkontot för konteringen är 1630, vilket är bokföringskontot som motsvarar företagets skattekonto.

Det kan vara lite förvirrande att den debiterade preliminärskatten betalas i efterskott. Skatten för januari dras exempelvis från skattekontot i februari. Det innebär att preliminärskatten för sista månaden av räkenskapsåret dras först under nästa räkenskapsår. Mer om detta lite längre ner.

När räkenskapsåret är slut gör man bokslutet, och som en del av det arbetet räknar man även ut hur mycket skatt företaget faktiskt ska betala. Denna skatt bokför man som en kostnad i resultaträkningen, på konto 8910, samtidigt bokför man en skatteskuld på konto 2512. Även här förekommer det att man använder gruppkontot 2510, men vi rekommenderar att hålla isär de olika delarna och använda konto 2512. Du kan läsa mer om detta i våra andra artiklar:

 • Beräkning av skatt ­
 • Bokföring av skatt och årets resultat

Notera att det man bokför är hela skattebeloppet. I det här läget tar man inte hänsyn till den preliminära skatten, men det är dock bra att hålla koll på om den beräknade skatten är större än den preliminära skatten. I det fallet bör man göra en s.k. fyllnadsinbetalning för att undvika att betala kostnadsränta på det underskott som annars uppstår på skattekontot. Läs mer om detta längre ner.

Varför har jag inte fått mitt slutskattebesked?

För att få skatteåterbäringen utbetald behöver du anmäla ett konto. Det kan du göra samtidigt som du deklarerar, på Mina sidor eller i e-tjänsten Skattekonto.

Har ännu inte fått slutskattebesked?

Gå in på Skatteverkets webbplats. På ditt skattekonto kan du se ditt aktuella saldo. Om du har tappat bort ditt förtryckta inbetalningskort hittar du information där om hur du ska gå tillväga för att betala din kvarskatt. Du kan även betala med Swish.

Har inte fått skattebesked 2023?

I Sverige betalar vi preliminärskatt på våra inkomster varje år. Det innebär att en ungefärlig skatt dras baserat på hur mycket du kommer att tjäna under hela året. Vid deklarationen sammanställs sedan dina inkomster för hela året och Skatteverket kan räkna ut exakt hur mycket skatt du ska betala.

Vanligt är att du betalat för lite skatt och att du får pengar tillbaka genom skatteåterbäring. Men det motsatta kan också hända, alltså att du betalar för lite pengar i skatt under året. Då ska du i stället betala tillbaka pengar till staten – och det är det som kallas restskatt eller kvarskatt.

Restskatt och kvarskatt är olika ord för samma sak. I folkmun är nog restskatt det vanligaste ordet, men kvarskatt är det Skatteverket normalt använder. Det formella begreppet är nå “kvarstående skatt”.

Att få beskedet under våren att man ska betala ännu mer i skatt känns såklart inte så kul. Men förklaringen ligger då i att du skattat mindre än du egentligen skulle ha gjort tidigare under året.

Att du får betala restskatt kan ha flera förklaringar. Här är några vanliga.

Vilka får höjd skatt 2023?

Den årliga uppräkningen (KPI+2 procentenheter) av skiktgränsen för statlig inkomstskatt pausas för beskattningsåret 2024. Skiktgränsen kommer ligga kvar på samma nivå som 2023 d.v.s. 598 500 kronor. Det innebär att den så kallade brytpunkten, den inkomst man kan tjäna utan att betala statlig inkomstskatt på 20 procent, går vid 615 300 kronor d.v.s. en månadsinkomst på 51 275 kronor för en löntagare. Pensionärer (66+) kan tjäna mer, drygt 58 108 kronor i månaden, innan statlig skatt tas ut, jämfört med 2023 då motsvarande nivå låg på knappt 56 933 kronor. 

Hur får man slutskattebesked?

I Sverige betalar vi preliminärskatt på våra inkomster varje år. Det innebär att en ungefärlig skatt dras baserat på hur mycket du kommer att tjäna under hela året. Vid deklarationen sammanställs sedan dina inkomster för hela året och Skatteverket kan räkna ut exakt hur mycket skatt du ska betala.

Vanligt är att du betalat för lite skatt och att du får pengar tillbaka genom skatteåterbäring. Men det motsatta kan också hända, alltså att du betalar för lite pengar i skatt under året. Då ska du i stället betala tillbaka pengar till staten – och det är det som kallas restskatt eller kvarskatt.

Restskatt och kvarskatt är olika ord för samma sak. I folkmun är nog restskatt det vanligaste ordet, men kvarskatt är det Skatteverket normalt använder. Det formella begreppet är nå “kvarstående skatt”.

Att få beskedet under våren att man ska betala ännu mer i skatt känns såklart inte så kul. Men förklaringen ligger då i att du skattat mindre än du egentligen skulle ha gjort tidigare under året.

Att du får betala restskatt kan ha flera förklaringar. Här är några vanliga.

När ska man betala slutlig skatt?

I Sverige betalar vi preliminärskatt på våra inkomster varje år. Det innebär att en ungefärlig skatt dras baserat på hur mycket du kommer att tjäna under hela året. Vid deklarationen sammanställs sedan dina inkomster för hela året och Skatteverket kan räkna ut exakt hur mycket skatt du ska betala.

Vanligt är att du betalat för lite skatt och att du får pengar tillbaka genom skatteåterbäring. Men det motsatta kan också hända, alltså att du betalar för lite pengar i skatt under året. Då ska du i stället betala tillbaka pengar till staten – och det är det som kallas restskatt eller kvarskatt.

Restskatt och kvarskatt är olika ord för samma sak. I folkmun är nog restskatt det vanligaste ordet, men kvarskatt är det Skatteverket normalt använder. Det formella begreppet är nå “kvarstående skatt”.

Att få beskedet under våren att man ska betala ännu mer i skatt känns såklart inte så kul. Men förklaringen ligger då i att du skattat mindre än du egentligen skulle ha gjort tidigare under året.

Att du får betala restskatt kan ha flera förklaringar. Här är några vanliga.

Hur räknar man ut slutlig skatt?

För största delen av privatpersonerna infaller förfallodagarna för kvarskatt i augusti och oktober eller i september och november. Betalningsraterna är två om kvarskatten är 170 euro eller mera.

Kvarskatt påförs inte om beloppet är mindre än tio euro.

Om du eller din make eller maka gjorde ändringar i skattedeklarationen ändras förfallodagarna för kvarskatten. Även kvarskattebeloppet kan ändras. Vi skickar dig ett nytt beskattningsbeslut med nya betalningsuppgifter före utgången av oktober.

När får man slutskattebesked aktiebolag?

För aktiebolag finns det två olika datumguider, en för mindre företag med upp till 40 miljoner kr i beskattningsunderlag för moms och en för större företag med mer än 40 miljoner kr i beskattningsunderlag för moms.

Mindre företag »