:

Kan man få friskvård retroaktivt?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man få friskvård retroaktivt?
 2. När får man nya friskvårdsbidrag 2023?
 3. Hur skickar man in friskvårdsbidrag?
 4. Hur löser man in friskvårdsbidrag?
 5. Kan arbetsgivare neka friskvårdsbidrag?
 6. Hur ska ett kvitto för friskvård se ut?
 7. Hur betalas friskvård ut?
 8. Måste man betala tillbaka friskvårdsbidrag?
 9. Får man gå på spa för friskvårdsbidrag?
 10. Måste man ha kvitto för friskvårdsbidrag?
 11. Hur mycket får arbetsgivaren dra av för friskvård?
 12. Vad ska stå på kvittot för friskvård?
 13. Kan man köpa skor för Friskvårdsbidraget?
 14. Är friskvård skattefritt?
 15. Vad är ett friskvårdsbidrag?
 16. Vilka regler gäller för friskvårdsbidrag?
 17. När ska friskvårdsbidrag beskattas?
 18. Hur bokför du friskvårdsbidraget?
 19. Vad är ett friskvårdsbidrag?
 20. Vilka regler gäller för friskvårdsbidrag?
 21. När ska friskvårdsbidrag beskattas?
 22. Hur bokför du friskvårdsbidraget?

Kan man få friskvård retroaktivt?

Friskvårdsbidrag är inte obligatoriskt utan det är arbetsgivaren som beslutar om det ska erbjudas till de anställda. För att en individ ska kunna använda friskvårdsbidraget måste arbetsgivaren godkänna aktiviteten. Enligt Skatteverkets riktlinjer ska arbetsgivaren inte ge ut mer än 5000 kronor i skattefritt friskvårdsbidrag till en enskild anställd på årsbasis. Ytterligare ett krav som finns på friskvårdsbidraget är att det erbjuds på samma villkor till alla anställda.

Tidigare fanns det en lista med friskvårdsaktiviteter på Skatteverkets hemsida. Den kunde guida personalansvariga och ekonomer vid hantering av friskvårdsbidraget. Listan finns dessvärre inte tillgänglig från och med 1 januari 2022.

När får man nya friskvårdsbidrag 2023?

Syftet med registret är att kunna beskriva dödsorsaker och följa dödlighetens utveckling i Sverige. Uppgifterna kan användas för att svara på frågor så som:

 • Hur många dödsfall, i specifika dödsorsaker, kunde ha undvikits under ett visst år?
 • Hur ser utvecklingen av antalet döda i lungcancer ut över tid?
 • Finns det regionala skillnader i dödsorsaker?

Dödsorsaksregistret uppdateras varje år. I registret ingår samtliga dödsfall som inträffat i Sverige. Dit räknas också de dödsfall där personen inte var folkbokförd i Sverige vid tidpunkten för dödsfallet. Dessa dödsfall inkluderas i registret drygt 1,5 år efter övriga dödsfall Dödfödda ingår inte i registret.

För full förteckning av alla variabler se variabelförteckningen.

Hur skickar man in friskvårdsbidrag?

Kontakta närmaste ambassad eller konsulat om en anhörig till dig avlider i utlandet. På ambassaden eller konsulatet får du bland annat hjälp med handlingar som behövs för att få dödsfallet registrerat i Sverige.

Du kan också själv skicka in dödsbevis tillsammans med uppgifter om vem det gäller (ange personnummer eller samordningsnummer om det finns) till

Om en anhörig har försvunnit kan du ansöka om att få personen dödförklarad.

 • Läs vidare om dödförklaring och hur du ansöker

Hur löser man in friskvårdsbidrag?

Kontakta närmaste ambassad eller konsulat om en anhörig till dig avlider i utlandet. På ambassaden eller konsulatet får du bland annat hjälp med handlingar som behövs för att få dödsfallet registrerat i Sverige.

Du kan också själv skicka in dödsbevis tillsammans med uppgifter om vem det gäller (ange personnummer eller samordningsnummer om det finns) till

Om en anhörig har försvunnit kan du ansöka om att få personen dödförklarad.

 • Läs vidare om dödförklaring och hur du ansöker

Kan arbetsgivare neka friskvårdsbidrag?

Kontakta närmaste ambassad eller konsulat om en anhörig till dig avlider i utlandet. På ambassaden eller konsulatet får du bland annat hjälp med handlingar som behövs för att få dödsfallet registrerat i Sverige.

Du kan också själv skicka in dödsbevis tillsammans med uppgifter om vem det gäller (ange personnummer eller samordningsnummer om det finns) till

Hur ska ett kvitto för friskvård se ut?

Vi behandlar dina data för att leverera innehåll eller annonser och mäter leveransen av sådant innehåll eller annonser för att extrahera insikter om vår webbplats. Vi delar denna information med våra partners baserat på samtycke och berättigat intresse. Du kan utöva din rätt att samtycka till eller invända mot ett berättigat intresse, baserat på ett specifikt syfte under eller på partnernivå i länken under varje syfte. Dessa val kommer att signaleras till våra leverantörer som deltar i ramverket för öppenhet och samtycke. Mer information

Funktionella cookies

Hur betalas friskvård ut?

Vi på kundservice önskar alla läsare en riktigt god jul!Vi vill även påminna om att den 25e och 26e december är tidningsfria dagar, så då kommer ingen papperstidning. Den digitala tidningen e-DN, kan du som vanligt läsa på dn.se/edn

Måste man betala tillbaka friskvårdsbidrag?

Du får veta den avlidnes namn (i vissa fall yrke), ålder eller födelsedatum, hemort, anhörig, ur vilket arkiv originaluppgifterna är hämtade, tidpunkt för dödsfallet och begravningen samt dödsorsaken.

Källan är kyrkans död- och begravningsbok. Dödboken är en i datum kronologisk förteckning över avlidna personer i församlingen. Registret innehåller uppgifter från församlingar i Gotlands, Jämtlands och Västernorrlands län. Observera att en del av församlingarna kan förekomma i mer än ett register.

Får man gå på spa för friskvårdsbidrag?

Uppdaterad: 2 december 2021

Om ingen anhörig kontaktar oss för att säga upp den avlidnes elnätsavtal kommer avtalet att automatiskt övergå till dödsboet. Dödsboet kommer få information från oss några veckor efter dödsfallet och fakturan kommer i fortsättningen att skickas till dödsboet. Dödsboet står kvar som kund till dess att det har avslutats eller upplösts genom arvskifte. 

Måste man ha kvitto för friskvårdsbidrag?

Syftet med registret är att kunna beskriva dödsorsaker och följa dödlighetens utveckling i Sverige. Uppgifterna kan användas för att svara på frågor så som:

 • Hur många dödsfall, i specifika dödsorsaker, kunde ha undvikits under ett visst år?
 • Hur ser utvecklingen av antalet döda i lungcancer ut över tid?
 • Finns det regionala skillnader i dödsorsaker?

Dödsorsaksregistret uppdateras varje år. I registret ingår samtliga dödsfall som inträffat i Sverige. Dit räknas också de dödsfall där personen inte var folkbokförd i Sverige vid tidpunkten för dödsfallet. Dessa dödsfall inkluderas i registret drygt 1,5 år efter övriga dödsfall Dödfödda ingår inte i registret.

För full förteckning av alla variabler se variabelförteckningen.

Hur mycket får arbetsgivaren dra av för friskvård?

Riksarkivets dödsregister innehåller information om människor som har avlidit för länge sedan. I deras register online kan du ta reda på den avlidnes namn, ålder och födelsedatum. Vidare finns information om födelseort samt vem anhöriga är. I registret visas i vissa fall även den avlidnes yrke samt datum för dödsfall och dödsorsaken. Du kan klicka dig vidare till Dödsarkivet här.

Söker du information om avliden person som är din anhörig kan du begära ut en handling från Skatteverket här som visar nuvarande barn samt vem maka eller make är.

Vad ska stå på kvittot för friskvård?

Du får veta den avlidnes namn (i vissa fall yrke), ålder eller födelsedatum, hemort, anhörig, ur vilket arkiv originaluppgifterna är hämtade, tidpunkt för dödsfallet och begravningen samt dödsorsaken.

Källan är kyrkans död- och begravningsbok. Dödboken är en i datum kronologisk förteckning över avlidna personer i församlingen. Registret innehåller uppgifter från församlingar i Gotlands, Jämtlands och Västernorrlands län. Observera att en del av församlingarna kan förekomma i mer än ett register.

Kan man köpa skor för Friskvårdsbidraget?

Det finns endast en sökruta där du kan söka på följande sökord:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Dödsdatum, dödsår
 • Födelsedatum, födelseår

Sökfunktionen ger ett resultat som innehåller sökordet eller något av sökorden. Söker man på t.ex ”Ann” så får du träff på både ”Ann” och ”Anna”.

Är friskvård skattefritt?

Som arbetsgivare kan du hjälpa de anställda att komma igång genom att påminna dem om friskvårdsbidraget eller andra motionsförmåner som hjälper dem att få en kickstart. Normalt ska alla förmåner som personal får till följd av sin anställning beskattas – men det finns vissa undantag – som exempelvis personalvårdsförmåner som motion.

Eftersom reglerna om personalvårdsförmåner (som t ex motion) enbart gäller anställda, får den som är enskild näringsidkare eller delägare i handelsbolag inte dra av kostnaderna för egen motion och friskvård. Dessa räknas ju inte som anställda i sina respektive företag. Jobbar du i ditt eget aktiebolag anses du däremot vara anställd och får dra av kostnaderna för skattefri motion.

Vad är ett friskvårdsbidrag?

Friskvårdsbidrag. Friskvårdsbidrag som arbetsgivaren ger till den anställda får vara maximalt 5 000 kronor per år. Om arbetsgivaren betalar ut ett högre friskvårdsbidrag än 5 000 kronor, ska den anställda beskattas för hela friskvårdsbidraget.

Vilka regler gäller för friskvårdsbidrag?

Vilka regler gäller för friskvårdsbidrag? Friskvårdsbidrag räknas enligt Skatteverket som en personalvårdsförmån som är skattefri för de anställda. För att förmånen ska kunna räknas som en skattefri personalvårdsförmån ska den vara av mindre värde och erbjudas till alla anställda.

När ska friskvårdsbidrag beskattas?

Sedan det nyligen kommit en dom angående friskvårdsbidrag från Högsta Förvaltningsdomstolen gäller dock enligt Skatteverket från nionde september 2019 att hela årets friskvårdsbidrag ska beskattas om det överstiger 5 000 kr för hela kalenderåret, men bara om någon del har lämnats nionde september eller senare under 2019.

Hur bokför du friskvårdsbidraget?

Så bokför du friskvårdsbidraget. Du bokför friskvårdsbidraget på konto 7699 Övriga personalkostnader. Motkontot är 2440 leverantörsskulder. Momsen är avdragsgill så den tar du med i konteringen och anger momsen för inköp, konto 2641.

Vad är ett friskvårdsbidrag?

 • Friskvårdsbidrag. Friskvårdsbidrag som arbetsgivaren ger till den anställda får vara maximalt 5 000 kronor per år. Om arbetsgivaren betalar ut ett högre friskvårdsbidrag än 5 000 kronor, ska den anställda beskattas för hela friskvårdsbidraget.

Vilka regler gäller för friskvårdsbidrag?

 • Vilka regler gäller för friskvårdsbidrag? Friskvårdsbidrag räknas enligt Skatteverket som en personalvårdsförmån som är skattefri för de anställda. För att förmånen ska kunna räknas som en skattefri personalvårdsförmån ska den vara av mindre värde och erbjudas till alla anställda.

När ska friskvårdsbidrag beskattas?

 • Sedan det nyligen kommit en dom angående friskvårdsbidrag från Högsta Förvaltningsdomstolen gäller dock enligt Skatteverket från nionde september 2019 att hela årets friskvårdsbidrag ska beskattas om det överstiger 5 000 kr för hela kalenderåret, men bara om någon del har lämnats nionde september eller senare under 2019.

Hur bokför du friskvårdsbidraget?

 • Så bokför du friskvårdsbidraget. Du bokför friskvårdsbidraget på konto 7699 Övriga personalkostnader. Motkontot är 2440 leverantörsskulder. Momsen är avdragsgill så den tar du med i konteringen och anger momsen för inköp, konto 2641.