:

Hur får jag tag på registreringsbevis?

Innehållsförteckning:

 1. Hur får jag tag på registreringsbevis?
 2. Kan man ladda ner registreringsbevis?
 3. Vem utfärdar registreringsbevis?
 4. Var registreras Brf?
 5. Vad händer om man inte har registreringsbevis?
 6. Får man automatiskt nytt registreringsbevis?
 7. Hur kollar man upp en bostadsrättsförening?
 8. Var registreras att jag äger en bostadsrätt?
 9. Måste man ha fysiskt registreringsbevis?
 10. Vem ska skickar in registreringsbeviset?
 11. Kan man byta ägare utan registreringsbevis?
 12. Hur vet man om en bostadsrättsförening är bra?
 13. Hur vet jag om en bostadsrättsförening är äkta eller oäkta?
 14. Vem är FastighetSägare om du äger en bostadsrätt?
 15. När blir man ägare till en bostadsrätt?

Hur får jag tag på registreringsbevis?

Har du hittat din grej och vill kunna ta betalt? Då kan egenanställning vara ett alternativ för dig. Frilans Finans erbjuder dig som privatperson ett enkelt alternativ till att starta eget företag. Genom egenanställning får du möjlighet att fakturera utan företag och enkelt ta betalt för dina tjänster.

För oss är det viktigt att du snabbt och enkelt kan skicka en faktura för att kunna fokusera på din verksamhet och det du vill göra. Frilans Finans tar hand om allt det krångliga som bokföring, moms, redovisning och inkasso. Med några enkla steg gör vi det möjligt för dig att komma igång och ta betalt utan att starta eget företag.

Skapa ett konto helt kostnadsfritt och utan bindningstid. När du hittar ett uppdrag du vill fakturera för registrerar du ditt uppdrag hos oss. Det är först när du väljer att skapa en faktura som det dras en avgift på 6% av fakturabeloppet.

Kom ihåg att meddela kunden att du fakturerar genom Frilans Finans så de förstår var fakturan kommer från.

Kan man ladda ner registreringsbevis?

Aggressiv skatteplanering

Kommissionen föreslår sätt att ta itu med teknikaliteter och kryphål som tillåts enligt lagen och som vissa företag utnyttjar för att undvika att betala skatt.

Vem utfärdar registreringsbevis?

Som bilägare är du ansvarig för att din bil är trafiksäker. Bilen måste också genomgå en trafiksäkerhetsprovning fyra år efter den första registreringen och sedan vartannat år.

Om du flyttar till ett annat EU-land och vill registrera din bil där måste du kunna bevisa att bilen har klarat trafiksäkerhetsprovningen i ditt tidigare bostadsland.

När du registrerar din bil i EU får du ett registreringsbevis som består av en eller två delar beroende på de nationella reglerna. Ditt registreringsbevis ska godtas av andra EU-länder när du reser eller flyttar till ett annat EU-land. Om du behöver registrera om din bil i ett annat EU-land måste du lämna in det ursprungliga registreringsbeviset till myndigheterna i det nya landet. Om beviset består av två delar måste du lämna in båda delarna. Vissa EU-länder kräver ytterligare handlingar före den nya registreringen, så du bör kontrollera vad som gäller i förväg.

Du ska alltid ha med dig registreringsbeviset när du reser med bil eller flyttar utomlands (del I räcker).

Läs mer om registreringsbevis i ditt land (säkerhetsdetaljer m.m.) och modeller som används i andra EU-länder.

Var registreras Brf?

Hur ansöker jag om tillfälligt anstånd med avbetalningsplan?

Du kan ansöka om tillfälligt anstånd direkt i Mina sidor. Då får du beslutet snabbast. Både företagare och företagets ombud kan ansöka om anståndet i Mina sidor.

Vad händer om man inte har registreringsbevis?

Skatteverket är mycket restriktiva kring ansökningar om anstånd med skattebetalning. På sin hemsida anger man dessa kriterier för att kunna få anstånd.

 • Att man någon enstaka gång får betalningssvårigheter som man inte orsakat själv. Det behöver råda “synnerliga skäl”, såsom:
 • Sjukdom
 • Arbetslöshet
 • Olycksfall

Får man automatiskt nytt registreringsbevis?

Som pensionär får du pension från flera olika håll och det är ditt eget ansvar att se till att det dras rätt skatt. Därför kan det vara bra att sätta sig in i sin pension så att du inte betalar för lite skatt. Vad du ska betala i skatt är individuellt men rent generellt fungerar det såhär:

 • Allmän pension. Den allmänna pensionen från Pensionsmyndigheten drar den kommunalskatt som gäller i den kommun du bor i, precis så som det fungerar med lön.
 • Tjänstepension. De flesta pensionsbolag drar automatiskt av 30% i skatteavdrag vid utbetalning. Har du utbetalningar från flera bolag kan det därför bli att du betalar för lite skatt.
 • Eget pensionssparande. Om du sparat till din pension i en kapitalförsäkring eller ett ISK har du redan skattat på pengarna när du tar ut dem. Du är därför inte skyldig att betala skatt på det egna pensionssparandet när du tar ut det. 

Hur kollar man upp en bostadsrättsförening?

De flesta av oss får mindre pengar att röra oss med när vi blir pensionärer. En ganska normal pension ligger idag på omkring 21.000 kronor, före skatt. Men frågan är hur mycket pengar en pensionär behöver. 

Vi har tittat på tre olika budgetar som passar för tre olika pensionärsplånböcker; bas-, medel- och plusplånboken. Du ser dem här nedanför. Beräkningarna utgår i från att du är ensamstående. Om du har gemensam ekonomi med någon blir vissa saker billigare. Men tänk på att i princip alla förhållanden slutar med att en blir ensam kvar – så ensambudgeten kan vara en bra tankeställare. Siffrorna gäller för 2024. 

Var registreras att jag äger en bostadsrätt?

En hobbyverksamhet är en hobby som genererar vissa inkomster. För att räknas som hobbyverksamhet måste verksamheten utövas utan vinstsyfte av den så kallade hobbyidkaren på fritiden vid sidan av en annan sysselsättning.

Det kan vara svårt att veta var gränsen går mellan hobby- och näringsverksamhet. Därför måste man i många fall titta på helheten och göra en bedömning utifrån alla förutsättningar som verksamheten har.

Det här är några av de saker som skiljer hobbyverksamhet från företag:

Måste man ha fysiskt registreringsbevis?

Del 1 skickas till den som äger eller brukar fordonet. Det är gratis och skickas direkt till den adress vi har i vägtrafikregistret. I de fall fordonet har en notering om leasing, skickas Del 1 av registreringsbeviset till brukaren av fordonet (det vill säga leasingtagaren).

Del 2 skickas till den som enligt vägtrafikregistret äger fordonet. Har fordonet leasingnotering skickas Del 2 till leasinggivaren. Del 2 av registreringsbeviset är en värdehandling och måste alltid finnas med vid ett ägarbyte, även i de fall ett ägarbyte sker till en bilfirma. 

Eftersom registreringsbeviset är en värdehandling och ett intyg på vem som är registrerad ägare till ett fordon är det viktigt att du är rädd om det. Tänk på att förvara registreringsbeviset på ett säkert ställe så det inte kommer i orätta händer – aldrig i handskfacket exempelvis.

Vem ska skickar in registreringsbeviset?

Det finns inga EU-regler om var EU-medborgare som bor, arbetar eller vistas utomlands ska skatta för sin inkomst.

Men det land där du anses vara skattskyldig kan beskatta hela din inkomst, inklusive inkomst från andra länder (både i och utanför EU). Du kan behöva betala skatt på lön, pensioner, förmåner, inkomst av kapital eller andra källor eller kapitalvinster från försäljning av egendom i hela världen.

Kan man byta ägare utan registreringsbevis?

Tips 1 – Betala mindre skatt - undvik onödigt höga skatteuttag

De flesta företagare brukar försöka undvika att deklarera en inkomst av tjänst som överskrider gränsen då man börjar betala statlig skatt. På inkomst över den gränsen blir det en av världens högsta marginalskatter, som då ligger på minst 63-68 procent på varje löneökning inklusive sociala avgifter, vilket ingen gärna vill betala.

När tjänsteinkomsten nått gränsen för statlig skatt är det mycket rimligare beskattning för den som väljer att försöka göra ytterligare uttag från företaget genom utdelning från ett fåmansaktiebolag eller som inkomst av räntefördelning från firma/HB.

Arbetsgivare får ge skattefria julgåvor till sina anställda, och under 2023 är denna gåva begränsad till 500 kr inklusive moms. Gåvan kan bestå av vad som helst, men det får inte vara en gåva i rena pengar eller något som är utbytbart mot pengar. Som anställd räknas också en ensam fåmansföretagare i ett aktiebolag, men däremot inte en enskild näringsidkare eller ägare av ett handelsbolag. Anställda i den enskilda firman och handelsbolaget kan dock få julgåvan.

Skattefria julgåvor kan även ges till uppdragstagare, exempelvis styrelseledamöter och suppleanter i ett aktiebolags styrelse.

(Obs: Den skattefria extragåvan, coronagåvan, på 2 000 kr per anställd/uppdragstagare under 2021 gäller inte längre.)

Skattereduktioner är något som vi haft i svensk skattelagstiftning i över 30 år. Till en början fanns bara en enda, nämligen den som ger en minskning av skatten på grund av exempelvis höga räntekostnader, kapitalförluster och liknande.

Skattereduktionens fördel för lagstiftaren är att den är skattemässigt neutral marginalskattemässigt. Den ger alltså inte en höginkomsttagare relativt sett en mindre skatt än vad en låginkomsttagare får som har haft en förlust vid försäljning av aktier eller räntekostnader på ett boende.

Skattereduktion för ROT- och RUT-arbete och mikroproduktion av förnybar el ska man begära i inkomstdeklarationen. Övriga skattereduktioner medges automatiskt av Skatteverket i samband med beslut om slutlig skatt.

Hur vet man om en bostadsrättsförening är bra?

Skicka in en begäran om omprövning till Skatteverket. Det kan använda blanketten Begäran om omprövning (SKV 6891) eller skriva ett brev. Glöm inte att skriva under begäran.

Du bör även bifoga underlag som visar hur du kommit fram till de belopp du redovisar, exempelvis en K4 bilaga och årssammandrag för varje aktuellt år.

Hur vet jag om en bostadsrättsförening är äkta eller oäkta?

När du sparar i en kapitalförsäkring betalar du en så kallad avkastningsskatt. Det gör att du kan handla fonder och aktier utan att behöva skatta vid varje affär.

Pengarna är skattade och klara när du tar ut dem, och du behöver heller inte tänka på att ta upp dina affärer i deklarationen – det löser vi åt dig.

Vem är FastighetSägare om du äger en bostadsrätt?

Företag som redovisar avkastningsskatten löpande under året debiterar normalt konto 7550 Avkastningsskatt på pensionsmedel och krediterar konto 2510 Skatteskulder, skattekonto.

När blir man ägare till en bostadsrätt?

Jag har sålt min kapitalförsäkring. Hur ska jag deklarera detta?

Kapitalvinst och kapitalförlust ska inte tas upp i deklarationen. Därmed är vinst skattefri och förlust inte avdragsgill.