:

Vilka måste ha F-skatt?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka måste ha F-skatt?
 2. Vad innebär det att ha F-skatt?
 3. Vad är det för skillnad på F-skatt och FA-skatt?
 4. Kan man se vem som har F-skatt?
 5. Kan man jobba utan F-skatt?
 6. Vad kostar det att ha F-skatt?
 7. Vad är de 3 kraven för att bli godkänd för F-skatt?
 8. Hur många procent är F-skatt?
 9. Hur mycket skatt betalar man på F-skatt?
 10. Kan man driva företag utan F-skatt?
 11. Vem kan bli godkänd för F-skatt?
 12. Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?
 13. Kan man starta enskild firma utan F-skatt?
 14. Kan man ha företag utan F-skatt?
 15. Måste man betala F-skatt varje månad?

Vilka måste ha F-skatt?

Om du är företagare kan Skatteverket efter ansökan godkänna dig för F‑skatt. Om du är godkänd för F-skatt betalar du själv din preliminärskatt och dina socialavgifter. 

Du som har enskild näringsverksamhet eller som är behörig företrädare för de vanligast förekommande typerna av juridiska personer (aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomisk förening eller bostadsrättsförening) kan ansöka om godkännande för F-skatt via Skatteverkets e-tjänst på verksamt.se.

Vad innebär det att ha F-skatt?

“Toppen av inkomstfördelningen domineras av män, 77 procent av hundradelen med högst inkomst var män år 2021. Medianåldern var 51 år, men den enskilt vanligaste åldern var 48 år för män och 49 år för kvinnor”, säger Peter Gärdqvist som arbetar med inkomststatistik på SCB.

Två tredjedelar av gruppen var mellan 40 och 59 år, Fyra av fem var män och 84 procent var födda i Sverige. Andra rikingar var födda i exempelvis Usa och England, men även några från Iran och de andra nordiska länderna.

Vad är det för skillnad på F-skatt och FA-skatt?

 • Gå till verksamt.se.
 • Logga in på Mina sidor med din e-legitimation.
 • Klicka på registrera företag.
 • Starta Skatteverkets tjänst och följ anvisningarna.
 • Skicka in din ansökan.

Godkännandet för F-skatt visar att du är en företagare som själv ansvarar för att betala in din preliminärskatt och egenavgifter på ersättning för utfört arbete. Din uppdragsgivare ska inte dra av skatt eller betala arbetsgivaravgifter på ersättningen om du är godkänd för F-skatt. Istället betalar du själv dina skatter och egenavgifter genom att ha en debiterad preliminärskatt.

Om en uppdragstagare inte är godkänd för F-skatt ska den som betalar ut ersättning för arbete normalt dra av skatt på ersättningen. Detta gäller oavsett om mottagaren bedriver enskild näringsverksamhet eller är ett bolag. Om mottagaren är en fysisk person ska den som betalar ut ersättningen förutom att dra skatt även betala arbetsgivaravgifter.

För att uppdragsgivaren inte ska behöva betala dina skatter och avgifter behöver du alltså vara godkänd för F-skatt åtminstone när du och uppdragsgivaren kommer överens om ersättningen eller när ersättningen betalas ut. Det innebär att om du blir godkänd för F-skatt när ersättningen redan har betalats ut kan du inte hänvisa till godkännandet i uppdraget. Uppdragsgivaren har då samma ansvar för att dra av skatt och betala arbetsgivaravgifter som om du varit anställd.

Kan man se vem som har F-skatt?

Hur mycket tjänar en snickare? Var i landet har en snickare högst lön? Och hur är det med ackordet? Byggnadsarbetaren listar 5 frågor och svar.

Har du koll på vilken lön du ska ha som snickare? Foto: Mostphotos

Enligt SCB:s senaste lönestatistik tjänar en snickare i genomsnitt 36 200 kronor i månaden. Det är ett medelvärde som inte tar hänsyn till exempelvis år i yrket.

Fackförbundet Byggnads har egen lönestatistik på timnivå. Där räknas snickare in i den så kallade TBM-gruppen – en förkortning som står för träarbetare, betongarbetare och murare. Under andra kvartalet 2023 låg snittlönen för denna grupp på 216 kronor i timmen före skatt.

Kan man jobba utan F-skatt?

Du måste först ansluta dig till ett egenanställningsföretag, nedan även kallat ”företaget”, och komma överens om för vilka uppdrag de ska vara avtalspart och fakturera, innan du avtalar om ersättningen för ett uppdrag. Även om det är du som ska utföra arbetet är det viktigt att uppdragsgivarna vet att det är företaget som är deras juridiska uppdragstagare och som har F-skatt.

Du kan alltså inte först personligen avtala om ett uppdrag och sedan i efterhand be företaget skicka en faktura till din uppdragsgivare. Då kommer fakturan från fel avsändare, eftersom företaget inte ingått något avtal med din uppdragsgivare om att utföra arbete, och det är fortfarande din A-skatt som gäller.

Vad kostar det att ha F-skatt?

I Sverige har vi något som kallas progressiv skatt, vilket förenklat innebär att man betalar en högre andel av sin lön i skatt ju mer man tjänar. Tanken med detta skattesystem är att de som tjänar mer har råd att till större del bidra till samhällets kostnader såsom skola, sjukvård, militär, bidrag och myndigheter än de som har lägre inkomster. 

Ett annat sätt att avgöra vilka som kan anses vara höginkomsttagare är att definiera dem som de 10 % av Sverige befolkning som har de högsta inkomsterna. SCB listar regelbundet statistik över svenskarnas inkomst på sin hemsida. För år 2019 så krävdes en inkomst på över 52 000 kr per månad för att en person ska kvalificera sig till de 10 % med högst inkomst. Detta är ca 10 000 kr mer i månaden än om man definierar höginkomsttagare som de som betalar statlig inkomstskatt. Läs om hur många som tjänar över 50 000 kronor per månad?

Man kan också sätta inkomsten av en höginkomsttagare i perspektiv till ”vanliga” inkomster i samhället. Den genomsnittliga inkomsten i Sverige 2019 var 368 018 kr eller motsvarande 30 668 kr i månaden. Medianinkomsten var 340 959 kr eller motsvarande 28 413 kronor i månaden. Även om skillnaderna låter stora när man pratar om bruttoinkomster, dvs. inkomster före skatt, så är skillnaderna inte lika stora när man räknar bort skatterna-inbetalningarna, just på grund av det progressiva elementet i det svenska inkomstskattesystemet.

Vad är de 3 kraven för att bli godkänd för F-skatt?

Inkomstbasbeloppet är ett av tre basbelopp som används för att räkna fram ersättningar i det offentliga försäkringssystemet. Den andra två basbeloppen är prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet. Inkomstbasbeloppet fastställs av Pensionsmyndigheten varje år och används för att beräkna pensionsgrundande inkomster. Tanken är beloppet ska följa ekonomins och framförallt inkomsternas utveckling för att förhindra att pensionerna släpar efter. Inkomstbasbeloppet för 2023 är 74 300 kronor.

Inkomstbasbeloppet är lätt att blanda ihop med prisbasbeloppet som är ett mått på prisutvecklingen i samhället. Prisbasbeloppet användes tidigare för att beräkna pensionerna, men frångicks 2001 då inkomstbasbeloppet infördes.

Hur många procent är F-skatt?

I den här artikeln förklarar Företagarnas jurister mer om begrepp som mervärdesskatt (moms), arbetsgivaravgifter, egenavgift, f-skatt, inkomstskatt, 3:12 och ombudskostnader.

Det finns många begrepp du som företagare behöver känna till. Foto: Shutterstock

Hur mycket skatt betalar man på F-skatt?

 • 14 mars 2023 - Skatteverket öppnar upp för att deklarera.
 • 2 maj 2023 - Sista dagen att deklarera.

Om du behöver mer tid för att deklarera kryptoskatter kan du ansöka om en skatteförlängning som sträcker sig fram till den 16 maj 2023. Du kan ansöka om förlängning i Skatteverkets onlineportal.

Kan man driva företag utan F-skatt?

Den här guiden täcker beskattningen av kryptovalutor som bitcoin och ethereum för svenska medborgare. Vi kommer att gå igenom exakt vad som skall deklareras, hur beskattning skall ske och hur du kan minimera dina beskattningsbara vinster. Vi kommer även titta på hur du går tillväga att skapa och skicka in dina blanketter till Skatteverket.

Enligt ett förhandsavgörandet i högsta förvaltningsdomstolen har det klargjorts att handel med kryptovalutor, ur ett skatteperspektiv inte ska jämföras med utländsk valuta eller värdepapper. Kryptovalutor ska istället behandlas enligt bestämmelserna om andra tillgångar i 52 kap. inkomstskattelagen. Detta innebär att avyttring av bitcoin ska redovisas som kapitalvinst. En avyttring sker om du:

Vem kan bli godkänd för F-skatt?

Inkomster av användning och brytning av virtuella valutor är skattepliktiga. Uppge dina inkomster av virtuella valutor eller kryptovalutor på din skattedeklaration. Du kan deklarera kostnaderna som avdrag på skattedeklarationen.

Med virtuella valutor avses till exempel ethereum, tether, litecoin och bitcoin. 

Vinst av användning och växling av virtuella valutor beskattas som överlåtelsevinst, som utgör kapitalinkomst. Beskattningsbar inkomst uppkommer då

Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

Du som är privatperson ska deklarera dina kryptovalutor om du till exempel har:

 • sålt kryptovaluta
 • bytt en kryptovaluta mot en eller flera andra typer av kryptovalutor
 • bytt en kryptovaluta mot en FIAT-valuta, till exempel USD
 • betalat med kryptovaluta vid köp av en vara (till exempel ett par skor) eller en tjänst (till exempel en taxiresa)
 • lånat ut kryptovaluta
 • använt kryptovaluta som spelinsats.

Du redovisar detta i bilaga K4 under avsnitt D, som du lämnar in tillsammans med din inkomstdeklaration.

Om du har förlorat kontrollen över dina kryptovalutor, medför det inte automatiskt att du har rätt till förlustavdrag. Exempel på en sådan situation kan vara att du har tappat bort din privata nyckel till en virtuell plånbok och på så sätt inte har tillgång till kryptovalutan längre.

Ett annat exempel är att du förlorat tillgången till dina kryptovalutor i samband med en hackerattack på en handelsplats. Om du har tappat bort din privata nyckel eller om du har förlorat tillgången till dina kryptovalutor i samband med en hackerattack mot handelsplatsen har du alltså inte rätt att göra förlustavdrag.

Du ska inte heller deklarera kryptovaluta vid värdeuppgångar eller värdenedgångar på de kryptovalutor du äger om du inte avyttrat (sålt) dessa.

Om du till exempel har köpt och sålt kryptovaluta räknar du ut din vinst eller förlust så här:

Det du fått betalt (försäljningspris) - Omkostnadsbeloppet beräknat enligt genomsnittsmetoden = din vinst eller förlust.

Kan man starta enskild firma utan F-skatt?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att besvara din fråga kommer vi kika i inkomstskattelagen (IL).

Kan man ha företag utan F-skatt?

Som tur är finns det i Sverige sätt att i efterhand göra rätt för sig vad gäller missade eller felaktiga deklarationer av kryptovalutor. Denna process kallas för Självrättelse till Skatteverket. Så länge du själv påkallar felaktigheter angående tidigare deklarationer, kan du inte få ökade skattepåföljder eller skattetillägg enligt Svensk lag.

Skatteverket själva uttrycker detta på sin hemsida enligt följande: Lagen säger att skattetillägg inte får tas ut när en person på eget initiativ har rättat en oriktig uppgift (49 kap. 10 § 2 p. SFL).

Det är dock viktigt att poängtera att Självrättelse bara fungerar om du rättar dina fel innan Skatteverket skulle göra det eller före de har påbörjat en undersökning av dina skatter. Typiskt sett kan självrättelse göras upp till 6 år bakåt. I vissa särskilda fall har rättelser så långt som 10 år bak dock tillåtits.

Måste man betala F-skatt varje månad?

Vanligtvis är en gåva från en arbetsgivare till en anställd skattepliktig enligt Skatteverkets regler. Julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor är dock skattefria under vissa förutsättningar. Dessa gåvor är skattefria för den anställde och avdragsgill för arbetsgivaren så länge gåvans marknadsvärde inte överstiger det skattepliktiga beloppet. Marknadsvärdet avser det pris som varan eller tjänsten hade kostat om den anställda själv hade köpt den. Om värdet på gåvan överstiger det beloppet så är gåvan skattepliktig från första kronan. Det skattepliktiga beloppet skiljer sig beroende på om gåvan är en julgåva, jubileumsgåva eller minnesgåva.