:

Kan Kronofogden ta pengar från mitt skattekonto?

Innehållsförteckning:

 1. Kan Kronofogden ta pengar från mitt skattekonto?
 2. När får jag min skatteåterbäring 2023?
 3. När kommer pengarna från deklarationen?
 4. När får jag min deklaration?
 5. Varför har jag inte fått min skatt?
 6. Var kan jag se mitt slutskattebesked?
 7. När får man pengar tillbaka på skatten?
 8. Varför har jag inte fått skatteåterbäringen 2023?
 9. Varför står det 0 kr på mitt Skattekonto?
 10. Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?
 11. Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?
 12. När kollar Skatteverket Swish?
 13. Får chefen veta att man har löneutmätning?
 14. Har Kronofogden koll på mitt bankkonto?
 15. Hur mycket svarta pengar får man tjäna?

Kan Kronofogden ta pengar från mitt skattekonto?

Skattejämkning är en process som kan framstå som byråkratisk och krånglig. Men när du bryter ner den är det hela faktiskt ganska enkelt. Jämkning innebär att du justerar din preliminära skatt så att den bättre matchar din verkliga inkomst minus eventuella avdrag. Det handlar med andra ord om att finjustera den summa pengar som dras från din lön varje månad. Syftet med detta är att säkerställa att du betalar rätt skatt – inte för mycket och inte för lite.

Ponera till exempel att du har höga räntekostnader för ditt bolån. Då kan det vara klokt att jämka skatten för att fortare får tillbaka ditt ränteavdrag. På så vis undviker du att betala in för mycket skatt varje månad och får mer pengar över till andra utgifter. Detta är särskilt relevant om du har flera arbetsgivare, eftersom risken för att betala för mycket skatt ökar i ett sådant fall.

Men skattejämkning är inte bara för dem med bolån eller flera arbetsgivare. Du kan också ansöka om jämkning om du är ung och har en låg årsinkomst, eller är pensionär och har en varierande inkomst. Jämkningen kan leda till att du betalar mindre skatt under året, eller i vissa fall ingen skatt alls. Därför är det viktigt att skicka in en ny ansökan om dina ekonomiska förhållanden skulle ändras. Genom att göra detta kan du säkerställa att du alltid betalar rätt mängd skatt.

I en tid där räntekostnaderna för bolån ökar ställer sig många frågan; “ska jag jämka?”. Du kan vilja överväga att jämka din skatt av flera olika skäl – ränteavdrag för bolån är ett av dessa. En skattejämkning kan vara aktuell för dig av flera skäl:

 • På grund av ökade räntekostnader. För det första har räntekostnaderna för bolån ökat under de senaste åren. Detta gör att många betalar betydligt mer i ränta varje månad nu än tidigare. Genom en jämkning av ränteavdraget kan du få tillbaka en del av dessa kostnader snabbare jämfört med att vänta till nästa deklaration.
 • På grund av förändrade ekonomiska förutsättningar. Ett annat vanligt skäl är att din ekonomiska situation har ändrats under året. Detta kan bero på en löneförhöjning, nya avdragsgilla kostnader eller andra ekonomiska förändringar som gör att den preliminära skatten inte längre stämmer. I dessa fall kan det vara värt att lämna in en ny ansökan och justera din skatt.
 • För att förbättra din likviditet. Dessutom kan en skattejämkning förbättra din likviditet genom att du snabbare får tillgång till pengarna. Istället för att betala in mer skatt varje månad än nödvändigt kan du göra en jämkning. Genom att jämka får du behålla mer av dina pengar. Detta kan vara en lättnad i din ekonomi, särskilt om du har flera arbetsgivare och därför riskerar att betala för mycket i skatt.

När får jag min skatteåterbäring 2023?

Att skattejämka innebär helt enkelt att du justerar ditt skatteavdrag under året och betalar mindre i skatt varje månad under det aktuella inkomståret, i stället för att deklarera skatteavdraget efterföljande inkomstår. Jämkningen påverkar med andra ord egentligen inte hur mycket avdrag du får, utan snarare när du får det.  

Tänk på att inte skattejämka för stora belopp. Då kan du nämligen få kvarskatt, vilket innebär att du måste betala tillbaka det du har jämkat för.

När kommer pengarna från deklarationen?

- Efter 19:e November stänger fönstret för Skattejämkning (Då går det inte jämka längre för Januari-Februari. - Skatteverket öppnar tjänsten för Jämkning i Mars 2024 igen, i samband med deklarationerna och då kan man jämka Mars - December, eller vald period. Kanske start först April - December om det är långa kötider med tanke på ränteläget.

Bra att tänka på:

När får jag min deklaration?

Jämkning av bolån – så går du tillvägaSkulle du föredra att jämka din skatt så att du får ränteavdraget utbetalt månatligen istället för årligen? Om du har ett bolån kan det nämligen leda till att dina löpande utgifter minskas väsentligt. I den här artikeln går vi igenom vad jämkning är och hur du går tillväga för att skattejämka. 

Vad är jämkning?Skattejämkning innebär att skatteavdraget på lönen justeras så att arbetsgivaren drar rätt belopp redan från början istället för att utgå från en schablonmässig skattetabell. Denna tar nämligen inte hänsyn till löntagarens extrainkomster eller rätt till olika avdrag. Syftet med att jämka är alltså att slippa betala restskatt eller minska sina månatliga utgifter istället för att få skatteåterbäring. 

Varför har jag inte fått min skatt?

Jämkning betyder att din arbetsgivare gör ett lägre eller högre avdrag för skatt än vad som framgår av skattetabellen. För att det preliminära skatteavdraget enligt skattetabell ska stämma med den slutliga skatten krävs att din inkomst är lika stor hela året, att du endast får lön från en arbetsgivare och att du inte har några avdrag utöver grundavdraget.

Om du har inkomster från fler än ett håll (till exempel Försäkringskassan eller ytterligare arbetsgivare), endast jobbar en del av året tex om du är student eller föräldraledig eller har lån som du får göra ränteavdrag på (eller andra avdrag såsom arbetsresor med egen bil och kapitalvinster/förluster) riskerar dina skatteinbetalningar att bli fel. Genom att jämka kan du se till att skatten som dras under året stämmer överens med den slutliga skatten. Rätt skatt dras direkt och du får varken kvarskatt eller pengar tillbaka - skatten regleras istället varje månad.

I slutändan betalar du samma summa i skatt, men jämkning kan göra att du slipper kvarskatt alternativt att låna ut pengar till staten gratis. Får du kvarskatt har du betalat för lite skatt under året, och får du tvärtom tillbaka på skatten har du betalat onödigt mycket skatt. Handlar det om stora summor är det smartare att jämka.

Om din jämkning gör att du betalar mindre skatt varje månad kan du ta hand om pengarna själv och få ränta på dem under året istället för att de sitter låsta på ditt skattekonto med noll procent i ränta. Du kan använda pengarna, placera dem på ett sparkonto med ränta, köpa aktier eller fonder, amortera på lån eller placera pengarna på något annat sätt.

Var kan jag se mitt slutskattebesked?

Det kan finnas motiv för att lämna jämkningsansökan om du:

 • har inkomst under endast en del av året, till exempel om du sommarjobbar eller har ränteutgifter
 • har avdragsgilla kostnader för resor mellan din bostad och ditt arbete.

Ovanstående är exempel som kan leda till att det skatteavdrag som din eller dina arbetsgivare gör på dina inkomster blir för högt för dig totalt sett. Den arbetsgivare som betalar ut den högsta inkomsten (huvudutbetalaren) ska göra skatteavdrag enligt skattetabell och där tas ingen hänsyn till ränteutgifter och avdragsgilla kostnader. En annan förutsättning är att du har jämna inkomster över året, varför det kan vara aktuellt att jämka om du endast har inkomst under en del av året.

När får man pengar tillbaka på skatten?

De som har fått besked om kvarskatt i år ska betala nära 24 miljarder kronor. Av dessa är det 6,3 miljarder som ska betalas av personer över 65 år, varav de flesta har pension. Hur kan så många pensionärer få kvarskatt?

Det kan finnas flera orsaker till att man får kvarskatt som pensionär.

Varför har jag inte fått skatteåterbäringen 2023?

Om du har deklarerat senast den 2 maj och har skatt att få tillbaka men ändå inte fått någon utbetalning i juni så kan din deklaration ha tagits ut för granskning eller för annan åtgärd och inte blivit klar. Du får då dina skattepengar i augusti eller december.

De flesta löntagare, pensionärer och företagare får sina skattepengar i juni. Pengarna betalas ut från ditt skattekonto under vecka 23 och slutskattebeskedet kommer runt en vecka senare.

Varför står det 0 kr på mitt Skattekonto?

 • Endast arbetskostnad. Du kan få rutavdrag för 50 procent av arbetskostnaden, med ett tak på 50 000 kronor sedan 1 juli 2019.  Tidigare gällde detta endast personer som fyllt 65 år.  Det finns ingen minimigräns för nyttjande av rutavdraget, varken i summa eller arbetstid.
 • Endast arbete som utgör hushållsarbetets kärnområde. Läs mer om de senaste reglerna på Skatteverkets hemsida.
 • Rutavdrag för trädfällning och trädbeskärning? Ja, nästan all form av trädgårdsskötsel ingår utom att nyanlägga en gräsmatta. 
 • Gäller endast följande bostäder: Bostad du bor i eller använder som fritidshus. Till skillnad från hur rot-avdrag fungerar behöver du alltså inte dessutom äga bostaden för att få rutavdrag. Det innebär att du får skattereduktion om du exempelvis köper städning i din hyresrätt.

   Bostad som dina föräldrar bor i eller använder som fritidsbostad

 Relaterad läsning: Vad är rutavdrag? Läs också: Vad är rotavdrag?

Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

Skattereduktionen för rutarbete kallas ofta för rutavdrag men är alltså inte ett avdrag.

Skattereduktionen får uppgå till 50 procent av den debiterade arbetskostnaden inklusive mervärdesskatt, sammanlagt högst 75 000 kr per person och beskattningsår. För tvätt och transport värderas arbetskostnaden enligt schablon.

För att räknas som rutarbete ska det i normala fall vara fråga om arbete som utförs av hushållen själva och som inte kräver någon specialistutbildning. Det finns dock några arbeten som vanligtvis inte utförs av hushållen själva men som ändå räknas som rutarbeten. Det gäller vissa trädgårdstjänster, flyttjänster, it-tjänster, reparation och underhåll av vitvaror samt tvätt vid tvättinrättning.

Enklare städarbete och annat enklare rengöringsarbete som utförs i bostaden ger rätt till rutavdrag. Här inryms städning, diskning, fönsterputsning och annat enklare rengöringsarbete. Även flyttstädning och inflyttningsstädning omfattas. Till rengöringsarbete räknas även städning av skåp och lådor, rengöring av altandäck, byte av glödlampor och säkringar, samt ommöblering som krävs för att rengöringsarbetet ska kunna utföras. Grovstädning med mer avancerad utrustning och rengöring av inomhuspool räknas inte som enklare städarbete. Som avancerad städutrustning räknas exempelvis pooldammsugare och golvboningsmaskin (prop. 2015/16:1 s. 187). Rengöring av mattor och möbler med någon typ av specialmaskin kan inte heller ses som enklare städarbete och ger inte rutavdrag. Se även Kläd- och textilvård

Enklare rengöring av en spisfläkt, såsom rengöring av filter och armatur kan ses som enklare städarbete och ge rutavdrag om det utförs i samband med en vanlig städning. Rengöring som avser andra delar av fläkten, såsom imkanal och motordelar, ska ses som ett rotarbete.

Städning eller rengöring som görs efter ett rotarbete omfattas inte av reglerna om rutavdrag. Det kan t.ex. avse grovstädning efter ett byggarbete, så kallad byggstädning, eller rengöring efter en avloppsrensning eller en ventilationsrengöring. Ett sådant arbete är direkt föranlett av det utförda rotarbetet och kan inte ses som ett enklare städarbete.

Tvätt, strykning och vård av kläder och hemtextilier som utförs i bostaden räknas som rutarbete. Även tvätt och strykning som är utfört i en gemensam tvättstuga i ett flerfamiljshus omfattas. Arbetet kan avse tvätt, strykning, lagning, uppläggning och skoputs. Att ta ner och sätta upp gardiner och gardinstänger i samband med tvätt eller textilvård i bostaden inryms också i begreppet.

Tvätt av avtagbar klädsel för en soffa eller fåtölj kan ses som ett rutarbete. Dock ger rengöring av möbler med specialmaskin inte rutavdrag. Se även Tvätt vid tvättinrättning.

Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?

Alla personer som uppfyller villkoren kan få upp till 50 000 kronor* i skattereduktion för utförda ROT-tjänster (Reparation, Ombyggnad, Tillbyggnad). Skattereduktionen kan du endast få för själva arbetskostnaden och gäller till exempel inte material. Du kan få skattereduktion för 30 procent av arbetskostnaden och max 50 000 kronor totalt per år. Det innebär att någon som nyttjat ROT-avdraget fullt ut, och alltså får skattereduktion med 50 000 kronor, har köpt ROT-tjänster för totalt 166 666 kronor innan skatteavdrag.

När kollar Skatteverket Swish?

Arbeten som faller under rot-avdraget inkluderar reparation och underhåll av fastigheter, renovering av kök och badrum, målning, tapetsering, byte eller reparation av tak, vvs-installationer och elinstallationer, byggnation av garage och carports med mera.

Får chefen veta att man har löneutmätning?

Avdragsramar:

Med ”enklare förtäring” menas förfriskningar och annan enklare förtäring som inte kan anses som måltid, och som är av mindre värde, till exempel alkoholfri dryck, kaffe, te, kakor, bullar, frukt och en enklare smörgås.

Har Kronofogden koll på mitt bankkonto?

Vi skickar det vidare till tingsrätten som beslutar om utmätningen ska ändras eller inte. ​

I beslutet om utmätning finns information om vart du ska posta din överklagan. Om du inte har kvar beslutet ska du posta din överklagan till det av våra kontor som finns närmast där du bor. Du kan också mejla.

Hur mycket svarta pengar får man tjäna?

RUT-avdraget är en skattereduktion du kan få för tjänster i hushållet som städning, tvätt och trädgårdsarbeten. RUT är en förkortning för rengöring, underhåll och tvätt. Sedan den 1 januari 2021 kan du dra av upp till 75 000 kronor genom RUT & ROT-avdraget kombinerat i din inkomstdeklaration.

Taket för rutavdraget föreslås nu separeras från ROT och höjs från 50 000 till 75 000 kronor under 2024. Totalt 150 000 kronor kombinerat.

 • Nytt förslag: Upp till 75 000 kronor för rutavdraget
 • Höjda rutavdraget träder i Kraft 1 Juli 2024