:

Hur ansöker man om FA-skatt?

Innehållsförteckning:

 1. Hur ansöker man om FA-skatt?
 2. När ska man ansöka om FA-skatt?
 3. Vad krävs för att få F-skatt?
 4. Hur mycket kostar det att ansöka om F-skatt?
 5. Vad händer om man inte är registrerad för F-skatt?
 6. Vad är det för skillnad på F-skatt och FA-skatt?
 7. Kan man bedriva verksamhet utan F-skatt?
 8. Vad är de 3 kraven för att bli godkänd för F-skatt?
 9. Hur snabbt kan man få F-skatt?
 10. Kan man starta enskild firma utan F-skatt?
 11. Hur lång tid tar det för Skatteverket att godkänna F-skatt?
 12. Kan man sälja utan F-skatt?
 13. Hur mycket är FA-skatt?
 14. Hur lång tid tar det att få F-skatt?
 15. Kan man fakturera utan F-skattsedel?
 16. Vad är ett godkännande för FA-skatt?
 17. Hur kan jag ansöka om anstånd om betalning av skatt?
 18. Vad är godkännande för F-skatt med villkor?
 19. Vad är ett godkännande för FA-skatt?
 20. Hur kan jag ansöka om anstånd om betalning av skatt?
 21. Vad är godkännande för F-skatt med villkor?

Hur ansöker man om FA-skatt?

FA-skatt, eller kombinerade skattesedel för F-skatt och A-skatt, innebär att man är skatteskyldig för att man bedriver egen näringsverksamhet samtidigt som man har inkomst från anställning.

När ska man ansöka om FA-skatt?

2022-01-13 tar jag emot en utdelning på 100 000 kr där hela summan ryms inom mitt utdelningsutrymme. Det betyder att jag på denna inkomst är skyldig att deklarera och betala in en skatt på 20% det vill säga 20 000 kr.

Vad krävs för att få F-skatt?

Om du som företagare ska ta ut lön eller utdelning beror på en mängd olika faktorer. Det kan låta lockande att ta utdelning med 20 procent och betala 20 procent i skatt, men det är inte alltid fördelaktigast.

Som företagare kan du påverka hur hög lönen från ditt AB ska vara för ditt arbete och därmed årets resultat i ditt AB. Lönen (arbetsinkomsten) är grunden för rätt till och beräkning av sjukpenning, föräldrapenning, a-kassa m.m. och du tjänar in till din allmänna pension på arbetsinkomsten. Dessutom krävs det att du tagit ut lön för att t.ex. premier till tjänstepension ska vara avdragsgilla för ditt AB och du ska få använda lönebaserat utrymme vid beräkning av årets gränsbelopp enligt huvudregeln. 

Eftersom grundavdraget (som gör att du inte betalar skatt på första delen av din arbetsinkomst) blir högre med inkomst upp till viss nivå och den statliga inkomstskatten börjar tas ut vid viss högre inkomst är beskattningen av arbetsinkomster progressiv [1]. Detta gör att för låginkomsttagare (särskilt pensionärer som har ett högre grundavdrag) eller den som inte har arbetsinkomster från annat håll kan ha fördel av att ta ut lön både för att det ger mer kvar i handen och för att förmåner tjänas in socialförsäkringssystemet. 

Hur mycket kostar det att ansöka om F-skatt?

Banker och kreditinstitut lämnar kontrolluppgift på den ränta som du fått under inkomståret. Räntan på bankkonto och liknande tillgodoräknas den 31 december. Räntan anses disponibel denna dag och ska därför tas upp i den deklaration som du lämnar året därpå. Skattesatsen är 30 procent.

Vad händer om man inte är registrerad för F-skatt?

Regelverket syftade ursprungligen till att enbart begränsa företagare som arbetade i sina bolag från att ta ut hela sin egentliga lön som lågbeskattad utdelning. Flertalet senare reformer för att främja företagande och sysselsättningen har dock gjort det relativt förmånligt att både driva ett eget företag och att ha egna anställda. Under vissa förutsättningar kan exempelvis utdelning beskattas till 20 procent, vilket är lågt jämfört med annan beskattning. Dock begränsas fortfarande utrymmet för låg beskattning av flera regler och regelverket har blivit alltmer komplext.

Hur stor utdelning du som fåmansföretagare ska ta ut beror dels på hur stort utdelningsutrymme som finns i ditt bolag och om reglerna i ABL kring utdelning är uppfyllda och dels på hur du som ägare av bolaget blir beskattad. Den här artikeln handlar bara om hur du blir beskattad. Läs mer om utdelningsutrymmet här.

Vad är det för skillnad på F-skatt och FA-skatt?

Preliminär skatt ska betalas för beskattningsåret med belopp som så nära som möjligt motsvarar den slutliga skatten. Den preliminära skatten betalas antingen genom skatteavdrag (A-skatt) eller med belopp som debiterats (F-skatt och SA-skatt).

Kan man bedriva verksamhet utan F-skatt?

Utdelningsdag – den roligaste dagen på året för många företagare. För att inte glädjebägaren ska smolkas är det dock viktigt att hålla koll på några punkter så att allt går som det ska utan problem.

Första och viktigaste punkten är att bolaget faktiskt har vinstmedel att dela ut. Aktiebolag har inte möjlighet att löpande betala ut sina vinster i form av aktieutdelning, utan det är först efter fastställande av en årsredovisning där bolaget har balanserade vinstmedel som det blir möjligt att plocka ut en utdelning.

Vad är de 3 kraven för att bli godkänd för F-skatt?

För att bli godkänd för F-skatt krävs att man är enskild näringsidkare. Dessutom måste man uppfylla tre olika krav: man måste ha ett eget företag, ha ett eget företagskonto och betala skatt på företagets försäljning. Det är viktigt att uppfylla dessa krav för att få godkännande för F-skatt.

Hur snabbt kan man få F-skatt?

för 3 år sedan Uppdaterad

Den normala handläggningstiden på Skatteverket är 2-4 veckor men det kan variera över året. Oftast blir handläggningstiden längre under sommaren samt över jul och nyår.

Kan man starta enskild firma utan F-skatt?

Mitt företag ska ordna julbord för de anställda, några vill ta med sina respektive. Hur är det – får jag bjuda även dem på julbord?

  Ja det är helt i sin ordning att bjuda med dem. Julbord som personalfest är en skattefri förmån till personalen och avdrag medges även för julgäster, såsom pensionerade anställda och anställdas familjemedlemmar, till exempel maka eller sambo, som deltar. Numera är måltidsutgifterna inklusive dryck inte avdragsgilla som intern representation i inkomstdeklarationen. Däremot får företag som bedriver momspliktig verksamhet avdrag för moms på ett underlag som uppgår till högst 300 kronor per person. Petra Örjegren, auktoriserad redovisningskonsult       Vill du också ställa en fråga om skatt, redovisning, arbetsrätt eller annat som rör ditt företagande? Maila Resultats experter på [email protected] Ett urval av frågorna som kommer in publiceras i tidningen Resultat samt på webben.

Hur lång tid tar det för Skatteverket att godkänna F-skatt?

Det finns många regler kring hur företag ska hantera gåvor till anställda. Huvudregeln är att alla gåvor som en anställd får av sin arbetsgivare är skattepliktig, men det finns undantag.

För att minimera risken för felhantering avseende gåvor till anställda är det viktigt med bra processer och policydokument där det tydligt framgår vad som gäller inom verksamheten. Våra specialister ger er svar på frågor om regelverket och kan utbilda medarbetare, chefer och befattningshavare på ert företag samt ta fram förslag på policydokument.

Kan man sälja utan F-skatt?

Om man vill ge en julgåva till sina anställda, och den anställde ska slippa att bli beskattad, måste man som företagare tänka på att julgåvan inte får kosta mer än 500 kronor inklusive moms.

Hur mycket är FA-skatt?

Har du inrett ett rum eller del av ett rum hemma för att jobba i har du som regel inte rätt till något avdrag.

Har du hyrt ett rum utanför din bostad kan du ha rätt till avdrag men då krävs att du kan visa att det finns ett behov, att det avser ett kontorsutrymme som är anpassat för arbetsuppgifterna och att du bara får använda rummet till att arbeta i. Du kan då få avdrag med de kostnader du har haft för att hyra rummet.

Hur lång tid tar det att få F-skatt?

för 3 år sedan Uppdaterad

Den normala handläggningstiden på Skatteverket är 2-4 veckor men det kan variera över året. Oftast blir handläggningstiden längre under sommaren samt över jul och nyår.

Kan man fakturera utan F-skattsedel?

Det är julbord med jobbet och du vill ta en öl till maten. Om du får det eller inte beror på din arbetsgivare. Den kan säga nej. Handelsnytt reder ut varför – och berättar när du har rätt till din julöl.

Efter H&M:s omstrukturering – nära hälften har svårt att leva på sin lön. För en fjärdedel går det inte alls. Det framkommer i en undersökning som Handels gjort.

Hösten 2022 såg H&M över bemanningen i samtliga butiker. 1 021 butiksanställda på H&M fick ändrade kontrakt – majoriteten fick färre timmar (hyvling). Många förlorade också ansvarstjänster och därmed lönetillägg.

Ytterligare 23 procent säger att de har svårt att klara sig på sin lön.

I genomsnitt minskade de anställdas kontrakt med 10 timmar i veckan. Det motsvarar 7 340 kronor i månaden.

De som förlorade flest timmar och lön hade arbetat på H&M i tre till tio år.

”Jag har mått och mår fruktansvärt dåligt då jag blev drabbad dubbelt upp av både hyvlingen av timmar och blev av med min ansvarstjänst efter många år av lång och trogen tjänst”.

”Att hyvla medarbetares timmar från 30h till 5h/v efter nära 20 år i tjänst när det handlade om några få personer är idiotiskt och brutalt.”

”Jag blev erbjuden säljtjänst med 5 timmar/veckan i stället för fast avdelningscheftjänst på 38 timmar/vecka. Detta är omöjligt att leva på så jag tackade självklart nej till tjänsten”.

Runt 300 personer har slutat på H&M, antigen under eller efter omstruktureringen, enligt Handels undersökning. 

För många som valt att stanna kvar har arbetsglädjen och den starka familjära H&M-andan försvunnit. Anställda känner sig svikna. 

– Jag tror H&M gjorde ett stort misstag när de hyvlade, säger Linda Palmetzhofer.

 • I genomsnitt minskade den kontrakterade arbetstiden med 10 timmar i veckan. Det motsvarar en sänkt löneinkomst med 7 340 kr i månaden. Beräkningen utgår från genomsnittslönen i kollektivavtal. Äldre som arbetat längre tjänar ofta mer än genomsnittet. 
 • Spridningen är dock stor. Det finns anställda som förlorat betydligt fler timmar, upp till 33 timmar i veckan. Det är anställda som fått sina kontrakt ändrade från 38 timmar till 5 timmar. Det finns också anställda som förlorat mellan tre och fem timmar. 

När H&M hyvlade drabbades de anställda som var sjukskrivna extra hårt – den redan låga sjukpenningen sänks när timmarna på kontraktet blir färre. För Micke gnager oron för ekonomin, framtiden, sjukpenningen hela tiden.

Bild: Fredrik Sandberg/TT och Martina Holmberg/TT (bilden är ett montage och personen på bilden har inget med texten att göra).

Micke har jobbat som säljare på flera av H&M:s butiker. 

Men 2010 hände det som skulle förändra Mickes yrkesliv drastiskt. Han körde ut en back på lastkajen – en rutinartad arbetsuppgift.

Men hjulparet fastnade, lasten rasade mot Mickes ansikte och han föll omkull. I fallet tog han emot sig med tummen och bröt ett ben i handleden. 

Tio operationer och en stelopererad tumme senare räknar Micke ut att han varit sjukskriven sammanlagt närmare fyra år.

När H&M meddelade att de skulle omorganisera och hyvla tjänster var Micke sjukskriven igen. Det kom ett mess från butikschefen och de hördes sedan på telefon.

Micke fick veta att hans tjänst nu är på 30 timmar. Sex timmar färre än tidigare – och tredje gången hans arbetstimmar hyvlades. 

Första gången när han fick gå ner från 40 timmar i veckan hade H&M sagt att inga kontrakt skulle vara mer än 38, 25 timmar.

– Jag fick några dagars betänketid, om jag inte tackade ja skulle jag bli uppsagd. Det kändes som ett förtäckt hot. Så jag skrev under – vad skulle jag göra? Butikschefen var bara budbäraren som fått uppgiften att meddela det ledningen bestämt, så ingen skugga på henne.

Att hyvla timmar från en anställd som är sjukskriven är fullt tillåtet. Men det slår hårt. Den som är sjukskriven har redan än lägre inkomst.

Sjukpenningen baseras på lönen, men du kan som mest få 80 procent. När lönen blir lägre så blir även sjukpenningen lägre.

Det samma gäller andra ersättningar som baseras på den sjukpenninggrundande inkomsten, till exempel föräldrapenning.

– Alla löneförändringar ska rapporteras till Försäkringskassan, både höjningar och sänkningar. Tyvärr drabbas de sjukskrivna hårt av att bli av med timmar på kontraktet, men det är svårt att förändra med de regler som gäller i dag, säger Jens Lindström, ombudsman på Handels.

I augusti började Mickes nya kontrakt på 30 timmar i veckan att gälla.

Än så länge har sjukpenningen inte sänkts, eftersom den är skyddad sjukskrivningsperioden ut.

Men när sjukskrivningen går ut vid nyår är skyddet borta. Oron för ekonomin, framtiden, sjukpenningen gnager inombords hela tiden. 

Om läkaren och Försäkringskassan anser att han ska pröva att jobba igen, baseras allt på det nya kontraktet med färre timmar. Och då sänks sjukpenningen.

– Då förändras allt, jag vet inte hur jag ska klara mig då. Att få min tjänst hyvlad under sjukskrivningen kändes ju ännu jobbigare eftersom jag fått handen förstörd för livet på jobbet. Jag saknar faktiskt ord för vad jag känner inför det. Det är skamligt hur de beter sig, säger Micke.

H&M:s Filip Ekvall fick förra året en löneökning på 55 procent. Det är största lönelyftet i Svensk Handels styrelse, där snittlönen var 570 000 kronor i månaden.

För butiksanställda ökade lönerna samma år med 2 procent.

Den genomsnittliga löneinkomsten för en butiksanställd (inklusive ob-tillägg) var 20 700 kronor per månad, när man tar hänsyn till arbetstiden.

Lönegapet mellan direktörsrummet och butiksgolvet har med andra ord ökat kraftigt på bara ett år.

För Filip Ekvall, som till 2022 var H&M:s Sverigechef, ökade årslönen med hela 55 procent till 7,2 miljoner kronor.

Samma år som H&M beslutade att hyvla arbetstiden för många hundra butiksanställda och därmed sänka deras inkomst med tusentals kronor i månaden höjdes Filip Ekvalls egen månadsinkomst med 217 000 kronor.

Uppgiften är provocerande för Peter Nilsson, fackligt aktiv butiksanställd på H&M i Malmö.

Vad är ett godkännande för FA-skatt?

Detta kallas att man har F-skatt med villkor, men det allmänt vedertagna namnet är FA-skatt. Ett godkännande för FA-skatt betyder i praktiken att företagaren har en A-skattsedel som används för anställningen, och en F-skattsedel som används för det egna företaget. F-skatt innebär att egenföretagaren själv betalar in skatter och egenavgifter på ...

Hur kan jag ansöka om anstånd om betalning av skatt?

Ansök på blankett Ansökan, Anstånd om betalning av skatt pga. tillfälliga betalningssvårigheter. Det går även bra att skriva ett fritextbrev. Skicka din ansökan till ditt skattekontor. Den som ansöker om anstånd med betalning som ombud för en annan person behöver ha någon form av behörighet, som framtidsfullmakt, ...

Vad är godkännande för F-skatt med villkor?

Skatteverket får enligt svensk lag besluta att ett godkännande för F-skatt för en fysisk person ska förenas med villkoret att det bara får åberopas i hans eller hennes näringsverksamhet. Den som är godkänd för F-skatt med villkor har även A-skatt. F-skatt med villkor kallas därför även FA-skatt.

Vad är ett godkännande för FA-skatt?

 • Detta kallas att man har F-skatt med villkor, men det allmänt vedertagna namnet är FA-skatt. Ett godkännande för FA-skatt betyder i praktiken att företagaren har en A-skattsedel som används för anställningen, och en F-skattsedel som används för det egna företaget. F-skatt innebär att egenföretagaren själv betalar in skatter och egenavgifter på ...

Hur kan jag ansöka om anstånd om betalning av skatt?

 • Ansök på blankett Ansökan, Anstånd om betalning av skatt pga. tillfälliga betalningssvårigheter. Det går även bra att skriva ett fritextbrev. Skicka din ansökan till ditt skattekontor. Den som ansöker om anstånd med betalning som ombud för en annan person behöver ha någon form av behörighet, som framtidsfullmakt, ...

Vad är godkännande för F-skatt med villkor?

 • Skatteverket får enligt svensk lag besluta att ett godkännande för F-skatt för en fysisk person ska förenas med villkoret att det bara får åberopas i hans eller hennes näringsverksamhet. Den som är godkänd för F-skatt med villkor har även A-skatt. F-skatt med villkor kallas därför även FA-skatt.