:

Måste man betala public service-avgift?

Innehållsförteckning:

 1. Måste man betala public service-avgift?
 2. Hur mycket betalar man till Radiotjänst?
 3. Finns Radiotjänst kvar?
 4. Vad kostade Radiotjänst?
 5. När tas tv licensen bort?
 6. Varför ska man betala TV-avgift?
 7. Är Sveriges Radio en pålitlig källa?
 8. Vad händer med Radiotjänst?
 9. Hur mycket kostar public service per år?
 10. Är Sveriges Radio statligt ägt?
 11. Hur får Sveriges Radio pengar?
 12. Vad kostar tv licensen 2023?
 13. Hur mycket kostar tv licensen per månad?
 14. Hur mycket kostar tv i månaden?
 15. Är Sveriges Radio opartisk?

Måste man betala public service-avgift?

Regeringen vill slopa tv- och radioavgiften.I stället ska den ersättas av en public service-avgift.Här är 13 frågor och svar om vad som gäller.

Alla som är över 18 år och har en beskattningsbar förvärvsinkomst.

Hur mycket betalar man till Radiotjänst?

Tv licens är ett vanligt ämne i Sverige. Det är en avgift som många av oss måste betala för att ha tillgång till public service-tjänster. Men vad är tv licens egentligen? Vem behöver betala och hur mycket kostar det? I den här artikeln kommer vi att ta en titt på allt du behöver veta om tv licens i Sverige.

Tv licens är en avgift som du betalar för att ha tillgång till public service-tjänster i Sverige. Public service-tjänster innefattar Sveriges Television (SVT), Sveriges Radio (SR) och Utbildningsradion (UR). Tv licens är ett sätt att finansiera dessa tjänster och garantera att de förblir reklamfria och opartiska.

Finns Radiotjänst kvar?

Avdragen för arbetsresor är olika beroende på om du reser med egen bil, förmånsbil eller förmånsbil som drivs av el. Så här ser det ut:

 • Egen bil – avdraget höjs från 18.50 till 25 kronor per mil.
 • Förmånsbil – avdraget höjs från 6.50 respektive 9.50 till 12 kronor per mil.
 • Förmånsbil som helt drivs med elektricitet – ska fortsatt uppgå till 9.50 kronor per mil.

Två belopp i reseavdraget höjs. Orsaken är att avdragen bättre ska spegla de faktiska kostnaderna för resorna. Reglerna börjar gälla den 1 januari 2023.

Vad kostade Radiotjänst?

Reseavdraget är ett skatteavdrag du kan göra för resor till och från arbetet och för resor i tjänsten. För att ha rätt till reseavdraget 2023 krävs att dina resekostnader överstiger 11 000 kronor per år och att sträckan du reser till och från jobbet är minst fem kilometer.

Reseavdraget är en skattereduktion för resor till, från och i jobbet och finns i ett flertal länder. Hur reseavdraget är utformat skiljer sig mellan olika länder. Det svenska reseavdraget gäller resor till och från arbetet och för tjänsteresor och kan göras om den totala kostnaden för resorna överstiger 11 000 kronor per år. Du ansöker om avdrag för resor i samband med din årliga inkomstdeklaration till Skatteverket.

När tas tv licensen bort?

Reseavdraget är ett skatteavdrag du kan göra för resor till och från arbetet och för resor i tjänsten. För att ha rätt till reseavdraget 2023 krävs att dina resekostnader överstiger 11 000 kronor per år och att sträckan du reser till och från jobbet är minst fem kilometer.

Reseavdraget är en skattereduktion för resor till, från och i jobbet och finns i ett flertal länder. Hur reseavdraget är utformat skiljer sig mellan olika länder. Det svenska reseavdraget gäller resor till och från arbetet och för tjänsteresor och kan göras om den totala kostnaden för resorna överstiger 11 000 kronor per år. Du ansöker om avdrag för resor i samband med din årliga inkomstdeklaration till Skatteverket.

Varför ska man betala TV-avgift?

 • Vad är reseersättning?
 • Reseersättning från arbetsgivaren
 • Reseersättning från skatteverket
 • Restidsersättning
 • Traktamente
 • FAQs

Du kan få reseersättning om du har kostnader som uppkommer när du reser via jobbet, till exempel flygbiljetter, hotellrum, mat och transport under resan. Dessa kostnader kan variera beroende på destination och resestil, men det är vanligt att företag eller organisationer erbjuder att betala en del av resekostnaderna för sina anställda eller deltagare i olika evenemang. Det är också vanligt att man kan få reseersättning för att täcka vissa resekostnader, såsom resor till och från arbetet. I den här artikeln berättar vi mer om reseersättning och dess förmåner.

Är Sveriges Radio en pålitlig källa?

Med sina 25 lokala P4-kanaler ska radion alltid kunna sända och ge allmänheten viktig information om samhället drabbas av en kris eller allvarlig störning. P4 är Sveriges beredskapskanal och har i uppdrag att förmedla information från myndigheterna.  

Regeringen kräver av Sveriges Radio att de ska ha lång uthållighet vid till exempel strömavbrott, avbrott i telekommunikationerna eller andra svåra påfrestningar. Sändarsystemet är tekniskt uppbyggt för att klara av sådana ansträngningar. Sveriges Radio ska ha förmågan att verka även om Sverige befinner sig i höjd beredskap. Höjd beredskap kan vara antingen skärpt eller högsta beredskap. Om Sverige är i krig råder automatiskt högsta beredskap. På den här sidan kan du läsa mer om höjd beredskap och vad det innebär.

Vad händer med Radiotjänst?

Public service-avgiftens storlek beslutas för varje inkomstår. För inkomståret 2023 är public service-avgiften maximalt 1 300 kronor per person och år. Du som har en beskattningsbar förvärvsinkomst som är lägre än 130 025 kronor per år betalar i stället 1 procent av inkomsten. Beskattningsbar förvärvsinkomst är din inkomst av tjänst eller näringsverksamhet efter avdrag. Som beskattningsbar förvärvsinkomst räknas till exempel lön, pension och sjukersättning men inte inkomst av kapital.

Du får inga inbetalningskort och behöver alltså inte göra någon inbetalning, utan avgiften dras direkt med skatten. Avgiften bestäms utifrån inkomstbasbeloppet, som ändras varje år.

För inkomståret 2022 var public service-avgiften maximalt 1 327 kronor per person och år.

Hur mycket kostar public service per år?

Jag kör bil till mitt arbete. Vilket avdrag kan jag få?

Om du reser till och från ditt arbete med bil kan du få avdrag om:

Är Sveriges Radio statligt ägt?

Många svenskar gör avdrag för resor till och från jobbet men närmare hälften av dessa blir fel. Här får du tips på hur du enkelt gör rätt reseavdrag i din deklaration.

Många utnyttjar rättigheten att göra avdrag för resor till och från jobbet. Avdraget är populärt men blir ofta fel. Så många som hälften av alla reseavdrag bedöms som felaktiga enligt Skatteverket.

Hur får Sveriges Radio pengar?

Det nya förslaget är baserat på avstånd och inte på tid som det varit tidigare. Det kortaste tillåtna avståndet för att få ta del av skattereduktionen är tre mil. Det kommer inte heller att ha någon betydelse hur du tar dig till jobbet.

När det gäller bilkörning tar man bort villkoret om en tidsvinst på två timmar för att få göra avdrag, liksom kravet på att endast utgifter över 11 000 kronor får räknas in. För att ta del av skattereduktionen kommer man att behöva ha minst 30 resdagar om året och man kan göra avdrag för upp till 210 resdagar per år.

Vad kostar tv licensen 2023?

Rutavdraget höjs från 25 tkr per person och år till 50 tkr per person och år från och med den 1 juli 2019.

Rutavdrag ges för reparation av följande vitvaror som utförs och betalas från och med den 1 januari 2017:

 • tvättmaskin, torktumlare torkskåp och mangel
 • diskmaskin, kyl, vinkyl och frys
 • spis, spishäll, köksfläkt, spiskåpa, ugn och mikrovågsugn
 • tillbehör som är inbyggda i vitvaran, till exempel ismaskin, eller vattenmaskin.

Det har ingen betydelse om vitvaran är inbyggd eller fristående.

Riksdagen har beslutat om nya tjänster i rutavdraget baserat på Regeringens vårbudget som presenterades 13 april, 2016. De nya reglerna gäller:

Hur mycket kostar tv licensen per månad?

Regel nummer ett är enkel - du måste helt eller delvis äga den fastighet (bostadsrätt, villa, radhus, fritidshus) som du köper hantverkartjänster till, för att få göra ROT-avdrag enligt konstens alla regler. det göra att du alltså inte kan göra skatteavdraget om du bor i hyresrätt, i andrahand eller liknande.

Är ni två personer som äger en bostad tillsammans kan ni om ni vill dela upp ROT-avdraget mellan er eller låta den ena parten stå för hela avdraget. Om den ena t.ex. saknar inkomst är det klokt att låta den som har inkomst göra hela avdraget. Rent praktiskt innebär detta att ni pratar ihop er med företaget ni anlitar och ber de ställa fakturan till antingen en av er på hela beloppet, eller att de delar upp det i två fakturor, en till var och en av er.

Tips! Ställ egna frågor och få hjälp från proffs på vårt ROT-forum.

Hur mycket kostar tv i månaden?

Reglerna om ROT-avdrag är en del av systemet med skattereduktion för HUS-arbete (HUS-avdrag). Den andra delen av systemet är skattereduktion för hushållstjänster – även kallat RUT-avdrag.

Skattereduktionen motsvarar 30% av arbetskostnaden (inkl moms) för de åtgärder som omfattas, dock högst 50 000 kr/person och beskattningsår.

Är Sveriges Radio opartisk?

I dag har rotavdraget ett maxtak på 50 000 kronor. Men nu har regeringen beslutat att höja rotavdraget under 2024 till 75 000 kronor per person och år. Man gör detta för att man vill uppmuntra till fler renoveringar, vilket ökar sysselsättningen i en ansatt bransch.

Du kan ansöka om rotavdrag för olika slags förbättringsarbeten – exempelvis renoveringar, ombyggnader och tillbyggnader. Dessutom kan installationer som kräver byggarbete, byggstäd och mer avancerad rengöring av byggnaden eller bostaden räknas som ROT.