:

Vad innebär det att ha näringsförbud?

Innehållsförteckning:

 1. Vad innebär det att ha näringsförbud?
 2. Vad kan ge näringsförbud?
 3. När har man näringsförbud?
 4. Vilka brott ger näringsförbud?
 5. Hur länge gäller ett näringsförbud?
 6. Vem beslutar näringsförbud?
 7. När börjar näringsförbud gälla?
 8. Hur vet man om en person har näringsförbud?
 9. Vad händer om man bryter mot näringsförbud?
 10. Kan den som bryter mot sitt näringsförbud dömas till fängelse?
 11. Hur länge kan man få näringsförbud?

Vad innebär det att ha näringsförbud?

Du behöver bara betala ålderspensionsavgift för anställda som fyllt 15 år men ännu inte 18 år och som tjänar mindre än 25 000 kronor i månaden. Är lönen högre betalar du full arbetsgivaravgift på totalt 31,42 %. Ålderspensionsavgiften är 10,21 %. För inkomst

Vad kan ge näringsförbud?

Näringsförbudet har huvudsakligen två syften. Det ena syftet är att hindra personer från att bedriva näringsverksamhet sedan de har visat sig olämpliga för detta (”undanröja en skadehärd”). Det andra syftet är att utgöra en ”adekvat reaktion” mot ett klandervärt beteende (prop. 1985/86:126 s. 34 och 62 och prop. 2013/14:215 s. 49). Näringsförbud meddelas av en allmän domstol.

De personer som driver enskild näringsverksamhet och de personer som utåt har framträtt som ansvariga för en enskild näringsverksamhet får meddelas näringsförbud (2 § lagen [2014:836] om näringsförbud).

Näringsförbud kan även meddelas de personer som utövar den faktiska ledningen av en näringsverksamhet, oavsett i vilken juridisk form näringsverksamheten har bedrivits (3 § lagen [2014:836] om näringsförbud). Det är den som ansöker om näringsförbud som ska visa att personen verkligen har utövat faktisk ledning av verksamheten för att frågan ska kunna prövas (prop. 2013/14:215 s. 89).

Personer med vissa befattningar hos olika slag av juridiska personer kan meddelas näringsförbud, oavsett om de faktiskt har utövat ledningen för den juridiska personen (se uppräkning i 3 § andra stycket 1–8 lagen [2014:836] om näringsförbud).

När har man näringsförbud?

I dag får du sjukersättning till och med månaden innan du fyller 65 år. Höjningen av åldersgränsen innebär att om du har sjukersättning och fyller 65 år under 2023 eller senare kommer sjukersättningen att betalas ut till och med månaden innan du fyller 66 år. Du behöver inte göra något för att din sjukersättning ska förlängas.

Om du fyller 65 år under 2022 påverkas du inte av lagändringen utan din sjukersättning upphör när du fyller 65 år.

Vilka brott ger näringsförbud?

Om du fortsätter att jobba i stället för att ta ut pension betalar du lägre skatt på din lön än du gjort tidigare år. Det beror på att du från det år du fyller 66 får ett förhöjt jobbskatteavdrag på din lön.

Från det år du fyller 66 kan man faktiskt säga att skatten på arbete är negativ, det vill säga mindre än noll. Om du arbetar (och inte tar ut pension) är skatten på lön upp till cirka 42 800 kronor i månaden nämligen lägre än de 17,21 procent som sätts av till din allmänna pension. Din allmänna pension fylls alltså på med mer pengar än du betalar i skatt. Och på inkomster upp till 25 400 kronor i månaden är skatten bara 8 procent!

Hur länge gäller ett näringsförbud?

Det stämmer inte. Du tjänar själv in till din pension genom att du betalar skatt på dina inkomster.

Så länge det finns människor som arbetar i Sverige kommer det att kunna betalas ut allmän pension. De som arbetar idag betalar in avgifter som betalas ut som pension till dagens pensionärer. Ju fler personer som arbetar, desto mer pengar kommer det in i pensionssystemet.

Dessutom är pensionssystemet utformat så att pengarna ska räcka. Förenklat kan man säga att inkomstpensionen sänks när Sveriges ekonomi går dåligt och höjs när det går bra för Sverige. Det är för att pensionssystemet ska vara hållbart både nu och i framtiden.

Det mesta av det du betalar i pensionsavgift går till inkomstpensionen, den större delen av den allmänna pensionen.

Värdeförändringen på de pengarna bestäms av inkomsternas utveckling i Sverige. Det är bara cirka 12 procent av inkomstpensionssystemets totala tillgångar som finns i de så kallade AP-fonderna.

En mindre del av din pensionsavgift går till premiepensionen som är placerad i fonder.

I grund och botten är det här med pensioner inte så svårt.

Du tjänar in till den allmänna pensionen genom att du arbetar och betalar skatt. Ju fler år du jobbar och ju högre lön du har desto högre pension får du.

Om du arbetar kan du dessutom ha tjänstepension genom din arbetsgivare.

Vem beslutar näringsförbud?

Den som ger ut ersättning för arbete i Sverige ska i regel betala arbetsgivaravgifter. Skyldigheten gäller alltså fler än arbetsgivare i den betydelse uttrycket har civilrättsligt och i dagligt tal. I vissa fall är det någon annan än utgivaren som ska betala arbetsgivaravgifterna.

När börjar näringsförbud gälla?

Ja, du får jobba som pensionär. Det går utmärkt att ta ut pension samtidigt som du jobbar extra, jobbar deltid eller jobbar heltid. Då är du en jobbonär.

Du har rätt att behålla ditt jobb ända till månaden du fyller 69 år enligt paragraf 32a i lagen om anställningsskydd (LAS). Men inget hindrar dig från att jobba efter du har fyllt 69 år. Du behöver bara komma överens med en arbetsgivare. Hos oss på Veteranpoolen får du jobba så länge du har lust och ork.

Det finns inga begränsningar i hur många timmar du får jobba och samtidigt ta ut pension.

Ja, du kan jobba heltid och samtidigt ta ut pension. Det finns inga begränsningar i hur många timmar du kan jobba och samtidigt ta ut pension.

Det kan vara riktigt lönsamt att jobba som pensionär.

Som pensionärer betalar du lägre skatt på lönen tack vare jobbskatteavdraget. Från och med året du fyller 66 år får du dessutom förstärkt jobbskatteavdrag.

Och från året du fyller 67 år får du ett förhöjt grundavdrag som gör att du kan ha förvärvsinkomst upp till 683 200 kronor per år (motsvarar 56 933 kronor i månaden) utan att betala statlig inkomstskatt.

Hur vet man om en person har näringsförbud?

Vi har digitala möten där du kan få svar på dina frågor och lära dig mer om hur du tjänar in till pension som egen företagare och hur du kan kompensera för den tjänstepension som anställda vanligen har. 

När du driver ett aktiebolag måste du ta ut lön och betala pensionsavgifter för att få allmän pension.

Vad händer om man bryter mot näringsförbud?

Om du bedriver verksamhet som gör att du ska betala eller få tillbaka moms

Du som har företag och säljer varor eller tjänster i Sverige ska ta ut moms av dina kunder, så kallad utgående moms

. Momsen är ingen kostnad för dig, utan en skatt som du tar ut av kunden och redovisar vidare till staten.

När du sedan köper varor eller tjänster till ditt företag betalar du moms på dem, så kallad ingående moms

Kan den som bryter mot sitt näringsförbud dömas till fängelse?

Vilka skattesatser för moms finns det?

Den generella skattesatsen är 25 %. Men för vissa varor och tjänster är skattesatsen 12 % eller 6 %.  Läs mer om vilka varor och tjänster som omfattas av vilken skattesats nedan.

Hur länge kan man få näringsförbud?

När du säljer en vara eller tjänst ska du i de flesta fall lägga moms på priset. Det kallas för utgående moms. Här kan du läsa mer om hur mycket moms du ska ta ut och hur du ska deklarera de varor och tjänster som du säljer.