:

Vilka avdrag får man göra vid uthyrning av bostadsrätt?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka avdrag får man göra vid uthyrning av bostadsrätt?
 2. Får man tjäna pengar på att hyra ut bostadsrätt?
 3. Hur mycket skatt på att hyra ut?
 4. Hur mycket får man ta ut i hyra utan att skatta?
 5. Hur mycket hyra får man ta ut för en bostadsrätt?
 6. Vad gäller för att hyra ut bostadsrätt?
 7. Hur mycket får man ta ut i hyra på bostadsrätt?
 8. Hur många bostadsrätter får man hyra ut?
 9. Hur mycket får man ta i hyra för en bostadsrätt?
 10. Vad gäller vid uthyrning av bostadsrätt?
 11. Hur lång tid kan man hyra ut en bostadsrätt?
 12. Vad går hyran till bostadsrätt?
 13. Får man hyra ut sin bostadsrätt hur länge som helst?
 14. Varför betalar man hyra på en bostadsrätt?
 15. Kan en brf neka uthyrning?

Vilka avdrag får man göra vid uthyrning av bostadsrätt?

När du hyr ut lägenheter, räknas din inkomst som inkomst av kapital - alltså samma inkomstgrupp som ränta och utdelningar - vilket innebär att skattesatsen är 30 procent. Därutöver kan du i vissa fall, om du hyr ut under kort tid till olika hyresgäster, också bli skyldig att redovisa moms för vinsten, men låt oss titta närmare på det längre ned i detta inlägg.

För all form av uthyrning, har du sedan 2013 rätt till ett schablonavdrag från hyresintäkterna på 40 000 kronor per år. Schablonavdraget avser varje bostadsrätt, vilket innebär att om du hyr ut två skilda bostadsrättslägenheter, kan du göra två schablonavdrag på 40 000 kronor vardera, såvida du håller isär intäkterna och avdragen för lägenheterna.

Notera att du inte kan dra av mer än överskottet från uthyrningen (alltså om ditt överskott är 30 000 kronor, får ditt schablonavdrag högst uppgå till detta belopp). Dessutom, om du ägt lägenheten bara delar av året, ska avdraget proportioneras. Detta innebär att om du köpt lägenheten i april, får du som mest dra av 9/12 av 40 000 kronor (det vill säga 30 000 kronor).

Får man tjäna pengar på att hyra ut bostadsrätt?

Att hyra ut sin bostadsrätt kallas för andrahandsuthyrning, och vanligtvis har bostadsrättsföreningen regler för hur det ska gå till. Den allra vanligaste regeln är att du behöver bostadsföreningens tillstånd.

Det är föreningens styrelse som hanterar sådana frågor. Oftast krävs en skriftlig ansökan med uppgifter om varför du vill hyra ut lägenheten, hur länge du tänker hyra ut den och till vem. Skulle du byta hyresgäst behövs normalt en ny ansökan om tillstånd. 

Om du anses ha ett godtagbart skäl för att hyra ut din bostadsrätt kan hyresnämnden godkänna uthyrningen trots att styrelsen nekat dig. Godtagbara skäl kan till exempel vara att du ska prova på sambolivet, arbeta eller studera på annan ort eller göra värnplikt. Att du vill hyra ut bostadsrätten för att tjäna pengar genom hyran anses inte vara ett godtagbart skäl, och brukar inte accepteras av bostadsrättsföreningar.

Hur mycket skatt på att hyra ut?

För dig som hyr ut privat finns det många förmånliga skatteavdrag att göra. Så länge det handlar om uthyrning av privatbostad så beskattar du hyran under inkomstslaget kapital. Du får göra flera bra skatteavdrag här, vilket är en av anledningarna till att så många vill hyra ut bostäder.

Till att börja med så får du göra ett avdrag på 20% av din hyresintäkt. Om du det är en lägenhet eller bostadsrätt som hyrs ut får du göra det här avdraget med kostnaden du har för den uthyrda delen, vilket man bör tänka på.

Men det är inte allt. Du får också ett grundavdrag på 40 000 kronor. Det här får du göra på hela din totala hyresinkomst under förutsättningen att du hyr ut till någon utomstående.

Om du hyr ut en del av din egen bostad så är däremot inte skattereglerna lika generösa. Du får inte dra av 20% på hyresintäkten och du har inte heller det fasta grundavdraget på 40 000 kronor. Det betyder dock inte att du inte får göra några avdrag alls.

Det här kan bli lite klurigt eftersom mycket kommer att handla om hur mycket av din bostad som du faktiskt hyr ut. Något som också kan påverka här är hur mycket av bostaden som anses vara delat. Det är därför otroligt viktigt att du kollar vad som gäller exakt för dig. Men hyr man bara ut ett vanligt rum så är det enkla regler och man får sällan göra de generösa avdragen som man får göra när man exempelvis hyr ut en hel bostad.

Du får dra av för de merkostnader som dyker upp på grund av din uthyrning. Så om du får extra kostnader kopplat till att du hyr ut exempelvis ett rum i din bostad, finns det fortfarande en del avdrag att göra. Du ska precis som annars deklarera din hyresinkomst som en kapitalinkomst, under förutsättningen att din hyra är marknadsmässig.

Om du har en bostadsrätt som du vill hyra ut så finns det en del man bör tänka på. Innan du ens överväger att hyra ut den så bör du alltid skaffa dig tillstånd för detta genom din förening. När du väl har det så är det bara att hitta en hyresgäst, vilket brukar vara ganska enkelt. Om du däremot inte skulle ha ett tillstånd och blir upptäckt kan du förlora ditt kontrakt, så det är väldigt viktigt att aldrig kompromissa på den här biten.

När du hyr ut din bostadsrätt har du alltid rätt till schablonavdraget på 40 000 kr. Det här gäller såklart per bostadsrätt och år. Så om du har två bostäder får du göra ett separat avdrag på 40 000 kronor för vardera lägenheten per kalenderår. Så först om dina intäkter är över de avdragen du får göra kommer du att beskattas.

Utöver det så kan du också göra avdrag på de avgifter som du har betalt till bostadsrättsföreningen under den tid som din bostad har varit uthyrd. Det gäller också att du sätter en skälig hyra, vilket brukar vara runt din egen avgift. Det kan dock hända att du får lägga till en del om lägenheten är möblerad eller om du har några tillägg som hyresgästen får tillgång till.

Hur mycket får man ta ut i hyra utan att skatta?

Om du hyr ut din bostad skall du ta upp hyresintäkterna i din deklaration och betala skatt på en del av dem. I denna artikel går vi igenom hur man räknar ut sin skatt och erbjuder enkla kalkylatorer som räknar ut skatten åt dig.

Hur mycket hyra får man ta ut för en bostadsrätt?

Är du andrahandshyresgäst och har betalat en oskälig hyra, det vill säga du tycker att du betalat för mycket i hyra, kan du vända dig till hyresnämnden. Hos hyresnämnden kan du ansöka om att få tillbaka den del av hyran som är oskälig. Du kan också ansöka om att få hyran sänkt för den fortsatta hyrestiden.

Återbetalning kan bli aktuell för hyror upp till två år tillbaka i tiden. Då räknar man från dagen då du ansökte om återbetalning. Detta gäller för avtal som har träffats efter den 1 oktober 2019. För avtal som träffats innan denna tidpunkt får beslut om återbetalning avse hyror för ett år tillbaka i tiden.

Vad gäller för att hyra ut bostadsrätt?

Reglerna för uthyrning av bostadsrätter är reglerat i bostadsrättsföreningens stadgar och i Bostadsrättslagen. Står det i bostadsrättsföreningens stadgar att uthyrningen måste godkännas av styrelsen, vilket det vanligtvis gör, krävs det att styrelsen godkänner din uthyrning.

Om styrelsen nekar din uthyrning kan du ändå ha rätt att hyra ut. Du kan få hjälp av Hyresnämnden att få din uthyrning godkänd. För att du skall ha rätten på din sida krävs det att du kan uppvisa giltiga skäl för uthyrningen.

Alla skäl är inte godtagbara. Att exempelvis köpa en bostadsrätt med avsikten att bara hyra ut den godtas oftast inte av varken bostadsrättsföreningen eller hyresnämnden.

Att bestämma vilken hyra du kan ta ut för uthyrning av bostadsrätt är inte det enklaste. Du måste ta hänsyn till vad som räknas som en en skälig hyra för din bostadsrätt. Om du tar ut en oskälig hyra kan hyresgästen gå via Hyresnämnden och begära att hyran sänks.

Se hur mycket du kan ta ut i hyra för en bostadsrätt

Med kalkylatorn nedan kan du räkna ut vad som är en skälig hyra för din bostadsrätt. Du väljer helt enkelt alternativet ”Bostadsrätt” och fyller sedan i uppgifterna i fälten.

Var du ska annonsera att du hyr ut din bostadsrätt är helt upp till dig. Många lägger upp annonsen på Blocket.se, andra i den lokala tidningen, och den senaste tiden har det blivit allt vanligare att lägga upp en annons på Facebook.

Om du lägger upp din annons på Facebook kan det vara bra att göra inlägget delbart, så att dina vänner kan dela annonsen med sina vänner. Oavsett var du lägger upp annonsen bör du ta del av våra tips på hur du skriver en bostadsannons och hittar rätt hyresgäst.

Hur mycket får man ta ut i hyra på bostadsrätt?

Hyresvärdar

I februari 2013 började en ny lag för privatuthyrning att gälla som gör skillnad på hyressättningen för hyresrätter och bostadsrätter. I båda fallen finns det en rad viktiga saker att ta hänsyn till som hyresvärd. Samtrygg har sammanställt det allra viktigaste i denna guide om hyressättning vid bostadsuthyrning så att du snabbt och enkelt kan få en uppskattning på vad rätt hyra är för dig och ditt kontrakt.

Hur många bostadsrätter får man hyra ut?

Alla bostäder som hyrs ut måste göra det med en så kallad skälig hyra. Hyran ska med andra ord anses vara rimlig för det man får, och inte vara alldeles för hög. Om en hyresgäst anser att hyran är oskälig kan de anmäla det till hyresnämnden och begära att få hyran sänkt.

Vad som anses vara en skälig hyra skiljer sig beroende på om det rör sig om en hyresrätt, bostadsrätt eller ett hus. Det beror också på om bostaden hyrs ut i första eller andra hand.

Hur mycket får man ta i hyra för en bostadsrätt?

Hur hyran sätts beror på om du hyr en hyresrätt eller en bostadsrätt i andra hand. Hur mycket får man ta i hyra? Jo, den som hyr ut en hyreslägenhet får ta ut en skälig hyra, i princip bara samma hyra som den själv betalar för lägenheten. Om lägenheten är möblerad kan en mindre summa för möblerna läggas på, max 15% av hyran.

Vid uthyrning av en bostadsrätt eller villa i andra hand är en skälig hyra beräknat på annat sätt än när du hyr en hyresrätt. Bostadsrättshavaren, eller ägaren, får ta ut en hyra som ska motsvara de driftskostnader och kapitalkostnader som hen har. Ägaren får ta ut kapitalkostnader även om hen faktiskt inte har några lån på sin bostad. I de här fallen gäller alltså inte bruksvärdesprincipen. istället sätts hyran utifrån privatuthyrningslagen, lagen om uthyrning av egen bostad (UEB).

Vad gäller vid uthyrning av bostadsrätt?

Reglerna för uthyrning av bostadsrätter är reglerat i bostadsrättsföreningens stadgar och i Bostadsrättslagen. Står det i bostadsrättsföreningens stadgar att uthyrningen måste godkännas av styrelsen, vilket det vanligtvis gör, krävs det att styrelsen godkänner din uthyrning.

Om styrelsen nekar din uthyrning kan du ändå ha rätt att hyra ut. Du kan få hjälp av Hyresnämnden att få din uthyrning godkänd. För att du skall ha rätten på din sida krävs det att du kan uppvisa giltiga skäl för uthyrningen.

Alla skäl är inte godtagbara. Att exempelvis köpa en bostadsrätt med avsikten att bara hyra ut den godtas oftast inte av varken bostadsrättsföreningen eller hyresnämnden.

Att bestämma vilken hyra du kan ta ut för uthyrning av bostadsrätt är inte det enklaste. Du måste ta hänsyn till vad som räknas som en en skälig hyra för din bostadsrätt. Om du tar ut en oskälig hyra kan hyresgästen gå via Hyresnämnden och begära att hyran sänks.

Se hur mycket du kan ta ut i hyra för en bostadsrätt

Med kalkylatorn nedan kan du räkna ut vad som är en skälig hyra för din bostadsrätt. Du väljer helt enkelt alternativet ”Bostadsrätt” och fyller sedan i uppgifterna i fälten.

Var du ska annonsera att du hyr ut din bostadsrätt är helt upp till dig. Många lägger upp annonsen på Blocket.se, andra i den lokala tidningen, och den senaste tiden har det blivit allt vanligare att lägga upp en annons på Facebook.

Om du lägger upp din annons på Facebook kan det vara bra att göra inlägget delbart, så att dina vänner kan dela annonsen med sina vänner. Oavsett var du lägger upp annonsen bör du ta del av våra tips på hur du skriver en bostadsannons och hittar rätt hyresgäst.

Hur lång tid kan man hyra ut en bostadsrätt?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad gäller när en privatperson avtalar om upplåtelse av bostadsrättslägenhet för annat än fritidsändamål, 1§. Enligt lagen så får man avtala om en bestämd hyrestid, och om man inte gör det så kommer hyresavtalet gälla för obestämd tid, 3§. Hyresgästen har rätt till en uppsägningstid på en månad och hyresvärdens uppsägningstid är på tre månader. Parterna kan dock själva avtala om andra uppsägningstider.

Vad går hyran till bostadsrätt?

Låt oss först reda ut begreppen kring uthyrning. I dagligt tal används begreppet andrahandsuthyrning för alla typer av situationer där vi hyr ut en bostad som vi äger. Men om du äger en bostadsrätt, villa eller fritidshus som du hyr ut till en hyresgäst är det juridiskt sett inte en andrahandsuthyrning, utan en förstahandsuthyrning. En andrahandsuthyrning blir det först när du som förstahandshyresgäst hyr ut bostaden till någon annan. Här är tre exempel:

 • Du hyr ut din bostadsrätt – uthyrning av egenägd bostad
 • Din hyresgäst hyr ut din bostadsrätt – andrahandsuthyrning av bostadsrätt
 • Du hyr ut din hyreslägenhet – andrahandsuthyrning

I guiden använder vi oss av uttrycket andrahandsuthyrning som ett samlat begrepp men fokus ligger på uthyrning av bostadsrätt.

Får man hyra ut sin bostadsrätt hur länge som helst?

Din personliga guide i hyresdjungeln. Här kan du läsa och bli uppdaterad om det senaste inom andra hand. Vi informerar om allt från lagar och regler till spännande reportage och nyheter – allt du behöver veta om andrahandsmarknaden på ett och samma ställe!

Frågor och svar Hyresvärdar

Varför betalar man hyra på en bostadsrätt?

Som hyresgäst har du huvudsakligen en avgift som betalar för ditt boende – månadshyran. När du köper din första bostadsrätt får du flera utgifter att hålla koll på. Det gäller både hur du betalar för lägenheten och kostnaden för att hålla den i bra skick. Dessa utgifter har du möjlighet att själv påverka.

Kan en brf neka uthyrning?

Det är inte i alla lägen självklart när ett ärende ska betraktas som uthyrning i andra hand eller om medlemmen har en inneboende. En bedömning får göras från fall till fall. Det som framförallt avgör är om bostadsrättshavaren fortfarande bor och använder lägenheten som bostad eller om han eller hon har lämnat över lägenheten till någon annan person under en viss tid utan att själv vistas där. Om bostadsrättshavaren tar ut en hyra eller inte har inte med saken att göra.

För att ha en inneboende i sin bostadsrätt krävs inget tillstånd från föreningens styrelse, vilket däremot en andrahandsuthyrning gör.

Om en medlem önskar hyra ut sin bostadsrätt i andra hand krävs det enligt bostadsrättslagen ett tillstånd från styrelsen. Det är lämpligt att ansökan sker skriftligen. I ansökan ska det anges hur lång tid bostaden ska hyras ut, skälet till att medlemmen vill hyra ut lägenheten i andra hand och vem som kommer att bo i lägenheten under tiden. Om en ny andrahandshyresgäst flyttar in ska en ny ansökan skickas in, även om detta sker under den period som tillstånd redan beviljats för. Fastighetsägarna har tagit fram ett formulär för ansökan om tillstånd till upplåtelse av bostadsrättslägenhet i andra hand (1051) som du kan ladda ner kostnadsfritt från vår webb.