:

Hur får jag ut mina skattepengar?

Innehållsförteckning:

 1. Hur får jag ut mina skattepengar?
 2. När får man reda på skatteåterbäringen 2023?
 3. Vilket datum får man tillbaka på skatten?
 4. Varför har jag inte fått skatteåterbäringen 2023?
 5. När får man skatteåterbäring 2023 Kivra?
 6. Var kan jag se mitt slutskattebesked?
 7. Varför har jag inte fått min deklaration?
 8. När blir min deklaration godkänd?
 9. Varför står det 0 kr på mitt Skattekonto?
 10. Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?
 11. Varför har jag inte fått min deklaration i Kivra?
 12. Hur vet man att deklarationen kommit in?
 13. Hur kan jag se om min deklaration kommit in?
 14. Kan Kronofogden ta pengar från mitt skattekonto?
 15. Har Skatteverket koll på Swish?

Hur får jag ut mina skattepengar?

Skatteåterbäring är de pengar du får tillbaka av staten om du har betalat in för mycket skatt under året. Om du har betalat mer skatt än vad du är skyldig att betala, får du helt enkelt tillbaka den överskjutande summan som skatteåterbäring.

När får man reda på skatteåterbäringen 2023?

Skatteåterbäringen betalas ut vid olika datum beroende på om du gör några ändringar i deklarationen eller inte, när du deklarerar och hur du gör det. För att få pengarna redan i april behöver du:

 • Ha en digital brevlåda hos Skatteverket (behöver skaffas senast den 3 mars).
 • Godkänna deklarationen senast den 3 april på Skatteverkets hemsida eller i appen. 
 • Inte göra några ändringar.

För att få din skatteåterbäring utbetald automatiskt behöver du anmäla ett bankkonto till Skatteverket. Om du inte anmält något konto står pengarna kvar på ditt skattekonto.

Vilket datum får man tillbaka på skatten?

Beroende på vilken sorts skuld du har kan vi antingen avräkna eller utmäta överskottet för att betala dina skulder.

Skatteåterbäringen går i första hand till dina skulder

Varför har jag inte fått skatteåterbäringen 2023?

Har du aktiebolag eller ekonomisk förening bokförs skatt på konto 1630. I slutet av året måste du kontrollera att saldot i bokföringen stämmer överens med det faktiska saldot på skattekontot hos Skatteverket.

 • Kontrollera att ingående värde på 1630 för räkenskapsåret stämmer överens med ingående saldo på skattekontot.
 • Har du många händelser på skattekontot kan det vara bra att checka av månad för månad och även där synka in- och utgående saldo.
 • När får man skatteåterbäring 2023 Kivra?

  Överskott från skattekontot utmäter vi för att betala dina skulder. Skatteåterbäring berörs inte av de så kallade beneficiereglerna, det vill säga pengar och annan egendom som du alltid får behålla för din egen och din familjs försörjning vid utmätning eller konkurs. Du får alltså inte behålla återbäringen för din försörjning.

  Brevet från oss heter

  Var kan jag se mitt slutskattebesked?

  Nu är det snart dags att deklarera för dina inkomster och eventuella avdrag under 2023. Innan du sätter igång kan det vara bra att ha koll på vilka datum som gäller, bland annat för när du ska lämna in fastighetsdeklaration och när du ska betala in kvarskatt.

  Senast den 2 maj 2024 måste din inkomstdeklaration finnas hos Skatteverket, men ett gott råd är att inte vänta för länge med att göra din deklaration. Du kanske behöver kolla upp och stämma av en del uppgifter och då kan det vara skönt att vara ute i god tid. Det är också bra att tidigt beräkna om du kommer få kvarskatt. För belopp över 30 000 kronor börjar nämligen en kostnadsränta att räknas från och med den 12 februari 2024.

  Varför har jag inte fått min deklaration?

  För att få skatteåterbäringen utbetald behöver du anmäla ett konto. Det kan du göra samtidigt som du deklarerar, på Mina sidor eller i e-tjänsten Skattekonto.

  Om du gör ändringar eller lägger till något i din deklaration behöver vi granska den igen innan du kan få din eventuella skatteåterbäring. När vi är klara får du ett slutskattebesked. I tabellen ser du när de flesta får sitt slutskattebesked och sin skatteåterbäring. Du kan få slutskattebeskedet senare om vi behöver ställa frågor till dig om din deklaration, till exempel om dina ändringar eller om vi har fått in nya uppgifter sedan deklarationen skickades ut.

  När blir min deklaration godkänd?

  Om du som fysisk person lämnar in din inkomstdeklaration innan den 30 mars så har du möjlighet att få tillbaka skatten redan i april. Pengarna kommer att betalas ut den 5-6 april om du uppfyller förutsättningarna.

  Det är tre villkor som ska vara uppfyllda för att du ska kunna får pengarna tidigt:

  Varför står det 0 kr på mitt Skattekonto?

  Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

  Det är svårt att säga om du ska skatta dessa 9000kr du fått av en kompis utan att veta bakgrunden till varför du fick dem. Är dessa 9000kr bara en gåva så behöver du inte skatta på dem (8 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229). Om det är så att du utfört ett arbete åt din vän eller sålt något åt honom eller henne så hänför sig dessa pengar antingen till inkomstslaget tjänst, näringsverksamhet eller kapital 10, 13 respektive 41 kap. inkomstskattelagen (1999:1229). Det innebär att dessa ska beskattas genom att summan tas upp i din deklaration. Så för att ge svar på din fråga det beror på om pengarna är en gåva, hänför sig till ett arbete eller försäljning. Om de hänför sig till en försäljning så ska de endast skattas om du gjort en vinst genom försäljningen.

  Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

  Den hjälp våldsutsatta kvinnor och barn får varierar. En del kommuner har jourlägenheter, men de flesta har ingenting alls att erbjuda, skriver Per-Johan Fernström, Frälsningsarmén.

  Varför har jag inte fått min deklaration i Kivra?

  Skatteåterbäring är pengar du får tillbaka från Skatteverket om du betalat för mycket i skatt föregående år. Om du har betalat mer skatt än vad du är skyldig att betala, får du helt enkelt tillbaka överskottet som du betalat. 

  Hur vet man att deklarationen kommit in?

  Fastighetsskatten och fastighetsavgiften grundas på fastighets­taxeringen och är en viss procent av taxeringsvärdet för mark och byggnader. Vilken procentsats ­beror på vilket slags fastighet det är. För fastighetsavgiften gäller dessutom särskilda takbelopp (se mer om detta längre fram).

  Inkomstskatten bestäms av hur en fastighet används medan fastig­hetsskatten respektive fastighetsavgiften bestäms av hur en fastighet taxeras.

  Hur kan jag se om min deklaration kommit in?

  Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

  Tomtmark är exempel på en tillgång. När en tillgång avyttras blir säljaren skattskyldig för en eventuell kapitalvinst. Tomtmarker är fastigheter i skatterättslig mening. Kapitalvinsten för fastigheter beräknas enligt 44:13 inkomstskattelagen (IL) genom följande formel:

  Kan Kronofogden ta pengar från mitt skattekonto?

  När du har ett mottagande bankkonto registrerat, oavsett om det är ett svenskt eller utländskt bankkonto, kan du alltid begära utbetalning i e-tjänsten Skattekonto. Du kan även kontakta Skatteupplysningen eller ett Servicekontor för att begära utbetalning av överskottet. Tänk på att samtidigt be om hjälp av Skatteupplysningen eller Servicekontoret att anmäla ett mottagande konto, så att du får dina pengar direkt på kontot nästa år.

  Om du vill ha utbetalat till ett bankkonto, men inte kan anmäla det som ett mottagande bankkonto, kan du begära utbetalning via brev till Skatteverket. Nedan ser du vilka handlingar du måste skicka in för att du ska få ditt överskott utbetalat till bankkontot.

  Om du inte tar ut överskottet, och inget annat än ränta registreras på kontot i tio år, tillfaller beloppet staten i februari det elfte året. Registreras något på skattekontot, till exempel en ny inbetalning, startar en ny tioårsperiod efter detta datum.

  Har Skatteverket koll på Swish?

  För bostäder ska du man betala antingen en statlig fastighetsskatt eller en kommunal fastighetsavgift. Vilket du ska betala beror på vad det är för typ av bostad och om den är färdigbyggd eller håller på att byggas.