:

Hur bokföra traktamente i enskild firma?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokföra traktamente i enskild firma?
 2. Kan man ta ut traktamente i enskild firma?
 3. När får man inte traktamente?
 4. Har man alltid rätt till traktamente?
 5. Vad kan man göra avdrag för enskild firma?
 6. Hur deklarera traktamente enskild firma?
 7. Vad ska bokföras enskild firma?
 8. Hur fungerar skattefritt traktamente?
 9. Får man traktamente för en dag?
 10. Vad krävs för att få traktamente?
 11. Måste man övernatta för att få traktamente?
 12. Vilka kostnader kan man ta på enskild firma?
 13. Får man dra av friskvård i enskild firma?
 14. Vad händer om man inte deklarerar enskild firma?
 15. Vad är nackdelen med enskild firma?

Hur bokföra traktamente i enskild firma?

Om du lyckas övertyga någon att stycka av sin tomt och låta dig köpa, så kommer kostnader att tillkomma för denna avstyckning. En avstyckning innebär att lantmäteriet markerar tomtgränserna med rör i marken. Det är viktigt att tänka på att inte rubba rören under byggnadsarbetet, för då tillkommer nya kostnader. Vad det kostar att stycka av en tomt varierar och beror på en rad faktorer. Priset börjar på drygt 35 000 kr, men slutar i normalfallet på 50 000-60 000 kr, om det inte behövs fastighetsbestämning.

Läs mer: Vad kostar det att stycka av en tomt?

Avstyckning kommer inte så ofta i fråga för den som köper en tomt, då den som står för stamfastigheten ofta avstyckar först och säljer sedan.

Inom vissa områden där undergrunden är dålig krävs en geoteknisk undersökning (t ex Mälardalen och Göteborgsområdet, där marken består av lös lera). Genom att borra i marken fastställer man vilken metod som är lämpligast för att lägga grund, t ex pålning. När den geotekniska markundersökningen görs bör du ha bestämt husets storlek och läge på tomten. Kostnaden för markundersökningen varierar med förutsättningarna på tomten och vilken metod man behöver använda för att göra undersökningen. Ofta hamnar kostnaden runt 20 000-25 000 kr. 

Kan man ta ut traktamente i enskild firma?

Traktamente är formellt sett skattepliktigt från första kronan. Men eftersom den anställde har rätt till schablonavdrag för ökade levnadskostnader vid tjänsteresor görs en tyst kvittning, vilket innebär att arbetsgivaren kan betala ut skattefritt traktamente, förutsatt att tjänsteresan:

Observera att 50-kilometerskravet även gäller övernattningen!

När får man inte traktamente?

Inom fastighetsbranschen skiljer man mellan två begrepp när det gäller hur nära vatten tomten befinner sig:

 • Sjötomt är samma sak som strandtomt och går ända ner till vattnet.
 • Strandtomt sträcker sig ner till vattnet, men allmänheten har tillträde till strandremsan närmast vattnet, vanligen i form av en stig som går utefter stranden. Inom tätbebyggda områden har det blivit alltmer vanligt att kommunerna vid nystyckning av tomter begränsar sjönära tomter till typen strandtomt för att underlätta för allmänheten att få tillgång till stränderna.

Inom mäklarkåren förekommer dessutom följande två begrepp:

Har man alltid rätt till traktamente?

Den 1 januari 2008 ersattes den statliga fastighetsskatten för bostäder av en kommunal fastighetsavgift. Många har svårt att skilja mellan fastighetsskatt och fastighetsavgift, och begreppen blandas ofta ihop. Mattias Larsson, VD på Bjurfors i Skåne, förklarar skillnaden:  

– Vi vet att det finns en förvirring kring fastighetsavgift och fastighetsskatt, men regelverket är tydligt. Kommunal fastighetsavgift betalas för fastighet med bostäder och statlig fastighetsskatt betalas för fastighet som inte är bostäder, förklarar Mattias Larsson.

Vad kan man göra avdrag för enskild firma?

En dator eller mobiltelefon räknas som en tillgång i företaget – under förutsättning att det är någonting du behöver för att kunna bedriva din verksamhet. Inventarier som kostar mindre än 26 250 kronor (under 2023), eller beräknas ha en ekonomisk livslängd på högst tre år får du dra av kostnaden för direkt.

Du får göra avdrag för tjänsteresor med egen bil i din verksamhet, till exempel resor till kunder och andra resor som du behöver göra för ditt företag. Avdraget är 25 kr per mil. Dessutom får du göra avdrag för trängselskatt vid tjänsteresorna.

Hur deklarera traktamente enskild firma?

Traktamente är formellt sett skattepliktigt från första kronan. Men eftersom den anställde har rätt till schablonavdrag för ökade levnadskostnader vid tjänsteresor görs en tyst kvittning, vilket innebär att arbetsgivaren kan betala ut skattefritt traktamente, förutsatt att tjänsteresan:

Observera att 50-kilometerskravet även gäller övernattningen!

Vad ska bokföras enskild firma?

Visst är det mycket praktiskt som ska tas i beaktning när man köper tomt för att bygga hus. Men här måste också drömmen få ta plats. Var vill du bo? Vad ska du titta ut över när allt är klart och du äntligen sitter där med kaffekoppen på din nya altan? Är det en tomt med sjöutsikt som du drömmer om kan du behöva leta länge och vara beredd på att agera snabbt när rätt tomt blir till salu.

Eller är kanske drömmen att bygga hus i skogen? Att vara nära naturen på en vild skogstomt. Då bör du vara extra medveten om närliggande markägare och kommunens planer för omgivningen för att undvika att drömmen skövlas.

När du bestämmer vad som är rätt tomt för dig bör du också ta din livsstil i beaktning. Är du en hundälskare kan det kännas optimalt att bygga hus i skogen, långt från grannar där vovven får springa fritt. Men det kanske inte är lika lockande under det svenska vinterhalvåret när du går hundpromenader på en mörk skogsväg med pannlampa som enda ljuskälla?

Fundera på hur stor tomt du behöver. Det påverkar både hur du kan bygga ditt hus och skapar möjligheter eller begränsningar för eventuella framtida tillbyggen.

Normala storlekar på tomter är runt 700 till 1000 kvadratmeter vilket är tillräckligt stort för ordinära hus. Om du är i början av ditt villaliv kan det vara bra att ta till extra markyta för att kunna bygga mer i framtiden. Du kanske kommer vilja ha en pool när ekonomin tillåter? Ett dubbelgarage eller varför inte ett attefallshus till framtida tonåringar? 

När du bestämt vilket läge du behöver och vilka önskemål du har på tomten är det dags att ta reda på om de tomter som intresserar dig ens är lämpade att bygga på.

Hur kan huset grundläggas? Finns det vägar dit? Ligger det i ett köldhål?

Hur fungerar skattefritt traktamente?

Det går inte att pantsätta tomten för lånet, det innebär att man inte kan ta ett vanligt bolån för att köpa en tomt. Det finns däremot andra alternativ:

Det är inte enkelt att hitta attraktiva tomter så du får vara beredd på att anstränga dig lite för att hitta en bra tomt att köpa.

Får man traktamente för en dag?

Ett taxeringsvärde är det samlade värdet av en fastighet du äger och är det som ligger till grund för hur mycket fastighetsskatt eller fastighetsavgift du ska betala. Som standard brukar taxeringsvärdet vara ungefär 75 procent av fastighetens marknadsvärde och det är Skatteverket som tar beslutet för vad ditt taxeringsvärde blir. För att fastighetsavgiften inte ska bli för hög finns det ett takbelopp som varierar för varje år. 2021 var takbeloppet 8 524 kronor för småhus.

Vad krävs för att få traktamente?

Flera faktorer påverkar tomtens värdering, till exempel läget, arean, taxeringsvärdet och eventuella servitut och pantbrev. Även möjligheten att bygga på tomten, tillgången till el, vatten och fiber, allmänna kommunikationer, befintliga byggnader på tomten och avstyckningsmöjligheter styr tomtens värdering. Till och med årstiden kan påverka värderingen. Att köpa en sjötomt eller strandtomt är mer attraktivt inför sommarhalvåret medan en tomt i fjällen kan få en högre värdering inför vintersäsongen.

Måste man övernatta för att få traktamente?

Byggnadsvärdet och tomtvärdet utgör tillsammans taxeringsvärdet för en fastighet. Saknas bebyggelse beräknas taxeringsvärdet endast på tomten. Taxeringsvärdet avgör hur mycket du som fastighetsägare ska betala i antingen fastighetsskatt eller fastighetsavgift. Det kan också ha stor påverkan på hur mycket du kan få i bolån när du vill köpa en fastighet.

Vilka kostnader kan man ta på enskild firma?

Sidan blev senast uppdaterad: 2023-09-14

På den här sidan hittar du tips och råd för att planera din start. Du kan bland annat gå igenom en checklista så att du inte missar något viktigt eller räkna med olika kalkyler.

Får man dra av friskvård i enskild firma?

Djupt orättvist tycker man på Småföretagarnas Riksförbund. Där har man länge lobbat för att avdragsrätten ska gälla oberoende av bolagsform.

– Väldigt många småföretagare arbetar hårt och har en pressad vardag som riskerar att skapa ohälsa. Därför är det en grupp som är i stort behov av friskvård för att balansera de negativa faktorerna. Det gäller naturligtvis alldeles oavsett om de driver sina företag som aktiebolag eller enskilda firmor. Därför borde det vara en självklarhet att avdragsmöjligheten ska finnas oavsett bolagsform. Därför menar vi att det är mycket angeläget att hitta en skatteteknisk lösning på det här problemet, säger Mattias Andersson, näringspolitisk samordnare på Småföretagarnas Riksförbund.  

Vad händer om man inte deklarerar enskild firma?

Arbetsgivaravgift: utöver lön betalar arbetsgivare en arbetsgivaravgift till staten. Avgiften används till det grundläggande sociala försäkringsskyddet, exempelvis ålderspension, sjukvård och social omsorg.

Beskattningsunderlag: belopp på vilket moms beräknas.

Vad är nackdelen med enskild firma?

Är du på väg att starta företag? Oavsett om du har en unik affärsidé, har identifierat ett tomrum på marknaden eller om du ser en möjlighet att göra något bättre än de företag som redan finns på marknaden så bör du diskutera med erfarna rådgivare.

Vad har du för mål med företagandet? Är det ditt levebröd eller vill du bygga ett tillväxtföretag? Är marknaden global eller lokal? Det här är viktiga frågor som påverkar var du bör söka råd och hjälp för att komma vidare. Eller du kanske tänker köpa ett företag? Det är ofta ett bra sätt att snabbt komma igång som egen företagare.