:

När kommer skattepengarna in på kontot?

Innehållsförteckning:

 1. När kommer skattepengarna in på kontot?
 2. När får man reda på skatteåterbäringen 2023?
 3. Varför har jag inte fått skatteåterbäringen 2023?
 4. När får man skatteåterbäring 2023 kivra?
 5. Varför har jag inte fått min deklaration?
 6. Kan jag se min deklaration?
 7. Varför står det 0 kr på mitt Skattekonto?
 8. Varför har jag inte fått min deklaration i Kivra?
 9. Varför har jag inte fått min skatt?
 10. Kan skattepengarna komma tidigare?
 11. Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?
 12. Hur vet jag när min deklaration är godkänd?
 13. Var kan jag se mitt slutskattebesked?
 14. Hur vet jag om min deklaration är godkänd?
 15. Kan Kronofogden ta pengar från mitt skattekonto?

När kommer skattepengarna in på kontot?

De första skattepengarna kommer in på kontot i dag, onsdag, och i morgon torsdag. För att få dem måste du ha registrerat ditt kontonummer hos Skatteverket och det är inte för sent att göra det nu. Men då får du vänta lite längre på pengarna.

Detta är en låst artikel. Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa.

När får man reda på skatteåterbäringen 2023?

Det är du själv som ansvarar för att tillräckligt mycket skatt dras på din totala inkomst. Ju fler utbetalare du har, desto större är risken för att det totala skatteavdraget blir för lågt. Vi förklarar hur det fungerar och ger dig tips för att undvika kvarskatt.

Om du tar ut hela din allmänna pension från Pensionsmyndigheten kommer vi att göra ett skatteavdrag enligt den skattetabell som gäller för din kommun. Om du samtidigt tar ut tjänstepension dras endast 30 procent på dina tjänstepensioner.

Om du endast tar ut en del av din pension, drar vi 30 procent eftersom vi anser oss vara sidoarbetsgivare och att din arbetsgivare eller annan ska dra skatt enligt tabell.  

Från det år du fyller 67 år är du berättigad till ett förhöjt grundavdrag vilket innebär att du betalar lägre skatt på din pension. Det året flyttas du som har pension från kolumn 6 till kolumn 2 i skattetabellen. Oavsett om du tagit ut pensionen tidigare eller börjar ta ut från 67 år så får du ett lägre skatteavdrag. 

 • Från 2023  kommer de som är födda 1957-1958 att bli beskattade enligt kolumn 2 från och med januari det år de fyller 67 år.
 • Från 2026 ändras dessa regler igen vilket innebär att de som är födda från och med 1959 kommer att bli beskattade enligt kolumn 2 från och med januari det år de fyller 68 år. Observera att det finns förslag om att denna ålder ska sänkas till 67 år för födda 1959. 

Varför har jag inte fått skatteåterbäringen 2023?

Ett tips till dig som är 54 år eller äldre är att planera i tid inför din pension. På minPensions webbplats finns verktyget Uttagsplaneraren som hjälper dig att: 

 • se skillnaden på att ta ut dina pensioner på kort och lång tid
 • se vad du får i pension efter skatt
 • få en checklista så att du vet vad du ska göra och vem du ska kontakta för att börja ta ut dina pensioner
 • enkelt spara dina uttagsplaner så att du kan jobba vidare med dem senare.

Gör din plan i Uttagsplaneraren (Länk till annan webbplats)

När får man skatteåterbäring 2023 kivra?

I helgen meddelade regeringen att brytpunkten för statlig inkomstskatt inte kommer att höjas. I dag ligger gränsen på drygt 51 000 kronor i månaden , och om gränsen hade höjts hade den landat på 57 000 kronor i månaden. Men i höstbudgeten föreslår regeringen att man ska pausa justeringen, vilket de menar att de gör för att finansiera andra åtgärder.

Höstbudgeten innehåller också ett förslag om ett nytt jobbskatteavdrag med fokus på låga och medelhöga inkomster. Satsningen beräknas kosta omkring 11 miljarder kronor.

Varför har jag inte fått min deklaration?

Många som är födda i slutet av 50-talet hamnade i kläm när riktåldern för pension höjdes. Vi på Skattebetalarnas Förening tog strid för 50-talisterna och arbetade outtröttligt för att alla drabbade skulle kompenseras och att felet inte skulle upprepas nästa gång riktåldern korrigeras. Vårt arbete gav slutligen frukt när regeringen meddelade att just dessa ändringar skulle genomföras.

Det var mycket glädjande besked, inte minst för de drabbade. Men vi släpper inte frågan bara för att detta besked har givits. Vi kommer att fortsätta bevaka frågan om straffbeskattningen av 50-talisterna för att säkerställa att kompensationen betalas ut som utlovats och att de födda 1959 inte drabbas längre fram.

Kan jag se min deklaration?

På Mina sidor är det enklare för dig som privatperson och företagare att hitta rätt. Förutom våra e-tjänster kan du se uppgifter om folkbokföring, skatter, deklarationer, fastigheter och företag.

Varför står det 0 kr på mitt Skattekonto?

Som pensionär får du pension från flera olika håll och det är ditt eget ansvar att se till att det dras rätt skatt. Därför kan det vara bra att sätta sig in i sin pension så att du inte betalar för lite skatt. Vad du ska betala i skatt är individuellt men rent generellt fungerar det såhär:

 • Allmän pension. Den allmänna pensionen från Pensionsmyndigheten drar den kommunalskatt som gäller i den kommun du bor i, precis så som det fungerar med lön.
 • Tjänstepension. De flesta pensionsbolag drar automatiskt av 30% i skatteavdrag vid utbetalning. Har du utbetalningar från flera bolag kan det därför bli att du betalar för lite skatt.
 • Eget pensionssparande. Om du sparat till din pension i en kapitalförsäkring eller ett ISK har du redan skattat på pengarna när du tar ut dem. Du är därför inte skyldig att betala skatt på det egna pensionssparandet när du tar ut det. 

Varför har jag inte fått min deklaration i Kivra?

 • Inkomst- och tilläggspensionen höjs med 1,0 (3,0) procent, i genomsnitt 80 – 190 (220 – 560) kronor före skatt. Höjningen med 1,0 procent motsvarar inkomstutvecklingen 2,6 procent minus förskottsräntan 1,6 procent.
 • Personer födda 1938 eller senare omfattas även av premiepensionen. Premiepensionen förändras med -3,9 – 14,5 (-17,6 – 0,7) procent, vilket motsvarar -26 – 218 (-240 – 5) kronor i månaden före skatt.
 • Garantipensionen och vissa tjänstepensioner höjs med prisbasbeloppets förändring som är 9,1 (8,7) procent. Garantipensionen ökar med 530 – 670 kronor per månad före skatt.
 • Den genomsnittliga totala pensionen, det vill säga allmän pension och tjänstepension**, ökar med 490 – 1 530 (500 – 1 090) kronor per månad efter skatt. Det motsvarar en ökning på 360 – 1 280 (480 – 1 280) kronor per månad före skatt.

*) Redovisade intervall omfattar 80 procent av alla pensionärer födda 1957 eller tidigare som är bosatta i Sverige och tar ut full pension.

Varför har jag inte fått min skatt?

Den goda nyheten: åtta av tio pensionärer får en höjd pension.

Den dåliga: de flesta får ändå sämre köpkraft 2024.

Kan skattepengarna komma tidigare?

Om du som fysisk person lämnar in din inkomstdeklaration innan den 30 mars så har du möjlighet att få tillbaka skatten redan i april. Pengarna kommer att betalas ut den 5-6 april om du uppfyller förutsättningarna.

Det är tre villkor som ska vara uppfyllda för att du ska kunna får pengarna tidigt:

Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

Från den 1 januari kan du logga in på Mina sidor och se ditt nya månadsbelopp för din allmänna pension för 2024. Du får också hem ett brev med samma information i januari. Logga in på Mina sidor

Hur vet jag när min deklaration är godkänd?

Skattepliktig bilförmån uppkommer när en person för privat bruk i mer än ringa omfattning använder en bil som personen får använda på grund av anställning, uppdragsförhållande eller annan liknande grund. Det innebär att en anställd får köra bilen privat högst 100 mil per år och vid högst 10 tillfällen om det inte ska uppkomma en skattepliktig förmån. Båda gränserna måste vara uppfyllda.

Med bil där bilförmån värderas enligt schablon menas en personbil, tung personbil med totalvikt över 3 500 kg, lätt lastbil och husbil som registrerats som personbil klass II eller som lätt lastbil i vägtrafikregistret.

Samma regler om bilförmån gäller oavsett om du som arbetsgivare äger bilen eller leasar den.

 • bilens nybilspris
 • extrautrustning som inte ingår i nybilspriset, till exempel metalliclack och vinterdäck
 • om bilen är miljöbil
 • om den anställda kör minst 3 000 mil i tjänsten
 • fordonsskatten (gäller bilar med tillverkningsår 2018 eller senare som har tagits i trafik första gången den 1 juli 2018 eller senare).

Anställda bör föra körjournal för att du som arbetsgivare ska få ett bra underlag som visar hur bilen har använts. Det innebär att de på ett detaljerat sätt ska anteckna alla resor med bilen. De kan skriva på papper, i dator eller använda en elektronisk körjournal som kopplas in i bilen och registrerar alla körningar automatiskt.

En noggrant förd körjournal är ett bra sätt att visa att en anställd inte har använt bilen privat mer än 100 mil och vid högst 10 tillfällen på ett inkomstår.

 • Körjournal är extra viktigt i dessa tre fall
 • Rättslig vägledning: Bevismedel för att visa att bilförmån inte finns Länk till annan webbplats.

Var kan jag se mitt slutskattebesked?

År 2022 har flera populära elbilar fått sänkt förmånsvärde genom att beräkningssättet har uppdaterats. Detta har gjorts för att gynna mindre och billigare elbilar i motsatsen till större och dyrare modeller. Anledningen är att man vill att förmånsvärde ska bli mer rättvist, enligt Skatteverket.

Förut jämförde man elbilar med en liknande bensinbil för att räkna fram förmånsvärdet. Från och med 2022 görs istället ett schablonavdrag för elbilar på 350 000 kr men max 50 % av bilens nybilsvärde. Det betyder att om du köper en elbil för 500 000 kr blir det sänkta förmånsvärdet 250 000 kr. Förmånsvärdet för laddhybrid 2022 blir istället 130 000 kr men summan kan bli lägre om Skatteverket önskar att fler ska köpa en renodlad elbil. Även andra typer av miljöbilar som modeller som drivs av annan gas än gasol och vätgas får 100 000 kr i nedsättning. Med det nya förmånsvärdet för elbil räknar man med att skatteintäkterna minskar med ca 10 miljoner kronor under 2022.

Om du får en tjänstebil från din arbetsgivare som innebär att du kan ta dig till och från möten, arbetsplatsen och andra platser så gör du besparingar i förhållande om du köpt bilen privat. Denna besparing kallas för förmånsvärde och mellanskillnaden betalar du skatt på.

Ofta blir det billigare att köra en tjänstebil på många plan. Du får nämligen drivmedlet betalt av din arbetsgivare när körningen sker på arbetstid. Förmånsvärdet för bilen läggs till på den anställdes bruttolön och sedan dras skatten från förmånen direkt.

Hur vet jag om min deklaration är godkänd?

År 2022 har flera populära elbilar fått sänkt förmånsvärde genom att beräkningssättet har uppdaterats. Detta har gjorts för att gynna mindre och billigare elbilar i motsatsen till större och dyrare modeller. Anledningen är att man vill att förmånsvärde ska bli mer rättvist, enligt Skatteverket.

Förut jämförde man elbilar med en liknande bensinbil för att räkna fram förmånsvärdet. Från och med 2022 görs istället ett schablonavdrag för elbilar på 350 000 kr men max 50 % av bilens nybilsvärde. Det betyder att om du köper en elbil för 500 000 kr blir det sänkta förmånsvärdet 250 000 kr. Förmånsvärdet för laddhybrid 2022 blir istället 130 000 kr men summan kan bli lägre om Skatteverket önskar att fler ska köpa en renodlad elbil. Även andra typer av miljöbilar som modeller som drivs av annan gas än gasol och vätgas får 100 000 kr i nedsättning. Med det nya förmånsvärdet för elbil räknar man med att skatteintäkterna minskar med ca 10 miljoner kronor under 2022.

Om du får en tjänstebil från din arbetsgivare som innebär att du kan ta dig till och från möten, arbetsplatsen och andra platser så gör du besparingar i förhållande om du köpt bilen privat. Denna besparing kallas för förmånsvärde och mellanskillnaden betalar du skatt på.

Ofta blir det billigare att köra en tjänstebil på många plan. Du får nämligen drivmedlet betalt av din arbetsgivare när körningen sker på arbetstid. Förmånsvärdet för bilen läggs till på den anställdes bruttolön och sedan dras skatten från förmånen direkt.

Kan Kronofogden ta pengar från mitt skattekonto?

För arbetsgivaren är förmånsbil ett sätt att ge personal som åker mycket bil i jobbet, till exempel säljare eller konsulter, en möjlighet att slippa slita på den privata bilen. För andra personalgrupper är förmånsbil inte lika vanligt.

Förmånsbil är en löneförmån som den anställde ska betala skatt på.

Förmånsbilen gör att den anställde får möjlighet att använda en ofta helt ny bil både i jobbet och privat till en fast månadskostnad. Ofta står arbetsgivaren för saker som service och besiktning vilket innebär att den anställde slipper oförutsedda extrakostnader.

Nu är det enkelt att rapportera milersättning för resor i tjänsten! Koppla MyBusiness till din elektroniska körjournal!