:

Hur stor är räntan på företagslån?

Innehållsförteckning:

 1. Hur stor är räntan på företagslån?
 2. Vad är en marknadsmässig ränta?
 3. Hur mycket ränta kan man ta ut?
 4. Hur många procent av räntan får man tillbaka på skatten?
 5. Hur mycket högre blir min ränta?
 6. Vad blir min nya ränta?
 7. Vilken bank är bäst för företagslån?
 8. Hur mycket högre blir räntan?
 9. Vilken ränta klarar hushållen?
 10. Hur mycket ränta får man ta som privatperson?
 11. Kan räntan stiga till 7 procent?
 12. Kan räntan bli 6 procent?
 13. När kommer räntan att gå ner igen?
 14. Hur hög kan räntan bli 2024?
 15. Vad vill banken veta vid företagslån?

Hur stor är räntan på företagslån?

A: Du kör din privata bil i jobbet och ditt företag använder Skatteverkets standardbelopp för milersättning för att räkna ut hur mycket du ska få i ersättning.

Du har registrerat dina resor under den senaste år (2022) och protokollet visar att du har kört 175 mil i jobbet. Standardbeloppet är 18,50 kronor per mil. För att räkna ut din ersättning multiplicerar du antalet mil med beloppet:

Vad är en marknadsmässig ränta?

De flesta företagare känner till att man inte får låna pengar från sitt aktiebolag. Men hur är det egentligen om man vill låna ut pengar till sitt bolag? Vad gäller och hur går man tillväga? Här reder vi ut frågetecknen.

Reglerna kring aktiebolagslagen är tydliga vad gäller så kallade förbjudna lån - aktieägare och hens närstående får inte låna pengar av sitt aktiebolag. Bakgrunden till detta är främst att skydda aktiebolagets kapital som ju i sig är en egen juridisk person. Förutom att en sådan försummelse normalt kan få beskattningskonsekvenser så måste även revisorn (om bolaget har en sådan) anmärka på detta i sin revisionsberättelse. Men hur funkar det om man vill låna ut pengar till sitt företag?

Hur mycket ränta kan man ta ut?

Milersättning är en form av ersättning för dig som kör privat bil i tjänsten. Oavsett om det gäller dig som anställd eller dig som egenföretagare så finns det möjligheter att få ersättning för sin tjänstebilskörning i den privata bilen. Däremot kan det vara svårt att veta hur man som bilförare ska gå tillväga för att få denna milersättning. Vad säger egentligen Skatteverket om milersättning? Och vad är det som gäller vid utbetalning?

Enligt skatteverket har du som kör bil till och från jobbet rätt att få den så kallade milersättningen. Detta kan exempelvis vara vanligt för de som jobbar som försäljare, eller även i andra yrkesroller där man vanligtvis är i behov av att ta sig till olika platser och kunder. 

Har du som anställd, eller egenföretagare, då inte en specifik företagsbil kan det i många fall vara nödvändigt att man tar sig fram med sin egen privata bil. Det är just i sådana situationer som det kan bli tal om milersättning, även kallat bilersättning. Gäller det en företagsbil kan det även där finnas rättigheter för milersättning. 

Med en elektronisk körjournal från MiniFinder registreras din milersättning automatiskt. Luta dig tillbaka och fokusera på det du är bra på – MiniFinder löser resten. Begär en offert från MiniFinder eller skaffa elektronisk körjournal direkt.

Hur många procent av räntan får man tillbaka på skatten?

Om du har gjort resor i tjänsten och fått ersättning för dina resekostnader behöver du inte deklarera ersättningen om den gäller resor med allmänna kommunikationer, taxi eller hyrbil. Du får då inte heller göra avdrag för dessa kostnader.

Om du har använt egen bil för tjänsteresor kan arbetsgivaren betala en skattefri bilersättning enligt schablon. Har du fått en högre ersättning ska du deklarera det överskjutande beloppet som lön.

Hur mycket högre blir min ränta?

Eftersom kostnaden per körd mil anses vara högre än 25 kronor kan det vara värt att fakturera kunden för bilkostnaderna i ett specifikt uppdrag. Att köra en ny bil kan kosta uppemot 80 kronor per mil när man även räknar in kostnader för skatt, försäkring, reparationer och värdeminskning. Av dessa 80 kronor kan du fortfarande ta ut 25 kronor från ditt företag som en skattefri milersättning om du kör med egen privat bil. Nettot, det vill säga övriga 55 kronor, räknas som en intäkt i företaget. 

Vad blir min nya ränta?

Hur skulle din månadskostnad påverkas om räntan förändras? Testa själv i SVT Nyheters räntesnurra (ränteavdrag är inte inräknat).

Vilken bank är bäst för företagslån?

Med ett företagslån kan du som företagare få hjälp med att få en snabbare expansion av ditt bolag och har möjlighet att investera i bolaget redan i ett tidigt skede. Även nya företag kan skicka in ansökningar om lån och du har möjlighet att ansöka om belopp från 10 000 kr upp till flera miljoner kronor, om du har ett aktiebolag eller företag med en högre årlig omsättning.

Möjligheten att kunna ta ett lån har räddat många bolag på marknaden och så länge du jämför företagslån och tar samtliga faktorer i åtanke kan du välja en långivare som du känner dig trygg med och som erbjuder ett lån med bättre villkor.

Vi hjälper dig att hitta det bästa företagslånet för just ditt företag och ger dig några tips och råd för vad du ska tänka på om du vill låna pengar till ditt bolag med ett mer förmånligt lånelöfte. Är det till exempel rätt tidpunkt att låna pengar och hur avgör du bäst hur mycket pengar som du behöver?

Företagslån inriktar sig till olika bolagsformer och skiljer sig ganska mycket från snabblån eller blancolån som annars är vanliga låneformer på marknaden. Du kan idag ansöka om företagslån både hos banker och flera olika långivare online.

Även som enskild firma eller mindre företag har du möjlighet att låna pengar för att kunna investera inom ditt företag eller utöka din omsättning.

Det finns en hel del vanliga frågor om hur processen för företagslån ser ut, men skiljer sig heller inte nämnvärt från att ansöka om ett privatlån. För att få det allra bästa företagslånet är det däremot viktigt att du tar dig tiden att verkligen jämföra olika lån på marknaden och vad de skulle innebära för dig och ditt företag ekonomiskt.

I denna guide kan du läsa mer om hur du ansöker om ett lån till ditt företag. Att få ett företagslån godkänt är inte alltid det enklaste och det krävs att ditt företag uppfyller de krav som långivaren ställer för att din ansökan om företagslån ska godkännas.

Med ett stort utbud av företagslån på marknaden är du garanterad att hitta ett lån till företag som passar dig perfekt. Du kan både gå in med personlig borgen, annan säkerhet eller låna pengar som passar ditt företags omsättning. Det är dock viktigt att du säkerställer att du endast tar ett lån som du kan betala tillbaka.

Även fast det kan vara svårt att få lån från en bank eller långivare eftersom kraven är ganska höga, har du som företagare även ett ansvar att själv se till att lånet kan betalas tillbaka enligt gällande återbetalningstid.

För att kunna hitta det bästa företagslånet för ditt bolag är det flera saker som du bör ha i åtanke.

Hur mycket högre blir räntan?

Många svenskar gör avdrag för resor till och från jobbet men närmare hälften av dessa blir fel. Här får du tips på hur du enkelt gör rätt reseavdrag i din deklaration.

Många utnyttjar rättigheten att göra avdrag för resor till och från jobbet. Avdraget är populärt men blir ofta fel. Så många som hälften av alla reseavdrag bedöms som felaktiga enligt Skatteverket.

Vilken ränta klarar hushållen?

Det nya förslaget är baserat på avstånd och inte på tid som det varit tidigare. Det kortaste tillåtna avståndet för att få ta del av skattereduktionen är tre mil. Det kommer inte heller att ha någon betydelse hur du tar dig till jobbet.

När det gäller bilkörning tar man bort villkoret om en tidsvinst på två timmar för att få göra avdrag, liksom kravet på att endast utgifter över 11 000 kronor får räknas in. För att ta del av skattereduktionen kommer man att behöva ha minst 30 resdagar om året och man kan göra avdrag för upp till 210 resdagar per år.

Hur mycket ränta får man ta som privatperson?

Utgifter för att reparera och underhålla en byggnad är avdragsgilla samma år. Men om byggnaden får ett bättre skick än det ursprungliga så ska du fördela utgiften:

 • Dels på reparation och underhåll, som är avdragsgillt direkt
 • Dels på standardhöjning, som är avdragsgillt genom avskrivningar

En standardhöjning är t.ex. när ett annat och bättre material används än tidigare.

Kan räntan stiga till 7 procent?

Avskrivning är ett begrepp inom bokföring som används för att fördela kostnaden för en anläggningstillgång över antalet år som tillgången genererar intäkter. På så vis är det möjligt att sprida utgiften över flera år och inte enbart belasta inköpsåret.

Här är det emellertid viktigt att förstå skillnaden mellan utgift och kostnad. Utgiften uppkommer när du köper in en tillgång medan kostnaden är förknippad med förbrukningen av tillgången. Det är därmed kostnaden som påverkar resultaträkningen.

Genom att göra avskrivningar drar du av lika belopp varje år som motsvarar tillgångens värdeminskning. Avskrivningstiden varierar beroende på den ekonomiska livslängden på tillgången och kan vara 5 år för en dator, 10 år för en lastbil eller 33 år för en byggnad.

Det finns vissa krav företaget måste uppfylla för att kunna göra avskrivningar:

 • Företaget äger tillgången.
 • Tillgången är levererad till företaget.
 • Tillgången ingår i verksamheten som företaget bedriver.

Avskrivning går att göra från och med dagen då tillgången är tillgänglig för användning.  

Kan räntan bli 6 procent?

När du använder förenklat årsbokslut får direktavdrag göras vid inköp av inventarier vars kostnad understiger ett halvt av årets prisbasbelopp.

Direktavdrag får även göras för inventarier som har en beräknad användningstid i företaget på högst 3 år oavsett vad de kostar. Med användningstid menas den normala ekonomiska livslängd inventariet kan antas ha i en verksamhet av det slag som företaget bedriver.

Exempelvis anses motorsågar oavsett pris vara direkt avdragsgilla för skogsarbetare genom att användningstiden är högst tre år, men måste - om priset är beloppsgränserna ovan - tas upp på avskrivningsplan i företag som använder sågen vid enstaka tillfällen per år, t ex för att sköta en större tomt på en näringsfastighet.

En skillnad mot gängse räkenskapsenlig avskrivning är att värdering vid förenklat årsbokslut ska ske kollektivt av inventarier som ingår i avskrivningsunderlaget. Det betyder att man t ex vid försäljning av inventarier i sin bokföring av försäljningen inte ska eller får ta hänsyn till redan gjorda avskrivningar på varje enskilt inventarium. Detta sätt att hantera redovisningen av en försäljning av inventarier sköter programmet automatiskt.

När kommer räntan att gå ner igen?

Du kan ju, om du vill, välja att aktivera (bokföra som tillgång, typ inventarie) även så "billiga" inventarier som dom för 4 000 kr. Pratar vi aktiebolag så är väl den ekonomiska livslängden viktigare än beloppet, d.v.s har dom ett värde under en längre tid. Har dom inte det och du aktiverar dom så innehåller balansräkningen övervärderade inventarier och det bryter mot lite försiktighetsregler som man skall följa i redovisningen av ett aktiebolag. Samt att du "lurar" kreditgivare att bolaget har ett högre värde än det verkligt. I en enskild firma så kan du väl göra lite hur du vill typ. Men som sagt, om en inventarie kostar mindre än 22 749 kr ex MVs (2018 års värde) så kan du, om du vill, dra av den kostnaden direkt. Sedan skall man även ta hänsyn till ekonomisk livsläng, d.v.s hur länge kan du använda den i verksamheten. Här blir det lite märkligt för en kortare livslängd än 3 år ger också direktavdrag. Sedan har vi kortaste möjliga tid skattemässigt på 5 år. Tiden mellan 3 och 5 år "finns inte". Föreslår att du kontaktar en redovisningskonsult och diskuterar det här. Och kanske tar lite hjälp. För tycker du det här är krångligt då skulle du se alla momsregler, skatteregler, avdragsregler, bokföringslag, ev aktiebolagslag m.m som du också skall följa. Vi i branschen har svårt att hänga med, som lekman har du inte en chans. Och det finns inga molnlösningar som fixar det här åt dig, ingen support som kan hjälpa dig då det är du som måste känna till att du måste fråga... Lycka till....

Hur hög kan räntan bli 2024?

Arbeten som du gör på din bostad kan delas in i två kategorier. Den ena kategorin är grundförbättringar. Den andra kategorin är reparationer och underhåll. Det är olika regler för dessa två kategorier: grundförbättringar ger avdrag för hela utgiften, och förbättrande reparationer och underhåll kan ge avdrag för en del av utgiften.

Vad vill banken veta vid företagslån?

Det här med deklaration och avdrag är ett ständigt återkommande ämne varje vår. För många går mycket på automatik och den tryckta informationen i deklarationen behöver bara dubbelkollas, men det är inte omöjligt att det finns ett antal avdragsgilla kostnader där ute som du inte vet om.

I den här guiden listar vi 18 avdrag du inte får missa – kanske hittar du något som kan spara dig pengar vid nästa självdeklaration.