:

Hur mycket påverkar extrautrustning förmånsvärdet?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket påverkar extrautrustning förmånsvärdet?
 2. Kan man köpa en begagnad bil som tjänstebil?
 3. Vad räknas som extrautrustning?
 4. Är det värt att ha förmånsbil 2023?
 5. Vilka bilar har lägst förmånsvärde 2023?
 6. Hur undviker man förmånsbeskattning?
 7. Är tjänstebil och förmånsbil samma sak?
 8. Kan man köpa begagnad bil på företaget?
 9. Hur mycket är en tjänstebil värd i lön?
 10. Vilka bilar får sänkt förmånsvärde 2023?
 11. När lönar det sig att ha förmånsbil?
 12. Vilka bilar får sänkt förmånsvärde?
 13. När behöver man inte betala förmånsvärde?
 14. Hur mycket är en förmånsbil värd i lön?
 15. Får familjemedlemmar köra förmånsbil?

Hur mycket påverkar extrautrustning förmånsvärdet?

Med god ordning i bokföringen och bra planering kan man förbättra sin skogsekonomi och undvika att skatta bort stora summor. Ett år som i år med höga virkes­priser kan det vara extra bra att tänka på detta då intäkterna kan bli högre än vanligt. 

– Det är samma frågeställningar som brukar uppstå varje år, därför har jag satt ihop en liten guide, säger Niels Jensen, kund­ansvarig på Landshypotek Bank i Karlstad till Skogsaktuellt. 

Kan man köpa en begagnad bil som tjänstebil?

Med god ordning i bokföringen och bra planering kan man förbättra sin skogsekonomi och undvika att skatta bort stora summor. Ett år som i år med höga virkes­priser kan det vara extra bra att tänka på detta då intäkterna kan bli högre än vanligt. 

– Det är samma frågeställningar som brukar uppstå varje år, därför har jag satt ihop en liten guide, säger Niels Jensen, kund­ansvarig på Landshypotek Bank i Karlstad till Skogsaktuellt. 

Vad räknas som extrautrustning?

Egen insättning i en enskild firma innebär att du för över privata pengar till ditt företag, detta ökar i sin tur företagets eget kapital. En annan anledning till att en sådan insättning bokförs kan vara inköp du gjort till firman men som betalats med privata pengar. 

Du har fört över 1000 kr av dina privata pengar till företagskontot i din enskilda firma, detta bokför du som en eget insättning. 

Är det värt att ha förmånsbil 2023?

Medlemmen har i den ekonomiska föreningen i regel även ett konto som i princip är ett vanligt bankkonto. Även ett sådant konto - föreningskonto. Läs mer i avsnittet Föreningskonto.

När medlemmen vill registrera en egen insättning med beskattade pengar på sitt insatskonto väljer denne inbetalningstypen Företagarens egen insättning. Då ökar det bokförda egna kapitalet i firman med samma belopp som sätts in på insatskontot. Läs mer i avsnittet Inbetalningstypen Företagarens egen insättning av pengar.

Vilka bilar har lägst förmånsvärde 2023?

En ekonomisk förening har ett insatskapital som består av medlemmarnas inbetalda insatser och insatskapitalet får inte delas ut som medlemsåterbäring eftersom inbetalda insatser utgör bundet eget kapital.

Medlemmarnas insatskapital i en ekonomisk förening motsvarar aktieägarnas aktiekapital i ett aktiebolag men det finns inget minimikrav avseende insatskapital för att få starta en ekonomisk förening och en medlem som går ur en ekonomisk förening skall återfå sin inbetalda insats.

Hur undviker man förmånsbeskattning?

En aktieutdelning är ett sätt för dig som aktieägare att löpande få ta del av ett bolags nuvarande vinster, utan att behöva sälja av ditt innehav. Rent konkret innebär det att ett bolag betalar ut hela eller delar av årets vinst (och eventuella andra innestående tillgångar) direkt till ägarna. Den vanligaste formen av utdelning är kontant utbetalning.

Viktigt att känna till är att alla aktier inte per automatik är utdelningsaktier – en del bolag väljer att inte göra utdelningar alls. Oftast handlar det om yngre och/eller mindre företag i expansiva tillväxtfaser, för vilka det är nödvändigt att återinvestera hela vinsten i syfte att kunna utvecklas.

Vidare måste förstås ett bolag också gå med vinst för att kunna ha råd att ge utdelning. Överlag tenderar större och mer mogna företag att dela ut mer av vinsten eftersom de i regel har stabilare ekonomi och inte är i lika stort behov av vinsten för att finansiera vidare tillväxt.

Är tjänstebil och förmånsbil samma sak?

Den som köper en aktie blir aktieägare i det samma. Personen eller företaget har då även rätt till en aktieutdelning. Aktieutdelningar görs antingen årsvis eller periodvis, i Sverige endera halvårsvis eller kvartalsvis. I USA och Kanada finns det dessutom en del företag som delar ut varje månad.

När man handlar med aktier så innebär det att man blir aktieägare i ett bolag och man har då även rätt till en aktieutdelning. Aktieutdelningar görs antingen årsvis eller periodvis. Den som får utdelningen är den som var aktieägare tre dagar innan en avstämning görs. Alla aktieägare i ett bolag har rätt till aktieutdelning oavsett hur mycket eller hur lite aktier man äger och oavsett hur länge man har ägt aktien.

Kan man köpa begagnad bil på företaget?

Man pratar ofta om antingen tjänstebilar eller förmånsbilar. Oberoende av vilken slags bil det är du väljer så går det att göra avdrag för de kostnader som bilen innebär. Skillnaden är dock om det är företaget eller du som privatperson som är den som ska göra de avdrag du har rätt till. 

Det kan också vara bra att känna till att om du som har ett företag både kommer använda bilen privat och i ditt arbete så kan det bli klurigt att välja vilken av de två olika biltyperna som är bäst. Då måste du vara extra noga med att fundera på vad som gör att du faktiskt kan spara pengar. 

Det finns ett par saker som spelar in när du ska avgöra hur du köper en bil på företaget så att du sparar pengar. Det allra viktigaste är vad bilen kostar och hur mycket fordonet används privat jämfört med i jobbet. 

Desto mindre bilen körs privat och desto billigare den är ju lägre blir skillnaden ekonomiskt sett mellan att ha en tjänstebil och en förmånsbil. I de allra flesta fallen brukar det dock gälla att en tjänstebil är billigare men det gäller alltså att göra en kalkyl på det för att vara säker på att det också gäller i din situation. 

Ett företag kan också göra avdrag för den värdeminskning som bilen får i takt med att den blir äldre. Det kan däremot inte en privatperson göra. Därför tjänar man ofta mer på att välja en tjänstebil, åtminstone om man ska köpa en något dyrare bilmodell som dessutom kommer bli använd för privat bruk. 

Hur mycket är en tjänstebil värd i lön?

ska du ansöka om att bli godkänd för F-skatt. Driver du ett företag av säsongskaraktär betalar du F-skatt bara under de månader som du har en inkomst. I tjänsten kan du också registrera företaget för moms och som arbetsgivare.

Om du ska sälja varor eller tjänster i ditt företag behöver du anmäla dig för momsregistrering. Det gör du på samma sida som du ansöker om att bli godkänd för F-skatt.

Vilka bilar får sänkt förmånsvärde 2023?

Skatteåterbäring är pengar du får tillbaka från Skatteverket om du betalat för mycket i skatt föregående år. Om du har betalat mer skatt än vad du är skyldig att betala, får du helt enkelt tillbaka överskottet som du betalat. 

När lönar det sig att ha förmånsbil?

Anders berättar att Regeringen genomförde tre stora regeländringar under 2021 som överlag gjorde det mindre förmånligt än tidigare att ha en förmånsbil. Detta följdes sedan upp under 2022 med dels den slopade klimatbonusen och dels en regeländring som påverkade beräkningen av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar.

– I och med att miljöbilar oftast är dyrare i inköp än bilar utan miljöanpassningar finns det speciella bestämmelser om förmånsvärdet. Innan den senaste regeländringen jämfördes miljöbilar med en liknande bil utan elteknik för att räkna fram förmånsvärdet. Det kunde till exempel vara samma bilmodell fast med en bensin- eller dieselmotor. Problemet med den metoden var att många av de senaste miljöbilarna inte har någon motsvarighet. Att hitta en ”liknande modell” var lättare sagt än gjort, berättar Anders och fortsätter:

– Den nya beräkningen innebär att istället för att jämföra miljöbilen med en bil utan elteknik utgår man istället från nybilspriset. Förändringen innebär i praktiken att två olika bilmodeller som kostar lika mycket får samma förmånsvärde oavsett om det är en miljöbil eller en bil som drivs på bensin eller diesel.

Vilka bilar får sänkt förmånsvärde?

Ja, du kan göra ändringar i en deklaration som du har skickat in. Du kan göra ändringar upp till sex år efter inkomståret. Det innebär att du under 2023 kan göra ändringar som gäller inkomståret 2017 eller senare.

Har du ännu inte fått slutskattebeskedet kan du logga in i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 och skicka in deklarationen på nytt efter att du gjort ändringen. Har du redan fått slutskattebeskedet kallas det för att du begär en omprövning. Hur du ska göra beror på vilket inkomstår som ändringen gäller.

När behöver man inte betala förmånsvärde?

Förmånsbeskattning är när en anställd får en eller flera förmåner genom sitt jobb som han eller hon måste betala skatt för.

 Lästips: Bilförmån, vad är det? Förmånsbeskattning av bil

All form av ersättning för arbete som den anställde får i annat än kontanter och som bekostar en privat levnadskostnad, utgör enligt Skatteverket förmåner (på engelska benefits). Exempel på sådana förmåner kan vara jobbmobil, tjänstebil eller motionsförmåner. Förmåner på jobbet är som huvudregel skattepliktiga, men en del viktiga undantag finns.

En skattepliktig förmån ska normalt värderas till sitt marknadsvärde, vilket ska motsvara vad den anställde hade fått betala om den köpt förmånen på den lokala orten. Detta kallas förmånsgrundande pris eller förmånsgrundande belopp. I vissa fall beräknas den skattepliktiga förmånens storlek efter schabloner, till exempel för kost- och bilförmån.

Om den anställde betalar med sina beskattade pengar till arbetsgivaren för att få en skattepliktig förmån, ska förmånens värde sättas ned med det belopp som den anställde betalat.

Förenklat kan man säga ett förmånsvärde motsvarar den besparing den anställde gör genom att få förmånen genom jobbet jämfört med att köpa den privat. Det är denna mellanskillnad som kan bli skattepliktig. Vi brukar kalla det för den uteblivna privata levnadskostnaden.

Fastän det är den anställde som förmånsbeskattas, är det arbetsgivaren som betalar in förmånsskatten åt den anställde till Skatteverket. Förmånen registreras på den anställdes lönespecifikation och ökar den anställdes skatt. Dessutom ökar underlaget för arbetsgivaravgiften, som ju är arbetsgivarens kostnad.

Hur mycket är en förmånsbil värd i lön?

Slutskattebesked och skatteåterbäring kan vara svåra att förstå sig på. Här nedan har vi därför samlat de vanligaste frågorna och naturligtvis även svaren på dessa. På så sätt blir det lättare för dig att förstå hur systemet fungerar och vad som är viktigt att tänka på.

Under år 2022 kommer sluteskattebeskedet runt den 7–8 augusti. Datumet för slutskattebeskedet varierar från år till år, men brukar ligga vid ungefär samma tid på året.

Får familjemedlemmar köra förmånsbil?

Skatteåterbäring är de pengar du får tillbaka av staten om du har betalat in för mycket skatt under året. Om du har betalat mer skatt än vad du är skyldig att betala, får du helt enkelt tillbaka den överskjutande summan som skatteåterbäring.