:

När börjar pensionsgrundande inkomst?

Innehållsförteckning:

 1. När börjar pensionsgrundande inkomst?
 2. Varför får man inte tjänstepension innan 25?
 3. Vad är min pensionsgrundande inkomst?
 4. Hur många år måste man jobba för att få pension?
 5. Vilken ersättning är pensionsgrundande?
 6. Är semester pensionsgrundande?
 7. Hur mycket pension får man om man inte har jobbat?
 8. Får man ingen tjänstepension under provanställning?
 9. Vilken är den lägsta pensionen man kan få?
 10. Hur mycket får en som aldrig jobbat i pension?
 11. Vilka förmåner är pensionsgrundande?
 12. Vad är inte pensionsgrundande inkomst?
 13. Kan man få pension utan att ha jobbat?
 14. Varför har jag ingen tjänstepension?
 15. Har man rätt till tjänstepension som timanställd?
 16. Vad är Den pensionsgrundande inkomsten?
 17. Vad är Den högsta pensionsgrundande inkomsten år 2020?
 18. Hur beräknar du din inkomstpension?
 19. Vad är Den pensionsgrundande inkomsten?
 20. Vad är Den högsta pensionsgrundande inkomsten år 2020?
 21. Hur beräknar du din inkomstpension?

När börjar pensionsgrundande inkomst?

IFAU tar inte ställning till huruvida uppräkningen av den statliga inkomstskatten bör pausas för beskattningsåret 2024, men har följande synpunkter: 

 • Regeringen bör överväga att knyta skiktgränsen till inkomstbasbeloppet eller något annat index som speglar inkomsttillväxten.
 • Det är svårt att bedöma statsfinansiella effekter av förslaget efter det att hänsyn tagits till beteendeeffekter.
 • Regeringen bör på sikt överväga såväl andra skattesatser som skiktgränser.

Varför får man inte tjänstepension innan 25?

Inom de olika tjänstepensionsavtalen finns olika efterlevandeskydd. De är ett ekonomiskt skydd för dina efterlevande om du själv dör. Här beskriver vi två varianter av efterlevandeskydd som du kan ha kopplat till din kollektivavtalade tjänstepension: återbetalningsskydd och familjeskydd.

Om du inte väljer något efterlevandeskydd får du själv en högre pension men dina efterlevande får inte ersättning om du dör. 

Vad är min pensionsgrundande inkomst?

Sidan uppdaterades senast 2022-12-31

Beräkna hur mycket pengar du får behålla av din lön varje månad och hur mycket du betalar i inkomstskatt.

Hur många år måste man jobba för att få pension?

Vi kommer att gå igenom olika metoder man skulle kunna använda för att hitta en definition på höginkomsttagare. Det finns ingen officiell gräns varför man bör se på frågan från olika synvinklar.

Ett sätt att se på huruvida man är höginkomsttagare eller ej är att se på skatten. Har man hög lön, får man utöver kommunalskatten (som är runt 30% +/- några procentenheter beroende på kommun), betala statlig inkomstskatt (20%). Skatten tas ut på inkomster över brytpunkten.

För 2022 är brytpunkten 540 700 kr per år före grundavdrag, men vi kan också ta hänsyn till grundavdraget. Den som inte har fyllt 65 år vid årets ingång kan ha en total årsinkomst på 554 900 kronor (540 700 + 14 200) innan den statliga inkomstskatten börjar tas ut, vilket betyder att de som har en månadslön på drygt 46 000 kr eller mer måste betala statlig inkomstskatt.

Man skulle kunna säga att definition på höginkomsttagare alltså är en inkomst över 46 000 kr.

Vilken ersättning är pensionsgrundande?

Pensionsgrundande inkomst beräknas av Skatteverket. Inkomster som är pensionsgrundande är sådana du fått av anställning eller arbete i t ex eget företag. Förmåner som sjukpenning och föräldrapenning är också pensionsgrundande.

Är semester pensionsgrundande?

Det finns några färdiga lagförslag i budgetpropositionen. Du kan läsa mer om dessa i notiser och artiklar hos Skatteinformationen som länkas under respektive förslag.

Hur mycket pension får man om man inte har jobbat?

I dagarna får många årets första lön, men hur mycket blir kvar när den nya skatten dragits? Gå in på Ekonomifaktas räknesnurra ”Räkna ut din skatt” för att få veta. För de allra flesta blir det en glad överraskning.

Publicerad: 23 jan 2023, 14:35

Får man ingen tjänstepension under provanställning?

Om du arbetar inom kommun eller region eller är har en anställning inom staten har du alltid inbetalning till tjänstepension.

Om du inte har tjänstepension, är osäker på om du har tjänstepension eller om du ska söka ett nytt jobb behöver du fråga arbetsgivaren. Beroende på vad svaret är finns det olika följdfrågor du kan ställa för att få mer koll och saker du kan agera på.

Vilken är den lägsta pensionen man kan få?

Som sommarjobbare finns det dock anledning att titta över hur mycket man kommer tjäna under året. I Sverige behöver man inte betala skatt på inkomst under 22 208 kronor per år (gäller för 2023). Det betyder att om du till exempel tjänar 22 000 kronor på ditt sommarjobb så kommer du inte behöva betala någon skatt utan du kan få hela beloppet utbetalt på ditt bankkonto. Läs mer hos Skatteverket.

Du måste fylla i blanketten intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag och lämna till din arbetsgivare. Annars kommer arbetsgivaren automatiskt att dra av cirka 30% av din lön i skatt. Dessa pengarna får du då först tillbaka i samband med att man gör en deklaration cirka ett år senare. Var därför mycket noga med att lämna in denna blankett så att du får hela lönen du har förtjänat direkt!

Hur mycket får en som aldrig jobbat i pension?

Normalt sett drar alltid din arbetsgivare skatten från din lön innan du får den in på kontot. Men hur mycket du ska betala i skatt beror på hur mycket du jobbar under hela året, och har du bara ett sommarjobb eller ett deltidsjobb kan det automatiskt bli så att du betalar för mycket skatt.

Man får tjäna upp till ett visst belopp varje år utan att betala skatt. Beloppet varierar från år till år och regleras efter grundavdraget. Enligt Skatteverket får du tjäna 22 208 kronor utan att betala skatt 2023. För 2022 gällde 20 431 kronor.

Men precis som vid alla jobb så drar din arbetsgivare skatt även vid ett sommarjobb eller deltidsjobb. För att slippa det måste du skattejämka.

Vilka förmåner är pensionsgrundande?

Pensionsgrundande inkomst (PGI) är de inkomster som utgör underlaget för din pension. Alla inkomster du får från arbete är pensionsgrundande, samt förmåner som syftar till att ersätta uteblivna arbetsinkomster. För att få pension behöver dina totala pensionsgrundande inkomster överstiga 42,3 procent av prisbasbeloppet för det aktuella inkomståret, vilket år 2023 är 22 208 kronor. Det finns dessutom en övre gräns för hur hög pensionsgrundande inkomst du kan ha, år 2023 ligger gränsen på 557 250 kronor (7,5 inkomstbasbelopp). Eftersom det dras en pensionsavgift på 7 procent innebär det i praktiken att den högsta inkomsten som kan utgöra underlag för allmän pension är 599 250 kronor.

Vad är inte pensionsgrundande inkomst?

Normalt sett drar alltid din arbetsgivare skatten från din lön innan du får den in på kontot. Men hur mycket du ska betala i skatt beror på hur mycket du jobbar under hela året, och har du bara ett sommarjobb eller ett deltidsjobb kan det automatiskt bli så att du betalar för mycket skatt.

Man får tjäna upp till ett visst belopp varje år utan att betala skatt. Beloppet varierar från år till år och regleras efter grundavdraget. Enligt Skatteverket får du tjäna 22 208 kronor utan att betala skatt 2023. För 2022 gällde 20 431 kronor.

Men precis som vid alla jobb så drar din arbetsgivare skatt även vid ett sommarjobb eller deltidsjobb. För att slippa det måste du skattejämka.

Kan man få pension utan att ha jobbat?

I dagarna får många årets första lön, men hur mycket blir kvar när den nya skatten dragits? Gå in på Ekonomifaktas räknesnurra ”Räkna ut din skatt” för att få veta. För de allra flesta blir det en glad överraskning.

Publicerad: 23 jan 2023, 14:35

Varför har jag ingen tjänstepension?

När du tar emot pengar via Swish finns det ingen automatisk skatteavdrag. Det är ditt ansvar som mottagare att redovisa inkomsten till Skatteverket och betala skatt på den om det behövs. Detta gäller oavsett om pengarna är en gåva eller betalning för en tjänst eller vara.

För att redovisa din inkomst från Swish-betalningar kan du använda dig av Skatteverkets tjänst ”Inkomstdeklaration 1”. Där kan du ange beloppet du har tjänat och betala den skatt du är skyldig.

Har man rätt till tjänstepension som timanställd?

Enligt svensk lag behöver du inte betala skatt för en gåva. Detta gäller oavsett hur mycket gåvan är värd. Däremot kan gränsen mellan vad som är en gåva och vad som anses vara skattepliktig “tjänsteinkomst” ibland vara hårfin. Det har en man i Karlstad fått erfara efter att ha tagit emot fem miljoner kronor från sin bror som han nu tvingas skatta för.

Under 2014 beslutade Skatteverket att räkna upp en mans skattepliktiga tjänsteinkomst för åren 2008 till 2013 med cirka fem miljoner kronor, samt att påföra skattetillägg. Skatteverket ansåg nämligen att vissa belopp som mannen tagit emot från sin bror under åren utgjort skattepliktiga tjänsteinkomster.

Vad är Den pensionsgrundande inkomsten?

* 2018: Den pensionsgrundande inkomsten är din inkomst minskad med den allmänna pensionsavgiften med 7 procent. Det innebär att den högsta pensionsgrundande inkomsten är 468 750 kronor eller 39 063 kronor per månad.

Vad är Den högsta pensionsgrundande inkomsten år 2020?

Det innebär att den högsta pensionsgrundande inkomsten år 20 000 kronor eller 41 750 kronor per månad, som är 7,5 inkomstbasbelopp. År 2019 är den högsta pensionsgrundande inkomsten 483 000 kronor eller 40 250 kronor per månad, som är 7,5 inkomstbasbelopp.

Hur beräknar du din inkomstpension?

När vi beräknar din pension använder vi oss av de aktuella basbelopp och värderegler som gäller för nuvarande år. ... Uträkningen gör vi genom att dividera värdet på ditt inkomstpensionskonto med delningstalet. Delningstalet fastställs inför det år du fyller 65.

Vad är Den pensionsgrundande inkomsten?

 • * 2018: Den pensionsgrundande inkomsten är din inkomst minskad med den allmänna pensionsavgiften med 7 procent. Det innebär att den högsta pensionsgrundande inkomsten är 468 750 kronor eller 39 063 kronor per månad.

Vad är Den högsta pensionsgrundande inkomsten år 2020?

 • Det innebär att den högsta pensionsgrundande inkomsten år 20 000 kronor eller 41 750 kronor per månad, som är 7,5 inkomstbasbelopp. År 2019 är den högsta pensionsgrundande inkomsten 483 000 kronor eller 40 250 kronor per månad, som är 7,5 inkomstbasbelopp.

Hur beräknar du din inkomstpension?

 • När vi beräknar din pension använder vi oss av de aktuella basbelopp och värderegler som gäller för nuvarande år. ... Uträkningen gör vi genom att dividera värdet på ditt inkomstpensionskonto med delningstalet. Delningstalet fastställs inför det år du fyller 65.