:

Får man tillbaka moms som företag?

Innehållsförteckning:

 1. Får man tillbaka moms som företag?
 2. Hur mycket moms betalar man som företag?
 3. Vem betalar moms företag?
 4. Hur räknas moms ut för ett företag?
 5. Kan företag handla utan moms?
 6. Vilka företag behöver inte betala moms?
 7. Varför är momsen ingen kostnad för ett företag?
 8. När ska företag betala moms?
 9. När måste ett företag betala moms?
 10. Hur mycket moms kan man få tillbaka?
 11. Kan man slippa betala moms?
 12. Hur mycket får jag tjäna utan att betala moms?
 13. Hur redovisas momsen i ett företag?
 14. Hur funkar avdrag moms?
 15. Hur mycket ska man tjäna för att betala moms?
 16. Hur fungerar moms på varor och tjänster?
 17. Vad är ingående moms?
 18. Hur ska du ta ut moms vid försäljning av varor till utlandet?

Får man tillbaka moms som företag?

Moms, eller mervärdesskatt, är en statlig skatt på varor och tjänster. Alla företagare behöver deklarera och betala moms.

Ingående moms baseras på allt du köper in, och denna moms har du rätt att få tillbaka. Utgående moms baseras på de varor och tjänster som du säljer, och denna måste du redovisa till Skatteverket. Mellanskillnaden på ingående och utgående moms är det du ska betala eller få tillbaka från Skatteverket.

Hur mycket moms betalar man som företag?

Fakturor har du säkert stött på många gånger i livet. Men har du koll på vad den fyller för funktion egentligen, och hur fakturering som privatperson fungerar? Vi nystar i fakturor och fakturering!

Kan en privatperson skicka en faktura? Vad är en faktura egentligen? En faktura är enkelt uttryckt ett betalningskrav, skickat från den som fakturerar (frilansaren/utföraren) till den som faktureras (kunden).

Huvudsakligen skickas fakturor från företag till andra företag eller privatpersoner, men genom Cool Company kan du även enkelt skicka fakturor som privatperson, både till företag och andra privatpersoner.

Det du gör i din verksamhet sammanfattas i en faktura: det uppdrag du utfört, hur mycket du vill ha betalt, och vem du har gjort jobbet åt. Det är verifikationen på det du uträttat – för dig och din kund.

Utan fakturan fungerar inte din verksamhet och den ligger som grund för det du till slut kan ta ut i lön. Fakturan är lika viktig för din kund, då den behövs för att redovisa kostnaderna de har haft för det jobb de beställt av dig.

Som privatperson kan du fakturera utan företag genom Cool Company, det vill säga du använder dig av Cool Companys f-skattsedel, moms– och organisationsnummer. Det är det som är innebörden av att vara egenanställd.  Det gör att du slipper administration och krångligt pappersarbete. Du tänker och driver verksamhet precis som om du hade eget företag – men utan risk och minimalt med krångel. Det är enkelt att skicka en faktura som privatperson!

Vem betalar moms företag?

Frilans Finans erbjuder ett enkelt alternativ till att starta företag. Genom egenanställning får du möjligheten att fakturera utan att behöva starta eget företag.

Skapa RUT och ROT-fakturor, ändra momssats, gör avdrag, lägg till traktamente och reseersättning, spara till semester, jobba utomlands - allt är möjligt om du har behovet.

Hur räknas moms ut för ett företag?

Med Swish kan du snabbt och säkert skicka och ta emot pengar med mobilen. När du skaffar Swish är beloppsgränsen 3000 kronor per vecka. Du kan enkelt ändra gränsen i internetbanken eller i vår app. 

När du skaffar Swish får du som är 18 år eller äldre automatiskt en beloppsgräns på 3000 kronor per rullande 7 dagar.

Kan företag handla utan moms?

Det korta svaret på frågan om företag kan köpa av privatpersoner är helt enkelt – ja. Beroende på typen av köp och omfattningen och frekvensen av dem finns det dock några aspekter som bör beaktas.

Denna artikel är skriven av Sanne Ringdal, jurist från DER Juridik

Vilka företag behöver inte betala moms?

är undantagna momsplikt helt och hållet. Varor och tjänster som är momsfria är till exempel sjukvård, tandvård, social omsorg, skolverksamhet och bank- och försäkringstjänster.

Varför är momsen ingen kostnad för ett företag?

Existensminimum är det belopp som en person som genomgår en utmätning eller skuldsanering via Kronofogden får att leva på varje månad, det belopp som krävs för en persons existens. Existensminimum är därmed det belopp som återstår av lönen som personen i fråga har kvar att leva på, resterande belopp betalas till Kronofogden för att betala av skulderna. Existensminimum är ett begrepp som används i folkmun, men i lagar och juridiska sammanhang används begreppet förbehållsbelopp. 

Om du har skulder som du inte har betalat, finns risken att ditt ärende till slut hamnar hos Kronofogden. Kronofogdens uppgift är att säkerställa att dina borgenärer (de som du står i skuld till) får tillbaka sina pengar. Om du inte betalar tillbaka dina skulder kan Kronofogden besluta om utmätning, som innebär att du förbinder dig till att leva på existensminimum. Förbindelsen till att leva på existensminimum varar i fem år, eller tills skulderna är återbetalda. 

I den här artikeln går vi igenom hur mycket existensminimum är 2023, hur man räknar ut existensminimum samt vad det ska räcka till varje månad. 

När ska företag betala moms?

Have you or your company received a letter with a claim (an order)? Then someone (the applicant) thinks you must, for example, pay, move, or return things.

The person who has a claim may be a public authority, municipality, company, or private individual.

Do you or your company have a claim against someone, such as having someone pay, move, or return things? Then you can apply for an order to pay or judicial assistance.

You can then get a decision (verdict) that someone is obligated to pay or do something.

När måste ett företag betala moms?

Moms – mervärdesskatt eller mervärdesomsättningsskatt – är en skatt som ska betalas till staten vid köp av varor och tjänster. 

Både privatpersoner och företag betalar moms, men det är du som driver företag som märker av att momsen ens existerar. För privatpersoner är nämligen momsen alltid inkluderad i priset och man behöver inte göra någonting mer än att betala totalsumman för sin vara eller tjänst.

Själva momsinbetalningen – och hur stor den blir – tar nämligen du som företagare, eller näringsidkare, hand om i samband med din momsdeklaration. Företagare kan nämligen kvitta momsen på sina inköp mot momsen på sin försäljning. Därför brukar man ofta presentera priset exklusive moms när man vet att det är företag som ska handla.

I Sverige använder vi oss av olika momssatser beroende på vilken typ av vara eller tjänst som avses. På de allra flesta varor eller tjänster gäller 25 % moms, det vill säga att du som näringsidkare lägger på 25 % på ditt pris. Det finns dock undantag.

För till exempel livsmedel, restaurangbesök, hotell samt konstverk som köps direkt från konstnären gäller istället 12 % moms, medan tidningar, böcker, konserter samt  taxi-, buss-, flyg- och tågresor inom Sverige enbart beläggs med 6 % moms. 

Vissa branscher är dessutom undantagna från momsplikt helt och hållet. För sjukvård, tandvård, social omsorg, skolverksamhet och bank- och försäkringstjänster betalas exempelvis ingen moms alls.

Hur mycket moms kan man få tillbaka?

Det finns två olika sorters skulder. Skulder till staten kallas för allmänna skulder och skulder till privatpersoner eller företag kallas för enskilda skulder.

Kan man slippa betala moms?

 • Räkna inte med att din skuld preskriberas. Företaget kan få längre tid på sig att kräva betalat av dig.  

 • Protestera till företaget om du inte håller med om skulden. 

Hur mycket får jag tjäna utan att betala moms?

Existensminimum är inte ett juridiskt begrepp utan ett vardagligt namn för det belopp du får kvar att leva på om du genomgår skuldsanering eller löneutmätning. Kronofogden använder begreppet förbehållsbelopp istället för existensminimum. Förbehållsbeloppet består av två olika delar, din boendekostnad plus normalbeloppet. Normalbeloppet är alltså det du får behålla efter att boendekostnaden är betald.

För 2023 gäller att en ensamstående vuxen får behålla 5 717 kronor, två vuxna (makar eller sambos) får tillsammans 9 445 kronor. Du har även rätt till 3 055 kronor för varje barn som är 6 år eller yngre och 3 667 kronor för barn över 7 år. Utöver normalbeloppet kan du också få tillägg för saker som läkemedel, barnomsorgskostnader, resor till arbetet, glasögon och tandvård.

Hur redovisas momsen i ett företag?

Äldreförsörjningsstödet består av två delar, dels en skälig levnadsnivå på 7 333 kronor per månad, dels en skälig bostadskostnad på maximalt 7 500 kronor per månad.

Äldreförsörjningsstödets storlek beror på pensionärens inkomster efter skatt. Full garantipension till ensamstående som är född 1938 och senare är 11 603 kronor per månad före skatt. Full garantipension för en gift person är 10 505 kronor. Sedan kan bostadstillägg på maximalt 7 290 kronor per månad beviljas. Beloppen gäller för 2024.

Garantipensionen är skattepliktig, men även efter att skatten är dragen blir beloppet för full garantipension högre än beloppet för skälig levnadsnivå för äldreförsörjningsstöd. En pensionär med garantipension får aldrig i total nettosumma mindre än en pensionär med äldreförsörjningsstöd, om de i övrigt har samma förhållanden. Se beräkningsexempel som grundar sig på genomsnittlig bostadskostnad för pensionärer med bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd och genomsnittlig skatt. Exemplen visar belopp för den som lever som ensamstående.

Garantipension efter skatt: 10 201 kronor Bostadstillägg: 5 954 kronor Totalt belopp efter skatt: 16 155 kronor

Äldreförsörjningsstöd för skälig levnadsnivå: 7 333kronor Äldreförsörjningsstöd för bostad: 5 449 kronor Totalt belopp (skattefritt): 12 782 kronor

Hur funkar avdrag moms?

Om du i samband med representation har kostnader för mat och dryck får du göra avdrag för moms på ett underlag som får vara högst 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle. Det innebär att du kan göra avdrag för moms med högst 36 kronor per person om kostnaden enbart gäller mat och alkoholfri dryck, eftersom momsen på dessa varor är 12 procent (12 procent av 300 kronor är 36 kronor).

 • Om kostnaden för mat och dryck eller enbart dryck är högst 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle, får du göra avdrag för hela momsen.
 • Om kostnaden överstiger 300 kronor exklusive moms och gäller både mat och alkoholdrycker, ska avdraget beräknas genom en proportionering utifrån de faktiska kostnaderna exklusive moms för mat respektive alkohol. I vissa fall kan du istället välja att beräkna avdraget enligt en schablon.

Hur mycket ska man tjäna för att betala moms?

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

De möjligheter som finns för att en skuld ska "avskrivas" är följande: - Skulden preskriberas - Du kommer överens med borgenären - Skuldsanering

Hur fungerar moms på varor och tjänster?

Så här fungerar moms. Moms (mervärdesskatt) är en skatt som vi alla betalar när vi köper varor och tjänster. Momsen ingår oftast i priset och är därför inget privatpersoner behöver tänka på. Som företagare ska du däremot deklarera och betala moms.

Vad är ingående moms?

Vad är ingående moms? Ingående moms är momsen på det du köper in till ditt företag och är den moms företaget har rätt att få tillbaka. Den ingående momsen är alltså ingen kostnad för dig som företagare. Om du har priset utan moms (25%) och vill beräkna priset med moms kan du använda följande beräkning: (pris utan moms) x 1,25 = pris med moms.

Hur ska du ta ut moms vid försäljning av varor till utlandet?

Moms vid försäljning av varor till utlandet. Du ska inte ta ut moms när du säljer och skickar varor till en momsregistrerad köpare i ett annat EU-land som har ett giltigt momsregistreringsnummer (VAT-nummer). Istället ska köparen redovisa moms i sitt land. Är köparen däremot inte momsregistrerad ska du ta ut svensk moms.