:

Vilket personbevis visar föräldrar?

Innehållsförteckning:

 1. Vilket personbevis visar föräldrar?
 2. Hur kan man beställa Familjebevis?
 3. Kan man beställa Familjebevis online?
 4. Vad är skillnad på Familjebevis och personbevis?
 5. När behöver man Familjebevis?
 6. Hur får man personbevis från Skatteverket?
 7. Vad behövs Familjebevis för?
 8. Hur kan jag bevisa att mitt barn är mitt?
 9. När behöver man ett personbevis?
 10. Kan man få personbevis digitalt?
 11. Hur får man personbevis för barn?
 12. Kan man ladda ner Familjebevis?
 13. När behövs ett personbevis?
 14. Kan man skriva ut personbevis för barn?
 15. Hur får man reda på vem som är vårdnadshavare?

Vilket personbevis visar föräldrar?

 • se dina aktuella skulder, som ska drivas in, och få mer information om varje enskild skuld
 • se avslutade skulder
 • få information om tidigare betalningar
 • hitta information om hur du betalar
 • betala med Swish. Du kan fördela inbetalningen på alla skulder, betala en del av en specifik skuld eller betala av en hel skuld – enbart för privatpersoner
 • med hjälp av prognosverktyget se hur dina skulder kan utvecklas under en tioårsperiod. Om du har utmätning av lön kan du få en ungefärlig bild av hur länge utmätningen kan pågå – enbart för privatpersoner.

Hur kan man beställa Familjebevis?

När skulden har lämnats till Kronofogden skickar de ut ett kravbrev. I brevet framgår skatteskulden samt Kronofogdens avgift och ränta . Om företaget har gjort en inbetalning till Skattekontot, som inte automatiskt förts över till Kronofogden vid kontoavstämningen, kan ni ringa till skatteupplysningen och få hjälp med att föra över överskottet till Kronofogden. Överskottet kan bara täcka skatteskulden. Kronofogdens avgift samt ränta måste företaget betala direkt till Kronofogden tillsammans med eventuell obetald skuld.

Om företaget har gjort en inbetalning till Skattekontot och ni inte hör av er, kommer eventuellt överskott på skattekontot användas till skatter och avgifter som förfaller under månaden innan eventuellt överskott förs över till Kronofogden automatiskt vid nästa kontoavstämning. Även vid automatisk överföring är det bara skuldbeloppet som förs över till Kronofogden. Kronofogdens avgift samt ränta måste ni alltid betala direkt till Kronofogden tillsammans med eventuell obetald skuld. Det är viktigt att komma ihåg att om ni väntar till nästa avstämning kan sista betalningsdagen passera hos Kronofogden och då finns det risk att Kronofogden påbörjar utredning och eventuell utmätning.

Kan man beställa Familjebevis online?

Hoppa till innehåll på sidan

Preskription innebär att borgenären förlorar rätten att kräva in fordran/skulden. Huvudregeln är att en fordran preskriberas tio år efter tillkomsten. En fordran mot en konsument preskriberas dock redan tre år efter tillkomsten. Detta gäller om preskriptionen inte avbryts innan tiden har löpt ut, s.k. preskriptionsavbrott.

Vad är skillnad på Familjebevis och personbevis?

Vi gör ingen bedömning av om en skuld är preskriberad när du ansöker om vår hjälp med att driva in skulden (verkställighet).

När behöver man Familjebevis?

Om du säljer en bostad med vinst måste du betala skatt på hela vinsten. Om du köper en ny bostad har du dock möjlighet att skjuta upp beskattningen. Men hur funkar det egentligen och vad är bra att tänka på?

När du säljer en bostad måste du deklarera försäljningen senast året efter du och köparen kom överens och skrev under ett bindande avtal. Säljer du bostaden med vinst ska du betala så kallad reavinstskatt. Något förenklat kan man säga att reavinstskatten är 22 % på vinsten.

Vill du inte betala skatten på en gång och om du köper en ny bostad går det att skjuta upp beskattningen av hela eller delar av vinsten. Det kallas för att göra uppskov.

Hur får man personbevis från Skatteverket?

Ett personbevis kan du beställa på Skatteverkets hemsida alternativt att du går in på ditt närmaste Skatteverket-kontor. För att beställa ett personbevis kan du gå in på denna länk. Har du skyddade personuppgifter eller om du endast har ett samordningsnummer kan du inte beställa personbevis online utan måste kontakta skatteverket på 0771 567 567. Personbeviset skickas till din folkbokföringsadress.

Det finns flera olika sorters personbevis som visar varierande uppgifter. Via denna länk kommer du till Skatteverkets där du hittar de olika personbevis som du kan beställa. Här kan du klicka på de olika kategorierna för att läsa mer om vilket personbevis som du behöver. Är du osäker på vilket personbevis du behöver så kan du kontakta Skatteverket.

Vad behövs Familjebevis för?

Denna kalkylator hjälper dig att räkna ut om du uppfyller reglerna för att göra uppskov eller inte.

Om du uppfyller reglerna för slutligt eller preliminärt uppskov kan du använda kalkylatorn nedan för att räkna ut hur stort uppskov du kan göra.

Denna kalkylator räknar ut hur stort uppskov du kan göra och hur mycket du måste betala i skatt om du inte kan skjuta upp hela vinsten.

OBS, tänk på att din vinst + eventuellt gammalt uppskov måste uppgå till minst 50 000 kr för att du skall få göra uppskov.

Tänk även på att taket för uppskov är 3 miljoner kr per bostad. Om du äger din nya bostad ihop med någon annan måste du alltså ta hänsyn till att ni totalt kan göra uppskov på max 3 miljoner kr per bostad.

💡 OBS!Tänk på att skilja på uttrycken ”vinsten” och ”skatten” när du läser denna artikel. När man räknar och deklarerar uppskov är det vinsten man räknar på. Skatten på den vinsten är 22%. Om du vill betala av ditt uppskov i framtiden är det alltså bara skatten (22% av uppskovsbeloppet) som skall betalas.

✔️ Ett uppskov kan man skjuta framför sig så länge man vill och så länge man man inte säljer sin bostad och flyttar till en hyresbostad. Man kan skjuta vinstskatten framåt i tiden ända fram tills man dör, då får dödsboet betala av skatteskulden.

✔️ Man kan göra uppskov hur många gånger man vill så länge man uppfyller kraven. Du kan alltså flytta hur många gånger du vill och ändå skjuta med dig ditt uppskov.

Hur kan jag bevisa att mitt barn är mitt?

Från och med den 1 januari 2021 gäller dock nya regler som säger att någon schablonintäkt inte längre ska tas upp till beskattning, varför många som tidigare valt att inte begära uppskov nu börjar tänka om. Den årliga beskattningen för en privatperson är möjlig att ändra, om den skattskyldige begär det, intill utgången av det sjätte året närmast efter beskattningsåret. Detta är något som gör det möjligt för de som tidigare valt att inte begära uppskov när de bytt bostad att nu ändra sitt val.

En förutsättning för att nu begära uppskov med vinstbeskattningen i efterhand är dels att ursprungsbostaden avyttrats med vinst som minst uppgår till 50 000 kronor, dels att det köpts en ersättningsbostad senast året efter avyttringsåret där köparen även bosatt sig senast till den 2 maj året närmast därpå.

Storleken på det uppskov som Skatteverket kan bevilja i efterhand påverkas också av hur stort uppskovsbelopp du som mest kunnat bli beviljad under året då bostaden såldes.

När behöver man ett personbevis?

Om du har sålt en bostad med vinst vet du att du måste betala vinstskatt. Du har dock rätt att ansöka om att senarelägga betalningen om du vill använda pengarna från försäljningen för att betala en ny bostad. Detta kallas för att ansöka om uppskov.

Nedan får du lära dig mer om vad uppskov är, när du kan ansöka om det samt vad som krävs för att din ansökan ska bli beviljad.

Ansökan om uppskov skickar du till Skatteverket året efter att du har sålt din bostad och i samband med deklarationen. Har du sålt en bostadsrätt finns alla uppgifter om försäljningen förtryckta i din deklaration och har du. gjort en vinst ska du redovisa den i K6-blanketten som du bifogar med deklarationen. Om du istället sålt ett hus finns det inga uppgifter om det i din deklaration. Då ska du själv räkna fram vinsten och redovisa den i en K5-blankett.

Kan man få personbevis digitalt?

Om du går med vinst när du säljer din bostad behöver du betala en skatt på vinsten, även kallat reavinstskatt. Du kan skjuta upp hela skatten, eller en del av den, genom att ansöka om uppskov.

Om du väljer att skjuta upp vinstskatten kan du använda pengarna till annat - en kontantinsats på en ny bostad till exempel. På så sätt behöver du inte låna lika mycket pengar av banken.

Tidigare var man tvungen att betala en ränta på uppskovet till staten, men den togs bort den 1 januari 2021. Det kostar ingenting att skjuta upp betalningen om du har sålt en bostad som du deklarerar för under 2022, eller senare.

Hur får man personbevis för barn?

Om du har gått med ekonomisk vinst vid din bostadsförsäljning kan det vara en god idé att ansöka om uppskov hos Skatteverket. Med uppskov menas att man skjuter fram betalningen av skatten. Numera utan kostnad. Dock kan regelverket kring uppskov upplevas som snårigt – varför Mäklarringen här reder ut hur du som säljare kan tänka kring skatter och deklaration.

Skatteverkets riktlinjer

Kan man ladda ner Familjebevis?

Du betalar den årliga skatten på ditt nuvarande bostadsuppskov till och med inkomståret 2020, som du deklarerar 2021. Sedan upphör den.

Skatten tas ut genom en schablonintäkt som Skatteverket fyller i, i din inkomstdeklaration. Schablonintäkten är en kapitalinkomst.

När behövs ett personbevis?

Om säljarens utgift för ersättningsbostaden är större än säljarens ersättning för den sålda bostaden ges uppskov med beskattningen av hela vinsten, eller med ett maximalt belopp som programmet anger.

Om den nya bostaden är billigare kan man dock bara få uppskov med beskattningen av en del av vinsten. I programmets kalkyler beräknas sådan kvotering automatiskt.

En ansökan om uppskov kan avse ett preliminärt uppskov eller ett slutligt uppskov.

Preliminära uppskov kan beviljas det år försäljningen deklareras och gäller bara under det år då man får skaffa sig en ersättningsbostad och flytta in i den.

Slutligt uppskov kan beviljas direkt vid deklarationen för försäljningsåret om villkoren för slutligt uppskov redan är uppfyllda.

Kan man skriva ut personbevis för barn?

Tillbaka

För tre år sedan sålde jag och min hustru vårt hus som jag ägt sedan 1996. Vi gjorde en vinst som användes till att finansiera köpet av en ny bostadsrätt. Jag beskattade inte vinsten utan fick ett uppskov med 571 450 kr. På grund av uppskovet blev jag ensam ägare till bostadsrätten. Eftersom jag drabbats av en stroke vill jag att min hustru och jag står båda som ägare till bostadsrätten. Går det att göra även om jag har uppskov?

Hur får man reda på vem som är vårdnadshavare?

När du säljer en bostad med vinst behöver du betala vinstskatt på försäljningen. Men den skatten kan du, om du sedan köper en ny bostad, välja att skjuta upp. Det kallas för uppskov.

Du ansöker om uppskov hos Skatteverket. Om den blir beviljad fördröjer du alltså på så sätt betalningen av din vinstskatt på bostadsförsäljningen.