:

Hur ser man skattekonto?

Innehållsförteckning:

 1. Hur ser man skattekonto?
 2. Kan man ha pengar på skattekontot?
 3. Hur öppnar man ett skattekonto?
 4. Hur kan man se hur mycket man får tillbaka på skatten?
 5. Vad betyder minus på skattekontot?
 6. Hur kan jag logga in på Skatteverket utan bankid?
 7. Vad händer om jag sätter in för mycket pengar på skattekontot?
 8. Får man ränta på insatta pengar på skattekontot?
 9. Kan man sätta in pengar på skattekontot i förväg?
 10. Vad menas med skattekonto?
 11. När får jag min skatteåterbäring 2023?
 12. När får man reda på skatteåterbäringen 2023?
 13. Hur länge kan man ligga minus på skattekontot?
 14. Kan man ligga minus på skattekontot?
 15. Kan jag se min deklaration?

Hur ser man skattekonto?

2016-08-15

Projektet som startade i början på 2013 har nu gått i mål. Vi började med Stockholms stadsarkiv och gick i mål med Varberg och Ängelholms tingsrätter från Landsarkivet i Lund. Totalt har drygt 29 667 volymer (17 957 140 bilder) digitaliserats. Bouppteckningarna 1980–2001 finns tillgängliga i den digitala forskarsalen och på plats i Riksarkivets läsesalar där har du möjlighet att söka på fritext, namn, personnummer, födelse- och dödsdatum, tingsrätt, dödförsamling, bouppteckningsnummer och året bouppteckningen inregistrerades vid tingsrätten.

Kan man ha pengar på skattekontot?

Juridik vid dödsfall

Kan man hitta en gammal bouppteckning? Min pappa ärvde en halv fastighet när hans mamma dog, och hans syster den andra halvan. Går det att hitta bouppteckningen efter mamman?

Hur öppnar man ett skattekonto?

Med bouppteckning menas den genomgång (förrättning) som dödsbodelägarna gör av den avlidnes och den efterlevandes tillgångar och skulder. Även det dokument man då upprättar kallas bouppteckning.

En registrerad bouppteckning har följande funktion:

Hur kan man se hur mycket man får tillbaka på skatten?

Överskott från skattekontot utmäter vi för att betala dina skulder. Skatteåterbäring berörs inte av de så kallade beneficiereglerna, det vill säga pengar och annan egendom som du alltid får behålla för din egen och din familjs försörjning vid utmätning eller konkurs. Du får alltså inte behålla återbäringen för din försörjning.

Brevet från oss heter

Vad betyder minus på skattekontot?

Om ditt företag har en obetalad skuld kan den som företaget är skyldig pengar ansöka om ett betalningsföreläggande

hos Kronofogden. Då skickar Kronofogden ut kravet, ett betalningsföreläggande, till dig. Du som företagare kan få en betalningsanmärkning redan när någon skickar in en ansökan om ett betalningsföreläggande.

Hur kan jag logga in på Skatteverket utan bankid?

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga gäller vidimering och om du som dödsbodelägare kan vidimera den kopia av bouppteckning som ska skickas in till Skatteverket. Bestämmelserna om det detta finns i ärvdabalken (ÄB). I mitt svar kommer jag gå igenom förfarandet vid dödsbo och bouppteckningen - som undertecknas av bouppgivare.

Vad händer om jag sätter in för mycket pengar på skattekontot?

Med bouppteckning menas den genomgång (förrättning) som dödsbodelägarna gör av den avlidnes och den efterlevandes tillgångar och skulder. Även det dokument man då upprättar kallas bouppteckning.

En registrerad bouppteckning har följande funktion:

Får man ränta på insatta pengar på skattekontot?

Offentliga handlingar tar vanligtvis upp till 1-2 dagar innan de lämnas ut. Handlingar som innehåller sekretess kan ta längre tid, det beror på att handlingarna menprövas. En menprövning innebär att man prövar om uppgifter kan röjas utan att det är till men för den som uppgifterna rör eller dennes närstående.

Kan man sätta in pengar på skattekontot i förväg?

Du som inte gör någon extra inbetalning till skattekontot betalar en låg kostnadsränta fram till det datum då du senast måste betala kvarskatten (förfallodag). Förfallodagen är cirka 90 dagar efter att du har fått ditt slutskattebesked. För de flesta är förfallodagen den 12 september. Den låga kostnadsräntan är 3,75 procent fram till den 31 juli 2023, därefter 5 procent. Räntan beräknas dag för dag.

Irene ska betala 70 000 kronor i kvarskatt. Hon gör ingen extra inbetalning utan väntar med att betala kvarskatten till förfallodagen, som i hennes fall är den 12 september. Hon betalar kvarskatten med Swish den 12 september.

Vad menas med skattekonto?

Skattekonto tilldelas i Sverige alla fysiska eller juridiska personer som är skyldiga att betala skatt, vilket i praktiken nästan innebär alla. Alla händelser, såsom skatteinbetalningar, registreras på kontot och resultatet sammanställs i ett slutskattebesked. Skattekontot stäms månatligen av och kontoutdrag skapas bland annat om något annat än inbetalning eller ränta bokförts på skattekontot. Kontoutdraget sänds bara ut automatiskt i ett fåtal specifika fall, såsom att slutgiltig skatt bokförs på skattekontot eller att betalningskrav framställs.

När får jag min skatteåterbäring 2023?

Juridik vid dödsfall

Min mors far avled för 15 år sedan. Då visste hon inte om sin far. Nu efter att hennes mor avlidit så har vi upptäckt vem hennes far är. Min mor har 2 halvsyskon som det nu visar sig visste om min mors existens, men kallade inte min mor till boupptäckningen efter deras gemensamme far. De tre syskonen är de enda lagliga arvingarna. Fråga 1: kan min mor överklaga den 15 år gamla boupptäckningen och kräva hennes andel av arvet? Fråga 2: hur kan jag få tag i en kopia av boupptäckningen? Mvh

När får man reda på skatteåterbäringen 2023?

Skatteåterbäring är de pengar du får tillbaka av staten om du har betalat in för mycket skatt under året. Om du har betalat mer skatt än vad du är skyldig att betala, får du helt enkelt tillbaka den överskjutande summan som skatteåterbäring.

Hur länge kan man ligga minus på skattekontot?

En bouppteckning kan liknas vid ett bokslut över hur en avliden persons ekonomi såg ut på dödsdagen. Bouppteckningen visar två saker:

 • Vilka tillgångar och skulder har den avlidne lämnat efter sig?
 • Vem eller vilka ska ärva den avlidne?

När en person avlider ska ni som är delägare i dödsboet nästan alltid göra en bouppteckning. Mer specifikt ska ni göra en bouppteckning i två fall:

 • Om dödsboet har tillgångar kvar efter att kostnaden för begravning har betalats.
 • Om den avlidne äger en fastighet.

En bouppteckning ska göras inom tre månader från dödsdagen. När bouppteckningen är klar, måste den lämnas in till Skatteverket inom en månad efter att den har blivit klar.

Kan man ligga minus på skattekontot?

Här söker du i alla arkiv och register i Nationell Arkivdatabas och Digitala forskarsalen.

Här kan du söka i Riksarkivets digitala arkiv, register och databaser i Digitala forskarsalen samt söka information om arkiv och arkivinstitutioner i Sverige i Nationella Arkivdatabasen.

Kan jag se min deklaration?

I våra arkiv finns uppgifter om vem som har fötts och dött, gift sig, flyttat eller deltagit i husförhör. Vi har privata arkiv med dagböcker och brev, liksom officiella källor från civila och militära arkiv över hela landet. Det mest primära materialet för släktforskning når du även på Internet via Riksarkivets Digitala forskarsal. Se länk nedan för att läsa mer om vad som finns tillgängligt via nätet.

Allt det som inte är mikrofilmat eller digitaliserat, kan du själv beställa fram och läsa i original i våra forskarsalar.