:

Hur hittar jag mitt personbevis?

Innehållsförteckning:

 1. Hur hittar jag mitt personbevis?
 2. Kan man skriva ut personbevis själv?
 3. Vad är skillnaden mellan personbevis och Familjebevis?
 4. Kan man ladda ner Familjebevis?
 5. Hur får jag reda på var en person är folkbokförd?
 6. När behöver man personbevis?
 7. Hur kan man skriva ut personbevis?
 8. Hur gammalt får ett personbevis vara?
 9. Varför får man Familjebevis?
 10. Hur kan man få Familjebevis?
 11. Kan man beställa Familjebevis online?
 12. Kan man vara folkbokförd på en adress utan att bo där?
 13. Är folkbokföringen offentlig?
 14. Varför beställa personbevis?
 15. Hur länge är personbevis giltiga?

Hur hittar jag mitt personbevis?

Villkoren ersätter användarvillkoren från 2021-11-23 och träder i kraft 2023-04-04

2.1 För att få åtkomst till Brevlådan måste Brevlådeinnehavaren logga in med e-legitimation.

2.2 Brevlådeinnehavaren ska skydda sin Brevlåda så att ingen obehörig får tillgång till uppgifterna däri, exempelvis genom att skydda sin e-legitimation på ett betryggande sätt.

2.3 Brevlådeinnehavare kan i Brevlådans inställningar erbjuda någon annan läsrättighet eller hanteringsrättighet. Läs- eller hanteringsrättigheter kan när som helst återkallas av Brevlådeinnehavaren. Den som har fått läs- eller hanteringsrättigheter måste logga in med sin e-legitimation och acceptera erbjudandet för att ta del av innehållet i Brevlådan.

3.1 I inställningarna i Brevlådan kan Brevlådeinnehavaren ange kontaktuppgifter i form av e-postadress och telefonnummer.

3.2 Brevlådeinnehavare kan få en avisering till angivna kontaktuppgifter i samband med att ett nytt meddelande har lämnats i Brevlådan. I inställningarna kan Brevlådeinnehavaren välja hur ofta avisering ska skickas, dagligen, veckovis etc. Digg ansvarar inte för att aviseringar och meddelanden som skickas till kontaktuppgifterna når mottagaren.

3.3 Meddelanden som av avsändaren klassificerats som brev som kan innehålla känslig information skickas enbart till Brevlådan. Andra typer av meddelanden skickas även till angiven aviseringskanal.

Kan man skriva ut personbevis själv?

Min myndighetspost är statens digitala brevlåda för tjänsten Mina meddelanden. Min myndighetspost är en brevlåda för dig som bara vill ha meddelanden från myndigheter och kommuner ‑ inte från privat sektor ‑ samlat i din digitala brevlåda. Även företag som vill ta emot post från myndigheter digitalt väljer den här brevlådan.

Med brevlådan Min myndighetspost läser du din post från myndigheter och kommuner både på datorn, läsplattan och mobilen.  Min myndighetspost är säker till skillnad från vanlig e-post eftersom du läser meddelanden genom att logga in med din e‑legitimation, t ex BankID. Du kan välja att bli aviserad via e‑post och sms när du får nya meddelanden.

Vad är skillnaden mellan personbevis och Familjebevis?

You may need to provide the population registration certificate Family certificate if, for example, an authority or an insurance company request it, to show who belongs to your family. Family refers to your spouse and any children.

Cohabiting partners are not shown on this population registration certificate. If you need to show that you are living together, each of you has to order your own certificate for Address to show you have the same registered population address.

Kan man ladda ner Familjebevis?

Skatteverket har ansvar för att tillhandahålla en myndighetsgemensam infrastruktur för säkra elektroniska försändelser från myndigheter till enskilda (1 § första stycket förordning [2018:357] om myndighetsgemensam infrastruktur för säkra elektroniska försändelser). Tjänsten heter Mina meddelanden.

Mina meddelanden har organisatoriskt sett en så fristående ställning inom Skatteverket att det utgör en egen självständig verksamhetsgren. Detta har betydelse bl.a. eftersom en sekretessbelagd uppgift hos en självständig verksamhetsgren inte får röjas för en annan självständig verksamhetsgren om det inte finns särskilt föreskrivet i lag (8 kap. 2 § OSL). Läs mer om sekretessbrytande regler mellan Skatteverket och andra myndigheter och mellan Skatteverkets olika verksamhetsgrenar.

Mina meddelanden är en tjänst där privatpersoner och företag kan ta emot post från myndigheter och kommuner digitalt på ett säkert sätt. Det innebär att myndigheter kan skicka sekretessreglerad information till enskilda på digital väg, vilket inte är möjligt via vanlig e-post.

Hur får jag reda på var en person är folkbokförd?

Vad är egentligen en viktighet? Och hur kommer Kivra in i bilden? Vi har gjort en crash course på en minut och 40 sekunder.

Vad är egentligen en viktighet? Och hur kommer Kivra in i bilden? Vi har gjort en crash course på en minut och 40 sekunder.

När behöver man personbevis?

Vill du slippa papper och samla viktiga dokument på en plats? I Kivra får du digital post från företag och myndigheter. Du tar emot digitala kvitton, kan signera och spara avtal och läsa dina lönebesked. Dessutom kan du ladda upp dokument som du vill spara på en trygg plats.

 • Lönebesked från sommarjobbet

 • Första anställningsavtalet

 • Ladda upp slutbetygen

 • Kvitton på viktiga köp

 • Deklarationen

Hur kan man skriva ut personbevis?

Det är viktigt att komma ihåg att ett personbevis inte kan användas för att styrka din identitet. Det är bara ett utdrag som visar vad som finns registrerat i folkbokföringsregistret.

Hur gammalt får ett personbevis vara?

Kivra är en digital brevlåda där du kan ta emot och betala dina fakturor.

Du väljer själv om du vill betala din faktura direkt i Kivra, eller om du bara vill använda Kivra som en digital brevlåda och betala fakturan manuellt. För att använda tjänsten behöver du lägga in ett bankkonto och ha Mobilt BankID.

Kivra är ett bra alternativ för dig som hanterar närståendes fakturor då det finns möjlighet att dela brevlåda.

Varför får man Familjebevis?

Min Myndighetspost är statens egna tjänst och den väljer du om du endast vill ha brev från myndigheter via din digitala brevlåda. Min myndighetspost används av kommuner och myndigheter så som Skatteverket, Kronofogden, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, CSN, Transportstyrelsen, Trafikverket, Pensionsmyndigheten, Lantmäteriet, Tullverket, Åklagarmyndigheten. Allt fler myndigheter och kommuner ansluter sig till den statliga tjänsten. Vilka kommuner och myndigheter som är anslutna kan du följa via Mina Meddelanden.All post lagras på säkerhetsklassade servrar i Sverige. Vill du säga upp Min myndighetspost för att till exempel byta digital brevlåda till en annan leverantör, eller fortsättningsvis ta emot brev från myndigheterna i pappersform, så inaktiverar du bara brevlådan.Om du väljer att få din myndighetspost till den här brevlådan så kommer du även fortsättningsvis att få din post från företag i pappersform eller via e-post.

Hur kan man få Familjebevis?

Datasäkerheten blir allt viktigare i ett arbetsliv med hybrida möten och delade dokument. Men långt ifrån alla företag verkar vara medvetna om riskerna med våra moderna arbetssätt. Ofta saknas riktlinjer och rutiner för hur man ska hantera känslig data och externa samarbetspartners. Men lösningen finns närmare än man kanske tror.

I samband med coronapandemin fullkomligt exploderade distans- och hybridarbetet, vilket sedermera kommit att bli normaltillståndet för många av landets organisationer, kommuner och företag. Men den personliga friheten och ansvaret kan i många fall innebära stora säkerhetsrisker. Exobe är Microsoftpartner och hjälper sina kunder att implementera och underhålla digital infrastruktur med fokus på säkerhet och moderna arbetssätt. De ser att lösningen på många av dagens säkerhetsutmaningar finns närmare än man tror – nämligen i befintliga Microsoft 365-verktyg, uppgraderade med en Premium-licens.

Kan man beställa Familjebevis online?

Vill du slippa leta i pappershögar? Det finns en enkel lösning – ladda upp och kategorisera allt det där du behöver i Kivra.

Kan man vara folkbokförd på en adress utan att bo där?

Var ligger hyreskontraktet? Nu är det slutletat. Ladda upp viktiga papper du har liggandes hemma. Perfekt om du vill ha precis allt på samma plats – eller mer utrymme i hyllorna.

Är folkbokföringen offentlig?

Prislistan gäller tillsvidare och kan komma att ändras. Användaren blir informerad 45 dagar innan en eventuell prisjustering. Alla priser är exklusive moms.

Varför beställa personbevis?

Det är viktigt att komma ihåg att ett personbevis inte kan användas för att styrka din identitet. Det är bara ett utdrag som visar vad som finns registrerat i folkbokföringsregistret.

Hur länge är personbevis giltiga?

Det finns fyra olika digitala brevlådor som kan ta emot myndighetspost. Den digitala brevlådan från Digimail upphörde den 1 juni 2022. Den som har Digimail behöver i stället välja en annan brevlåda.

Den digitala brevlådan e-boks upphörde den 1 december 2022 för offentliga aktörer som myndigheter, regioner och kommuner.

Skaffa den brevlåda du gillar bäst. Kontrollera sedan att du har valt att få myndighetspost till din digitala brevlåda.