:

Vilken Skattekolumn gäller för pensionärer 2023?

Innehållsförteckning:

 1. Vilken Skattekolumn gäller för pensionärer 2023?
 2. Hur vet jag vilken skattetabell jag har?
 3. Vem har skattetabell 34?
 4. Vilken Skattetabell efter 65 år?
 5. Hur mycket skatt betalar man när man är 67 år?
 6. Hur mycket skatt betalar man när man är pensionär?
 7. Vilken kolumn i Skattetabell för pensionärer?
 8. Hur mycket skatt betalar man vid 67 års ålder?
 9. Hur mycket skatt dras på tabell 34?
 10. Varför får 65 åringar högre skatt 2023?
 11. Hur mycket får en pensionär tjäna utan att betala skatt 2023?
 12. Hur mycket sjunker skatten efter 66 år?
 13. Hur mycket skatt betalar man om man tjänar 34000?
 14. Hur mycket är 32000 kr efter skatt?
 15. Hur många procent betalar man i skatt när man är pensionär?

Vilken Skattekolumn gäller för pensionärer 2023?

Om du tillhör tabell 32 innebär det inte att du ska betala 32 procent i skatt. I tabellskatten är nämligen vissa avdrag och skattereduktioner inräknade, till exempel betalar du lägre skatt med anledning av jobbskatteavdraget, grundavdraget och det förhöjda grundavdraget. Dessutom betalar du procentuellt sett mer i skatt ju högre inkomst du har.

Nytt för år 2023 är att skatten på pension blir lägre först från januari det år du fyller 67. Då får du rätt till det förhöjda grundavdraget på pensionen vilket innebär en lägre skatt.

Om du fortsatt har en lön efter 65 års ålder så får du fortfarande det förhöjda jobbskatteavdraget på din lön från året du fyller 66. Det gör det skattemässigt fördelaktigt att fortsätta jobba och vänta med att ta ut pensionen tills året du fyller 67.

Hur vet jag vilken skattetabell jag har?

Som pensionär får du pension från flera olika håll och det är ditt eget ansvar att se till att det dras rätt skatt. Därför kan det vara bra att sätta sig in i sin pension så att du inte betalar för lite skatt. Vad du ska betala i skatt är individuellt men rent generellt fungerar det såhär:

 • Allmän pension. Den allmänna pensionen från Pensionsmyndigheten drar den kommunalskatt som gäller i den kommun du bor i, precis så som det fungerar med lön.
 • Tjänstepension. De flesta pensionsbolag drar automatiskt av 30% i skatteavdrag vid utbetalning. Har du utbetalningar från flera bolag kan det därför bli att du betalar för lite skatt.
 • Eget pensionssparande. Om du sparat till din pension i en kapitalförsäkring eller ett ISK har du redan skattat på pengarna när du tar ut dem. Du är därför inte skyldig att betala skatt på det egna pensionssparandet när du tar ut det. 

Vem har skattetabell 34?

Det är du själv som ansvarar för att tillräckligt mycket skatt dras på din totala inkomst. Ju fler utbetalare du har, desto större är risken för att det totala skatteavdraget blir för lågt. Vi förklarar hur det fungerar och ger dig tips för att undvika kvarskatt.

Om du tar ut hela din allmänna pension från Pensionsmyndigheten kommer vi att göra ett skatteavdrag enligt den skattetabell som gäller för din kommun. Om du samtidigt tar ut tjänstepension dras endast 30 procent på dina tjänstepensioner.

Om du endast tar ut en del av din pension, drar vi 30 procent eftersom vi anser oss vara sidoarbetsgivare och att din arbetsgivare eller annan ska dra skatt enligt tabell.  

Från det år du fyller 67 år är du berättigad till ett förhöjt grundavdrag vilket innebär att du betalar lägre skatt på din pension. Det året flyttas du som har pension från kolumn 6 till kolumn 2 i skattetabellen. Oavsett om du tagit ut pensionen tidigare eller börjar ta ut från 67 år så får du ett lägre skatteavdrag. 

 • Från 2023  kommer de som är födda 1957-1958 att bli beskattade enligt kolumn 2 från och med januari det år de fyller 67 år.
 • Från 2026 ändras dessa regler igen vilket innebär att de som är födda från och med 1959 kommer att bli beskattade enligt kolumn 2 från och med januari det år de fyller 68 år. Observera att det finns förslag om att denna ålder ska sänkas till 67 år för födda 1959. 

Vilken Skattetabell efter 65 år?

En kolumn tas bort i samtliga skattetabeller för inkomståret 2024. Anledningen är att åldersgränsen för jobbskatteavdraget för äldre höjs från 65 år till 66 år för att följa den rådande pensionsnormen. Jobbskatteavdraget för äldre samt det förhöjda grundavdraget kommer nu båda att gälla för personer som fyllt 66 år vid årets ingång.

Hur mycket skatt betalar man när man är 67 år?

“När du fortsätter jobba fortsätter pengar att betalas in till din allmänna pension, oavsett hur länge du arbetar. Om du väntar med att ta ut pensionen kommer den dessutom att fördelas på färre månader eller år vilket gör att det månadsbelopp som betalas ut i pension blir högre, livet ut”, skriver hon.

Hur mycket skatt betalar man när man är pensionär?

Hur mycket skatt du betalar beror på hur gammal du är, var du bor och hur stor inkomst du har. Det är bra att komma ihåg att om du jobbar samtidigt som du tar ut pension finns det en större risk att stora delar försvinner i skatt. Detta gäller normalt fram till du fyller 65 år, därefter från 1 januari när du fyller 66 år får du ökat jobbskatteavdrag och högre grundavdrag, så då blir det en skattelättnad med blandad inkomst. Nytt förslag innebär att det förhöjda grundavdraget för personer som vid årets ingång har fyllt 66 år förstärks. I genomsnitt minskar skatten med ca 1 300 kronor per person och år. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Vilken kolumn i Skattetabell för pensionärer?

När du har en inkomst, till exempel din lön av tjänst, inkomst från företaget eller dina pensionspengar, behöver du betala skatt. Men du har rätt att tjäna en viss summa per år som är befriad från skatt; denna kallas grundavdrag.

Vanligtvis dras grundavdraget automatiskt och du behöver inte tänka särskilt mycket på det. Vilken gräns som gäller för avdraget kan variera lite grann från år till år. Det kallas för fribelopp. Förra året, 2019, låg detta belopp på 19 670 kronor. Tjänade du mindre än så, till exempel på ett sommarjobb, skulle du alltså vara befriad från skatt det året.

Hur mycket skatt betalar man vid 67 års ålder?

När du har en inkomst, till exempel din lön av tjänst, inkomst från företaget eller dina pensionspengar, behöver du betala skatt. Men du har rätt att tjäna en viss summa per år som är befriad från skatt; denna kallas grundavdrag.

Vanligtvis dras grundavdraget automatiskt och du behöver inte tänka särskilt mycket på det. Vilken gräns som gäller för avdraget kan variera lite grann från år till år. Det kallas för fribelopp. Förra året, 2019, låg detta belopp på 19 670 kronor. Tjänade du mindre än så, till exempel på ett sommarjobb, skulle du alltså vara befriad från skatt det året.

Hur mycket skatt dras på tabell 34?

Grundavdraget är ett skatteavdrag som automatiskt beräknas, och presenteras, på deklarationen. Det minskar personens totala beskattningsbara inkomst och därmed skatt som förväntas betalas.

I deklarationen framgår din deklarerade inkomst. Det är från denna summa som ett grundavdrag automatiskt räknas bort. Därefter beräknas hur stor skatt som ska betalas. Grundavdraget innebär alltså att total summa att betala i skatt minskas.

Varför får 65 åringar högre skatt 2023?

Om du fortsätter att jobba i stället för att ta ut pension betalar du lägre skatt på din lön än du gjort tidigare år. Det beror på att du från det år du fyller 66 får ett förhöjt jobbskatteavdrag på din lön.

Från det år du fyller 66 kan man faktiskt säga att skatten på arbete är negativ, det vill säga mindre än noll. Om du arbetar (och inte tar ut pension) är skatten på lön upp till cirka 42 800 kronor i månaden nämligen lägre än de 17,21 procent som sätts av till din allmänna pension. Din allmänna pension fylls alltså på med mer pengar än du betalar i skatt. Och på inkomster upp till 25 400 kronor i månaden är skatten bara 8 procent!

Hur mycket får en pensionär tjäna utan att betala skatt 2023?

Den årliga uppräkningen (KPI+2 procentenheter) av skiktgränsen för statlig inkomstskatt pausas för beskattningsåret 2024. Skiktgränsen kommer ligga kvar på samma nivå som 2023 d.v.s. 598 500 kronor. Det innebär att den så kallade brytpunkten, den inkomst man kan tjäna utan att betala statlig inkomstskatt på 20 procent, går vid 615 300 kronor d.v.s. en månadsinkomst på 51 275 kronor för en löntagare. Pensionärer (66+) kan tjäna mer, drygt 58 108 kronor i månaden, innan statlig skatt tas ut, jämfört med 2023 då motsvarande nivå låg på knappt 56 933 kronor. 

Hur mycket sjunker skatten efter 66 år?

Om du bott i Sverige under hela inkomståret får du helt grundavdrag. Hur stort grundavdrag du får beror på hur stor din inkomst är.

Ett dödsbo får inget grundavdrag för år efter dödsfallet.

Hur mycket skatt betalar man om man tjänar 34000?

Regeringen har kritiserats av Riksförbundet FUB för att man dels höjer funkisskatten, dels har lagt ned en utredning om förbättrad sjuk- och aktivitetsersättning.

I en debattartikel på Svd.se den 5 december 2023 svarar socialförsäkringsminister Anna Tenje att uppräkningar i sjuk- och aktivitets­ersättningen kommer personer med intellektuell funktions­nedsättning som har aktivitets­ersättning till del. ”Inga andra samhälls­grupper får så höga uppräkningar för kostnads­ökningarna”, skriver Anna Tenje.

”Syftet med att sjuk- och aktivitets­ersättningen är knuten till prisutvecklingen är att köpkraften ska vara säkrad över tid. Hade ersättningarna i stället varit knutna till utvecklingen av inkomst­index 2022–2024 hade stora grupper av människor, även utanför Riksorganisationen FUB, fått en tredjedel av denna uppräkning”, skriver ministern.

Den 17 november 2023 debatterades funkisskatten i riksdagen av finansminister Elisabeth Svantesson (M), Karin Sundin (S) och Eva Lindh (S). Debatten var initierad av interpellationer från Karin Sundin och Eva Lindh.

Finansminister Elisabeth Svantesson har dock inga planer på att kompensera personer med sjuk- och aktivitetsersättning för det höjda jobbskatteavdraget (vilket är vad som krävs för att funkisskatten inte ska höjas).

Svantesson hänvisade i riksdagdebatten till att ”Sverige befinner sig i ett mycket allvarligt ekonomiskt läge. Inflationen befinner sig fortsatt på en mycket hög nivå. Det viktigaste vi kan göra för hushåll är att se till att inflationen bekämpas. För att det ska lyckas krävs en återhållsam budget.”

Samtidigt betonade Svantesson att regeringen visst ”stöttar hushåll genom krisen”.

Funkisskatten hade redan tidigare tagits upp i en interpellation av Åsa Eriksson (S). Den riksdagsdebatten ägde rum den 6 oktober 2023.

Då viftade finansminister Elisabeth Svantesson (M) bort kritiken mot funkisskatten med att ”det bara handlar om en hundralapp per månad”.

– En hundralapp kan tyckas spela liten roll, om man har 150 000 kronor i månadslön, men inte för den som har 12 000 kronor i månaden. Då har man inget sparkapital, är otroligt utsatt, och varje hundralapp gör skillnad, kommenterade Åsa Eriksson (S).

Hur mycket är 32000 kr efter skatt?

Bruttolön är din lön innan någon skatt har dragits av. Nettolön är det som blir kvar efter att skatter och avgifter har dragits. De pengar du får tillgång till när lönen kommer in på kontot i slutet av månaden är alltså din nettolön.

Hur många procent betalar man i skatt när man är pensionär?

Om du bott i Sverige under hela inkomståret får du helt grundavdrag. Hur stort grundavdrag du får beror på hur stor din inkomst är.

Ett dödsbo får inget grundavdrag för år efter dödsfallet.