:

Kan man få tillbaka pengar från Skattekonto?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man få tillbaka pengar från Skattekonto?
 2. När betalas pengar ut från skattekontot?
 3. När får man tillbaka pengar på skatten 2023?
 4. När får man skatteåterbäring 2024?
 5. Har inte fått min skatteåterbäring 2023?
 6. Hur mycket pengar kan man ha på skattekontot?
 7. När får man tillbaka på skatten Swedbank?
 8. Varför har jag inte fått mina skattepengar?
 9. Hur ser jag saldot på mitt skattekonto?
 10. Hur ser jag saldot på mitt Skattekonto?
 11. Hur vet jag om min deklaration tagits ut för granskning?
 12. Vad händer om jag sätter in för mycket pengar på skattekontot?
 13. Kan man spara pengar på sitt skattekonto?
 14. Vart kan man se när skatteåterbäringen kommer?
 15. Vad betyder minus på skattekontot?

Kan man få tillbaka pengar från Skattekonto?

Nu är det snart dags att deklarera för dina inkomster och eventuella avdrag under 2023. Innan du sätter igång kan det vara bra att ha koll på vilka datum som gäller, bland annat för när du ska lämna in fastighetsdeklaration och när du ska betala in kvarskatt.

Senast den 2 maj 2024 måste din inkomstdeklaration finnas hos Skatteverket, men ett gott råd är att inte vänta för länge med att göra din deklaration. Du kanske behöver kolla upp och stämma av en del uppgifter och då kan det vara skönt att vara ute i god tid. Det är också bra att tidigt beräkna om du kommer få kvarskatt. För belopp över 30 000 kronor börjar nämligen en kostnadsränta att räknas från och med den 12 februari 2024.

När betalas pengar ut från skattekontot?

 kan själv ansöka om konkurs. Någon som aktiebolaget är skyldig pengar (borgenär) kan också ansöka. Ansökningarna ska till tingsrätten, som beslutar om konkurs och utser en konkursförvaltare. Under den tid konkursen pågår är det konkursförvaltaren som sköter förvaltningen av de tillgångar och skulder som finns i företaget. Det är också konkursförvaltaren som bestämmer om verksamheten ska drivas vidare eller om företagets egendomar ska säljas direkt. 

När tingsrätten har beslutat om att företaget har gått i konkurs skickar den en underrättelse till Bolagsverket som registrerar att konkursen är inledd. Därefter kan man inte ändra vissa uppgifter för aktiebolaget hos Bolagsverket, till exempel företagets namn. 

Skatteverket får information från tingsrätten om konkursen. Skatteverket registrerar att företaget inte längre har F-skatt

När får man tillbaka pengar på skatten 2023?

Om du har betalat in för mycket skatt under året betalas den överbetalda delen tillbaka till ditt konto efter att du deklarerat. Detta kallas för skatteåterbäring. I de fall du betalat för lite skatt under året behöver du betala in det återstående beloppet, även kallat kvarskatt.

Som privatperson har du möjlighet att göra avdrag på en rad olika kostnader. På så vis sänks den inkomst din skatt beräknas på och det betyder att du kommer betala mindre i skatt. De flesta avdragsgiltiga kostnaderna redovisas automatiskt i din deklaration men flera kostnader behöver du själv deklarera. Genom att göra avdrag kan du påverka den summa du får tillbaka i skatteåterbäring.

När får man skatteåterbäring 2024?

Ett AB som är en av mina kunder har gått i konkurs. Kunden har en skuld till mig på 100 000 kr. Innan kunden gick i konkurs sa bolagets VD att det inte var någon fara utan att jag skulle få mina pengar även om bolaget gick i konkurs. Har jag rätt att få mina pengar från konkursboet? Har jag rätt att få mina pengar från VD personligen?

Detta är sannolikt en oprioriterad fordran, d.v.s. en fordran som inte har någon förmånsrätt enligt förmånsrättslagen. Detta innebär att din fordran betalas, om det finns pengar kvar i konkursboet, efter att konkursboet betalat alla de prioriterade fordringarna (d.v.s. fordringar med särskild eller allmän förmånsrätt).

Har inte fått min skatteåterbäring 2023?

Tingsrätten i din hemkommun kan fatta beslut om att sätta dig som privatperson i personlig konkurs.

Till en början är det viktigt att reda ut tre viktiga begrepp som är kopplade till personlig konkurs:

 • Gäldenär: Den person som har skulder att betala.
 • Borgenär: Den person eller företag som har skulder att driva in. Om det är flera fordringsägare kallas de för ”borgenärer”.

Hur mycket pengar kan man ha på skattekontot?

Den 1 augusti 2023 höjdes den låga kostnadsräntan från 3,75 procent till 5 procent, och den höga kostnadsräntan från 18,75 procent till 20 procent. Intäktsräntan på belopp som är innestående på skattekontot höjdes från 1,6875 procent till 2,25 procent.

Basräntan på skattekontot som fastställs av Skatteverket är 5 procent från och med 1 augusti 2023. Den beräknas till 125 procent av den genomsnittliga säljräntan på sexmånaders statsskuldväxlar under tiden från och med den 16 i en månad till och med den 15 i månaden efter. Räntorna kan därför komma att ändras ytterligare under året. Basräntan är alltid lägst 1,25 procent.

Från den 1 augusti 2023 är intäktsräntan 2,25 procent. När basräntan är högre än 1,25 procent blir intäktsräntan 45 procent av basräntan.

När får man tillbaka på skatten Swedbank?

För att få skatteåterbäringen utbetald behöver du anmäla ett konto. Det kan du göra samtidigt som du deklarerar, på Mina sidor eller i e-tjänsten Skattekonto.

Varför har jag inte fått mina skattepengar?

Vill du klaga på en felaktig vara men företaget du handlat av gått i konkurs? Då kan du ha möjlighet att vända dig direkt till företagets leverantör eller varans tillverkare för att klaga. Du kan ställa samma krav som vid en vanlig reklamation: att felet åtgärdas, att du får en ny vara eller att du får pengarna tillbaka.

Om du fått en garanti från leverantören eller tillverkaren, får du klaga enligt villkoren i garantin.

Hur ser jag saldot på mitt skattekonto?

Fråga: Jag undrar vad som egentligen händer vid en konkurs, rent konkret och hur lång tid själva processen brukar ta?

Svar: Konkursen inleds med att antingen företaget eller någon av fordringsägarna (borgenärerna) ansöker om konkurs hos tingsrätten. Om det inte finns några hinder mot konkursen ska tingsrätten pröva frågan om konkurs.

Hur ser jag saldot på mitt Skattekonto?

Har du någon som sköter din ekonomi? I e-tjänsten Ombud och behörigheter kan du enkelt lägga till en person som ombud för att lämna dina deklarationer och hantera ditt skattekonto. Observera att du har automatiskt behörighet att använda många av Skatteverkets e-tjänster för ditt företags räkning om du är registrerad hos Bolagsverket som vd eller ensam firmatecknare.

Hur vet jag om min deklaration tagits ut för granskning?

För att en fysisk person ska kunna försättas i konkurs krävs att denne är på obestånd. Att en person är på obestånd betyder att hen inte kan betala av sina skulder och att det inte är tillfälligt. Om en person har större skulder än tillgångar, men vet att det snart kommer in pengar och att skulderna då kan betalas, är hen inte på obestånd.

Det är inte tillräckligt att någon bara är på obestånd för att hen ska sättas i personlig konkurs. Det krävs också att någon ansöker om personlig konkurs hos tingsrätten. Oftast görs det av den som vill få en skuld betald (en borgenär). Den som har en skuld att betala kallas gäldenär och det är gäldenären som sätts i personlig konkurs.

Vad händer om jag sätter in för mycket pengar på skattekontot?

Om kontoutdraget som du får i samband med slutskattebeskedet visar att du har ett överskott på skattekontot, betalas pengarna i regel ut automatiskt.

Om du har anmält ett bankkonto för återbetalning (mottagarkonto), sätts pengarna in där. Insättning på konto är det snabbaste och tryggaste sättet att få tillbaka pengarna. Ditt mottagarkonto framgår av kontoutdraget.

Kan man spara pengar på sitt skattekonto?

Vill du klaga på en felaktig vara men företaget du handlat av gått i konkurs? Då kan du ha möjlighet att vända dig direkt till företagets leverantör eller varans tillverkare för att klaga. Du kan ställa samma krav som vid en vanlig reklamation: att felet åtgärdas, att du får en ny vara eller att du får pengarna tillbaka.

Om du fått en garanti från leverantören eller tillverkaren, får du klaga enligt villkoren i garantin.

Vart kan man se när skatteåterbäringen kommer?

De flesta företagare känner till att man inte får låna pengar från sitt aktiebolag. Men hur är det egentligen om man vill låna ut pengar till sitt bolag? Vad gäller och hur går man tillväga? Här reder vi ut frågetecknen.

Reglerna kring aktiebolagslagen är tydliga vad gäller så kallade förbjudna lån - aktieägare och hens närstående får inte låna pengar av sitt aktiebolag. Bakgrunden till detta är främst att skydda aktiebolagets kapital som ju i sig är en egen juridisk person. Förutom att en sådan försummelse normalt kan få beskattningskonsekvenser så måste även revisorn (om bolaget har en sådan) anmärka på detta i sin revisionsberättelse. Men hur funkar det om man vill låna ut pengar till sitt företag?

Vad betyder minus på skattekontot?

Som delägare i ett aktiebolag får du plocka ut pengar ur bolaget i form av lön, utdelning eller som återbetalning när du gjort egna utlägg eller satt in eget kapital i bolaget. Du får däremot inte låta bolaget låna ut pengar till dig som privatperson. Ett sådant lån kallas nämligen “förbjudet lån” och kan bestraffas med böter eller till och med fängelse.

En fördel med att driva aktiebolag istället för enskild firma är att bolagets ekonomi och den privata ekonomin hålls åtskilda. På så sätt behöver du aldrig oroa dig för att du som privatperson ska riskera att hamna i ekonomiska trångmål om bolaget skulle gå dåligt.