:

Vad är Individuppgifter Skatteverket?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är Individuppgifter Skatteverket?
 2. Vem ska lämna Individuppgift?
 3. Vilka av följande uppgifter rapporteras på individnivå i Arbetsgivardeklarationen?
 4. Hur vet man om man blir granskad av Skatteverket?
 5. Vad är Individuppgifter?
 6. Vilka uppgifter får Skatteverket lämna ut?
 7. När ska man lämna KU31?
 8. Vad innehåller en Arbetsgivardeklaration på individnivå?
 9. Vad händer om man inte lämnar in Arbetsgivardeklaration?
 10. Vad händer om man ljuger för Skatteverket?
 11. Vad händer om man lämnar felaktiga uppgifter till Skatteverket?
 12. Vad är Specifikationsnummer Skatteverket?
 13. Hur mycket får man ge i gåva till personal?
 14. Vilka uppgifter är offentliga hos Skatteverket?
 15. Vilka personuppgifter är offentliga?

Vad är Individuppgifter Skatteverket?

Utdelning är när ett företag delar ut en del av sina vinster till sina aktieägare. Medan utdelning till en viss gräns beskattas som inkomst av kapital, så beskattas överstigande belopp som inkomst av tjänst. Denna gräns är baserad på företagets vinst och antalet anställda. Det är viktigt att känna till dessa gränser eftersom det kan påverka skattesatsen och totala skattebelastningen. I praktiken betyder detta att utdelning i vissa fall kommer att beskattas som både kapital och tjänst, med följd att skattebeloppet ibland blir högre än om 3:12-reglerna inte vore tillämpliga. Beloppet under andra omständigheter endast ska beskattas som kapitalvinst.

Vem ska lämna Individuppgift?

Många egenföretagare som driver aktiebolag använder sig av möjligheten att ta en del av inkomsten som aktieutdelning. Enligt de så kallade fåmansbolagsreglerna kan utdelning upp till en viss gräns tas upp som inkomst av kapital och beskattas med 20 procent. Utdelningar som betalas under 2019 ska tas upp som inkomst i deklarationen 2020. Ej utnyttjade gränsbelopp får sparas till kommande år.

Förenklingsregeln – 171 875 kr (2.75 inkomstbasbelopp)Högsta utdelning enligt förenklingsregeln år 2019 är 171 875 kronor per bolag. Beloppet motsvarar 2.75 inkomstbasbelopp. Du får endast tillämpa förenklingsregeln på ett bolag där du är delägare.

Vilka av följande uppgifter rapporteras på individnivå i Arbetsgivardeklarationen?

Du kan ta utdelning till låg beskattning enligt förenklingsregeln eller så kan du använda reglerna om lönebaserad utdelning (huvudregeln). Reglerna om lönebaserad utdelning kan ge stora utdelningsutrymmen men kräver också en hel del i löneuttag.

Det är dock viktigt att poängtera att det finns betydande fördelar med att ta ut ersättning från bolaget i form av lön i första hand.

Hur vet man om man blir granskad av Skatteverket?

Den som hyr ut en privatbostad ska betala skatt på inkomster som överstiger 40 000 kronor plus avdrag motsvarande hyra. Skatten är 30 procent på överskottet.– Många hyrde ut fritidsboenden förra sommaren och mycket pekar mot att hyrorna var högre än tidigare. Förmodligen för att fler semestrade i Sverige än normalt, säger Henrik Kisterud, samordnare av uthyrningskontrollen på Skatteverket.

Vad är Individuppgifter?

Nedan har du en checklista för hur du räknar ut hur mycket du kan ta i utdelning från ditt aktiebolag och få hela utdelningen beskattad med 20 procents inkomstskatt.

 • Börja med att ta fram uppgift på hur många aktier du ägde i fåmansföretaget vid årets ingång och hur många aktier det var totalt i företaget vid årets ingång. Detta hittar du i företagets aktiebok.
 • Du kan då räkna fram din andel av företaget som
 • Vilka uppgifter får Skatteverket lämna ut?

  Fråga: Hur mycket lön måste jag ta ut 2022 för att kunna maxa mina möjligheter att ta ut utdelning med 20 procent i skatt från mitt fåmansföretag år 2023?

  Svar från juristen: Enligt förenklingsregeln är gränsbeloppet 195 250 kronor för utdelningen för samtliga aktier i bolaget för utdelningar som görs år 2023. Om du i stället vill räkna enligt huvudregeln och kunna räkna på löneunderlaget i bolaget måste du eller närstående ha tagit ut en viss minsta lön. Har du flera fåmansföretag får du bara använda förenklingsregeln i ett av dem.

  När ska man lämna KU31?

  Du kan ta utdelning till låg beskattning enligt förenklingsregeln eller så kan du använda reglerna om lönebaserad utdelning (huvudregeln). Reglerna om lönebaserad utdelning kan ge stora utdelningsutrymmen men kräver också en hel del i löneuttag.

  Det är dock viktigt att poängtera att det finns betydande fördelar med att ta ut ersättning från bolaget i form av lön i första hand.

  Vad innehåller en Arbetsgivardeklaration på individnivå?

  Du kan ta utdelning till låg beskattning enligt förenklingsregeln eller så kan du använda reglerna om lönebaserad utdelning (huvudregeln). Reglerna om lönebaserad utdelning kan ge stora utdelningsutrymmen men kräver också en hel del i löneuttag.

  Det är dock viktigt att poängtera att det finns betydande fördelar med att ta ut ersättning från bolaget i form av lön i första hand.

  Vad händer om man inte lämnar in Arbetsgivardeklaration?

  Du kan ta utdelning till låg beskattning enligt förenklingsregeln eller så kan du använda reglerna om lönebaserad utdelning (huvudregeln). Reglerna om lönebaserad utdelning kan ge stora utdelningsutrymmen men kräver också en hel del i löneuttag.

  Det är dock viktigt att poängtera att det finns betydande fördelar med att ta ut ersättning från bolaget i form av lön i första hand.

  Vad händer om man ljuger för Skatteverket?

  Delägare i ett fåmansföretag kan själva välja mellan att göra uttag från det egna företaget i form av lön eller utdelning. Här följer de särskilda skatteregler som gäller för utdelning från fåmansföretag.

  Vid utdelning på kvalificerade andelar i fåmansföretag gäller speciella regler (de så kallade 3:12-reglerna) som i vissa fall innebär att utdelning som överstiger så kallad normalutdelning ska beskattas i inkomstslaget tjänst. Det är inga socialavgifter på tjänstebeskattad utdelning.

  Vad händer om man lämnar felaktiga uppgifter till Skatteverket?

  I våras remitterades flera skatteförslag till höstbudgeten. Det gör att finansminister Elisabeth Svantesson troligen kommer lägga förslag på skattesänkningar på tio miljarder på ett nytt jobbskatteavdrag.

  De senaste åren har brytpunkten för den statliga skatten flyttats flera gånger.

  Förutom jobbskatteavdrag för alla med löneinkomster på 8,1 miljarder kronor så ingår även förslag på att återinföra jobbskatteavdraget för inkomster över 780 000 kronor per år. Det kommer kosta skattebetalarna 3,6 miljarder kronor.

  Vad är Specifikationsnummer Skatteverket?

  En hobbyverksamhet är en hobby som genererar vissa inkomster. För att räknas som hobbyverksamhet måste verksamheten utövas utan vinstsyfte av den så kallade hobbyidkaren på fritiden vid sidan av en annan sysselsättning.

  Det kan vara svårt att veta var gränsen går mellan hobby- och näringsverksamhet. Därför måste man i många fall titta på helheten och göra en bedömning utifrån alla förutsättningar som verksamheten har.

  Det här är några av de saker som skiljer hobbyverksamhet från företag:

  Hur mycket får man ge i gåva till personal?

  Julgåvor till anställda under juletiden är skattefria för de anställda så länge som värdet inte överskrider 500 kronor, inklusive moms. Detta innebär att de anställda inte behöver betala skatt på gåvan.

  Det är viktigt att notera att kostnader för administration och transport av julgåvor inte räknas med i det totala värdet av gåvan.

  Nej i summan för skattefri julgåva ingår inte fraktkostnader. Exempelvis om ni köper Vinga Regal som har ett värde på 400 kr exklusive moms samt en fraktkostnad för frakt av gåva till mottagaren om 79 kr exklusive moms går denna inom gränsen för skattefri julgåva. 

  Firar ditt företag 25-årsjubileum eller till och med 50-, 75- eller 100-årsjubileum? Grattis till ett fantastiskt företag! Om du vill fira detta med en jubileumsgåva är denna skattefri upp till 1500 kronor inkl moms. Övriga jubileumstillfällen är dock skattepliktiga.

  Vilka uppgifter är offentliga hos Skatteverket?

  Det är lätt att tro att en hobbyverksamhet är ett jobb som man också tycker är väldigt roligt, men det är ett riktigt begrepp och det finns regler att förhålla sig till.

  Vilka personuppgifter är offentliga?

  Normalt sett drar alltid din arbetsgivare skatten från din lön innan du får den in på kontot. Men hur mycket du ska betala i skatt beror på hur mycket du jobbar under hela året, och har du bara ett sommarjobb eller ett deltidsjobb kan det automatiskt bli så att du betalar för mycket skatt.

  Man får tjäna upp till ett visst belopp varje år utan att betala skatt. Beloppet varierar från år till år och regleras efter grundavdraget. Enligt Skatteverket får du tjäna 22 208 kronor utan att betala skatt 2023. För 2022 gällde 20 431 kronor.

  Men precis som vid alla jobb så drar din arbetsgivare skatt även vid ett sommarjobb eller deltidsjobb. För att slippa det måste du skattejämka.