:

Var går gränsen för Skattejämkning?

Innehållsförteckning:

 1. Var går gränsen för Skattejämkning?
 2. Hur gör man för att få skattejämkning?
 3. När kan man begära skattejämkning?
 4. Vem har rätt till Skattejämkning?
 5. Vad kan man göra för att betala mindre skatt?
 6. Får man tillbaka på skatten om man har lån?
 7. Hur mycket får man tjäna utan att betala skatt 2023?
 8. Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?
 9. Hur mycket kan man tjäna utan att betala skatt 2023?
 10. Kan man jämka som pensionär?
 11. Hur mycket skatt betalar man när man är pensionär?
 12. Hur mycket skatt betalar man när man är 67 år?
 13. Får man tillbaka 30% av räntan?
 14. Hur mycket ränta är det på skatteåterbäring?
 15. Hur mycket pengar får man ta emot utan att skatta?

Var går gränsen för Skattejämkning?

Jämkning betyder att din arbetsgivare gör ett lägre eller högre avdrag för skatt än vad som framgår av skattetabellen. För att det preliminära skatteavdraget enligt skattetabell ska stämma med den slutliga skatten krävs att din inkomst är lika stor hela året, att du endast får lön från en arbetsgivare och att du inte har några avdrag utöver grundavdraget.

Om du har inkomster från fler än ett håll (till exempel Försäkringskassan eller ytterligare arbetsgivare), endast jobbar en del av året tex om du är student eller föräldraledig eller har lån som du får göra ränteavdrag på (eller andra avdrag såsom arbetsresor med egen bil och kapitalvinster/förluster) riskerar dina skatteinbetalningar att bli fel. Genom att jämka kan du se till att skatten som dras under året stämmer överens med den slutliga skatten. Rätt skatt dras direkt och du får varken kvarskatt eller pengar tillbaka - skatten regleras istället varje månad.

I slutändan betalar du samma summa i skatt, men jämkning kan göra att du slipper kvarskatt alternativt att låna ut pengar till staten gratis. Får du kvarskatt har du betalat för lite skatt under året, och får du tvärtom tillbaka på skatten har du betalat onödigt mycket skatt. Handlar det om stora summor är det smartare att jämka.

Om din jämkning gör att du betalar mindre skatt varje månad kan du ta hand om pengarna själv och få ränta på dem under året istället för att de sitter låsta på ditt skattekonto med noll procent i ränta. Du kan använda pengarna, placera dem på ett sparkonto med ränta, köpa aktier eller fonder, amortera på lån eller placera pengarna på något annat sätt.

Hur gör man för att få skattejämkning?

Särskild löneskatt betalas på lön och ersättningar och ersätter arbetsgivaravgifter och egenavgifter.

Särskild löneskatt är inte samma sak som skatt på lön. Skatt på lön betalas av alla med A-skatt som har en beskattningsbar inkomst. Arbetsgivaren betalar in sociala avgifter i form av arbetsgivaravgifter till Skatteverket för varje anställd. I en enskild firma, ett handelsbolag eller ett kommanditbolag med F-skattsedel eller FA-skattsedel ska istället egenavgifter betalas in till Skatteverket. Särskild löneskatt ersätter egenavgifter eller arbetsgivaravgifter. Tanken bakom särskild löneskatt är att inkomst och annan ersättning för arbete och företagande ska beskattas.

När kan man begära skattejämkning?

Något som ofta dyker upp i samband med deklarationen är det som heter särskild löneskatt. Och det är egentligen vad det det låter som – en skatt på vissa typer av transaktioner. Främst handlar det om särskild löneskatt på pensionskostnader eller särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster. Särskild löneskatt är inte heller detsamma som skatt på lön, och ersätter i de fall den används egenavgifter och sociala avgifter när det kommer till skatt på pension. Detta gäller dig som har tjänstepension, där 24,26% av tjänstepensionen skall beskattas. Det finns två olika typer av särskild löneskatt: särskild löneskatt på pensionskostnader och särskild löneskatt på förvärvsinkomster. 

Om du har ett handelsbolag eller en enskild firma som bedriver en passiv näringsverksamhet kan du bli skyldig att betala särskild löneskatt på förvärvsinkomster.

Om du som företagare har utfäst tjänstepension skall du också betala särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP). Skatten betalas genom att fylla i underlag för särskild löneskatt i inkomstdeklaration 2. Har du exempelvis betalat in 200 000 kr för tjänstepension för dina anställda skall företaget betala 200 000 * 0,2426 (det vill säga 24,26%)= 48 520 kr i särskild löneskatt på pensionskostnader. 

Vem har rätt till Skattejämkning?

Då en enskild firma inte är ett eget skattesubjekt och har därför inget eget skattekonto. Transaktioner med skattekontot bokförs därför inte i en enskild firma.

Om man däremot skulle använda företagets pengar för att betala till exempel F-skatt eller kvarskatt så bokförs detta som ett uttag som konteras mot konto 2012. Det går bra att använda bokföringsmallen Preliminärskatt Enskild firma (gäller även Handelsbolag) där konto 2012 debiteras. Som betalkonto väljer du det 19-konto som belastas (t ex konto 1930). Se till att justera titeln på verifikatet så att det stämmer med vad som har betalats.

Har du betalat slutskatt med bolagets pengar så bokförs det alltså så här:

Löpandes under året ska man betala in preliminärskatt. Använd bokföringsmallen Insättning till skattekonto och konteringen ser ut som sådan:

 • 19XX* Kredit - Pengar som du nu betalar till skatteverket 
 • 1630 Debet - Pengar som överförs från banken till skattekontot 

Vad kan man göra för att betala mindre skatt?

Egenavgifter är sociala avgifter för dig som driver en enskild näringsverksamhet med ett överskott på över 1 000 kronor. Avgifterna, som är avdragsgilla i deklarationen, finansierar socialförsäkringen som bland annat betalar din sjuk- och föräldraförsäkring samt din framtida pension.

När du driver en enskild firma är företaget inte en juridisk person, vilket till exempel ett aktiebolag eller handelsbolag är. Juridiska personer är arbetsgivare och bär därmed ansvaret för att betala in arbetsavgifter för sina anställda, inklusive personen som driver företag.

Som enskild näringsidkare har du däremot personligt ansvar för att betala in alla skatter och avgifter till staten i tid.

Normalt sett ligger full egenavgift på 28,97 procent för alla som är födda år 1955 eller senare.

Precis som F-skatten beräknas egenavgifterna på överskottet i din verksamhet. Detta innebär att du måste göra en uppskattning av årets resultat för att ta reda på hur mycket du kommer att betala i egenavgifter. Därefter gör du ett schablonavdrag på 25 procent för egenavgifter.

Det är förstås svårt att förutse hur det kommer att gå för verksamheten under året. Du kan dock alltid rätta till överskottsbeloppet i efterhand genom att skicka in en ny preliminär inkomstdeklaration till Skatteverket. På så sätt undviker du att få kvarskatt eller att betala för mycket i skatt.

Får man tillbaka på skatten om man har lån?

Särskild löneskatt betalas i två sammanhang:

På pensionskostnader och t ex överföring till vinstandelsstiftelse är den särskilda löneskatten 24,26%.

Hur mycket får man tjäna utan att betala skatt 2023?

Om du vill och har råd att spara extra utöver den ordinarie tjänste­­pension­en, kan löneväxling vara ett bra alternativ för dig som:

 • Har en lön över 51 300 kr/månaden efter löneväxlingen.
 • Om du löneväxlar kan andra ersättningar och förmåner påverkas. Det kan till exempel gälla sjukpenning och tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan, allmän ålderspension från Pensionsmyndigheten och ITP Sjukpension från Alecta. För att inte riskera att få sämre ersättning, bör du ha en månadslön efter löneväxlingen på minst cirka 51 300 kronor (8,07 inkomst­basbelopp). Skulle din lön sjunka under den gränsen bör du avsluta eller ändra löneväxlingen.

  Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

    För pensionärer gäller följande avgifter: 

  Dessutom får egenavgifterna sättas ned med 7,5 procentenheter i vissa fall (gäller ej pensionärer). Se nedan.

  Hur mycket kan man tjäna utan att betala skatt 2023?

  Du startar din verksamhet och får intäkter för uppdrag som du fakturerar och du har även lite kostnader. Intäkterna minus kostnaderna blir ditt resultat och det är det du som utgångspunkt skattar för om du inte använder dig av de planeringsinstrument som skattereglerna fullt lagligt ger.

  När man driver enskild firma har man tre valmöjligheter kring hur man skattar för sitt resultat.

 • Du kan antingen lägga in resultatet i företaget och skatta för det som företagssparande till låg eller ingen skatt. Detta använder du om du vill att pengarna ska vara kvar i företaget. 
 • Vill du använda resultatet för privat bruk, skattar du för det som kapitalinkomst eller 
 • Kan man jämka som pensionär?

  Det första steget när man väljer att starta eget företag är att ansöka om F-skatt (Företagsskatt), eller FA-skatt där som man har en anställning vedsidan om.

  Överlag har Sverige väldigt höga skatter och även de som tjänar mycket pengar kan ibland uppleva att de har en låg inkomst på grund av det höga skattetrycket.

  Småföretag är en väldigt viktig del av landets ekonomi och det är också något som reflekteras i skattelagstiftningen.

  Hur mycket skatt betalar man när man är pensionär?

  SLF ska betalas av den som ger ut vissa ersättningar på grund av avtalsförsäkringar (1 § första stycket 1–5 SLFL). Skattesatsen är 24,26 procent. Med avtalsförsäkringar avses försäkringar som grundar sig på kollektivavtal. I den mån försäkringsersättningarna är skattepliktiga är huvudprincipen att de ger rätt till förmåner från socialförsäkringen och är underlag för fulla socialavgifter såvida ersättningarna inte är angivna i SLFL. Om en ersättning utgör underlag för SLF ska utbetalaren då inte betala arbetsgivaravgifter (2 kap. 16 § SAL). Det är den som ger ut försäkringsersättningen, dvs. något av de försäkringsföretag som administrerar avtalsförsäkringarna, som också ska betala SLF. Se också (prop. 1990/91:54 s. 161 f och 319 f). Under nedanstående rubriker finns en kort beskrivning av de ersättningar från avtalsförsäkringarna som är underlag för SLF.

  Hur mycket skatt betalar man när man är 67 år?

  Skatteverket har en bra beräkningssnurra där det går att räkna ut vad just din skatt blir. 

  Obs! Tänk på att Skatteverkets tabeller gäller i dag. Skatteuttaget kan vara annorlunda den dag du går i pension.

  Skriv in ditt födelseår, vilken kommunal skatt du har där du bor (titta på din senaste deklaration) och vilken pension du förväntas få, räknat på helår. Tänk på att det är viktigt att skriva in summan i rätt kolumn eftersom lön och pension beskattas olika. Vill du veta vilken skatt som gäller i din kommun, kolla skatten där du bor.

  Din ålder spelar roll för hur stor skatten på pensionen blir. Skälet är att grundavdragen är olika. Läs mer om det hos Skatteverket.  Är du född 1957 gäller särskilda regler. Läs mer om dem här: 

  Får man tillbaka 30% av räntan?

  Om du vill och har råd att spara extra utöver den ordinarie tjänste­­pension­en, kan löneväxling vara ett bra alternativ för dig som:

 • Har en lön över 51 300 kr/månaden efter löneväxlingen.
 • Om du löneväxlar kan andra ersättningar och förmåner påverkas. Det kan till exempel gälla sjukpenning och tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan, allmän ålderspension från Pensionsmyndigheten och ITP Sjukpension från Alecta. För att inte riskera att få sämre ersättning, bör du ha en månadslön efter löneväxlingen på minst cirka 51 300 kronor (8,07 inkomst­basbelopp). Skulle din lön sjunka under den gränsen bör du avsluta eller ändra löneväxlingen.

  Hur mycket ränta är det på skatteåterbäring?

  Särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP) ska betalas av arbetsgivare som har utfäst tjänstepension och av enskilda näringsidkare som gör avdrag för pensionssparande i näringsverksamheten.

  Hur mycket pengar får man ta emot utan att skatta?

  Milersättning är en form av ersättning för dig som kör privat bil i tjänsten. Oavsett om det gäller dig som anställd eller dig som egenföretagare så finns det möjligheter att få ersättning för sin tjänstebilskörning i den privata bilen. Däremot kan det vara svårt att veta hur man som bilförare ska gå tillväga för att få denna milersättning. Vad säger egentligen Skatteverket om milersättning? Och vad är det som gäller vid utbetalning?

  Enligt skatteverket har du som kör bil till och från jobbet rätt att få den så kallade milersättningen. Detta kan exempelvis vara vanligt för de som jobbar som försäljare, eller även i andra yrkesroller där man vanligtvis är i behov av att ta sig till olika platser och kunder. 

  Har du som anställd, eller egenföretagare, då inte en specifik företagsbil kan det i många fall vara nödvändigt att man tar sig fram med sin egen privata bil. Det är just i sådana situationer som det kan bli tal om milersättning, även kallat bilersättning. Gäller det en företagsbil kan det även där finnas rättigheter för milersättning. 

  Med en elektronisk körjournal från MiniFinder registreras din milersättning automatiskt. Luta dig tillbaka och fokusera på det du är bra på – MiniFinder löser resten. Begär en offert från MiniFinder eller skaffa elektronisk körjournal direkt.