:

Hur gör man med en avlidens deklaration?

Innehållsförteckning:

 1. Hur gör man med en avlidens deklaration?
 2. Vem skriver på deklaration för dödsbo?
 3. När får man tillbaka på skatten dödsbo?
 4. Hur betalas skatteåterbäring ut till dödsbo?
 5. Måste alla Dödsbodelägare skriva på deklaration?
 6. Får man göra avdrag för begravningskostnader?
 7. Vem ska lämna deklaration?
 8. Hur lång tid tar det innan man får pengar från dödsbo?
 9. Vem betalar dödsboets Restskatt?
 10. När får man pengar efter dödsbo?
 11. Måste dödsbo deklarera?
 12. Vad händer om man inte skriver under en bouppteckning?
 13. Vad är avdragsgillt vid dödsbo?
 14. Kan anhörig skriva under deklarationen?
 15. Hur ska jag deklarera?

Hur gör man med en avlidens deklaration?

 • a general tax that applies, in principle, to all commercial activities involving the production and distribution of goods and the provision of services. However, if the annual turnover of this person is less than a certain limit (the threshold), which differs according to the Member State, the person does not have to charge VAT on their sales.
 • a consumption tax because it is borne ultimately by the final consumer. It is not a charge on businesses.
 • charged as a percentage of price, which means that the actual tax burden is visible at each stage in the production and distribution chain.
 • collected fractionally, via a system of partial payments whereby taxable persons (i.e., VAT-registered businesses) deduct from the VAT they have collected the amount of tax they have paid to other taxable persons on purchases for their business activities. This mechanism ensures that the tax is neutral regardless of how many transactions are involved.
 • paid to the revenue authorities by the seller of the goods, who is the "taxable person", but it is actually paid by the buyer to the seller as part of the price. It is thus an indirect tax.
 • At the time when the European Community was created, the original six EU countries were using different forms of indirect taxation, most of which were cascade taxes. These were multi-stage taxes which were each levied on the actual value of output at each stage of the productive process, making it impossible to determine the real amount of tax actually included in the final price of a particular product. As a consequence, there was always a risk that EU countries would deliberately or accidentally subsidise their exports by overestimating the taxes refundable on exportation.
 • It was evident that if there was ever going to be an efficient, single market in Europe, a neutral and transparent turnover tax system was required which ensured tax neutrality and allowed the exact amount of tax to be rebated at the point of export. As explained in VAT on imports and exports, VAT allows for the certainty that exports there are completely and transparently tax-free.

Vem skriver på deklaration för dödsbo?

VAT står för Value Added Tax (moms). En korrekt svensk översättning är momsregistreringsnummer men det är vanligare med begreppet VAT-nummer, till och med Skatteverket benämner det så på sin hemsida. VAT-numret är en standard som tillämpas inom EU.

När du köper en vara eller tjänst utanför Sverige men inom EU måste du alltid uppge ditt VAT-nummer för att du ska kunna betala utan moms. Observera att det då råder omvänd skattskyldighet, det vill säga att det är ditt ansvar att redovisa och betala momsen i Sverige.

När du säljer eller köper en tjänst utanför Sverige men inom EU måste du begära VAT-nummer av köparen för att få fakturera utan moms. Du är fortfarande skyldig att redovisa försäljningen i din momsdeklaration.

När får man tillbaka på skatten dödsbo?

Value added tax number (VAT), är den internationella benämningen av momsregistreringsnummer - en form av momsnummer som används vid handel mellan företag.

VAT-nummer är det internationella namnet för momsregistreringsnummer. VAT står för Value Added Tax. Ett sådant nummer är något som Skatteverket ger till den som önskar momsregistrera sin verksamhet. Bolag ska enligt mervärdesskattelagen ange sitt momsregistreringsnummer på samtliga fakturor och kvitton som utfärdas. För juridiska personer och aktiebolag baseras VAT-numret på företagets organisationsnummer, exempelvis 5555555555. Man lägger sedan till Sveriges landskod SE innan den första siffran och avslutar med 01. VAT-numret i det här fallet skulle då bli: SE555555555501. Gäller det enskild firma baseras VAT-numret på firmaägarens personnummer (ÅÅMMDDXXXX). Även här lägger man till landskod och avslutar med 01.

Hur betalas skatteåterbäring ut till dödsbo?

Här kan ni se vilket format som gäller för VAT-nummer, momsregistreringsnummer eller momsnummer i alla EU-länder.

Här finns ännu mer information och fakta om VAT-nummer men även en del roligt och lustigt saker gällande momsregistreringsnummer.

Måste alla Dödsbodelägare skriva på deklaration?

VAT står för Value Added Tax (moms). En korrekt svensk översättning är momsregistreringsnummer men det är vanligare med begreppet VAT-nummer, till och med Skatteverket benämner det så på sin hemsida. VAT-numret är en standard som tillämpas inom EU.

När du köper en vara eller tjänst utanför Sverige men inom EU måste du alltid uppge ditt VAT-nummer för att du ska kunna betala utan moms. Observera att det då råder omvänd skattskyldighet, det vill säga att det är ditt ansvar att redovisa och betala momsen i Sverige.

När du säljer eller köper en tjänst utanför Sverige men inom EU måste du begära VAT-nummer av köparen för att få fakturera utan moms. Du är fortfarande skyldig att redovisa försäljningen i din momsdeklaration.

Får man göra avdrag för begravningskostnader?

VAT står för Value Added Tax (moms). En korrekt svensk översättning är momsregistreringsnummer men det är vanligare med begreppet VAT-nummer, till och med Skatteverket benämner det så på sin hemsida. VAT-numret är en standard som tillämpas inom EU.

När du köper en vara eller tjänst utanför Sverige men inom EU måste du alltid uppge ditt VAT-nummer för att du ska kunna betala utan moms. Observera att det då råder omvänd skattskyldighet, det vill säga att det är ditt ansvar att redovisa och betala momsen i Sverige.

När du säljer eller köper en tjänst utanför Sverige men inom EU måste du begära VAT-nummer av köparen för att få fakturera utan moms. Du är fortfarande skyldig att redovisa försäljningen i din momsdeklaration.

Vem ska lämna deklaration?

I bolaget har du möjlighet att spara ett underskott i verksamheten framåt i tiden. Underskottet förs in i nästa års deklaration och minskar nästa års resultat

Hur lång tid tar det innan man får pengar från dödsbo?

Tillbaka

Hur lång tid tar det innan hela dödsboavvecklingen är klar? Vilka delar måste genomföras innan arvet kan fördelas?

Vem betalar dödsboets Restskatt?

Ett momsregistreringsnummer, även kallat momsnummer, momsregnr eller VAT-nummer (internationellt), är ett nummer som alla som registrerar sig för moms får av Skatteverket. Momsregistreringsnumret ska enligt mervärdesskattelagen anges på fakturor och kvitton. Momsregistreringsnummer i Sverige är uppbyggda på följande sätt beroende på bolagsform. 

Anta att ett svenskt aktiebolags organisationsnummer är 9999999999. För att organisationsnumret ska bli ett momsregistreringsnummer anges Sveriges landskod SE innan första siffran, och avslutas med 01.

När får man pengar efter dödsbo?

Ett momsregistreringsnummer, även kallat momsnummer, momsregnr eller VAT-nummer (internationellt), är ett nummer som alla som registrerar sig för moms får av Skatteverket. Momsregistreringsnumret ska enligt mervärdesskattelagen anges på fakturor och kvitton. Momsregistreringsnummer i Sverige är uppbyggda på följande sätt beroende på bolagsform. 

Anta att ett svenskt aktiebolags organisationsnummer är 9999999999. För att organisationsnumret ska bli ett momsregistreringsnummer anges Sveriges landskod SE innan första siffran, och avslutas med 01.

Måste dödsbo deklarera?

Value added tax number (VAT), är den internationella benämningen av momsregistreringsnummer - en form av momsnummer som används vid handel mellan företag.

VAT-nummer är det internationella namnet för momsregistreringsnummer. VAT står för Value Added Tax. Ett sådant nummer är något som Skatteverket ger till den som önskar momsregistrera sin verksamhet. Bolag ska enligt mervärdesskattelagen ange sitt momsregistreringsnummer på samtliga fakturor och kvitton som utfärdas. För juridiska personer och aktiebolag baseras VAT-numret på företagets organisationsnummer, exempelvis 5555555555. Man lägger sedan till Sveriges landskod SE innan den första siffran och avslutar med 01. VAT-numret i det här fallet skulle då bli: SE555555555501. Gäller det enskild firma baseras VAT-numret på firmaägarens personnummer (ÅÅMMDDXXXX). Även här lägger man till landskod och avslutar med 01.

Vad händer om man inte skriver under en bouppteckning?

När en person går bort lämnar han eller hon saker efter sig. Det kan exempelvis vara ett hus, möbler eller pengar på ett bankkonto. Sådana saker kallas för kvarlåtenskap.

Vanligtvis delar den avlidnes anhöriga upp kvarlåtenskapen mellan sig. Men innan arvet kan delas ut behöver tillgångar och skulder kartläggas.

Det kallas för bouppteckning. Och en bouppteckning är alltså en kartläggning av vad en person hade för tillgångar och skulder vid sin bortgång. Samt vilka som ska ärva personen.

 • Det hela startar med ett frivilligt möte där alla arvtagare kan delta. Under mötet listas den avlidnes tillgångar och skulder. Dessutom fastställer man vilka som har rätt att ärva och vem som ska företräda dödsboet.
 • Den som företräder dödsboet kallas för bouppgivare. Det är bouppgivarens ansvar att alla tillgångar och skulder listas på ett korrekt sätt. Så att kvarlåtenskapen efter den avlidne blir korrekt fördelad när bouppteckningen är registrerad och klar.
 • När allt är klart skickas bouppteckningen in till Skatteverket tillsammans med övriga relevanta dokument. Det måste göras inom fyra månader från dödsdagen.
 • Ja, en bouppteckning måste upprättas senaste fyra månader efter dödsfallet.

  I undantagsfall kan däremot socialförvaltningen bestämma att en så kallad dödsboanmälan ska genomföras. Men det förutsätter att den som avlidit har mycket små tillgångar.

  En bouppteckning innehåller många delar som är reglerade i lag.

  Exempelvis måste arvtagare kallas till bouppteckningsmöte. Dessutom är det bra om två vittnen är med som intygar att allt gått rätt till. Vittnena måste vara oberoende och kallas för förrättningsmän.

  Eftersom själva bouppteckningen är en genomgång av skulder och tillgångar är det även viktigt att ha med så mycket information som möjligt. Det kan vara en fastighetsbeteckning, uppgifter om bankkonton och aktieinnehav.

  Vad är avdragsgillt vid dödsbo?

  1

  För att importera varor från länder utanför EU, börja med att identifiera möjliga leverantörer av produkten.

  Kan anhörig skriva under deklarationen?

  Varje faktura ska ha ett unikt löpnummer. Löpnumret ska skrivas i en obruten nummerserie under hela företagets räkenskapsår. Till exempel 2014-1, 2014-2, 2014-3 och så vidare.

  Det är inte giltigt att bara ha datum som fakturanummer. Om datum används som fakturanummer måste ett löpnummer läggas till eftersom det är vanligt att flera fakturor skrivs ut under samma dag.

  Tänk på att en kreditfaktura eller en påminnelsefaktura också ska ha ett unikt fakturanummer.  

  Normalt skapar du en faktura och daterar den i anslutning till att du har levererat en vara eller slutfört en tjänst.

  Fakturera gärna så fort som möjligt efter att varorna är levererade eller tjänsten utförd, på så sätt får du betalningen snabbast möjligt.  

  Kundadress är kundens adress som du skickar fakturan till. Ange kundens namn och adress, tänk på att förkortningar inte godkänns utan hela namnet på kunden ska skrivas ut.

  Hur ska jag deklarera?

  En faktura är ett dokument i antingen pappers- eller elektronisk form som som uppfyller vissa villkor som du antingen tar emot eller skickar till dina kunder. En kreditnota kan också vara en faktura. En faktura räknas som ett juridiskt dokument (om ni inte har avtalat  någonting annat) som visar när fakturan skall vara betald. Oavsett hur stort belopp du skall fakturera (det finns vissa undantag) behöver du skapa en faktura när du är näringsidkare. 

  Som näringsidkare måste du utfärda en faktura, till exempel när du säljer varor eller tjänster till en näringsidkare eller någon annan juridisk person. Det spelar ingen roll hur stort beloppet är, och det är krav på att du skall skicka en faktura enligt bokföringslagen.

  Du kan låta någon annan utfärda den i ditt namn men du är alltid själv ansvarig för faktureringen.

  Många tror att fakturan behöver skapas i ett faktureringsprogram, men så är inte fallet. Så länge du får med dig de delar som vi nämner nedan så kan du skapa din faktura på valfritt sätt.

  Däremot finns det såklart fördelar med att skapa fakturorna i ett faktureringsprogram. Då kommer dina fakturor alltid se likadana ut, och det är ofta lätt att ladda upp en logotyp så att dina kunder kan känna igen att fakturan kommer från dig. Det blir också lättare att använda kund – och artikelregister eftersom många program har detta inbyggt. Fakturorna sparas även på samma ställe, och du sparar tid genom att skapa fakturamallar.