:

När kom Arbetsgivardeklaration på individnivå?

Innehållsförteckning:

 1. När kom Arbetsgivardeklaration på individnivå?
 2. När behöver man inte betala arbetsgivaravgift?
 3. Vem är skyldig att lämna Arbetsgivardeklaration?
 4. När måste man som registrerad arbetsgivare hos Skatteverket lämna Arbetsgivardeklaration?
 5. När började man med AGI?
 6. När kommer AGI?
 7. Vem är skyldig att betala arbetsgivaravgifter?
 8. Måste man betala arbetsgivaravgift om man inte har anställda?
 9. Måste man betala arbetsgivaravgift för sig själv?
 10. När redovisas arbetsgivaravgifter till Skatteverket?
 11. När behöver jag registrera mig som arbetsgivare?
 12. Vad ingår i AGI?
 13. Hur räknar man ut AGI?
 14. Måste enskild firma betala arbetsgivaravgift?
 15. Hur mycket lön utan arbetsgivaravgift?

När kom Arbetsgivardeklaration på individnivå?

Arbetsgivardeklarationen innebär att du en gång i månaden berättar för Skatteverket hur stora skattepliktiga utgifter du har haft för din anställde. Uppgifterna är bruttolöner, olika förmåner, kostnadsavdrag, arbetsgivaravgifter och avdragen preliminärskatt. Redovisningen ska ske för samtliga anställda och en arbetsgivardeklaration ska även innehålla uppgift om betalnings­mottagare. 

Bruttolön Här ingår samtliga löner och ersättningar, inklusive den skattepliktiga delen av milersättningen och traktamenten, samt belopp som är avsatta till vinstandelsstiftelse. 

FörmånerHär avses bil, bränsle, mat, bostad med mera som bekostas av företaget och används privat av den anställde. 

Utgifter i arbetetVissa yrkesgrupper beviljas skattelättnader för att de använder exempelvis egna instrument, verktyg eller fordon i tjänsten. I arbetsgivardeklarationen redovisas skatteavdraget och enligt en procentsats som är beslutad av Skatteverket. Villkoret är att utgifterna motsvarar minst 10 procent av den anställdes bruttoersättning.

Som arbetsgivare beräknar du underlaget för skatteavdrag på lön och förmåner.

När behöver man inte betala arbetsgivaravgift?

I ett pressmeddelande förra veckan lyckas Skatteverket hälla bensin på en redan eldfängd fråga. Ideella secondhand-butiker drabbas av tunga momskrav, vilket framgår av mängder av inlägg de senaste dagarna. Det Skatteverket nu gör är enbart att ge dessa butiker en hård klapp på axeln och säga till dem: ”Är försäljningen momspliktig så måste momsen betalas”.

Finns det någon annan som tror att Myrorna, Erikshjälpen eller andra secondhand-butiker inte skulle fullgöra sina skyldigheter? Företrädare för dessa organisationer framhåller enbart, att med momskrav av detta slag kan de tvingas avveckla verksamheten.

Vem är skyldig att lämna Arbetsgivardeklaration?

Det förekommer att en arbetsgivare anlitar någon annan för att betala ut pensionen. En försäkringsgivare kan betala ut pensionen åt arbetsgivaren när tjänstepensionen är säkerställd med en pantsatt arbetsgivarägd kapitalförsäkring (s.k. förmedlingspension). Det förekommer också att pension från en arbetsgivare betalas ut av ett administrationsföretag. Skatteverket anser att redovisningen av utbetalad pension ska göras i arbetsgivarens arbetsgivardeklaration och inte i försäkringsgivarens eller administrationsföretagets arbetsgivardeklaration, d.v.s. av den som slutligen står för kostnaden för pensionen.

När måste man som registrerad arbetsgivare hos Skatteverket lämna Arbetsgivardeklaration?

Den 1 januari 2024 slopas nedsättningen av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften för personer som vid årets ingång fyllt 15 men inte 18 år. Det innebär att arbetsgivaravgiften för unga är 31,42 procent.

Du ska lämna uppgift om hur stort belopp betalningsmottagaren fått i kontant ersättning eller förmån som avser styrelsearvode. På individuppgiften fyller du i beloppet för styrelsearvodet i ruta 023 - Varav ersättning som är styrelsearvode. Styrelsearvodet ska även ingå i beloppet du redovisar som kontant ersättning eller förmån.

Du ska lämna uppgift om betalningsmottagarens födelseort i de fall betalningsmottagaren saknar personnummer eller samordningsnummer. På individuppgiften fyller du i födelsetid i ruta 222, födelseort i ruta 077, landskod födelseort i ruta 078 och och landskod medborgarskap i ruta 081.

 • Så fyller du i arbetsgivardeklaration i tjänsten – ruta för ruta

Om du vill anställa en medborgare från Ukraina behöver du kontrollera att personen har ett giltigt uppehållstillstånd eller ett arbetstillstånd. Du eller personen som du vill anställa ska också skicka in Anmälan om preliminär A-skatt till Skatteverket.

När började man med AGI?

De nya reglerna innebär att redovisningen sker på individnivå. Detta skiljer sig från tidigare regler där arbetsgivare månatligen har redovisat lön, förmåner och skatteavdrag i ett totalbelopp för samtliga anställda och lämnat kontrolluppgift på individnivå först året efter. 

Den största förändringen är att företag som utbetalar lön månadsvis ska redovisa utbetalningar och skatteavdrag separat för varje anställd. Förändringen innebär också att du inte längre ska lämna dessa uppgifter i den årliga kontrolluppgiften från och med inkomstår 2019.

Missa inte vår guide: 10 frågor du bör ställa innan du väljer redovisningsbyrå

De nya reglerna gäller för alla arbetsgivare från 1 januari 2019 vilket innebär att den första arbetsgivardeklarationen på individnivå blir den som ska redovisas i februari 2019. Redan den 1 juli 2018 började reglerna dock gälla för vissa branscher, exempelvis bygg, restaurang, service av motorfordon, kropps- och skönhetsvård.

Den årliga kontolluppgiften för utbetald lön, förmåner och avdragen skatt kommer att försvinna från och med inkomstår 2019.

När kommer AGI?

När du köper något av en privatperson gäller inte konsumentskyddande lagar som distans- och hemförsäljningslagen eller konsumentköplagen. Det gör att du inte har ångerrätt och samma möjligheter att reklamera varan.

I stället är det köplagen som gäller. Lagens regler är inte tvingande, vilket betyder att du och säljaren kan komma överens om andra bestämmelser än de som står i lagen. Säljaren kan till exempel friskriva sig från ansvar för fel. Det gäller till exempel begagnade varor som säljs i befintligt skick.

Vem är skyldig att betala arbetsgivaravgifter?

Den som ger ut ersättning för arbete i Sverige ska i regel betala arbetsgivaravgifter. Skyldigheten gäller alltså fler än arbetsgivare i den betydelse uttrycket har civilrättsligt och i dagligt tal. I vissa fall är det någon annan än utgivaren som ska betala arbetsgivaravgifterna.

Måste man betala arbetsgivaravgift om man inte har anställda?

Utöver en arbetstagares lön betalar en arbetsgivare även lagstiftade arbetsgivaravgifter. Arbetsgivaravgifterna består av flera olika avgifter som betalas in till staten och tillsammans ger det grundläggande sociala försäkringsskyddet i form av bland annat sjukvård, pensioner och social omsorg.

Skatteverket använder begreppet sociala avgifter som ett samlingsnamn för lagstiftade arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Egenavgifter är de sociala avgifter som en egenföretagare som bedriver verksamhet i form av enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag själv betalar. Den myndighet i Sverige som administrerar arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna är Skatteverket.

 Du kanske också är intresserad av artikeln: Vad kostar en anställd?

Arbetsgivaren ska betala in och redovisa inkomstskatt och arbetsgivaravgifter för de anställda till Skatteverket en gång i månaden. Arbetsgivaravgifterna beräknas på den anställdes bruttolön, inklusive skattepliktiga förmåner. Om den anställdes bruttolön inklusive förmåner kan antas uppgå till mindre än 1 000 kronor under inkomståret, behöver arbetsgivaren inte betala arbetsgivaravgifter eller göra skatteavdrag.

Måste man betala arbetsgivaravgift för sig själv?

Utöver en arbetstagares lön betalar en arbetsgivare även lagstiftade arbetsgivaravgifter. Arbetsgivaravgifterna består av flera olika avgifter som betalas in till staten och tillsammans ger det grundläggande sociala försäkringsskyddet i form av bland annat sjukvård, pensioner och social omsorg.

Skatteverket använder begreppet sociala avgifter som ett samlingsnamn för lagstiftade arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Egenavgifter är de sociala avgifter som en egenföretagare som bedriver verksamhet i form av enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag själv betalar. Den myndighet i Sverige som administrerar arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna är Skatteverket.

 Du kanske också är intresserad av artikeln: Vad kostar en anställd?

Arbetsgivaren ska betala in och redovisa inkomstskatt och arbetsgivaravgifter för de anställda till Skatteverket en gång i månaden. Arbetsgivaravgifterna beräknas på den anställdes bruttolön, inklusive skattepliktiga förmåner. Om den anställdes bruttolön inklusive förmåner kan antas uppgå till mindre än 1 000 kronor under inkomståret, behöver arbetsgivaren inte betala arbetsgivaravgifter eller göra skatteavdrag.

När redovisas arbetsgivaravgifter till Skatteverket?

Betala till Skatteverkets bankgiro 5050-1055 via din internetbank eller med inbetalningskort. När du betalar via internetbank behöver du veta ditt eller företagets unika OCR-nummer.

När behöver jag registrera mig som arbetsgivare?

Nedanstående varor och tjänster omfattas av den lägre skattesatsen 6 procent. När skattesatsen är 6 procent på beskattningsunderlaget är skatten 5,66 procent av totalpriset.

Vad ingår i AGI?

Som företag är det egentligen inga konstigheter att göra inköp från privatperson. Det som kan ställa till problem är vid köp tjänster då privatpersonen i fråga som man köper ifrån skulle kunna ses som anställd i ditt bolag. Vid inköp av varor finns inte denna problematik.

Eftersom en privatperson inte är momsregistrerad kommer denne inte kunna göra avdrag för moms på fakturan vilket innebär att ditt företag inte ska redovisa moms på inköpet.

Hur räknar man ut AGI?

Du ska lämna arbetsgivardeklaration varje månad om något av följande stämmer in på ditt företag eller din förening:

 • Du är skyldig att göra skatteavdrag.
 • Du är skyldig att göra skatteavdrag enligt lagen om SINK och A-SINK.
 • Du är skyldig att redovisa arbetsgivaravgifter.
 • Du har gjort ett skatteavdrag utan att behöva det.
 • Du är skyldig att redovisa ålderspensionsavgift

För att logga in i e-tjänsten krävs Bank-id.

 • Du kan spara ett utkast och fortsätta senare.
 • Du kan se vilka arbetsgivardeklarationer du har kvar att lämna in.
 • Du får hjälp med uträkning och summering.
 • Du får en kvittens på att arbetsgivardeklarationen har kommit in.
 • Du kan skriva under flera arbetsgivardeklarationer samtidigt.

Måste enskild firma betala arbetsgivaravgift?

Egenavgifterna beräknas på företagarens nettointäkt, det vill säga verksamhetens överskott. För att räkna fram den beräknade vinsten gör man en uppskattning av intäkterna och de avdragsgilla kostnaderna för året. Från det beloppet räknar man som huvudregel av 25 procent, vilket är ett schablonavdrag som ska motsvara de egenavgifter företagaren ska betala. Det belopp man får fram benämns nettointäkt efter schablonavdrag och motsvarar den skattemässiga nettointäkten. Egenavgifter ska endast betalas på inkomst av aktiv näringsverksamhet. På inkomster av passiv näringsverksamhet betalas istället särskild löneskatt.

Med anledning av coronaviruset och dess ekonomiska följder sänktes egenavgifterna tillfälligt under beskattningsåret 2020. Därför måste två beräkningar göras: schablonavdrag medges med 10 procent upp till ett överskott om högst 111 111 kronor. På överskott som överstiger 111 111 kronor får avdrag med 25 procent göras.

Hur mycket lön utan arbetsgivaravgift?

För att få pass eller nationellt id-kort måste du vara svensk medborgare. Detta gäller även provisoriska pass. Alla som ansöker måste personligen komma till polisens passexpedition, det gäller även barn och ungdomar.