:

Vad är filöverföring?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är filöverföring?
 2. Vilka filformat tar Skatteverket emot?
 3. Vad räknas som ändring i deklarationen?
 4. Kan man gör ändringar i deklaration?
 5. Vad är skillnaden mellan betalning och överföring?
 6. Vad är filöverföring Swedbank?
 7. Hur gör man en SRU fil?
 8. Kan man deklarera K6 digitalt?
 9. När får man tillbaka på skatten om man har gjort ändringar?
 10. Hur vet man om man blir granskad av Skatteverket?
 11. När kommer skatten om man gjort ändringar?
 12. Hur mycket pengar får man föra över till privatperson?
 13. När får man pengar vid överföring?
 14. Hur fort går en överföring?
 15. Hur skapar man en SIE-fil?

Vad är filöverföring?

Det kostar 250 kronor att ansöka om att ändra ditt förnamn. Vi handlägger din ansökan när vi har fått in betalningen. Betalningen är däremot inte en garanti för att du kommer att få namnet.

Ett förnamn får inte kunna leda till obehag hos den som ska ha det eller väcka anstöt hos någon annan. Namnet får inte uppfattas som ett efternamn. Det får inte heller vara olämpligt som förnamn av någon annan anledning.

Det finns regler för vilka tecken du får använda i ditt namn.

Vilka filformat tar Skatteverket emot?

Du kan ansöka om att byta till ett nybildat efternamn, alltså ett efternamn som inte redan används.

Fem kriterier för att byta till ett nybildat efternamn:

Vad räknas som ändring i deklarationen?

Hej!

Har i samband med bröllop (wohoo!) bytt mitt efternamn. Glömde dock bort att jag sedan tidigare hade bokat en jobbresa (LPI-CPH-CDG-CPH-LPI) första veckan i september och sitter och funderar på vad som nu ska hända. Av ett telefonsamtal med SAS fick jag veta att det inte skulle vara något problem eftersom mitt (fortfarande giltiga) pass med det gamla efternamnet matchar efternamnet på biljetten.

Kan man gör ändringar i deklaration?

Ta med legitimation när du ansöker om pass. Godkänd legitimation är:

 • Giltigt svenskt pass
 • Giltigt svenskt nationellt id-kort
 • Giltigt id-kort för folkbokförda i Sverige
 • Giltigt svenskt körkort
 • Svenskt SIS-märkt id-kort eller id-kort utfärdat av statlig myndighet

Om legitimation saknas kan till exempel make/maka, sambo, förälder, mor- eller farförälder eller myndigt syskon med egen legitimation styrka din identitet. Provisoriskt pass är inte giltigt som legitimation vid ansökan om pass.

Vad är skillnaden mellan betalning och överföring?

Ta med legitimation när du ansöker om pass. Godkänd legitimation är:

 • Giltigt svenskt pass
 • Giltigt svenskt nationellt id-kort
 • Giltigt id-kort för folkbokförda i Sverige
 • Giltigt svenskt körkort
 • Svenskt SIS-märkt id-kort eller id-kort utfärdat av statlig myndighet

Om legitimation saknas kan till exempel make/maka, sambo, förälder, mor- eller farförälder eller myndigt syskon med egen legitimation styrka din identitet. Provisoriskt pass är inte giltigt som legitimation vid ansökan om pass.

Vad är filöverföring Swedbank?

Via ansökningsblanketter hos Skatteverket byter du efternamn. Beroende på om du vill byta eller ändra ett dubbelt efternamn, byte till ett annat efternamn eller om du vill ändra ett efternamn som du redan har finns det olika blanketter att använda sig av. Beroende på detta blir också handläggningstider för namnbyte olika. Vill du byta förnamn eller efternamn utan avgift är handläggningstiden ungefär en månad och vid byte av efternamn med avgift är tiden mellan en till två månader. För nybildade efternamn är handläggningstiden längst och tar ungefär två till tre månader.

Hur gör man en SRU fil?

Att korrigera eller ändra namn på en flygbiljett är alltid förknippat med en kostnad. Därför är det viktigt att noga kontrollera stavning och hur namnet är skrivet i passet när man gör sin bokning. Har det ändå blivit fel kan vi ofta, men inte alltid, hjälpa dig att korrigera namnet. Vill du att vi kontrollerar möjligheten och kostnaden för en namnjustering ber vi att ni kontaktar oss!

Kan man deklarera K6 digitalt?

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utifrån din frågeställning tolkar jag det som att du undrar om du har rätt att ändra namn på en flygbiljett om du råkat skriva fel namn vid bokningen och om det finns några bestämmelser som gäller över flygbolagets policy.

När får man tillbaka på skatten om man har gjort ändringar?

Beroende på vilken sorts skuld du har kan vi antingen avräkna eller utmäta överskottet för att betala dina skulder.

Skatteåterbäringen går i första hand till dina skulder

Hur vet man om man blir granskad av Skatteverket?

Om du har deklarerat senast den 2 maj och har skatt att få tillbaka men ändå inte fått någon utbetalning i juni så kan din deklaration ha tagits ut för granskning eller för annan åtgärd och inte blivit klar. Du får då dina skattepengar i augusti eller december.

De flesta löntagare, pensionärer och företagare får sina skattepengar i juni. Pengarna betalas ut från ditt skattekonto under vecka 23 och slutskattebeskedet kommer runt en vecka senare.

När kommer skatten om man gjort ändringar?

Ja, efter skils­mäs­sa kan man välja att byta till­ba­ka till sitt ti­di­ga­re namn. Namn­by­tet sker dock inte direkt i sam­band med skils­mäs­san.

Det namn du haft som gift be­hål­ler du au­to­ma­tiskt. Om du vill byta namn ska en sär­skild an­sö­kan skic­kas in till Skat­te­ver­ket.

Läs mer om skils­mäs­so­an­sö­kan och snabb skils­mäs­sa

Nej, det är inte möj­li­gt att tvinga den andra att byta ef­ter­namn efter en skils­mäs­sa. Du kan alltså välja att be­hål­la det ef­ter­namn du tog när du gifte dig trots att din före detta mot­sät­ter sig.

Ditt ef­ter­namn är ditt eget. Du kan be­hål­la det också om du väljer att gifta om dig och din nya make kan också ta namnet. 

Ex­em­pel­vis om du gifter dig och byter ditt namn från Svens­son till Pers­son kan du om du skil­jer dig och sedan gifter dig på nytt fort­sät­ta heta Pers­son. Även din nya maka eller make kan byta namn och ta namnet Pers­son.

Hur mycket pengar får man föra över till privatperson?

It looks like you were misusing this feature by going too fast. You’ve been temporarily blocked from using it.

If you think that this doesn't go against our Community Standards, let us know.

När får man pengar vid överföring?

Hos Skatteverket kan du ansöka om att lägga till, byta ut, ändra stavning på och stryka förnamn nästan helt som du själv vill. Du kan ändra namn flera gånger, och du behöver inte behålla något förnamn du haft tidigare. Du kan välja förnamn fritt, oavsett vilket juridiskt kön du har.

Det kostar 250 kronor att göra ändringar av förnamn.

Hur fort går en överföring?

Att göra överföringar mellan samma bank går direkt men när du överför pengar mellan banker tar det oftast 1-3 bankdagar. Detta kan kännas konstigt när vi idag har tillgång till tjänster som t.ex. Swish där man kan skicka pengar mellan banker direkt och man får tillgång till pengar omgående. Storbankerna har oftast fördröjning på någon dag men det kan även dröja ytterligare beroende på hur stor överföring det är och vad syftet med överföringen är. Nedan hittar du mer information om varför överföringar kan dröja, vilka ledtider som gäller för överföringar mellan de största svenska bankerna och annan värdefull information för dig som vill veta mer om bankdagar och bryttider.

Hur skapar man en SIE-fil?

 • Vad är inkomstskatt?
 • Vad är statlig skatt?
 • Vad är skiktgräns och brytpunkt (statlig skatt)?

Inkomstskatt, på engelska income tax, är en skatt som anställda betalar till kommun och landsting (kommunalskatt) på sitt arbete. För kommunalskatten är skattesatsen lika för alla oavsett inkomst, men olika kommuner har olika skattesatser. 2022 låg kommunalskatten i Sverige mellan 29 och 35 procent. 

När en anställd tjänar över en viss gräns, över den så kallade brytpunkten för statlig skatt, så får man också betala inkomstskatt till staten. Detta kallas statlig skatt eller statlig inkomstskatt.