:

Hur ändrar man sin folkbokföring?

Innehållsförteckning:

 1. Hur ändrar man sin folkbokföring?
 2. Kan man ändra folkbokföringsadress?
 3. Är det olagligt att vara skriven på en adress men inte bo där?
 4. Vad är skillnaden på flyttanmälan och folkbokföring?
 5. Vad räknas som Folkbokföringsbrott?
 6. Kan man vara folkbokförd på två ställen?
 7. Kan man vara folkbokförd på en adress och bo på en annan?
 8. Hur länge kan man vara skriven på en adress utan att bo där?
 9. Kan man vara skriven på 2 ställen?
 10. Vad händer om man inte bor där man är skriven?

Hur ändrar man sin folkbokföring?

 • Flyttanmälan görs elektroniskt hos Skatteverket. Alternativt kan du skriva ut Skatteverkets flyttanmälansblankett och skicka den per post eller besöka ett servicekontor för att fylla i blanketten.
 • Om du väljer den elektroniska vägen sker registreringen snabbare, i regel samma dag. Per post kan det däremot behövas några arbetsdagar.
 • Anmälan är kostnadsfri och ska göras senast en vecka efter flyttdatum.
 • Om du anmäler i tid gäller din nya adress från och med din inflyttningsdag, om du överskrider tidsgränsen gäller adressen från och med anmälningsdagen.
 • Dina nya adressuppgifter förmedlas härifrån vidare till vissa centrala myndigheter, exempelvis Försäkringskassan, Migrationsverket och Centrala studiestödsnämnden.
 • Därtill får många företag, såsom större banker och försäkringsbolag dina nya uppgifter. Se ändå till att själv kontakta företag, organisationer och privatpersoner, för att meddela dem om din adressändring.

Flyttanmälan ska göras senast en vecka efter flytten och det hela är avgiftsfritt. Gör du anmälan inom den här tidsperioden gäller din nya adress från dagen du flyttade in. Överskrider du tidsgränsen i fråga gäller den nya adressen från och med anmälningsdagen.

Kan man ändra folkbokföringsadress?

För straffansvar ska krävas att någon utger sig för att vara en annan person genom att olovligen använda den personens identitetsuppgifter och därigenom ger upphov till skada eller olägenhet för honom eller henne. Straffet föreslås vara böter eller fängelse i högst två år.

Olovlig identitetsanvändning ska enligt förslaget få åtalas av åklagare endast om målsäganden anger brottet till åtal eller om åtal är påkallat från allmän synpunkt. Härutöver föreslås att brottet olaga förföljelse ska omfatta gärningar som utgör olovlig identitetsanvändning.

Är det olagligt att vara skriven på en adress men inte bo där?

Skatteverket har gjort en attitydundersökning där de frågat om det finns förståelse för att unga personer som studerar på annan ort är skriven i sitt föräldrahem. Nästan 60 procent svarar att de har förståelse för det. 

– Det kan säkert vara enklare för många unga, men det är ingen förståelse som lagstiftningen delar, säger Tobias Wijk, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.  

Vad kan man få för straff om man inte är folkbokförd på rätt adress?

Vad är skillnaden på flyttanmälan och folkbokföring?

Med id-kapning menas att någon köper varor eller tar krediter i ditt namn. Ha kontroll på dina id-handlingar och var försiktig med dina inloggningsuppgifter. Var vaksam om någon tar en kreditupplysning på dig och polisanmäl så snart som möjligt.

Id-kapning handlar om att någon använder ditt namn, personnummer och hemadress för att beställa varor på internet. Bedragaren går sedan till ett utlämningsställe, visar upp en id-handling – som kan vara falsk – och hämtar ut varan.

Id-kapning kan också handla om att dina personuppgifter används för att få ut bank- eller kreditkort, lån, speltjänster eller för att köpa varor på kredit i butiker.

Vad räknas som Folkbokföringsbrott?

Det senaste året har 192 000 svenskar fått sin identitet kapad och nästan 2 miljoner utsatts för försök. Bedragarna fokuserar allt mer på att ta över privatpersoners Bank-ID vilket ökat från 0 till hela 9 procent på bara tre år. Det visar mySafety Försäkringars årliga rapport baserad på en Sifo-undersökning om ID-kapningar och bedrägerier.

mySafety har sedan 2014 årligen gett ut ”ID-kapningsrapporten” som bygger på en Sifo-undersökning med över 3 000 respondenter. I takt med den ökade utsattheten har mySafety i år även valt att titta närmre på bedrägerier i stort.192 000 ID-kapningar, 1,9 miljoner försökUnder det senaste året har 2,4 procent av svenskarna mellan 16 och 79 år, drygt 192 000 personer, fått sin identitet kapad. Antalet försök ligger kvar på en hög nivå med 1,9 miljoner drabbade, eller 24 procent. Det innebär att det året runt genomförs runt fyra försök i minuten. Bland de som uppgett att de blivit ID-kapade är det vanligaste tillvägagångssättet att förövarna köpt saker eller tjänster i den drabbades namn.

Kan man vara folkbokförd på två ställen?

Det är stopp för tillverkning av nya polislegitimationer till augusti och ett antal poliser är tvungna att legitimera sig med utgångna handlingar. Men de  praktiska konsekvenserna ska inte överdrivas anser Ingemar Hummer på Polismyndighetens rättsavdelning. (Uppdaterad 20 april)

Det är stopp i systemet för tillverkning av nya polislegitimationer fram till första augusti. Från maj ska tillfälliga kort kunna tillverkas, men tills dess är ett antal poliser tvungna att legitimera sig med utgångna handlingar. (Uppdaterad 20 april)

Kan man vara folkbokförd på en adress och bo på en annan?

Med id-kapning menas att någon köper varor eller tar krediter i ditt namn. Ha kontroll på dina id-handlingar och var försiktig med dina inloggningsuppgifter. Var vaksam om någon tar en kreditupplysning på dig och polisanmäl så snart som möjligt.

Id-kapning handlar om att någon använder ditt namn, personnummer och hemadress för att beställa varor på internet. Bedragaren går sedan till ett utlämningsställe, visar upp en id-handling – som kan vara falsk – och hämtar ut varan.

Id-kapning kan också handla om att dina personuppgifter används för att få ut bank- eller kreditkort, lån, speltjänster eller för att köpa varor på kredit i butiker.

Hur länge kan man vara skriven på en adress utan att bo där?

Du kan få pengar om du har blivit utsatt för ett brott och anmält brottet till polisen.Du kan få skadestånd, pengar från försäkringareller brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten.

Skadestånd När du anmäler ett brott hos polisen ska du berätta att du vill ha pengar som kallas för skadestånd.Om det blir rättegånghjälper en åklagare dig att be om skadestånd av personen som har utsatt dig för brottet.

Kan man vara skriven på 2 ställen?

Om du är under 18 år och flyttar till Sverige med dina föräldrar gäller samma regler om folkbokföring som för vuxna.

Om du inte har fyllt 18 år och ska flytta till Sverige utan dina föräldrar ska du besöka Skatteverkets servicekontor för att folkbokföra dig. Om du ska flytta till en person i Sverige ska den personen följa med till servicekontoret.

För att folkbokföra dig i Sverige ska du ha för avsikt att bo i Sverige i minst ett år. Det är viktigt att du tar med dig ett giltigt pass eller ett nationellt id-kort i original. Om du är under 16 år ska din förmyndare vara med vid anmälan om inflyttning i Sverige. Annars måste du ta med dig ett personligt brev från dina föräldrar/förmyndare. Brevet ska innehålla deras kontaktuppgifter och de ska skriva att de godkänner att du flyttar från det andra nordiska landet till Sverige.

Vad händer om man inte bor där man är skriven?

Det är stopp för tillverkning av nya polislegitimationer till augusti och ett antal poliser är tvungna att legitimera sig med utgångna handlingar. Men de  praktiska konsekvenserna ska inte överdrivas anser Ingemar Hummer på Polismyndighetens rättsavdelning. (Uppdaterad 20 april)

Det är stopp i systemet för tillverkning av nya polislegitimationer fram till första augusti. Från maj ska tillfälliga kort kunna tillverkas, men tills dess är ett antal poliser tvungna att legitimera sig med utgångna handlingar. (Uppdaterad 20 april)