:

Hur mycket får man i ROT-avdrag 2023?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket får man i ROT-avdrag 2023?
 2. Vilka arbeten ger rätt till ROT-avdrag?
 3. Vad får man inte ROT-avdrag för?
 4. Måste man betala tillbaka ROT-avdrag?
 5. Hur mycket är rotavdraget för pensionärer?
 6. Hur mycket måste man tjäna för att få rot?
 7. Vilka avdrag har jag rätt till?
 8. Får man ROT-avdrag för garage?
 9. Får man rotavdrag för luftvärmepump?
 10. Vem får betala när Skatteverket underkänner ROT-avdrag?
 11. Hur mycket får jag tillbaka efter avdrag?
 12. Hur ansöker jag om ROT avdrag?
 13. Hur vet man om man har rätt till rotavdrag?
 14. Vilka avdrag kan man göra i deklarationen 2023?
 15. Måste man ha kvitton för avdrag?

Hur mycket får man i ROT-avdrag 2023?

Arbete som utförs av en markentreprenör kan till exempel vara bortforsling av schaktmassor, dränering, färdigställande av tomter, planering och sprängning. De flesta byggprojekt omfattar någon form av grävning. Oavsett om du ska bygga ett hus eller realisera drömmen om en pool i trädgården måste du börja med att gräva. 

På Byggstart har vi utarbetat en prisdatabas som är baserad på slutsummor från ett stort antal projekt. Med hjälp av prisstatistiken ser vi att ett grävarbetet har ett genomsnittspris på cirka 950 kronor per timme. Var observant på att priset kan variera ganska mycket. I de fall där det behövs större maskiner för att utföra arbetet kan priset komma upp i 1.600 kronor per timme. I andra fall kan timpriset sjunka ner mot 700 kronor.

Det är inte möjligt att uppge ett exakt pris för ett grävningsarbete. Det är många faktorer som påverkar priset, bland annat vilken typ av grävarbete det handlar om. Här följer några exempel: 

 • Markarbete inför gjutning av hus- eller stuggrund: från 1.600 upp till 8.000 kronor per kvadratmeter
 • Dränering: från 3.000 till 5.500 kronor per löpmeter
 • Dikesgrävning: från 400 kronor per löpmeter

Kostnaden för markarbetet är i regel den största osäkerheten för byggherrar som ska bygga ett hus. Några avgörande faktorer är hur marken ser ut, hur mycket sten som måste brytas eller sprängas bort, hur mycket schaktmassor som måste forslas bort från tomten och vilken slags jordmån som tomten består av.

De geologiska förhållandena skiftar från tomt till tomt och av den anledningen kan även priset för samma arbete variera. Många grävföretag sätter priset med utgångspunkt i att markförhållandena är enkla men om det visar sig att arbetet blir mer komplicerat än beräknat kan priset bli betydligt högre än det uppskattade. 

En parameter som är svår att bedöma på förhand och som har stor inverkan på priset, är vilken jordmån som ligger dold under markytan. Är det en jordart eller markförhållanden som är svåra att arbeta med kan grävarbetet bli betydligt dyrare. Olika jordmåner kräver olika arbetsmetoder. I Sverige kan man stöta på berggrund, grus, lera, sandjord, trädrötter och andra massor.

Vilka arbeten ger rätt till ROT-avdrag?

Nedan ser du de vanligaste handlingarna vi kräver in i en marklovansökan. Tänk på att dina ritningar ska vara fackmässigt utförda.

Du kan läsa mer om vilka dessa krav är i dokumentet Fackmässiga ritningar , 128.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Följande handlingar ska skickas in med din ansökan som du gör via vår e-tjänst:

Vad får man inte ROT-avdrag för?

[This article was first published on r.iresmi.net, and kindly contributed to R-bloggers]. (You can report issue about the content on this page here)

Want to share your content on R-bloggers? click here if you have a blog, or here if you don't.

Måste man betala tillbaka ROT-avdrag?

10 000 är det heliga talet när det kommer till antalet steg om dagen. Det är ett bra dagligt mål för en mer hälsosam livsstil och en rekommendation från Världshälsoorganisationen.

Hur långt behöver du då gå för att få ihop dina 10 000 steg? Givetvis är det individuellt hur långt man kommer på 10 000 steg men generellt brukar man säga att 10 000 steg motsvarar ungefär 6 km vilket motsvara cirka 1 timmes rask promenad. Att ge sig ut och gå 60 minuter om dagen kan vara svårt att få ihop. Men de allra flesta av oss går ju mer eller mindre utöver det och kan börja gå betydligt mer utan att vi knappt tänker på det. Här ger vi våra bästa knep för att få in mer steg. 

Hur mycket är rotavdraget för pensionärer?

Du kan få ROT- och RUT-avdrag för arbetskostnad. Material- och resekostnader i samband med arbetet ger däremot inte rätt till ROT- och RUT-avdrag. Husarbete är ett sammanfattande begrepp för ROT- och RUT-arbeten.

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till rotavdrag, om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du äger och som du bor i. Bostaden kan också vara en fritidsbostad, eller en bostad som du äger men som dina föräldrar bor i.

Hur mycket måste man tjäna för att få rot?

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.

Vilka avdrag har jag rätt till?

Inkomster i näringsverksamhet delas in i aktiv och passiv näringsverksamhet. En enskild näringsverksamhet eller verksamhet i ett handels- eller ett kommanditbolag kan antingen bedrivas som aktiv eller passiv näringsverksamhet. Varje delägare eller näringsidkare bedöms för sig.

På aktiva inkomster ska man betala egenavgifter. På passiva inkomster ska man betala särskild löneskatt.

Inkomstskattelagen innehåller även ett antal bestämmelser som behandlar aktiva och passiva inkomster:

Får man ROT-avdrag för garage?

Rotavdraget fungerar i de flesta fall utmärkt men det finns ett antal fallgropar som du bör passa dig för. Något som riskerar att drabba husägare är när en hantverkare missar tidsfristen för utbetalningen av rotavdraget från Skatteverket. Hantverkaren måste nämligen ansöka om utbetalning för avdraget hos Skatteverket senast den 31 januari nästkommande år. Det kan tyckas vara gott om tid, men hantverkare missar faktiskt att göra detta i tid, berättar Eric Bodin.  

- Att kostnaden för det missade rotavdraget riskerar att hamna på husägaren beror på att många hantverkare har en klausul i avtalet som säger att husägaren, oavsett anledning, ska stå för kostnaden om rotavdraget inte betalas ut från Skatteverket.

Det förekommer också att hantverkare pressar upp arbetskostnaden på fakturan på bekostnad av materialkostnaden för att maximera rotavdraget. Om hantverkaren har angett en arbetskostnad som är oproportionerligt stor jämfört med materialkostnaden, eller är svårbedömd av annan anledning, kan det leda till att Skatteverket avslår hantverkarens begäran om utbetalning. En del hantverkare har då begärt att husägaren ska stå för kostnaden istället för Skatteverket med stöd av klausulen i avtalet.

-  Den här frågan har faktiskt prövats i domstol. Tyvärr ansåg domstolen att näringsidkaren hade rätt och det slutade med att husägaren fick stå för kostnaden. Domstolens motivering var att parterna hade kommit överens om denna riskfördelning.

Men Eric Bodin är skeptisk till domstolens slutsatser, då det är svårt för en husägare att ha någon närmare uppfattning om vad som är en rimlig arbetskostnad i relation till materialkostnad.

Får man rotavdrag för luftvärmepump?

ska du ansöka om att bli godkänd för F-skatt. Driver du ett företag av säsongskaraktär betalar du F-skatt bara under de månader som du har en inkomst. I tjänsten kan du också registrera företaget för moms och som arbetsgivare.

Om du ska sälja varor eller tjänster i ditt företag behöver du anmäla dig för momsregistrering. Det gör du på samma sida som du ansöker om att bli godkänd för F-skatt.

Vem får betala när Skatteverket underkänner ROT-avdrag?

Du är här: Hem / JURIDIK / Vem får betala när Skatteverket underkänner ROT-avdrag?

Det är vanligt att avtal mellan en entreprenör och en konsument ingås med angivande av ett pris att betala efter ROT-avdrag. Om entreprenören och konsumenten har räknat rätt och avdraget beviljas uppstår vanligen inga problem i det avseendet. Men vad händer om Skatteverket av en eller annan anledning inte beviljar ROT-avdrag? Ska konsumenten eller entreprenören stå för den extra kostnaden? Svaret är att det beror på hur avtalet dem emellan ser ut vilket illustreras av ett nyligen avgjort rättsfall från Svea hovrätt.

Hur mycket får jag tillbaka efter avdrag?

Den som godkänner sin deklaration digitalt senast den 30 mars, utan att göra tillägg eller ändringar, får sin eventuella skatteåterbäring mellan den 5 april och den 6 april. Som ändring räknas till exempel avdrag för resor till och från arbetet eller redovisning av bostadsförsäljning.

- Om du är en av dem som kommer att få skatteåterbäring och saknar en ordentlig sparbuffert är mitt råd att passa på att öka på bufferten, så att du kan känna dig trygg med att du klarar de oförutsedda utgifter som för eller senare dyker upp i livet. Har du redan en ordentlig buffert kan skatteåterbäringen kanske bli en bra grundplåt till ett nytt sparmål, säger Arturo Arques.

Får man inte sin deklaration digitalt kan man logga in med e-legitimation i Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 1 och deklarera, även om man inte har fått sin pappersdeklaration ännu.

Hur ansöker jag om ROT avdrag?

Avanza är Sveriges största plattform för aktier och fonder med Sveriges nöjdaste kunder 11 år i rad. Här kommer du igång med dina investeringar på några minuter och därefter kan du investera direkt i din mobil.

Nordnet erbjuder enkel handel med aktier och fonder. De har dessutom blivit utsedda till Årets småföretagarbank 2019. Här handlar du courtagefritt över 1 000 kronor och du får alltid support inom bara 30 sekunder.

Avanza är Sveriges största plattform för aktier och fonder med Sveriges nöjdaste kunder 11 år i rad. Här kommer du igång med dina investeringar på några minuter och därefter kan du investera direkt i din mobil.

Nordnet erbjuder enkel handel med aktier och fonder. De har dessutom blivit utsedda till Årets småföretagarbank 2019. Här handlar du courtagefritt över 1 000 kronor och du får alltid support inom bara 30 sekunder.

Hos Lendify kan du investera i lån och bli din egen bank. Varje månad får du tillbaka pengar och den genomsnittliga avkastningen per år är 5 procent. Relativt låg risk jämfört med många aktier och fonder.

Hur vet man om man har rätt till rotavdrag?

Om du driver ett aktiebolag vet du att det är mycket att hålla reda på. Ibland kan det hända att man inte vill använda sitt bolag på ett tag. Det kallas för vilande bolag. Ett vilande bolag är en term som beskriver ett bolag som fortfarande är registrerat men som inte bedriver någon verksamhet. Det kan vara på grund av att bolaget är på gång att avvecklas eller för att bolaget är helt nytt och inte kommit igång med verksamheten ännu. Oavsett vilket så är bolaget fortfarande aktivt hos Bolagsverket. Det är främst hos Skatteverket det gör en skillnad att ha ett vilande bolag. Om du har frågor kring vilande bolag är vi redo att stå till tjänst.

Du kan inte bara själv bestämma dig för att stänga ner ditt bolag. Inte heller kan du endast kontakta Bolagsverket och meddela att du inte längre vill engagera dig i din verksamhet. Går du i tankar om att avveckla ditt bolag eller låta det vila en period är du välkommen att kontakta oss på Bolagsfixarna.

Vi hjälper dig att avveckla ditt bolag om det är det du önskar. Givetvis förstår vi att det kan kännas jobbigt att avveckla ett bolag man investerat mycket tid i. Då finns alternativet att låta ditt AB stå som ett vilande bolag.

Ett vilande bolag innebär helt enkelt att du inte bedriver någon verksamhet för tillfället. Det kan uppstå vissa frågetecken om vad man får göra i ett vilande bolag, och det kan även vara svårt att hålla reda på vilka kostnader som gäller. Vi guidar dig rätt bland annat villkor och termer!

Vilka avdrag kan man göra i deklarationen 2023?

 • Logga in i vår app och klicka på Swishloggan på översiktsfliken. I nätbankenÖppnas i nytt fönster klickar du på Betalningar – Hantera Swish.
 • Anslut ditt mobilnummer till ditt kontonummer. Du behöver en smartphone och Mobilt BankID.
 • Att swisha är precis lika säkert som att använda vår app eller nätbank. Här är några anledningar till att du kan känna dig trygg.

  Måste man ha kvitton för avdrag?

  Gåvoskatten beräknas alltid enligt det sammanlagda värdet av gåvor som du fått av samma gåvogivare under tre år.

  Om en person får flera gåvor av samma gåvogivare under tre år ska gåvotagaren deklarera alla gåvor i gåvoskattedeklarationen när gåvornas värde överstiger 5 000 euro. Gåvoskattedeklarationen ska göras även om värdet på en enskild gåva underskrider det beskattningsbara värdet.

  Exempel: Far gav sin dotter 4 000 euro i penninggåva 3.1.2021. Senare, 1.5.2022, gav far henne ytterligare 2 000 euro i gåva. Gåvornas sammanlagda värde är 6 000 euro. Eftersom gränsen på 5 000 euro har nåtts ska dottern lämna gåvoskattedeklaration om gåvan hon fick 1.5.2022 och ange i deklarationen också gåvan hon fick 3.1.2021.