:

Kan man få anstånd med skatt?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man få anstånd med skatt?
 2. Hur ansöker jag om anstånd?
 3. När kan man begära anstånd?
 4. Hur söka anstånd deklaration?
 5. Kan man göra avbetalning på skatteskuld?
 6. Vad händer om man inte kan betala tillbaka skatten?
 7. Kan man göra en avbetalningsplan med Skatteverket?
 8. Hur fungerar anstånd?
 9. Kan Skatteverket hjälpa med deklaration?
 10. Vad händer om man inte lämnar in deklarationen i tid?
 11. Kan man delbetala till Skatteverket?
 12. Hur lång tid innan Skatteverket skickar till Kronofogden?
 13. Kan inte betala min skatteskuld?
 14. Kan man delbetala skuld hos Skatteverket?
 15. Kan jag få hjälp med min deklaration?

Kan man få anstånd med skatt?

De senaste ändringarna innebär att anstånd kan sökas för ytterligare tre månader, april-juni 2022. Sedan tidigare kan tillfälligt anstånd sökas för redovisningsperioder som infallet januari 2020-januari 2021 och oktober-december 2021. Anstånd kan nu sökas för högst tolv i stället för nio redovisningsperioder vardera för dels avdragen preliminär skatt på lön och arbetsgivaravgifter, dels mervärdesskatt som redovisas månadsvis. När det gäller mervärdesskatt som redovisas kvartalsvis ska anstånd kunna beviljas för högst fyra redovisningsperioder. Alla perioder har passerat, men anstånd kan beviljas retroaktivt.  

Hur ansöker jag om anstånd?

TV via marknätet är fortfarande en vanlig metod för att ta emot TV-kanaler i Sverige. Tidigare fanns det även ett analogt TV-nät, men det är idag nedstängt.

Om du vill titta på betalkanaler via marknätet (dvs. via vanlig TV-antenn) så kan du använda ett programkort i din TV och ansluta en antennkabel till TV-uttaget. Detta kräver dock en DVB-T2/C2-kompatibel TV.

Du kan också använda en fristående digital-TV-box. Fördelen med marksänd TV är att det är förhållandevis billigt att installera, du behöver exempelvis inte dra in fiber.

Den 10 september 2021 meddelade Teracom att man avsåg att utföra en uppgradering av kanalerna i marknätet med start i oktober 2021. Uppgraderingen till tekniken MPEG4 medförde bland annat att kanaler kunde sändas i HD-kvalitet, vilket ger bättre bildkvalitet.

Tidigare sändes SVT1, SVT2, TV3, TV4 och Kanal 5 parallellt (i både SD och HD-format), något som man alltså slutade med.

När kan man begära anstånd?

In February 2013, Radiotjänst i Kiruna AB changed their interpretation of the Swedish television fee law. In their new interpretation any personal computer, smartphone or tablet connected to the Internet is also considered a TV set and requires payment of the TV fee.[5] Between then and 13 June 2014, when the Supreme Administrative Court reversed the decisions by lower courts,[6] who agreed with Radiotjänst's interpretation internet connected devices were supposed to be reported as TV sets. The reasoning is that the purpose of a computer is not to receive television broadcasts nor are there any broadcasts on Internet since you have to request that the content is streamed to you.

Radiotjänst on 13 June 2014 stated that no fees for internet connected devices will be repaid.[7] The reason being that until then the legal system supported Radiotjänst's interpretation, even though a superior court had nullified the support.

Hur söka anstånd deklaration?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

TV-avgiften regleras i lag (1989:41) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst. I lagen föreskrivs bland annat vem som har betalningsskyldighet, samt definitionen av en TV-mottagare. En TV-mottagare är enligt 2 § en sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV- program, även om utrustningen också kan användas för annat ändamål. TV, digitalbox, och dator med TV-kort är exempel på TV-mottagare. Skyldighet att betala radio- och TV-avgift tillkommer den som innehar en TV-mottagare, enligt 2 a § i lagen. Det är således innehavet i sig som gör dig betalningsskyldig, inte huruvida du använder mottagaren för att titta på TV.

Kan man göra avbetalning på skatteskuld?

TV-avgiften har sitt ursprung i licensavgiften för radioapparater. Ursprungligen krävde innehav av radiomottagare tillstånd från Kungl. Maj:t, vilket kunde sökas hos Telestyrelsen mot en stämpelavgift på 3:50 kronor. Vid början av 1924 fanns 4 500 sådana tillstånd och vid årets slut hade antalet ökat till 40 000. Detta år bestämdes det också att stämpelavgiften skulle ersättas av en licensavgift vars storlek bestämdes av regeringen. Från och med 1925 skulle den som hade en radiomottagare betala en avgift på tolv kronor.[5] 1926 sänktes avgiften till tio kronor, något som skulle gälla fram till 1951.

År 1943 infördes en särskild avgift för radio i bil eller båt, vilket betydde att trafikpolisen kunde fråga efter radiolicensen.[6]

Från 1956 blev även innehavare av TV-mottagare skyldiga att betala en licensavgift, som uppgick till 25 kronor per kalenderkvartal. År 1967 övergick avgiften till att bli en "allmän mottagaravgift", och begreppet "licens" avskaffades. De hushåll som ägde en TV-apparat betalade en allmän mottagaravgift som även täckte eventuellt innehav av radiomottagare. Den som bara hade en radioapparat betalade en mindre "särskild ljudradioavgift".

Under 2018 var avgiften 2 400 kr per hushåll med TV-mottagare, medan den 2019 blev maximalt cirka 1 300 kr per person och reducerad för personer med låga förvärvsinkomster. Som förvärvsinkomst räknas även exempelvis a-kassa, pension och sjukersättning. Under dessa premisser föreligger betalningsskyldighet till och med dödsåret.[16] Företag, juridiska personer, personer under 18 år och personer utan förvärvsinkomst (exempelvis studerande som enbart har studiemedel som inkomst) betalar ingen avgift från och med 2019.[17] Förändringen trädde i kraft automatiskt och de som betalade TV-avgift 2018 behövde inte göra något. De som hade betalat den gamla avgiften för 2019 skulle återbetalas av Radiotjänst.[18]

Som jämförelse kan nämnas en undersökning publicerad 2023 av Mediavision som visade att svenska hushåll i genomsnitt betalade 685 kr/mån för prenumeration och abonnemang på media och journalistik.[19]

Vad händer om man inte kan betala tillbaka skatten?

Du har rätt att få tillbaka upp till 30 procent av den ränta du betalar på ditt bolån varje månad. Men för att kunna få ränteavdrag på ditt bolån behöver du uppfylla några grundläggande kriterier:

Kan man göra en avbetalningsplan med Skatteverket?

Om du har bolån eller andra lån har du kanske hört att du kan göra ränteavdrag på deklarationen. Här beskriver vår privatmarknadschef Johan Rosengren allt om vad det innebär.

Ränteavdrag är ett avdrag på skatten för dig som har lån. Det innebär att staten ger tillbaka lite av de räntekostnader du betalat under året. Ränteavdraget infördes i slutet av 70-talet för att det skulle bli lättare för privatpersoner att låna pengar för att kunna köpa och äga sitt eget boende.

Ränteavdrag innebär att du får göra avdrag på den totala skatten med upp till 30% av räntekostnaden på dina lån upp till 100 000 kr. Har du räntekostnader över 100 000 kr får du dra av 21% på den del som överstiger 100 000 kr.

Hur fungerar anstånd?

Jämför bankerna & få den lägsta räntan på ditt bolån, lånelöfte eller privatlånPå Lånekoll.se kan du söka lånelöfte samt jämföra räntor på bolån och privatlån hos ett stort antal olika banker med en enda ansökan och kreditupplysning. Lånekoll presenterar bankernas erbjudanden för dig på en lista så att du kan välja själv om du vill acceptera något erbjudanden eller inte.

Lånekoll kan även hjälpa dig att få ner räntan på dina befintliga bo- och privatlån. Du förbinder dig inte till något när du gör en ansökan och det är helt gratis.

Ränteavdraget innebär att privatpersoner får tillbaka en del av alla räntekostnader de betalat under året för sina lån. Pengarna betalas tillbaka en gång per år i samband med din deklaration (om du inte väljer att jämka dina räntekostnader). Läs mer om jämkning längre ner i artikeln.

Dina räntekostnader kommer vanligtvis förtryckta i deklarationen eftersom din bank rapporterar in uppgiften till Skatteverket.

Reglerna enkelt förklarade:På räntekostnader upp till 100 000 kr per år får man tillbaka 30%. Har man räntekostnader som överstiger 100 000 kr får man tillbaka 21% på den del av räntekostnaderna som överstiger 100 000 kr.

Kan Skatteverket hjälpa med deklaration?

I vår lånekalkyl kan du räkna ut hur mycket du kan låna oavsett om du ska köpa bostadsrätt, hus eller fritidshus. 

Vad händer om man inte lämnar in deklarationen i tid?

För det första, håll dig lugn. Det är mänskligt att göra fel och du är knappast den enda företagaren som glömt bort skattedeklarationen, bland alla hundra andra måsten i ett företag. Det kan finnas giltiga skäl till att du inte hunnit deklarera din årliga moms, därför bör du hjälpa Skatteverket förstå din situation genom att snarast ringa dem på 0771–567 567 och berätta hur det ligger till.

Inkomstdeklaration är inte samma sak som skattedeklaration. Skattedeklaration är den deklaration av moms och arbetsgivaravgifter som svenska näringsidkare månadsvis lämnar till Skatteverket. Inkomstdeklaration , även kallad självdeklaration eller bara deklaration, är en årlig handling där inkomsttagare, privatpersoner och företag, redovisar hur mycket som intjänats under föregående år och hur mycket skatt som ska betalas. Du som vet att du kommer ha en försenad deklaration kan begära uppskov hos Skatteverket: Begära uppskov/anstånd med deklaration  – så gör du

Kan man delbetala till Skatteverket?

Ett sparkonto är precis som namnet antyder ett bankkonto där du kan spara pengar. Det är dessutom en extra trygg sparform eftersom dina pengar i de allra flesta fall är skyddade av den statliga insättningsgarantin. Eftersom denna typ av sparande har en ganska låg risk kommer dock även avkastningen att bli lägre. Du kan fortfarande hitta konton med bra sparränta bland de mindre aktörerna eller uppstickarna på marknaden, men det gäller att noggrant jämföra villkoren. Oavsett vilket sparkonto du väljer måste du alltid betala 30 procent i skatt på räntan du fått. Den dras dock automatiskt innan du får utbetalning. Banken rapporterar därefter in skatten till Skatteverket och uppgiften hittar du förtryckt i din deklaration som inkomst av kapital.

Det finns idag två olika typer av sparkonton – med fast eller med rörlig ränta. Innan du gör ditt val bör du bestämma syftet med ditt sparande och vilka dina behov är.

Hur lång tid innan Skatteverket skickar till Kronofogden?

Du har rätt att få tillbaka upp till 30 procent av den ränta du betalar på ditt bolån varje månad. Men för att kunna få ränteavdrag på ditt bolån behöver du uppfylla några grundläggande kriterier:

Kan inte betala min skatteskuld?

Man brukar prata om ränta på ränta när man pratar om långsiktigt sparande i aktier och fonder. Ränta på ränta-effekten innebär att ditt sparande växer snabbare och snabbare ju längre du sparar dem. Hur då? Jo, om du sparar pengar i fonder eller aktier i flera år så tjänar du inte bara pengar på ditt sparkapital utan även på avkastningen från varje år. Du får avkastning på avkastningen helt enkelt, eller ränta på ränta som det också kallas.

”Om du till exempel lägger in 10 000 kr i en fond med 5 % årlig avkastning så har du efter 1 år 10 500 kr. Året efter får du 5 % avkastning på 10 500 kr vilket blir 11 025 kr. År tre blir det 11 576 kr och så vidare. Det kan verka som lite pengar i början men med tiden blir avkastningen större och större och på lång sikt kan du bygga upp en förmögenhet på ränta på ränta-effekten. Det blir som en snöbollseffekt”, förklarar Anna Ahlbom, privatrådgivare på Sparbanken Tanum. 

Kan man delbetala skuld hos Skatteverket?

Traktamente är formellt sett skattepliktigt från första kronan. Men eftersom den anställde har rätt till schablonavdrag för ökade levnadskostnader vid tjänsteresor görs en tyst kvittning, vilket innebär att arbetsgivaren kan betala ut skattefritt traktamente, förutsatt att tjänsteresan:

Observera att 50-kilometerskravet även gäller övernattningen!

Kan jag få hjälp med min deklaration?

1 december 2023

Efter 8 räntehöjningar i följd meddelade Riksbanken till slut att man lämnar styrräntan oförändrad. Ett besked som får hushållen att dra en lättnadens suck efter att ha sett bolåneräntor mer än trefaldigas under de senaste två åren. Hushållen kan nu äntligen andas ut och ställa in sig på räntesänkningar, eller kan de det?