:

Kan man göra avbetalning på skatteskuld?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man göra avbetalning på skatteskuld?
 2. Vad händer om man inte kan betala Skatteverket?
 3. Hur länge kan man få anstånd med skatten?
 4. Kan jag delbetala Restskatt?
 5. Hur gör man en avbetalningsplan?
 6. Har man rätt till avbetalningsplan?
 7. Har inte råd att betala skatten?
 8. Hur lång tid innan Skatteverket skickar till Kronofogden?
 9. Kan man delbetala till Skatteverket?
 10. När kan man begära anstånd?
 11. Hur länge har man på sig att betala restskatt?
 12. Kan inte betala kvarskatt?
 13. Hur ser en avbetalningsplan ut?
 14. Kan man göra en avbetalningsplan med inkasso?
 15. Hur länge kan man ha skatteskuld?

Kan man göra avbetalning på skatteskuld?

Ränteavdrag, eller räntereduktion som det egentligen heter, är en skattereduktion som innebär att du har rätt att göra avdrag på dina räntekostnader i din inkomstdeklaration. Ränteavdraget är främst förknippat med bolån men går att göra för alla typer av lån. Ränteavdraget är 30 procent på räntekostnader upp till 100 000 kronor och 21 procent på räntekostnader över 100 000 kronor. Det finns ingen övre beloppsgräns.

Tanken med ränteavdraget är att människor ska ges större möjligheter att låna och i längden kunna äga en egen bostad. Det blir billigare för dig att låna pengar genom att kostnaden för att låna större belopp sänks.

Vad händer om man inte kan betala Skatteverket?

Ränteavdrag, eller räntereduktion som det egentligen heter, är en skattereduktion som innebär att du har rätt att göra avdrag på dina räntekostnader i din inkomstdeklaration. Ränteavdraget är främst förknippat med bolån men går att göra för alla typer av lån. Ränteavdraget är 30 procent på räntekostnader upp till 100 000 kronor och 21 procent på räntekostnader över 100 000 kronor. Det finns ingen övre beloppsgräns.

Tanken med ränteavdraget är att människor ska ges större möjligheter att låna och i längden kunna äga en egen bostad. Det blir billigare för dig att låna pengar genom att kostnaden för att låna större belopp sänks.

Hur länge kan man få anstånd med skatten?

Har ditt företag svårt att betala skatter och avgifter i tid på grund av COVID-19? Setterwalls uppdaterar här informationen om vad som gäller angående möjligheten att ansöka om tillfälligt anstånd med skattebetalningar enligt regeringens krispaket.

Först publicerad 8 april 2020, uppdaterad den 16 april och 8 juni 2020. 

Kan jag delbetala Restskatt?

none id="readability-page-1" class="page">

Här kan du välja vilka kakor (cookies) som du vill godkänna.

Hur gör man en avbetalningsplan?

none id="readability-page-1" class="page">

Här kan du välja vilka kakor (cookies) som du vill godkänna.

Har man rätt till avbetalningsplan?

Den skattefria räntan på skattekontot höjs och ligger långt över storbankernas sparränta. Och även om det inte är tänkt att användas som ett sparkonto, finns det inga hinder. SvD går igenom hur det funkar.

Har inte råd att betala skatten?

Ränteavdrag är en typ av skattereduktion som innebär att du har rätt att dra av en viss procent av räntekostnaderna för ditt bolån när du deklarerar. Du har endast rätt att göra ränteavdrag om dina ränteutgifter är högre än dina kapitalinkomster, det vill säga att du har ett underskott av kapital. Kapitalinkomster är de pengar som du tjänar genom att du äger något, till exempel när du säljer en bostad eller får avkastning på aktier. Syftet med ränteavdraget är att det ska bli billigare att ta lån, så att fler privatpersoner ska få möjlighet att exempelvis äga sin egen bostad.‍

Ränteavdraget betalas ut i samband med skatteåterbäringen, såvida du inte väljer att jämka skatten. Vanligtvis skickar långivaren kontrolluppgifter gällande räntebetalningarna direkt till Skatteverket, så det enda du behöver göra för att få avdrag på dina ränteutgifter är att granska och skriva under din inkomstdeklaration.‍

Hur lång tid innan Skatteverket skickar till Kronofogden?

Följande formel är användbar när du vill räkna ut i kronor hur mycket du ska betala i ränta per år:

Kan man delbetala till Skatteverket?

Bankerna räknar också med att den högre nivån blir mer ihållande än vad man tidigare trott och att sänkningarna börjar lite försiktigt tidigast i april 2024. Mot slutet av 2024 räknar storbankerna med att Riksbanken sänkt räntan till mellan 3,00 och 3,75 procent. Förut räknade bankerna med att styrräntan skulle komma ned till som lägst 2,00 procent vid slutet av 2024.

– Det är fortfarande jättestor osäkerhet kring inflationen. Den är ju väldigt hög och måste komma ner ganska mycket innan vi kommer ner till inflationsmålet, säger Christina Nyman på Handelsbanken.

När kan man begära anstånd?

Om du tillhör tabell 32 innebär det inte att du ska betala 32 procent i skatt. I tabellskatten är nämligen vissa avdrag och skattereduktioner inräknade, till exempel betalar du lägre skatt med anledning av jobbskatteavdraget, grundavdraget och det förhöjda grundavdraget. Dessutom betalar du procentuellt sett mer i skatt ju högre inkomst du har.

Nytt för år 2023 är att skatten på pension blir lägre först från januari det år du fyller 67. Då får du rätt till det förhöjda grundavdraget på pensionen vilket innebär en lägre skatt.

Om du fortsatt har en lön efter 65 års ålder så får du fortfarande det förhöjda jobbskatteavdraget på din lön från året du fyller 66. Det gör det skattemässigt fördelaktigt att fortsätta jobba och vänta med att ta ut pensionen tills året du fyller 67.

Hur länge har man på sig att betala restskatt?

Restskatt, eller kvarskatt som den också kallas, är helt enkelt skillnaden mellan din preliminära skattebetalning och din slutgiltiga skatt. Med andra ord den summa pengar du är skyldig att betala till Skatteverket för att nollställa din skuld. Skulle du istället ha betalat in för mycket skatt under det föregående året kommer du få tillbaka pengar, så kallad skatteåterbäring.

Det finns flera potentiella orsaker till varför du behöver betala restskatt. En av de vanligaste anledningarna är att din arbetsgivare har dragit för lite skatt under året. Har du flera arbetsgivare kan även skatteavdraget bli för lågt vilket resulterar i att du totalt sett har betalat in mindre skatt än vad som krävs.

Kan inte betala kvarskatt?

För största delen av privatpersonerna infaller förfallodagarna för kvarskatt i augusti och oktober eller i september och november. Betalningsraterna är två om kvarskatten är 170 euro eller mera.

Kvarskatt påförs inte om beloppet är mindre än tio euro.

Om du eller din make eller maka gjorde ändringar i skattedeklarationen ändras förfallodagarna för kvarskatten. Även kvarskattebeloppet kan ändras. Vi skickar dig ett nytt beskattningsbeslut med nya betalningsuppgifter före utgången av oktober.

Hur ser en avbetalningsplan ut?

Barncancerfonden och våra samarbets­partners sparar information på din enhet för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet, samla in besöks­statistik och möjliggöra personaliserad marknads­föring. Du väljer vilka typer av cookies som du accepterar utöver de nödvändiga som behövs för att webbplatsen ska fungera.

Besöksstatistik Marknadsföring

Kan man göra en avbetalningsplan med inkasso?

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inkassobolag kan själva bestämma om de beviljar en avbetalningsplan eller inte, för att få till detta behöver du kontakta inkassobolaget för att se om de beviljar det. Vad du bör veta är att inkassobolaget kan ta betalt för att lägga upp en amorteringsplan, dock högst 170 kr.

Hur länge kan man ha skatteskuld?

Hur det än ligger till så kan det vara på sin plats att ta en titt i back­spe­geln för att förstå varför saker och ting numera är som de är. Men vi börjar med idag.

Som en liten kvar­le­va av gå­voskat­ten är det fort­fa­ran­de möj­li­gt att bli skat­te­plik­tig på grund av en gåva som du får av din ar­bets­gi­va­re. När du får något av din ar­bets­gi­va­re så ska det enligt re­gel­ver­ket räknas som en förmån. Det in­ne­bär att du som mot­ta­ga­re blir skat­te­skyl­dig för ett belopp som mot­sva­rar gåvans mark­nads­värde.

Det finns där­e­mot tre typer av gåvor som det inte är skatt på: 

 • En jul­gå­va med ett värde upp till 500 kronor.
 • En ju­bi­le­ums­gå­va med ett värde upp till 1 500 kronor. En sådan gåva kan ar­bets­gi­va­ren bara ge när fö­re­ta­get firar 25-, 50-, 75- eller 100-års­ju­bi­le­um.
 • En min­nes­gå­va med ett värde upp till 15 000 kronor som ges till en person som varit an­ställd minst sex år. Som an­ställd kan du få som mest två skat­te­fria min­nes­gå­vor. Det gäller även vid jämna fö­del­se­da­gar från och med 50 års ålder, efter 20 års an­ställ­ningstid eller då en an­ställ­ning upphör.