:

Vad krävs för dubbel bosättning?

Innehållsförteckning:

  1. Vad krävs för dubbel bosättning?
  2. Vad menas med dubbel bosättning?
  3. Vad räknas som tillfälligt arbete?
  4. Hur mycket får man dra av för hemresor?
  5. Hur redovisar man dubbel bosättning?
  6. Hur länge kan man ha dubbelt boende?
  7. Hur gör man avdrag för tillfälligt arbete?
  8. Hur deklarerar man hemresor?
  9. Hur räknar man ut avdrag för dubbelt boende?

Vad krävs för dubbel bosättning?

Vi kan börja med att reda ut vad som gäller för att Skatteverket ska klassa din situation som dubbel bosättning. Först och främst ska du ha behövt skaffa den nya bostaden på grund av arbete på den nya orten och den nya arbetsorten måste ligga över 50 kilometer från den gamla.

Ett exempel är om du fått ett nytt jobb på en ort långt bort men samtidigt har familjen kvar i bostaden på orten du tidigare jobbade. Skaffar du då en övernattningsbostad på den nya orten räknas det som att du har dubbel bosättning.

Du kan då göra avdrag för dina dubbla bostäder. Inte bara för bostadskostnader utan även för mat och andra småutgifter. Men mer om det lite senare i texten!

För att få göra avdrag för dubbel bostad krävs det som sagt först och främst att du har behov av det. Giltiga anledningar att ha dubbel bosättning kan vara jobb, familjesituation eller nuvarande boendeform.

Avståndet mellan bostäderna måste också vara över 50 kilometer, och det krävs att du övernattat på den nya arbetsorten för att du ska kunna göra avdrag. Precis som med de flesta andra avdrag som görs till Skatteverket måste du också kunna redovisa dina kostnader.

Vad menas med dubbel bosättning?

För att avdrag ska ges för dubbel bosättning krävs att den som ska göra avdraget har fått arbete på en ny ort längre än fem mil från den gamla bostadsorten och har flyttat till den nya arbetsorten. En bostad har samtidigt behållits på den gamla bostadsorten.

För dubbel bosättning kan alla personer få avdrag under minst två år. Gifta och samboende kan få utökad tid till sammanlagt fem år med avdrag för dubbel bosättning om det beror på den andra makens förvärvsverksamhet (anställning eller eget företagande) på den gamla bostadsorten. Vid synnerliga skäl kan avdraget ges under längre tid än fem år.

Vad räknas som tillfälligt arbete?

En läkare bosatt i Kroatien fick en visstidsanställning under perioden 8 januari – 15 augusti på ett sjukhus i Göteborg. Därefter övergick anställningen i en tillsvidareanställning.

Läkaren flyttade till Sverige, hyrde en bostad på 100 kvadratmeter för 12 000 kr i månaden där hon bodde med sina tre barn och behöll sin bostad i Kroatien.

Hur mycket får man dra av för hemresor?

Ett avdrag för dubbel bosättning får normalt göras under högst två år av både ensamstående och gifta/samboende. För gifta och samboende kan tiden förlängas med tre år till högst fem år under vissa förutsättningar.

Hur redovisar man dubbel bosättning?

Enkel bosättning innebär att en individ bor i en bostad och är folkbokförd där. Personen ska spendera majoriteten av sin dygnsvila (lediga tid) i bostaden.

För att få avdrag för dubbel bosättning eller tillfälligt arbete krävs det att personen spenderar minst en sjundedel av sin dygnsvila på en annan adress än den hen är folkbokförd på. Dubbel bosättning och tillfälligt arbete innebär därmed att en individ har behov av bostad på två olika orter.

Exempel: Henrik har blivit befordrad. Han bor just nu med sin familj i Stockholm, men den nya tjänsten kräver att Henrik är på plats på huvudkontoret. Familjen kommer att bo kvar, men Henrik kommer att bo i Göteborg var fjärde vecka. Det innebär en ökad boendekostnad: Henrik har rätt till avdrag för dubbel bosättning.

För att ha rätt till avdrag måste flytten innebära ökade levnadskostnader för den som flyttar. Man kan till exempel få kompensation för olika småutgifter, som mat. Även logiutgifter räknas hit.

För att en person ska beviljas avdrag för dubbel bosättning behöver hen uppfylla ett antal kriterier.

Hur länge kan man ha dubbelt boende?

20 april 2018 kl 10:18 Uppdaterad 13 juli 2021 kl 17:38

Tips & Råd Huvudregeln för var man ska vara skriven är egentligen väldigt enkel – ändå bryter många mot lagen utan att veta om det. Så här gör du rätt och skyddar dig mot bedragare.

Hur gör man avdrag för tillfälligt arbete?

För att du ska få avdrag krävs att du betalar skatt för inkomsten i Sverige

För att få göra avdrag om du arbetar på någon annan ort än din bostadsort måste du ha övernattat på arbetsorten. Avståndet mellan bostadsorten och arbetsorten ska vara längre än 50 kilometer närmaste färdvägen. Du kan då få avdrag om:

Hur deklarerar man hemresor?

Ett avdrag för dubbel bosättning får normalt göras under högst två år av både ensamstående och gifta/samboende. För gifta och samboende kan tiden förlängas med tre år till högst fem år under vissa förutsättningar.

Hur räknar man ut avdrag för dubbelt boende?

Om du på grund av ditt arbete har flyttat till en ny bostadsort så kan du dra av dina ökade levnadskostnader om du har behållit bostaden på den gamla orten.

För att få avdrag måste du ha övernattat på arbetsorten och avståndet mellan arbetsorten och den gamla bostadsorten ska vara längre än 50 kilometer.