:

Kan en enskild firma äga en bil?

Innehållsförteckning:

 1. Kan en enskild firma äga en bil?
 2. Hur redovisas bilförmån i enskild firma?
 3. Kan man göra avdrag för Leasingbil?
 4. Vilka avdrag kan man göra som enskild firma?
 5. Kan man leasa en bil på enskild firma?
 6. Hur mycket moms får man dra av på Leasingbil?
 7. Hur fungerar förmånsbil enskild firma?
 8. Får man dra moms vid lösen av Leasingbil?
 9. Hur mycket får man tjäna utan att betala skatt enskild firma?
 10. Kan man köpa dator på enskild firma?
 11. Är det värt att leasa bil på företaget?
 12. Hur bokför man leasing bil?
 13. Hur bokför man leasing av bil?
 14. Hur bokför man lösen av Leasingbil?
 15. Hur bokförs lösen av Leasingbil?

Kan en enskild firma äga en bil?

En företagsbil kan underlätta många moment i arbetslivet, både för företaget och för dig som är anställd.  

Under 2018 fanns det cirka 300 000 tjänstebilar registrerade i Sverige. Det är många som anser att tjänstebilen är en nödvändighet för att klara jobbet och hålla kontakten med kunder såväl som leverantörer.

Hur redovisas bilförmån i enskild firma?

När ett företag köper tjänster från ett annat företag inom EU är inköpet momsfritt och omvänd skattskyldighet kan tillämpas enligt huvudregel.

Ett EU-förvärv innebär att tjänsterna som företaget har köpt utförs av ett företag som tillhör ett annat EU-land än Sverige. Vid inköp av tjänst från ett annat EU-land behöver ett företag ej lämna in en importdeklaration till svenska tullverket. 

Kan man göra avdrag för Leasingbil?

Frågorna i ärendet gäller om Bolaget har rätt till avdrag för den ingående skatt som är hänförlig till driftskostnader för leasingbil A‒D (fråga 1) och om Bolaget har rätt till avdrag för hälften av den ingående skatt som belöper på leasingavgiften hänförlig till leasingbil A‒D (fråga 2) när Bolaget bedriver en hemtjänstverksamhet som består av såväl skattepliktiga som från skatteplikt undantagna transaktioner (omsättning enligt ML).

Enligt huvudregeln i 8 kap. 3 § första stycket ML får den som bedriver en verksamhet som medför skattskyldighet göra avdrag för den ingående skatt som hänför sig till förvärv eller import i verksamheten. Bestämmelsen motsvaras av artikel 168 i mervärdesskattedirektivet, enligt vilken bestämmelse en beskattningsbar person, i den mån varorna och tjänsterna används för den beskattningsbara personens beskattade transaktioner, har rätt till avdrag för ingående skatt.

Vilka avdrag kan man göra som enskild firma?

För att du ska kunna köpa varor utan moms från företag i andra EU-länder behöver följande krav vara uppfyllda:

 • säljaren ska vara momsregistrerad i ett annat EU-land 
 • varorna ska transporteras från ett EU-land till ett annat
 • du behöver uppge ditt giltiga VAT-nummer (momsregistreringsnummer) till säljaren.

Ditt VAT-nummer är giltigt när du är momsregistrerad. Du kan kontrollera om säljaren är momsregistrerad genom att kontrollera att företagets VAT-nummer är giltigt.

Kan man leasa en bil på enskild firma?

Du måste veta om du handlar med varor eller tjänster för att göra rätt när det gäller moms och tull. Varor är vanligen saker man kan ta på. Till varor räknas även fastigheter, gas, kyla och el. Tjänster är allt annat som kan säljas. Frågan om det är en vara eller en tjänst som omsätts har betydelse för bland annat bedömningen av beskattningsland, skatteplikt och skattesats.

Hur mycket moms får man dra av på Leasingbil?

Efter övergångsperioden kommer inköp av varor som du gör, t.ex. via nätet, från företag i Storbritannien och som transporteras till Sverige att hanteras som import. Detta gäller dock inte om varan transporteras från Nordirland till Sverige. Ett sådant inköp ses som ett inköp från ett annat EU-land.

Hur fungerar förmånsbil enskild firma?

Om du har försäljning till utlandet eller köper in tjänster eller produkter från ett annat land behöver det redovisas enligt Skatteverkets regler i din momsrapport. I e-bokföringen gör programmet det automatiskt så länge du bokför med korrekt momskod. I den här instruktionen går vi igenom vad du behöver tänka på för att redovisa din handel med länder utanför EU.

Inköp från företag utanför EU ▾

Får man dra moms vid lösen av Leasingbil?

Medlemsländerna i EU får inte ställa krav som begränsar möjligheten att köpa tjänster från företag i andra länder, eller som diskriminerar mellan kunder på grund av nationalitet eller bosättningsort.

Företag är skyldiga att erbjuda likvärdiga villkor till kunder från olika länder. Kunder ska inte behandlas olika på grund av var de bor eller nekas att köpa en tjänst som är tillgänglig för allmänheten i ett annat EU-land. Ett exempel på otillåten behandling är om du hyr bil via internet i ett annat EU-land, och måste betala högre hyra bara för att du inte är bosatt i det land där bilen hyrs.

Hur mycket får man tjäna utan att betala skatt enskild firma?

Du måste veta om du handlar med varor eller tjänster för att göra rätt när det gäller moms och tull. Varor är vanligen saker man kan ta på. Till varor räknas även fastigheter, gas, kyla och el. Tjänster är allt annat som kan säljas. Frågan om det är en vara eller en tjänst som omsätts har betydelse för bland annat bedömningen av beskattningsland, skatteplikt och skattesats.

Kan man köpa dator på enskild firma?

Vilka konton ska jag använda när jag köper in varor från ett land utanför EU?Låt säga att jag köpt in en vara för 2790kr

Är det värt att leasa bil på företaget?

En tjänst ska beskattas i det land där den är tillhandahållen (beskattningsland). Om du köper tjänster till din verksamhet och är en beskattningsbar person (till exempel ett företag) är tjänsterna enligt huvudregeln tillhandahållna i det land där du som köpare har etablerat din verksamhet. I dessa fall ska du som köpare själv beräkna och redovisa svensk moms på inköpet.

Om tjänsten du köper inte är till din verksamhet utan är avsedd enbart för privat användning anses du ha gjort köpet i egenskap av privatperson (icke beskattningsbar person). I dessa fall ska säljaren ta ut sitt lands moms. För vissa typer av tjänster gäller särskilda regler.

 • Undantag – säljaren ska redovisa momsen för vissa tjänster

Hur bokför man leasing bil?

På företagets inköp och försäljningar ingår det normalt moms som du ska bokföra. Här följer exempel på hur momsen ska konteras på olika inköp och försäljningar samt i samband med momsdeklarationen. Du kan läsa mer om hur du bokför moms och andra transaktioner i vår kompletta bok Bokföring – praktisk handbok med konteringsexempel.

En vara köps med betalkort kopplat till företagskontot för 1 000 kr [1930]. ­Ingående moms [2640] ingår med 200 kr. Nettoutgiften för varuinköp [4000] är alltså 800 kr.

Hur bokför man leasing av bil?

För att du ska kunna köpa varor utan moms från företag i andra EU-länder behöver följande krav vara uppfyllda:

 • säljaren ska vara momsregistrerad i ett annat EU-land 
 • varorna ska transporteras från ett EU-land till ett annat
 • du behöver uppge ditt giltiga VAT-nummer (momsregistreringsnummer) till säljaren.

Ditt VAT-nummer är giltigt när du är momsregistrerad. Du kan kontrollera om säljaren är momsregistrerad genom att kontrollera att företagets VAT-nummer är giltigt.

Hur bokför man lösen av Leasingbil?

 • Moms
 • Momsberäkning i Nordirland
 • Uppdatera dina skatteinställningar
 • Faq
 • Vad behöver jag veta om ändringar i EU:s moms?
 • Relaterade länkar

Det finns nya brittiska momslagar som trädde i kraft den 1 januari 2021. Dessa nya lagar påverkar både EU-baserade och icke EU-baserade handlare som säljer till kunder i Storbritannien.

Handlare från EU drar fördel av förenklade procedurer som tar bort behovet av att registrera sig för moms vid försäljning till kunder i andra medlemsländer, om inte försäljningen till kunder i den medlemsstaten överskrider ett visst tröskelvärde. Nedanför denna tröskel behöver handlare endast registrera sig för ett momsregistreringsnummer i sina egna regioner eller inte alls.

Efter övergångsperioden kan brittiska handlare som säljer till kunder i EU och EU-handlare som säljer till kunder i Storbritannien inte använda dessa förenklade procedurer. Handlare som säljer mellan Storbritannien och EU-länder kan behöva ha momsregistrering i ytterligare länder.

Hur bokförs lösen av Leasingbil?

Beskattningsåret för fysiska personer är detsamma som ett kalenderår. Inkomsterna kan vara av slagen tjänst, näringsverksamhet eller kapital.

Alla inkomster som inte utgör kapital eller näringsverksamhet räknas som inkomst av tjänst. Det kan vara ersättning från en anställning, ett uppdrag eller någon annan inkomstgivande verksamhet. För att räknas som näringsverksamhet ska förvärvsverksamhet bedrivas yrkesmässigt och självständigt. Till kapitalinkomster räknas alla inkomster som kommer av ett innehav av tillgångar. Det kan vara exempelvis ränta, utdelning eller uthyrning av privatbostad.