:

Får man dra av mobiltelefon?

Innehållsförteckning:

 1. Får man dra av mobiltelefon?
 2. Hur deklarerar man mobiltelefon?
 3. Är mobiltelefon en förmån?
 4. Får man dra av för hemmakontor på skatten?
 5. Hur bokför man inköp av mobiltelefon?
 6. Kan jag köpa mobil på företaget?
 7. Hur bokför man mobiltelefon?
 8. Vad kan jag dra av på skatten?
 9. Får man dra av internet?
 10. Vilka avdrag får man inte missa?
 11. Vad är momsen på mobiler?
 12. Hur ofta kan man köpa ny telefon på företaget?
 13. Var går gränsen för Förbrukningsinventarier?
 14. Måste man ha kvitton för avdrag?
 15. Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?

Får man dra av mobiltelefon?

Avdrag innebär som bekant att du inte behöver betala lika mycket i skatt. Du får mer pengar över. Ett avdrag är en skattelättnad på en kostnad du har haft under året och du gör avdraget i din årliga deklaration. 

Hur deklarerar man mobiltelefon?

Då är det den tiden på året igen. Företaget ska deklareras. Fram med pärmarna, miniräknaren, två termosar kaffe och en portion tålamod. Om du fortfarande pappersdeklarerar kan det ta lång tid, framför allt om du också vill hinna med att göra alla smarta avdrag som kan spara pengar åt företaget. Pengar som du kan investera i annat.

Men idag behöver du inte lägga massa tid på din deklaration. Du behöver inte ens vara på kontoret för att deklarera. Med ett digitalt och modernt bokföringsprogram blir deklarationsunderlaget per automatik bara några knapptryckningar från att skickas in till Skatteverket. Därmed får du mer tid för att göra dina avdrag.

Är mobiltelefon en förmån?

Skatteverket har uppdaterat sitt ställningstagande kring när det blir förmånsbeskattning vid privat användande av jobbmobilen. Och läsplattan m.m.

Får man dra av för hemmakontor på skatten?

Är villkoren om särskilt inrättad del uppfyllda kan du få avdrag för skälig del av bostadskostnaden. Avdraget gör du under skattemässiga justeringar på NE-bilagan.

Enligt reglerna har du rätt till avdrag för skälig del av bostadskostnaden. För att bestämma det skäliga avdraget behöver du räkna ut hur stor del av dina totala kostnader som hör till det särskilt inrättade arbetsrummet. Är till exempel uppvärmningen jämt fördelad över hela din bostad beräknar du avdraget utifrån hur stor del av den totala ytan som hör till det särskilt inrättade arbetsrummet. Det vill säga om din bostad är 100 kvadratmeter och arbetsrummet 10 kvadratmeter blir ditt skäliga avdrag för värme 10 procent av den totala uppvärmningskostnaden. Har du till exempel inte något vatten indraget i arbetsrummet kan du inte göra något avdrag för vattenkostnader.

Hur bokför man inköp av mobiltelefon?

Ställningstagandet skiljer på om en förvärvad tillgång eller tjänst som används i enskild näringsverksamhet bokförs i verksamheten eller inte. Om förvärvet bokförs så medges avdrag för hela anskaffningsutgiften samtidigt som den privata användningen uttagsbeskattas. Om förvärvet inte bokförs i näringsverksamheten så föreligger i stället rätt till skäligt avdrag.

Kan jag köpa mobil på företaget?

Per Granqvist från Skatteverket reder ut begreppen och förklarar hur du som företagare ska redovisa datorer och mobiler i din verksamhet. Du får bland annat veta vilka regler som gäller om du även använder datorn och mobilen privat, och att det är det skillnad om du har aktiebolag eller enskild firma.

Hur bokför man mobiltelefon?

En förbrukningsinventarier är en inventarie som har en begränsad livslängd, ofta kortare än 3 år men i allmänhet längre än 1 år. Det kan till exempel vara ett tangentbord, en kontorsstol eller en skruvdragare. Den ska också vara av “obetydligt värde”. Med obetydligt värde menas att den skall vara värd mindre än ett halvt prisbasbelopp.

Det finns vissa kriterier som skall uppfyllas för att någonting skall räknas som en förbrukningsinventarier istället för inventarie eller förbrukningsmaterial.

I stort sett alla företag har någon typ av inventarie. I vanliga fall skrivs en inventarie av över en längre tidsperiod. Det innebär också att företaget som skriver av förbrukningsinventarien får ett minskat resultat över flera år. Ofta kan man också sälja vidare en inventarie. 

En förbrukningsinventarie räknas däremot ha en kortare livslängd än en inventarie, och byts ut efter ungefär tre år. Samtidigt behövs oftast någon typ av förbrukningsinventarie för att företaget skall kunna bedriva sin verksamhet. I och med att livslängden är begränsad skall dock inte en förbrukningsinventarie skrivas av, utan hela beloppet skall tas upp som en kostnad vid inköpstillfället eftersom de betraktas ha en begränsad livslängd.

Vad kan jag dra av på skatten?

Har du inrett ett rum eller del av ett rum hemma för att jobba i har du som regel inte rätt till något avdrag.

Har du hyrt ett rum utanför din bostad kan du ha rätt till avdrag men då krävs att du kan visa att det finns ett behov, att det avser ett kontorsutrymme som är anpassat för arbetsuppgifterna och att du bara får använda rummet till att arbeta i. Du kan då få avdrag med de kostnader du har haft för att hyra rummet.

Får man dra av internet?

Idrottsutövare med inkomster från idrottsverksamhet kan få avdrag för utgifter i samband med idrottsutövningen. Med idrott avses normalt sådan verksamhet som anordnas av organisation ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund. Till idrottsutövare räknas:

Avdrag kan medges för:

Vilka avdrag får man inte missa?

Har du inrett ett rum eller del av ett rum hemma för att jobba i har du som regel inte rätt till något avdrag.

Har du hyrt ett rum utanför din bostad kan du ha rätt till avdrag men då krävs att du kan visa att det finns ett behov, att det avser ett kontorsutrymme som är anpassat för arbetsuppgifterna och att du bara får använda rummet till att arbeta i. Du kan då få avdrag med de kostnader du har haft för att hyra rummet.

Vad är momsen på mobiler?

Fysiska och juridiska personer som inte är momsregistrerade bör bokföra den ingående momsen på det konto som används när man även bokför utgifter som gäller mobiltelefoni och allt annat som har med mobiltelefoni att göra.

En person som är momsregistrerad bör redovisa den ingående momsen på skattedeklarationen. Detta görs som “ingående moms att dra av” och anges i ruta 48 på skattedeklarationen. Utgifter för mobiltelefoni ska inte redovisas i själva skattedeklarationen för moms.

Hur ofta kan man köpa ny telefon på företaget?

Avdrag #10 uppdaterad för inkomståret 2023

Samtalskostnader och abonnemangskostnader för mobiltelefoner som används i företaget är avdragsgilla rörelsekostnader, på samma sätt som vanliga telefoner.

Var går gränsen för Förbrukningsinventarier?

Förbrukningsinventarier är en typ inventarier av lägre värde, med kortare livslängd än 3 år men högre än 1 år. Om inventarien har en uppskattad livslängd kortare än 1 år är det istället frågan om förbrukningsmaterial.

Måste man ha kvitton för avdrag?

Hej, jag undrar om någon här kan ge mig klarhet i hur jag ska räkna ut min skatt för bostadsförsäljning.

Jag köpte ett hus för 355.000 av min far någongång på 90-talet. Men i samband med detta tog jag ett lån på huset som tillsammans uppgick till 900.000. Dessa pengar gick till att bygga en carport, ett tvättförråd och ett extra utrum. Dessa byggen gjordes mestadels av mig själv och min far och jag innehar inga kvitton.

Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga handlar om en överföring från utlandet. Överföringen i sig utlöser ingen skattskyldighet, däremot har din bank en skyldighet att lämna en kontrolluppgift till Skatteverket om att pengar har förts in. Kontrolluppgiftsskyldigheten möjliggör för Skatteverket att kontrollera om de införda pengarna borde ha beskattats i mottagarlandet. Om Skatteverket begär in underlag kommer de nog specificera vad de vill ha in. Det är nog möjligt att begära avräkning för den utländska skatten i din svenska inkomstdeklaration.