:

När ska momsen betalas i augusti?

Innehållsförteckning:

 1. När ska momsen betalas i augusti?
 2. När ska momsen betalas månadsvis?
 3. När ska momsen vara inne 2023?
 4. Hur och när ska momsen betalas?
 5. När ska momsen betalas i september?
 6. När ska momsen betalas i juni 2023?
 7. Vad händer om man betalar in momsen för sent?
 8. Hur redovisas momsen och när?
 9. Måste momsen stå på fakturan?
 10. När skall momsen in?
 11. Vilken Momsperiod?
 12. Får man dra moms utan kvitto?
 13. Kan man ändra Momsperiod?
 14. Kan man dra av moms i efterhand?
 15. Är faktura och kvitto samma sak?

När ska momsen betalas i augusti?

Som företagare ska du varje månad lämna in vissa uppgifter till Skatteverket, bland annat periodiska sammanställningar, momsdeklaration och arbetsgivardeklaration. Om du inte skickar in dessa uppgifter i tid kan du behöva betala dyra straffavgifter.

Nedan sammanställer vi alla viktiga datum du som driver aktiebolag, handelsbolag och enskild firma bör hålla koll på under 2022. Ladda gärna ner våra kostnadsfria kalendrar där vi markerat alla viktiga datum åt dig.

När ska momsen betalas månadsvis?

Är du redan momsregistrerad är det snabbaste sättet att ta reda på när du ska deklarera att logga in i tjänsten Lämna momsdeklaration.

Du kan också se datumen i Viktiga datum.

När ska momsen vara inne 2023?

Är du redan momsregistrerad är det snabbaste sättet att ta reda på när du ska deklarera att logga in i tjänsten Lämna momsdeklaration.

Du kan också se datumen i Viktiga datum.

Hur och när ska momsen betalas?

Momsdeklarationen ska innehålla information om företagets momspliktiga försäljning eller uttag, utgående moms på försäljning eller uttag, momspliktiga inköp vid omvänd skatteskyldighet, utgående moms på inköp, import, utgående moms på import, försäljning som är undantagen från moms samt ingående moms.

Momspliktig försäljning omfattar i princip försäljning av alla typer av varor och tjänster. Det finns några undantag som inte är momspliktigt, exempelvis sjukvård, tandvård och social omsorg, grundskola, gymnasieskola, högskola och universitet, bank- och finansieringstjänster. Utgående moms är den moms som avser det som företaget sålt, som läggs på beloppet och är angivet på fakturor och kvitton. Med uttag menas här utvärdet på sådant som inte har sålts, men exempelvis använts för privat bruk eller för en vara eller tjänst som har givits bort. Momspliktiga inköp syftar på moms som avser det som företaget köpt, som är angivet på fakturor och kvitton.

Omvänd skatteskyldighet gäller för sådana situationer där köparen är skatteskyldig för momsen, vilket brukar anges på fakturan. Det innebär att ditt företag inte ska ta ut moms på fakturan som tas emot från en leverantör. Med utgående moms på inköp menas den moms som ska läggas på beloppet. Omvänd skatteskyldighet gäller bland annat för digitala tjänster som säljs från leverantörer utanför Sveriges gränser.

Alla typer av företag, oavsett företagsform, som driver en momspliktig verksamhet ska lämna in Momsdeklaration. Företaget ska då först registrera sig för moms.

När ska momsen betalas i september?

Du redovisar momsen i en momsdeklaration. Enklast är att lämna en digital momsdeklaration men då behöver du eller ditt ombud ha en e-legitimation.

Du som inte har möjlighet att använda den digitala tjänsten kan istället momsdeklarera på en blankett som du beställer. Vi skickar blanketten till din företagsadress. Kontakta Skatteverket om du vill få den skickad till en annan adress.

När ska momsen betalas i juni 2023?

För aktiebolag finns det två olika datumguider, en för mindre företag med upp till 40 miljoner kr i beskattningsunderlag för moms och en för större företag med mer än 40 miljoner kr i beskattningsunderlag för moms.

Mindre företag »

Vad händer om man betalar in momsen för sent?

från din bokföring. Du ska bland annat lämna uppgift om:

 • din försäljning
 • utgående moms (moms på det du har sålt)
 • ingående moms (moms på det du har köpt in.

Hur redovisas momsen och när?

Moms, eller mervärdesskatt, är en statlig skatt på varor och tjänster. Alla företagare behöver deklarera och betala moms.

Ingående moms baseras på allt du köper in, och denna moms har du rätt att få tillbaka. Utgående moms baseras på de varor och tjänster som du säljer, och denna måste du redovisa till Skatteverket. Mellanskillnaden på ingående och utgående moms är det du ska betala eller få tillbaka från Skatteverket.

Måste momsen stå på fakturan?

Det är såklart väldigt viktigt att en faktura blir rätt. Vi frågar helt enkelt lagen. Mervärdesskattelagen berättar vilka uppgifter en faktura måste innehålla och vi fyller på med resten. Det finns egentligen två typer av fakturor; en fullständig faktura och en förenklad faktura. Men eftersom den fullständiga fakturan är vad som anses vara en vanlig faktura är det den vi fokuserar på.

Vi beskriver vad som måste finnas med på en faktura och vad man ska tänka på vid specifika situationer så som RUT och ROT.

När skall momsen in?

Du redovisar momsen i en momsdeklaration. Enklast är att lämna en digital momsdeklaration men då behöver du eller ditt ombud ha en e-legitimation.

Du som inte har möjlighet att använda den digitala tjänsten kan istället momsdeklarera på en blankett som du beställer. Vi skickar blanketten till din företagsadress. Kontakta Skatteverket om du vill få den skickad till en annan adress.

Vilken Momsperiod?

De flesta som driver eget företag redovisar och betalar in mervärdesskatt, oftast kallat moms. Momsen betalas egentligen av slutkonsumenten, och är ingen kostnad för företaget. Men vilken momsredovisning ditt företag har kan ändå få stor påverkan på likviditeten. Här går vi på Lendo igenom de viktigaste sakerna du ska tänka på.  

De allra flesta svenska företag är registrerade för att redovisa moms. Som företagare ska du lägga på moms på fakturor och det som säljs kontant med kvitto, det kallas utgående moms. Det du köper in till företaget har i regel en ingående moms som du får kvitta mot den utgående momsen.

Får man dra moms utan kvitto?

Visste du att du som handlar till ditt företag har eget ansvar för att kvittot du får innehåller rätt information? Det kan till och med vara så att du kan förlora rätten att dra av moms för det du köper om kvittot är för magert. 

4 000 kronor är en magisk gräns när det gäller avdragsrätt för ingående moms – om ditt köp överstiger den gränsen måste avdragsrätten styrkas med en fullständig faktura där löpnummer samt köparens namn och adress ska framgå. Det räcker med andra ord oftast inte med ett vanligt kassakvitto. Handlar du för under 4 000 kronor räcker det med en så kallad förenklad faktura. I vissa undantagsfall kan en förenklad faktura räcka även när du har handlat för över 4 000 kronor, det handlar om situationer när det kan vara svårt att få en fullständig faktura, till exempel när du betalar i betalautomater på bensinstationen eller tågstationen. I en sådan situation gör du klokt i att spara ett kontoutdrag tillsammans med kvittot som visar att det faktiskt är du som har gjort inköpet.

Kan man ändra Momsperiod?

 • Hur byter jag mellan mina räkenskapsår?
 • Hur kommer jag i gång med appen?
 • Hur skapar jag upp ett nytt räkenskapsår i Wrebit?
 • Kan man lägga in ingående balanser?
 • Överföra redovisningsdata till Wrebit?
 • Går det att lägga till egna bokföringskonton i Wrebit?
 • Jag hittar inte det konto jag brukar använda, har ni tagit bort det?
 • Hur gör jag för att bokföra på ett nytt år?
 • Måste jag bokföra allt som sker på mitt företagskonto?
 • Måste jag spara underlagen (när jag fotat)?

Kan man dra av moms i efterhand?

Vissa funktioner kräver en betalplan

Aktiebolag kan göra inköp innan registreringsdatum men inte innan bildande datum. Skulle du köpa något innan bildande-datum så kan du alltså inte dra av inköpet rakt av utan måste i så fall räkna om vad marknadsvärdet är efter bildandet och göra en försäljning från dig själv (privat) till företaget (utan moms). Läs om hur du bokför ett inköp från privatperson.

Är faktura och kvitto samma sak?

En orderbekräftelse skickas ut till en kund för att den ska se vad den kommit överens om med ett företag. Ibland kallas orderbekräftelser också för ordererkännanden. Här tittar vi närmare på när du ska skicka en orderbekräftelse och vad som behöver ingå. Och hur går det att göra på ett så snabbt och enkelt sätt som möjligt?

En orderbekräftelse är ett dokument som du skickar till kunden när den har accepterat ett bud. Det är bra att skicka ut den så fort som möjligt, gärna direkt när beställningen kommit in. På så sätt får kunden veta att allt gått rätt till i processen och att ditt företag satt igång med arbetet.