:

När ska deklarationen vara inne 2022 företag?

Innehållsförteckning:

 1. När ska deklarationen vara inne 2022 företag?
 2. När ska deklarationen vara inne 2023 företag?
 3. Vilka datum ska momsen betalas 2023?
 4. Vilket datum ska skatten betalas företag?
 5. När lämna in deklaration företag?
 6. När ska ink3 lämnas in?
 7. När ska deklarationen vara inne för aktiebolag?
 8. När ska momsen betalas för juni 2023?
 9. När ska skatten betalas 2023 enskild firma?
 10. När ska arbetsgivaravgifter betalas till Skatteverket 2023?
 11. Hur mycket är bolagsskatten 2023?
 12. Vad händer om man lämnar in deklarationen för sent?
 13. När kommer slutskattebeskedet för aktiebolag?
 14. Kan man lämna ink4 digitalt?
 15. När ska momsen betalas i juli?

När ska deklarationen vara inne 2022 företag?

Årsredovisningen måste lämnas in senast sju månader efter räkenskapsårets slut. Så om ditt räkenskapsår slutar 31 december är därmed sista inlämningsdatum 31 juli. Om sista dagen infaller på en helgdag får man dock lämna in årsredovisningen nästkommande vardag. Bolagsverket har inga lagliga möjligheter att lämna anstånd, på grund av det man måste lämna in i tid. Läs mer om detta på Bolagsverket.

När ska deklarationen vara inne 2023 företag?

En arbetsgivares rätt att kontrollera sina anställda regleras i första hand genom arbetsrätten, till exempel i arbetsrättslig lagstiftning och kollektivavtal. Om kontrollen innebär att arbetsgivaren behandlar uppgifter om anställda måste arbetsgivaren följa dataskyddsförordningen. Det gäller till exempel kontroller av anställda som görs med hjälp av uppgifter som samlas in genom olika it-system. En särskild risk är att modern teknik ofta möjliggör en omfattande insamling av personuppgifter utan att den enskilda är medveten om detta.

För att behandlingen ska vara laglig krävs det att arbetsgivaren följer grundläggande principer, har stöd i en rättslig grund och har lämnat tillräcklig information till de anställda senast i samband med att uppgifterna ifråga samlades in.

Arbetsgivarens behov av att behandla personuppgifter för ett kontrolländamål ska vara sakligt motiverat i den specifika verksamheten. Behandlingen får inte vara för omfattande eller närgången i förhållande till ändamålet. Arbetsgivaren ska kunna visa att ändamålet med behandlingen inte kan uppnås på ett tillfredställande sätt genom andra, mindre integritetskränkande, metoder. Det är som regel inte är tillåtet att använda ett it-system för att i realtid eller på annat sätt regelmässigt övervaka hur de anställda utför sina arbetsuppgifter eller när de tar raster.

Vilka datum ska momsen betalas 2023?

När någon avlidit måste alltid en bouppteckning upprättas. Det innebär att man skriftligen sammanställer den avlidnes (och eventuell efterlevande maka/makes) tillgångar och skulder i ett dokument. Bouppteckningen ska även visa vilka som är den avlidnes dödsbodelägare och som därmed har rätt att företräda dödsboet. Dödsbodelägare är den eller de som har laglig rätt till arv. Oftast är dödsbodelägarna släktingar till den avlidne eller personer som tilldelats arv genom testamente. En bouppteckning kan upprättas privat eller av en professionell firma, exempelvis en begravningsbyrå eller jurist. Vår rekommendation är att alltid ta professionell hjälp för att undvika felaktigheter. Via Fastighetsbyrån kan du anlita Familjens Jurist eller Lexly till ett rabatterat pris.

Eftersom bouppteckningen är en legitimationshandling som visar vilka som har rätt att företräda dödsboet så måste en bouppteckning vara upprättad. Med en upprättad bouppteckning kan man ingå köpeavtal. För att kunna avsluta försäljningen, genom tillträdet, krävs att bouppteckningen också är registrerad hos Skatteverket. Detta brukar framgå av ett villkor i köpeavtalet.

 • En upprättad bouppteckning är en sammanställd och klar bouppteckning, signerad av bouppgivaren (sammanställaren) samt två förrättningsmän, redo att inges till Skatteverket.

 • En registrerad bouppteckning är granskad, stämplad och godkänd av Skatteverket.

Vilket datum ska skatten betalas företag?

Vi vet att det kan vara mycket att tänka på när någon går bort. Mitt i sorgen ska du som närstående och dödsbodelägare ta tag i allt det praktiska med den avlidnes ekonomi. Här hittar du information om hur du tar hand om dödsboet, bouppteckning och annat som behöver göras.

 • Till att börja med - ta hand om dödsboet
 • När lämna in deklaration företag?

  När någon avlidit måste alltid en bouppteckning upprättas. Det innebär att man skriftligen sammanställer den avlidnes (och eventuell efterlevande maka/makes) tillgångar och skulder i ett dokument. Bouppteckningen ska även visa vilka som är den avlidnes dödsbodelägare och som därmed har rätt att företräda dödsboet. Dödsbodelägare är den eller de som har laglig rätt till arv. Oftast är dödsbodelägarna släktingar till den avlidne eller personer som tilldelats arv genom testamente. En bouppteckning kan upprättas privat eller av en professionell firma, exempelvis en begravningsbyrå eller jurist. Vår rekommendation är att alltid ta professionell hjälp för att undvika felaktigheter. Via Fastighetsbyrån kan du anlita Familjens Jurist eller Lexly till ett rabatterat pris.

  Eftersom bouppteckningen är en legitimationshandling som visar vilka som har rätt att företräda dödsboet så måste en bouppteckning vara upprättad. Med en upprättad bouppteckning kan man ingå köpeavtal. För att kunna avsluta försäljningen, genom tillträdet, krävs att bouppteckningen också är registrerad hos Skatteverket. Detta brukar framgå av ett villkor i köpeavtalet.

  • En upprättad bouppteckning är en sammanställd och klar bouppteckning, signerad av bouppgivaren (sammanställaren) samt två förrättningsmän, redo att inges till Skatteverket.

  • En registrerad bouppteckning är granskad, stämplad och godkänd av Skatteverket.

  När ska ink3 lämnas in?

  Fastighetsskatten belastar den som äger fastigheten den 1 januari. Så vill du slippa betala fastighetsskatt för ytterligare ett år, ska du överlåta  fastigheten innan årsskiftet. Det viktiga är att alla namnteckningar är på plats i tid. Lantmäteriet kommer att sätta datumet för överlåtelsen till den dag då den sista av er undertecknade överlåtelsehandlingen.

  Om du säljer en fastighet under 2021 kommer beskattningen att ske i deklarationen 2022. Väntar du istället tills i januari, kommer du inte att få deklarera eventuell vinst förrän 2023.

  Vill du ha hjälp med att ändra lagfarten är du välkommen att kontakta oss på Juristkompaniet. Vi kan hjälpa till med de handlingar som behövs oavsett om det rör sig om köp, gåva, arvskifte eller bodelning och erbjuder fast pris för flera av våra tjänster.

  Om du ansvarar för ett dödsbo som äger fonder eller andra värdepapper, kan det vara en god idé att sälja dem innan årsskiftet. På så vis får ni deklarera ev. vinst redan i maj och kan förhoppningsvis avsluta dödsboet efter att ni har fått slutskattebeskedet 2022. Sker försäljningen av dödsboets värdepapper först i början av nästa år kommer ni att få deklarera först 2023. 

  Se till så att du har fullmakt från alla delägare i boet, som omfattar rätt att sälja värdepapper i dödsboets namn. Behöver du hjälp att upprätta en korrekt utformad fullmakt är du välkommen att höra av dig till oss. Vi har bemanning alla helgfria vardagar fram till årsskiftet. 

  När ska deklarationen vara inne för aktiebolag?

  Om dödsboet har fått personliga koder för att deklarera hittar du dem i specifikationen till deklarationen, under rubriken ”Så här deklarerar du”. Det finns en kod för identifiering och en kod för underskrift. Koderna kan användas för att deklarera för dödsboet i e-tjänsten, appen, via sms eller genom att ringa.

  Om dödsboet inte har fått några koder men du är registrerad som deklarationsombud kan du deklarera för dödsboet i e-tjänsten eller i appen.

  Om dödsboet har fått personliga koder för att deklarera hittar du dem i specifikationen till deklarationen, under rubriken ”Så här deklarerar du”. Det finns en kod för identifiering och en kod för underskrift. Koderna kan användas för att deklarera för dödsboet i e-tjänsten, appen, via sms eller genom att ringa.

  Om dödsboet inte har fått några koder men du är registrerad som deklarationsombud kan du deklarera för dödsboet i e-tjänsten eller i appen.

  Om det inte finns några koder eller något deklarationsombud, behöver du deklarera för dödsboet genom att lämna in Inkomstdeklaration 1 på papper.

  När ska momsen betalas för juni 2023?

  Om dödsboet har fått säkerhetskoder med inkomstdeklarationen kan du deklarera i appen, e-tjänsten eller genom att sms:a eller ringa. Du kan också deklarera genom att skicka in pappersblanketten Inkomstdeklaration 1.

  Ett dödsbo ska lämna en inkomstdeklaration för det år som dödsfallet inträffade. I deklarationen ska alla inkomster under inkomståret redovisas. Det gäller både inkomst som den avlidne hade före dödsfallet och eventuella inkomster som dödsboet har haft.

  Om den avlidne var bosatt i Sverige vid sin död är dödsboet obegränsat skattskyldigt i Sverige. Det innebär att även inkomster från utlandet ska redovisas i deklarationen, till exempel pension från ett annat land.

  När ska skatten betalas 2023 enskild firma?

  Det beror på. Datumen är olika beroende på om du deklarerar som privatperson eller juridisk person. Dessutom ska olika bolagsformer deklararera i olika Inkomstdeklarationer (Inkomstdeklaration 1, 2, 3 eller 4). Se vilka datum som gäller för dig nedan!

   Hämta, klicka, godkänn, skicka – exakt så enkelt kan det vara att deklarera! Och du gör det direkt från bokföringsprogrammet. Nu ingår deklarationstillval när du köper Visma eEkonomi!

  När ska arbetsgivaravgifter betalas till Skatteverket 2023?

  Vinsten eller förlusten vid bostadsförsäljningen räknas samman med kapitalinkomster och kapitalutgifter i din deklaration.

  Lägg ihop dina kapitalinkomster med dina kapitalvinster och dra bort dina kapitalutgifter och dina kapitalförluster. Då får du antingen ett överskott eller ett underskott av kapital.

  Hur mycket är bolagsskatten 2023?

  • En tillfällig skatt på extraordinära vinster för vissa företag under 2023 (pdf 438 kB)
  • Rådets förordning (EU) 2022/1854 av den 6 oktober 2022 om en krisintervention för att komma till rätta med de höga energipriserna (pdf 383 kB)

  Rysslands invasion av Ukraina och agerande på energimarknaden har kraftigt ändrat förutsättningarna för den europeiska energimarknaden. Europeiska hushåll och företag står nu inför en vinter med mycket högre energipriser än normalt. Inom EU har det beslutats om en rad åtgärder för att bemöta de höga energipriserna.

  Rådet enades den 30 september 2022 om en rad förslag som införs genom förordningen (EU) 2022/1854 av den 6 oktober 2022 om en krisintervention för att komma till rätta med de höga energipriserna, nedan EU-förordningen. Förordningen finns i bilagan.

  Vad händer om man lämnar in deklarationen för sent?

  När min make avled för några år sedan lät min styvson mig sitta i orubbat bo i huset som min man ägde. Förstår att detta kanske inte är så vanligt eftersom de flesta särkullbarn tycks kräva ut allt de kan få så snart som möjligt. Min styvson tyckte att han inte hade några invändningar mot att vänta på sitt arv till den dag jag antingen sålde huset eller själv avled.

  Men nu till min fråga: Jag har nu fått ett brev från skatteverket där de säger att huset har omvandlats till en näringsfastighet. Vad innebär detta för mig?

  När kommer slutskattebeskedet för aktiebolag?

  När en person avlider avregistrerar banken ofta automatiskt det konto som finns registrerat hos Skatteverket för återbetalning av skatt. Det går normalt inte att öppna ett nytt konto i dödsboets namn (kontrollera med din bank).

  Om dödsboet har skatt att få tillbaka och det inte finns något konto registrerat betalas pengarna ut via ett utbetalningskort. Utbetalningskortet skickas till den adress som dödsboet är registrerat på så det är viktigt att adressen är rätt.

  Om det finns ett mottagarkonto anmält betalar vi ut pengarna dit.

  Kan man lämna ink4 digitalt?

  Många som är vana att lämna sin egen deklaration har mer frågor när de ska deklarera för ett dödsbo. Om inget ska ändras eller läggas till är det enkelt att godkänna med telefon eller sms med hjälp av koderna på deklarationen. Den som ska ändra eller lägga till något i deklarationen kan också deklarera digitalt men då behövs ett deklarationsombud.

  Deklarationen för ett dödsbo kommer till den adress som dödsboet är skrivet på. Den som är ansvarig för att deklarera är alla dödsbodelägare tillsammans, eller testamentsexekutor eller boutredningsman om sådan finns.

  När ska momsen betalas i juli?

  Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

  Sedan 2005 har vi ingen arvsskatt i Sverige vilket innebär att man inte behöver betala någon skatt på arv. Ersättning som betalas ut från en livförsäkring som inte är en pensionsförsäkring är också skattefri.