:

Hur kontrollerar jag Momsrapporten?

Innehållsförteckning:

 1. Hur kontrollerar jag Momsrapporten?
 2. När ska momsen rapporteras?
 3. Hur rapporterar man moms?
 4. Vad är en momsrapport?
 5. Hur ofta redovisas momsen till Skatteverket?
 6. När ska momsen deklareras 2023?
 7. Vad gör jag om Momsrapporten inte stämmer?
 8. Vad händer om man inte redovisar moms?
 9. Vad är skillnaden mellan momsredovisning och momsdeklaration?
 10. När behöver man inte redovisa moms?
 11. Hur gör man Momsrapport Fortnox?
 12. Vad händer om man missar momsdeklaration?
 13. Är det svårt att redovisa moms?
 14. Hur deklarerar jag momsen?
 15. Vad heter blanketten för momsdeklaration?

Hur kontrollerar jag Momsrapporten?

Arvsskatten avskaffades för ett antal år sedan tillsammans med gåvoskatten i Sverige. 1 januari 2005 valde Sverige att slopa arvsskatten som fick en bakåtverkande effekt och började verka från den 17 december 2004. Arvsskatt är däremot vanligt i andra delar av världen, vilket kan vara värt att undersöka vid en flytt utomlands. Har du några frågor kring arvsskatt utomlands? Du når Lavendla via kontaktformuläret längre ned, via mail eller på 0770 – 33 90 70.

Arvsskatten lever kvar i många länder. I EU tar 18 av 28 medlemsstater ut skatt på arv, vilket kan komma som något av en överraskning i samband med en flytt utomlands. För svenskar som är bosatta utomlands och önskar följa de svenska arvsreglerna krävs ett testamente.

När ska momsen rapporteras?

24 maj 2016

Det är lätt att vilja spara för mycket. Kvitton på mat och andra förbrukningsvaror kan nästan alltid kastas direkt. För andra viktiga papper beror det lite på. Vi listar några övergripande tider att förhålla sig till.

Hur rapporterar man moms?

Moms är en skatt som vi alla betalar när vi köper varor och olika tjänster. Det finns olika momssatser beroende på vara eller tjänst:

 • 25 % – standardmomsen som gäller för de flesta varor och tjänster.
 • 12 % – gäller för vissa varor och tjänster, som livsmedel och hotelltjänster.
 • 6 % – gäller för vissa specifika varor och tjänster, som tidningar och persontransporter.

Som företagare behöver du deklarera och betala moms till Skatteverket. Det finns två typer av moms — ingående moms och utgående moms.

Vad är en momsrapport?

Om du bedriver verksamhet som gör att du ska betala eller få tillbaka moms

Du som har företag och säljer varor eller tjänster i Sverige ska ta ut moms av dina kunder, så kallad utgående moms

. Momsen är ingen kostnad för dig, utan en skatt som du tar ut av kunden och redovisar vidare till staten.

När du sedan köper varor eller tjänster till ditt företag betalar du moms på dem, så kallad ingående moms

Hur ofta redovisas momsen till Skatteverket?

Moms, eller mervärdesskatt, är en statlig skatt på varor och tjänster. Alla företagare behöver deklarera och betala moms.

Ingående moms baseras på allt du köper in, och denna moms har du rätt att få tillbaka. Utgående moms baseras på de varor och tjänster som du säljer, och denna måste du redovisa till Skatteverket. Mellanskillnaden på ingående och utgående moms är det du ska betala eller få tillbaka från Skatteverket.

När ska momsen deklareras 2023?

från din bokföring. Du ska bland annat lämna uppgift om:

 • din försäljning
 • utgående moms (moms på det du har sålt)
 • ingående moms (moms på det du har köpt in.

Vad gör jag om Momsrapporten inte stämmer?

En differens mellan momsen i momsrapporten och momsen i huvudboken kan ha flera orsaker. Om momsen inte stämmer, börja med att skriva ut Skattedeklaration - Avstämning som du hittar under Arkiv - Skriv ut - Redovisning. Du kan också skriva ut rapporten Skattedeklaration - detaljerad. Den upplyser om vilka verifikat som som utgör underlag för de olika posterna i Skattedeklaration - momsrapport, som i sin tur utgör underlag för det som ska fyllas i på skattedeklarationen.

Bokföring har skett direkt på konto för utgående moms

Vad händer om man inte redovisar moms?

Om fakturan är obetald p.g.a. att säljare och köpare är oense om kvalitet eller pris kommer säljarens redovisning av moms till Skatteverket att kvarstå oförändrad.

Förutsatt att köparen fått en beställd prestation utförd (ej förskott eller à conton) och fått en faktura med moms har köparen ändå haft rätt att göra avdrag för ingående moms. Avdraget behöver inte justeras enbart p.g.a. att köparen inte har betalt fakturan.

Vad är skillnaden mellan momsredovisning och momsdeklaration?

Moms är en indirekt konsumtionsskatt. Istället för att konsumenten betalar skatten direkt läggs momsen på priset av varan eller tjänsten och betalas in av en beskattningsbar person, det vill säga näringsidkaren. Denne får sedan dra av momsen på sina kostnader och betalar därmed inte skatten i praktiken. Den svenska Mervärdesskattelagen styrs av Mervärdesskattedirektivet som är gemensamt för EU. Syftet med direktivet är att uppnå samordning mellan momssystemen på EU:s inre marknad, men det finns visst utrymme för medlemsstaterna att själva bestämma, till exempel vilka procentsatser som ska gälla.

Moms tas i Sverige ut med 25% för de flesta varor och tjänster. För vissa transaktioner är momssatsen dock 12% och för andra 6%. Mer om detta kan läsas här. Vissa varor och tjänster är helt undantagna från moms.

När behöver man inte redovisa moms?

Om du bedriver verksamhet som gör att du ska betala eller få tillbaka moms

Du som har företag och säljer varor eller tjänster i Sverige ska ta ut moms av dina kunder, så kallad utgående moms

. Momsen är ingen kostnad för dig, utan en skatt som du tar ut av kunden och redovisar vidare till staten.

När du sedan köper varor eller tjänster till ditt företag betalar du moms på dem, så kallad ingående moms

Hur gör man Momsrapport Fortnox?

Fortnox Anläggningsregister hjälper dig att ha koll på dina tillgångar och i den här filmen tittar vi närmare på hur du gör för att skapa en tillgång i programmet.

Vad händer om man missar momsdeklaration?

Moms är en skatt som vi alla betalar när vi köper varor och olika tjänster. Det finns olika momssatser beroende på vara eller tjänst:

 • 25 % – standardmomsen som gäller för de flesta varor och tjänster.
 • 12 % – gäller för vissa varor och tjänster, som livsmedel och hotelltjänster.
 • 6 % – gäller för vissa specifika varor och tjänster, som tidningar och persontransporter.

Som företagare behöver du deklarera och betala moms till Skatteverket. Det finns två typer av moms — ingående moms och utgående moms.

Är det svårt att redovisa moms?

Fortnox Anläggningsregister hjälper dig att ha koll på dina tillgångar och i den här filmen tittar vi närmare på hur du gör för att skapa en tillgång i programmet.

Hur deklarerar jag momsen?

Redan vid fakturering och bokföring måste momsen hanteras korrekt för att momsdeklarationerna i slutänden ska bli korrekta. Ska moms läggas på eller inte, vilken momssats ska användas, får den ingående momsen lyftas eller inte, vilken redovisningsperiod hör transaktionen till, vilka rader i momsdeklarationen ska användas – man ställs hela tiden inför dessa och liknande frågor. Att göra fel kan bli kostsamt i form av kostnadsränta, förseningsavgifter och skattetillägg.

Momsdeklarationen är uppdelad i nio avsnitt:A. Momspliktig försäljning eller uttag exklusive moms – ruta 05–08B. Utgående moms (moms på inkomster) på försäljning eller uttag (i ruta 05–08) – ruta 10–12C. Momspliktiga inköp där köparen är momsskyldig (omvänd skattskyldighet) – ruta 20–24D. Utgående moms (moms på utgifter) på inköp (i ruta 20–24) – ruta 30–32E. Försäljning mm som är undantagen från moms – ruta 35–42F. Ingående moms – ruta 48G. Moms att betala eller få tillbaka – ruta 49H Beskattningsunderlag vid importI Utgående moms på import i ruta 50

Vad heter blanketten för momsdeklaration?

Moms är en förkortning för mervärdesskatt och är en statlig skatt som företag ska betala när man handlar med de allra flesta varor eller tjänster.

Privatpersoner behöver ofta inte tänka på moms, eftersom den som huvudregel redan är inkluderad i priset när ett företag säljer varor eller tjänster till privatpersoner.

Däremot ska företagare redovisa och betala moms till staten genom Skatteverket. För att enklare förstå vilken moms man ska redovisa måste man först förstå begreppen utgående moms och ingående moms.

Ingående moms är momsen på varor och tjänster du köper in till ditt företag och det är den moms företaget har rätt att få tillbaka. Den ingående momsen innebär därmed ingen kostnad för dig som företagare.

Utgående moms gäller när du säljer varor eller tjänster. Det är denna moms du som företagare ska redovisa till Skatteverket.

Skillnaden mellan ingående moms och utgående moms ska du antingen betala till Skatteverket eller få tillbaka från Skatteverket. Det är alltså mellanskillnaden mellan in- och utgående moms som styr huruvida du betalar eller får tillbaka.