:

Var registreras namnbyte?

Innehållsförteckning:

 1. Var registreras namnbyte?
 2. Hur kan jag bevisa att jag bytt efternamn?
 3. Vad ska man göra när man bytt efternamn?
 4. Hur ansöker man om namnbyte?
 5. Måste man skaffa nytt pass om man byter efternamn?
 6. Kan man resa med pass om man bytt namn?
 7. Måste man byta bankkort vid namnbyte?
 8. Vad ändras automatiskt vid namnbyte?
 9. Vad händer när man byter namn?
 10. Kan man resa med gammalt efternamn?
 11. Hur lång tid tar det att byta efternamn efter giftermål?
 12. Kan man byta sitt namn på Swish?
 13. Måste man förnya körkort om man byter efternamn?
 14. Kan jag använda mitt pass trots att jag bytt efternamn?
 15. Kan jag resa med mitt pass om jag bytt efternamn?

Var registreras namnbyte?

Personnamnlagen (tidigare namnlagen) som började gälla 1 juli 2017 innebär bland annat att automatiska förvärv av efternamn genom födelse och adoption avskaffas. Alla förvärv av efternamn sker nu efter ansökan av vårdnadshavaren. En ny kostnad om SEK 250 har också införts för ändring (byte) av förnamn.

För svenska medborgare som får barn utomlands gäller att vårdnadshavarna inom tre månader efter födseln ansöker hos Skatteverket (antingen direkt till Skatteverket eller att de lämnar in handlingarna till en utlandsmyndighet som vidarebefordrar till Skatteverket) om både förnamn och efternamn. En sådan ansökan är avgiftsfri. Blanketten, SKV 7750.

Hur kan jag bevisa att jag bytt efternamn?

All post delas ut på din nya adress oavsett om det står din gamla eller nya adress på brevet. Med vårt studentpaket får du studentrabatt och fritt antal eftersändningar under 12 månader.

Att enbart anmäla sin Adressändring är kostnadsfritt.Förläng din eftersändning i 3, 6 eller 12 månader till halva priset.*Som student ingår studentpaketet när du beställer 12 månader.

All post delas ut på din nya adress oavsett om det står din gamla eller nya adress på brevet. Med vårt studentpaket får du studentrabatt och fritt antal eftersändningar under 12 månader.

Att enbart anmäla sin Adressändring är kostnadsfritt.Förläng din eftersändning i 3, 6 eller 12 månader till halva priset.*Som student ingår studentpaketet när du beställer 12 månader.

Vad ska man göra när man bytt efternamn?

 • Flyttanmälan görs elektroniskt hos Skatteverket. Alternativt kan du skriva ut Skatteverkets flyttanmälansblankett och skicka den per post eller besöka ett servicekontor för att fylla i blanketten.
 • Om du väljer den elektroniska vägen sker registreringen snabbare, i regel samma dag. Per post kan det däremot behövas några arbetsdagar.
 • Anmälan är kostnadsfri och ska göras senast en vecka efter flyttdatum.
 • Om du anmäler i tid gäller din nya adress från och med din inflyttningsdag, om du överskrider tidsgränsen gäller adressen från och med anmälningsdagen.
 • Dina nya adressuppgifter förmedlas härifrån vidare till vissa centrala myndigheter, exempelvis Försäkringskassan, Migrationsverket och Centrala studiestödsnämnden.
 • Därtill får många företag, såsom större banker och försäkringsbolag dina nya uppgifter. Se ändå till att själv kontakta företag, organisationer och privatpersoner, för att meddela dem om din adressändring.

Flyttanmälan ska göras senast en vecka efter flytten och det hela är avgiftsfritt. Gör du anmälan inom den här tidsperioden gäller din nya adress från dagen du flyttade in. Överskrider du tidsgränsen i fråga gäller den nya adressen från och med anmälningsdagen.

Hur ansöker man om namnbyte?

Anmäl flytt för dig själv och övriga familjemedlemmar som bor på samma fastighet.

Här kan du se Skatteverkets film om hur du gör en flyttanmälan på webben.

Gör din anmälan innan du ska flytta eller senast en vecka efter att du flyttat. Då gäller din nya adress från den dag du flyttar in. Om du anmäler senare än en vecka efter flytten gäller din nya adress från den dag anmälan kom in till Skatteverket.

Använd tjänsten Flyttanmälan – då tar vi emot din anmälan direkt.

Du som inte har e-legitimation kan göra flyttanmälan på en pappersblankett. Det finns ett digitalt formulär som hjälper dig att fylla i blanketten korrekt. Följ stegen i formuläret, skriv ut blanketten, skriv under och skicka in den till oss. Har du registrerat dig i tjänsten Spärra obehörig adressändring kan du däremot inte anmäla din flytt på pappersblankett, utan endast i tjänsten Flyttanmälan.

Fyll i din blankett och skriv ut Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Måste man skaffa nytt pass om man byter efternamn?

Den särskilda postadressen sprids automatiskt till de flesta myndigheter och andra företag som hämtar sin information från folkbokföringen.

Däremot kan du behöva meddela din särskilda adress till privatpersoner, föreningar och organisationer du är medlem i, tidskrifter du prenumererar på och företag som du vill vara säker på har din särskilda adress.

Kan man resa med pass om man bytt namn?

Officiell information gällande en flyttanmälan / adressändring inom Sverige

När du ska flytta ska du göra en flyttanmälan som även kallas för adressändring detta för att du ska få rätt folkbokföringsadress, en adress som registreras i myndigheternas folkbokföringsregister.

Måste man byta bankkort vid namnbyte?

Uppdatera din adress när du flyttar till ett nytt boende. Se till att eftersända posten också, så kan du känna dig trygg. Om du är under 26 år betalar du ungdomspris. Är du student, se vårt erbjudande och studentpaket.

Vi hjälper dig att ta hand om din post när du inte är hemma. Använd våra tjänster om du behöver pausa och lagra din post eller få din post utdelad till en tillfällig adress under en period.

Vad ändras automatiskt vid namnbyte?

Vad gäller egentligen kring adressändring vid flytt och hur kan du ta kontroll över var din post hamnar? Det finns olika aktörer som assisterar vid adressändring och flyttanmälan, men vad gör dessa aktörer och hur påverkar detta dig och din flytt? Vi leder dig genom de ringlade labyrinter inom folkbokföring, eftersändning och adressändring!

Få saker är så spännande som att flytta. Som experter på flytthjälp och med många anslutna flyttfirmor pratar vi månatligen med tusentals personer som ska flytta adress och adressändra. De olika boenden man har genom åren, agerar ofta de milstolpar som ramar in livet. Uppväxten i barndomshemmet, flytten hemifrån, första egna lägenheten, ett gemensamt hem att dela med den person som också delar ens liv. Att flytta är spännande och ett startskott för en ny period i livet. Men bara för att man är på väg till något nytt, bör man inte lämna för mycket bakom sig. En av de viktigaste sakerna att få med är posten. Räkningar, kallelser, information från vården, skola etc. skickas ut till folkbokföringsadressen.

Vad händer när man byter namn?

 • Flyttanmälan görs elektroniskt hos Skatteverket. Alternativt kan du skriva ut Skatteverkets flyttanmälansblankett och skicka den per post eller besöka ett servicekontor för att fylla i blanketten.
 • Om du väljer den elektroniska vägen sker registreringen snabbare, i regel samma dag. Per post kan det däremot behövas några arbetsdagar.
 • Anmälan är kostnadsfri och ska göras senast en vecka efter flyttdatum.
 • Om du anmäler i tid gäller din nya adress från och med din inflyttningsdag, om du överskrider tidsgränsen gäller adressen från och med anmälningsdagen.
 • Dina nya adressuppgifter förmedlas härifrån vidare till vissa centrala myndigheter, exempelvis Försäkringskassan, Migrationsverket och Centrala studiestödsnämnden.
 • Därtill får många företag, såsom större banker och försäkringsbolag dina nya uppgifter. Se ändå till att själv kontakta företag, organisationer och privatpersoner, för att meddela dem om din adressändring.

Flyttanmälan ska göras senast en vecka efter flytten och det hela är avgiftsfritt. Gör du anmälan inom den här tidsperioden gäller din nya adress från dagen du flyttade in. Överskrider du tidsgränsen i fråga gäller den nya adressen från och med anmälningsdagen.

Kan man resa med gammalt efternamn?

Resurser för sommarläger Den här listan är över kända leverantörer av en viss tjänst. Leverantörerna på listan kommer från en mängd olika källor. Listan tillhandahålls som en artighet, endast för information, och användaren bör förstå att inga garantier eller garantier för leverantörerna på listan görs genom att tillhandahålla denna lista. Arlington Public Schools varken stöder, godkänner eller rekommenderar någon specifik leverantör som anges nedan. Den här listan omfattar inte alla gemenskapsbyråer, tjänster eller organisationer som tillhandahåller den specifika tjänsten, och utelämnandet av en byrå, tjänst eller organisation från denna lista innebär inte att de inte godkänns. Det är användaren av denna listas ansvar att avgöra om något av innehållet är av värde för dem och om byrån, tjänsten eller organisationen uppfyller deras specifika behov eller inte.

Hur lång tid tar det att byta efternamn efter giftermål?

Ja, efter skils­mäs­sa kan man välja att byta till­ba­ka till sitt ti­di­ga­re namn. Namn­by­tet sker dock inte direkt i sam­band med skils­mäs­san.

Det namn du haft som gift be­hål­ler du au­to­ma­tiskt. Om du vill byta namn ska en sär­skild an­sö­kan skic­kas in till Skat­te­ver­ket.

Läs mer om skils­mäs­so­an­sö­kan och snabb skils­mäs­sa

Nej, det är inte möj­li­gt att tvinga den andra att byta ef­ter­namn efter en skils­mäs­sa. Du kan alltså välja att be­hål­la det ef­ter­namn du tog när du gifte dig trots att din före detta mot­sät­ter sig.

Ditt ef­ter­namn är ditt eget. Du kan be­hål­la det också om du väljer att gifta om dig och din nya make kan också ta namnet. 

Ex­em­pel­vis om du gifter dig och byter ditt namn från Svens­son till Pers­son kan du om du skil­jer dig och sedan gifter dig på nytt fort­sät­ta heta Pers­son. Även din nya maka eller make kan byta namn och ta namnet Pers­son.

Kan man byta sitt namn på Swish?

Det är viktigt att veta vem som är behörig företrädare för den fysiska eller juridiska personen i olika situationer för att kunna svara på bl.a. frågor om:

 • vem som ska fullgöra uppgiftsskyldigheten enligt olika bestämmelser
 • vem som får begära omprövning eller överklaga
 • vem som får begära ut sekretessbelagda uppgifter
 • vem som får utse ett ombud.

En fysisk person ska som huvudregel själv lämna uppgifter i en deklaration. För en juridisk person ska uppgifterna lämnas av en behörig företrädare. Vem som är behörig företrädare för en fysisk eller en juridisk person finns reglerat i civilrättsliga bestämmelser.

Med processbehörighet menas rätten att själv eller genom ett befullmäktigat ombud föra sin talan i domstol. I förvaltnings­förfarandet är processbehörighet detsamma som att ha rättslig handlingsförmåga. Rätten att inleda och därefter agera i ett omprövnings- eller överklagandeärende har normalt den person som ska fullgöra skattesubjektets deklarationsskyldighet.

En företrädare har normalt rätt att begära ut sekretessbelagda uppgifter, t.ex. uppgifter i deklarationer, om den som företräds.

Måste man förnya körkort om man byter efternamn?

Som företrädare har du tillgång till rådgivning och coachning, utbildningar, material och verktyg. Allt för att du ska lyckas i uppdraget. Den kompetensutveckling du får i företrädarrollen kan du även dra nytta av i din roll som chef. Med bank-id har du allt lättillgängligt här på vår webb.

Förtroendemannalagen och rätten till betald ledighet gäller för att utföra fackligt arbete som rör din egen arbetsplats. Hur mycket ledighet som är rimligt kommer du och arbetsgivaren fram till gemensamt. Vissa kollektivavtal innehåller regler för hur mycket tid du kan använda till ditt fackliga uppdrag.

Kan jag använda mitt pass trots att jag bytt efternamn?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om dödsbon och vem som kan företräda och förvalta dödsbon i olika sammanhang finns i ärvdabalken (ÄB). Du kan se närmare på den lagen här. Jag kommer först förklara betydelsen av begreppet juridisk person och vad ett dödsbo faktiskt är. Sedan förklarar jag vilka personer som kan vara företrädare för ett dödsbo.

Kan jag resa med mitt pass om jag bytt efternamn?

För att få pass eller nationellt id-kort måste du vara svensk medborgare. Detta gäller även provisoriska pass. Alla som ansöker måste personligen komma till polisens passexpedition, det gäller även barn och ungdomar.