:

Hur anmäler man dubbelt boende?

Innehållsförteckning:

 1. Hur anmäler man dubbelt boende?
 2. Hur mycket får man göra avdrag för dubbelt boende?
 3. Får man ha dubbelt boende?
 4. Var fyller man i avdrag för dubbelt boende?
 5. Vilka regler gäller för dubbelt boende?
 6. Vad krävs för dubbelt boende?
 7. Vad innebär dubbelt boende?
 8. Vad gäller vid arbete på annan ort?
 9. Hur fungerar dubbel bosättning?
 10. Vad krävs för dubbel bosättning?
 11. Hur många hemresor har man rätt till?

Hur anmäler man dubbelt boende?

 • Schablonavdrag För den som inte får traktamente från arbetsgivaren är schablonavdraget lika med halva normalbeloppet den första månaden. För den som får traktamente från sin arbetsgivare tillämpar man istället reglerna för traktamente.§ Ej avdrag för halva dagar, RÅ 2006 ref 59.
 • Övernattning Det blir avdrag för övernattningskostnad efter hur stora de faktiska bostadskostnaderna på arbetsorten är eller med ett schablonbelopp. Schablonavdraget är ett halvt normalbelopp.
 • Hemresor Oavsett om man får traktamente eller ej kan man få avdrag för hemresor. Avdraget gäller för både gifta och ensamstående och är inte tidsbegränsat.
 • Hur mycket får man göra avdrag för dubbelt boende?

  Priset på ett solcellsbatteri är i genomsnitt ca. 7 600 kr per kWh lagringskapacitet inklusive moms samt exklusive grönt avdrag för energilagring på 48,5 %. Ett normalstort solcellsbatteri på 10 kWh kostar alltså runt 76 000 kr utan grönt avdrag och 39 140 kr med grönt avdrag.

  Får man ha dubbelt boende?

  Det gröna skatteavdraget trädde i kraft den 1 januari 2021 och fungerar precis som ROT och RUT-avdragen. Avdraget ger dig hela 50% skattereduktion vid installation av laddbox hemma, 50% skatteredukton vid installation av system för egenproducerad elenergi samt 20% i skattereduktion vid installation av ett nätanslutet solcellssystem.

  Många av våra kunder har hört av sig och varit oroliga att avdraget skall försvinna, delvis till följd av att regeringen plötsligt meddelade i slutet på 2022 att klimatbonusen som gav upp till 70 000 kr i avdrag vid köp av elbilar helt avskaffades med väldigt kort varsel.

  Var fyller man i avdrag för dubbelt boende?

  Jo, det är ett mycket enklare sätt att subventionera solceller. Det fungerar precis som ROT-avdraget, fast till skillnad från ROT så gäller solcellsavdraget även för nybyggda hus och pågående byggnationer.

  Beloppet dras av direkt på fakturan från leverantören, och kommer förtryckt i nästa års deklaration.

  Att få skatteavdraget för solceller är som sagt en väldigt enkel procedur. Du behöver bara kontrollera och skriva under din deklaration. Men det finns några grundkrav för att du överhuvudtaget ska få göra avdraget:

  • Du måste äga bostaden där installationen ska ske och den måste användas som antingen permanentbostad eller fritidshus, av dig eller din förälder. Du kan alltså inte vara snäll och skaffa en laddbox åt din granne för att han redan utnyttjat sitt gröna avdrag…
  • Du betalar din inkomstskatt i Sverige och har betalt tillräckligt med skatt under året (d.v.s. minst den summa du vill göra avdrag för).

  Vilka regler gäller för dubbelt boende?

  BIDRAG & STÖD     MILJÖPÅVERKAN     MONTERING & INSTALLATION     UNDERHÅLL & GARANTIER     EN BRA INVESTERING?    SOLTRYGGS SOLCELLER

  Enligt den svenska regeringens energiöverenskommelse ska Sverige ha ett robust elsystem med en hög leveranssäkerhet, en låg miljöpåverkan och el till konkurrenskraftiga priser. Det skapar långsiktighet och tydlighet för marknadens aktörer och bidrar till nya jobb och investeringar i Sverige. Målet år 2040 är 100% förnybar elproduktion.

  Vad krävs för dubbelt boende?

  Vi kan börja med att reda ut vad som gäller för att Skatteverket ska klassa din situation som dubbel bosättning. Först och främst ska du ha behövt skaffa den nya bostaden på grund av arbete på den nya orten och den nya arbetsorten måste ligga över 50 kilometer från den gamla.

  Ett exempel är om du fått ett nytt jobb på en ort långt bort men samtidigt har familjen kvar i bostaden på orten du tidigare jobbade. Skaffar du då en övernattningsbostad på den nya orten räknas det som att du har dubbel bosättning.

  Du kan då göra avdrag för dina dubbla bostäder. Inte bara för bostadskostnader utan även för mat och andra småutgifter. Men mer om det lite senare i texten!

  För att få göra avdrag för dubbel bostad krävs det som sagt först och främst att du har behov av det. Giltiga anledningar att ha dubbel bosättning kan vara jobb, familjesituation eller nuvarande boendeform.

  Avståndet mellan bostäderna måste också vara över 50 kilometer, och det krävs att du övernattat på den nya arbetsorten för att du ska kunna göra avdrag. Precis som med de flesta andra avdrag som görs till Skatteverket måste du också kunna redovisa dina kostnader.

  Vad innebär dubbelt boende?

  Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

  Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som händer om man skjuter på reavinstskatten efter en bostadsförsäljning, och det vid ens bortgång inte finns tillräckligt med tillgångar för att täcka skulden. Att skjuta upp betalningen av vinstskatt från en bostadsförsäljning kallas för uppskov. För att besvara din fråga kommer jag först förklara lite om vad uppskov är och vad som händer med uppskovet när man avlider. Jag kommer också förklara lite om vad som händer om den nya bostaden överlåts genom arv eller testamente.

  Vad gäller vid arbete på annan ort?

  Om du går med vinst när du säljer din bostad behöver du betala en skatt på vinsten, även kallat reavinstskatt. Du kan skjuta upp hela skatten, eller en del av den, genom att ansöka om uppskov.

  Om du väljer att skjuta upp vinstskatten kan du använda pengarna till annat - en kontantinsats på en ny bostad till exempel. På så sätt behöver du inte låna lika mycket pengar av banken.

  Tidigare var man tvungen att betala en ränta på uppskovet till staten, men den togs bort den 1 januari 2021. Det kostar ingenting att skjuta upp betalningen om du har sålt en bostad som du deklarerar för under 2022, eller senare.

  Hur fungerar dubbel bosättning?

 • Schablonavdrag För den som inte får traktamente från arbetsgivaren är schablonavdraget lika med halva normalbeloppet den första månaden. För den som får traktamente från sin arbetsgivare tillämpar man istället reglerna för traktamente.§ Ej avdrag för halva dagar, RÅ 2006 ref 59.
 • Övernattning Det blir avdrag för övernattningskostnad efter hur stora de faktiska bostadskostnaderna på arbetsorten är eller med ett schablonbelopp. Schablonavdraget är ett halvt normalbelopp.
 • Hemresor Oavsett om man får traktamente eller ej kan man få avdrag för hemresor. Avdraget gäller för både gifta och ensamstående och är inte tidsbegränsat.
 • Vad krävs för dubbel bosättning?

  När du säljer en bostad med vinst behöver du betala vinstskatt på försäljningen. Men den skatten kan du, om du sedan köper en ny bostad, välja att skjuta upp. Det kallas för uppskov.

  Du ansöker om uppskov hos Skatteverket. Om den blir beviljad fördröjer du alltså på så sätt betalningen av din vinstskatt på bostadsförsäljningen.

  Hur många hemresor har man rätt till?

  För att du ska kunna få uppskov med beskattning av vinsten, måste uppskovsbeloppet vara minst 50 000 kronor. Om ni är två eller flera som äger en bostaden tillsammans, behöver uppskovsbeloppet vara minst 50 000 kronor per delägare.

  • En privatbostad är ett småhus (till exempel villa eller radhus), en ägarlägenhet eller en bostadsrätt där du och dina närstående har använt mer än halva ytan till permanent- eller fritidsboende. Har småhuset två bostäder räcker det att ni har använt 40 procent av ytan till permanent- eller fritidsboende.
  • Bostadsrätten ska vara en andel i ett privatbostadsföretag (en så kallad äkta bostadsrätt) den 1 januari försäljningsåret. Är bostadsföretaget oäkta den 1 januari, måste det ha blivit ett privatbostadsföretag när du och köparen skriver på köpekontraktet för att det ska vara möjligt att begära uppskov.

  Har du sålt en andelslägenhet kan du inte få uppskov. Ett andelshus är ett hyreshus.