:

Vilka vinster är skattefria?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka vinster är skattefria?
 2. Måste man betala skatt på lottovinst?
 3. Hur mycket skattar man om man vinner 1 miljon?
 4. Hur mycket skatt på vinst tävling?
 5. Är det skatt på triss?
 6. Är det skatt på Svenska Spel?
 7. Hur undviker man vinstskatt?
 8. Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?
 9. Kan man ge bort en miljon?
 10. Har någon vunnit högsta vinsten på Triss?
 11. Hur många blir miljonärer på spel?
 12. Måste man skatta om man vinner på triss?
 13. Vad händer om man inte betalar in vinstskatt?
 14. När kollar Skatteverket Swish?
 15. Har Skatteverket koll på Swish?

Vilka vinster är skattefria?

Den 1:a januari 2019 fick Sverige en helt ny spellag för allra första gången i historian. Sen dess har jakten på skattefria casinon fortsatt att växa här hemma eftersom det även är möjligt och lagligt att spela på de icke skattefria casinon.

Tycker du att de casino föreatg som är verksama i Sverige bör betala skatt för sin verksamhet här hemma i Sverige och tycker du att vinster ska vara skattefria?

Då ska du precis som vi stötta och välja att spela på casinosidor som har får en giltig spellicens från Spelinspektionen.

  • Reklamlänk |
  • Villkor gäller |
  • 18+ år | Spela ansvarsfull| Regler & villkor gäller | stodlinjen.se | spelpaus.se | | Spela ansvarsfullt | Stödlinjen.se
  • Reklamlänk |
  • Villkor gäller |
  • Reklamlänk | 18+ | Välkomsterbjudanden gäller nya kunder | Spela ansvarsfullt | stodlinjen.se | spelpaus.se | | Spela ansvarsfullt | Stödlinjen.se
  • Reklamlänk |
  • Villkor gäller |
  • Reklamlänk | 18+ | Välkomsterbjudanden gäller nya kunder | Spela ansvarsfullt | stodlinjen.se | spelpaus.se | | Spela ansvarsfullt | Stödlinjen.se
 • Måste man betala skatt på lottovinst?

  Ska jag skatta för en vinst i ett utländskt lotteri?

  Det beror på var spelet tillhandahålls och om anordnaren har licens i Sverige. Ett spel tillhandahålls i Sverige om det riktar sig till den svenska spelmarknaden, till exempel genom att ha information på svenska eller att man kan betala insatsen och få ut vinsten i svenska kronor.

  Hur mycket skattar man om man vinner 1 miljon?

  Per och hans familj älskar fråge-sporter i tv. För en tid sedan hörde han av sig till mig och frågade hur det är med vinst-erna. “Om jag vinner 50 000 kronor – hur mycket av pengarna är mina?”

  Svaret är att det beror på vilken sorts tv-program det är. Är det en tävling, som kräver kunskap, eller ett lotteri? 

  Hur mycket skatt på vinst tävling?

  SFS nr: 1928:376 Departement/myndighet: Finansdepartementet Utfärdad: 1928-12-02 Upphävd: 1992-01-01 Författningen har upphävts genom: SFS 1991:1482 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

  1 §   Skatt betalas enligt denna lag till staten för vinst i svenskt lotteri.

  Är det skatt på triss?

  SFS nr: 1928:376 Departement/myndighet: Finansdepartementet Utfärdad: 1928-12-02 Upphävd: 1992-01-01 Författningen har upphävts genom: SFS 1991:1482 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

  1 §   Skatt betalas enligt denna lag till staten för vinst i svenskt lotteri.

  Är det skatt på Svenska Spel?

  Anordnaren av spelet ska vanligtvis ha en licens för spel som tillhandahålls i Sverige. Vinst i ett sådant spel är en skattefri inkomst. Om du har gjort spelvinster på spel som inte är skattefri inkomst ska du deklarera nettovinsten under inkomst av kapital om vinsten överstiger 100 kronor.

  Vinst i lotteri, kombinationsspel och vid vadslagning är skattefri om spelet tillhandahålls i Sverige av någon som har en svensk spellicens. Vissa spel med mindre insatser och vinster behöver ingen licens och vinst i sådana spel är också skattefri.

  På Spelinspektionens webbplats ser du vilka spelbolag som har beviljats licens, vilken typ av spel de har licens för samt vilka webbadresser för spel bolaget har.

  Hur undviker man vinstskatt?

  Om du säljer en bostad med vinst måste du betala skatt på hela vinsten. Om du köper en ny bostad har du dock möjlighet att skjuta upp beskattningen. Men hur funkar det egentligen och vad är bra att tänka på?

  När du säljer en bostad måste du deklarera försäljningen senast året efter du och köparen kom överens och skrev under ett bindande avtal. Säljer du bostaden med vinst ska du betala så kallad reavinstskatt. Något förenklat kan man säga att reavinstskatten är 22 % på vinsten.

  Vill du inte betala skatten på en gång och om du köper en ny bostad går det att skjuta upp beskattningen av hela eller delar av vinsten. Det kallas för att göra uppskov.

  Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

  Swish som betalningsmedel är enligt Skatteverket att räkna som kontant betalning. Om Swish-betalningarna tillsammans med kortbetalningar och betalning med sedlar och mynt överstiger 4 prisbasbelopp (motsvarar 190 400 kr för inkomståret 2021) måste företaget normalt ha ett certifierat kassaregister. 

  Enligt Bokföringslagen ska det finnas en verifikation för varje affärshändelse. Vid försäljning mot kontant betalning får inbetalningar under en dags försäljning normalt dokumenteras med en gemensam verifikation. Det innebär att verifikationen kan bestå av en kassarapport från en kassaapparat. Vid försäljning via kassaregister ska det på kvittot tydligt framgå om betalningen har gjorts med Swish. Det gäller alltså att ha olika knappar i sitt kassaregister, en för kontant, en för kontokort och en för Swish.

  Kan man ge bort en miljon?

  Gåvor är egent­li­gen en sorts avtal. Om gåvor teck­nas ner skrift­ligt kallas det för gå­vobrev eller gå­vo­hand­ling. Vid mindre gåvor så som jul­klap­par är det ofta inte nöd­vän­digt. Men för gåvor av större värde är det där­e­mot bra och ibland till och med ett krav.

  Gåvor måste ges utan krav på mot­pre­sta­tion, där­e­mot går det bra att ställa vill­kor för gåvan. Det kan till ex­em­pel vara att ange i vilket syfte gåvan ska an­vän­das. Yt­ter­li­ga­re saker som är bra att ange i gå­vobrev är huruvi­da det ska på­ver­ka ditt arv eller inte och om gåvan ska utgöra en­skild egen­dom.

  Ju­ri­diskt syftar fas­tig­het på en av­grän­sad mark. På marken kan det finnas ett bo­stads­hus eller en annan bygg­nad, men det kan också bara vara en tomt. En fas­tig­het är av typen fast egen­dom.

  För en gåva av fast egen­dom finns vissa krav för att den ska bli giltig. Till att börja med måste över­gång­en ske skrift­ligt, det vill säga genom gå­vobrev. Gå­vobre­vet måste också vara un­der­teck­nat av både mot­ta­ga­ren och gi­va­ren av gåvan. Vidare ska en full fas­tig­hets­för­teck­ning finnas i gå­vobrev så att fas­tig­he­ten tyd­ligt kan iden­ti­fie­ras. 

  För att kunna få lag­fart be­vil­jat på den nya ägaren krävs vidare att gå­vobre­vet är be­vitt­nat av två per­so­ner. Lag­fart krävs för att de ju­ri­dis­ka kon­se­kven­ser­na som till ex­em­pel skatt ska övergå på den nya ägaren. Det kan också be­hö­vas för att kunna ta lån på fas­tig­he­ten eller söka bygg­lov.

  Du kanske istäl­let för att ge bort fas­tig­he­ten vill sälja till ett or­dent­ligt ner­satt pris. En be­tal­ning räknas dock som mot­pre­sta­tion och det är därför inte möj­ligt om fas­tig­he­ten ska räknas som gåva.

  Ett al­ter­na­tiv kan istäl­let vara att dela upp över­fö­ring­en av fas­tig­he­ten i två olika avtal. Till ex­em­pel ger du bort huset, men mot­ta­ga­ren be­ta­lar för möbler och andra till­hö­ran­de saker. 

  Har någon vunnit högsta vinsten på Triss?

  Ett par ganska långt ut i periferin i min bekantskapskrets vann en sån där "xantaltusenimånadenixantalår"-vinst strax efter att båda på kort tid förlorat jobbet. Det talades mycket om 'tur i oturen' å 'räddande änglar' efter det, men fan va surt att behöva lägga en vinst som nästan aldrig händer på att köpa bröd å mjölk.

  För 11 år sedan så åkte jag och en kompis runt på 5 olika ställen och köpte totalt 10 trisslotter var. På vägen hem frågade han 2 ggr om vi skulle dela på vinsten. Jag svarade nej båda gångerna. Slutade med att jag vann 175 kr på mina lotter och han skrapade fram 3 TV-apparater. Gissa om han skrattade. Han fick åka till Visby och skrapade fram 100.000 kr.....

  Hur många blir miljonärer på spel?

  Svenska spel söker efter tre personer som har dragit vinstlotten: en miljon vardera. Men att få tag på vinnarna har inte visat sig vara så enkelt.– Om det slutar med att jag behöver åka till varje vinnare och knacka på dörren så är det det jag kommer att göra, säger Daniel Arnkvist, vinnarkommunikatör på Svenska Spel Tur.

  Spelare som har spelat på lotto med joker mellan den 30 oktober och 29 april går automatiskt vidare till dragningen ”andra chansen” som dras två gånger per år.

  Måste man skatta om man vinner på triss?

   Sedan vinstformen månadsklöver infördes för åtta år har det blivit runt 375 vinster med månadsbetalningar. Enligt Björne Sjökvist kommer Skatteverket dock inte att börja jaga Trissvinnare för att få in förmögenhetsskatt för tidigare år: - Men de som har vinstpengar under utbetalning ska deklarera dem nu i maj, säger Sjökvist. Hur stor skatten blir beror för det första på det så kallade nuvärdet av de månadsbetalningar man vunnit. Ju längre bort i tiden en betalning ligger och ju högre ränta man räknar med desto lägre blir värdet av betalningen i dag. För det andra måste man med sin sammanlagda förmögenhet komma över det fribelopp som gäller i förmögenhetsbeskattningen. I dag är den gränsen 1,5 miljoner för ensamstående och 3 miljoner för sambeskattade par. Inom Svenska Spel har man inte några omedelbara planer på att höja vinsterna för att kompensera vinnarna av månadsklöver för att de nu kan komma att tvingas betala förmögenhetsskatt på vinsten. - På kort sikt kommer vi inte att göra någonting. Först ska vi analysera domen och de kommersiella effekterna av den, säger Claes Tellman, kommunikationsdirektör på Svenska Spel.

  Vad händer om man inte betalar in vinstskatt?

  Vi betalar skatt för att tillsammans skapa ett bättre samhälle. Grundtanken med skatten är att alla människor ska få samma hjälp och möjligheter.

  Jämfört med andra länder betalar vi ganska mycket i skatt i Sverige. Att skatten är hög beror på att staten, kommuner och regioner i Sverige har stora ansvarsområden. Områden som utbildning, sjukvård och infrastruktur finansieras genom skatt.

  När kollar Skatteverket Swish?

  Den explosionsartade ökningen av Swish-konton i Sverige har fått Skatteverket att reagera.

  – Våra undersökningar har visat på ett ganska utbrett fusk, säger Conny Svensson, nationell samordnare på Skatteverket.

  Har Skatteverket koll på Swish?

  Nu kan du betala in skatt till Skatteverket via Swish. Men än så länge går det enbart som privatperson, inte som företag.

  Det är enkelt, mindre risk för fel och det går snabbare att betala. Tre fördelar som Skatteverket tror att många kommer att uppskatta när myndigheten nu inför möjligheten att betala med Swish. Det går dock inte att betala mer än 15 000 kronor per dygn. Är summorna som ska in till Skatteverket större än så är det fortfarande bankgirot som gäller.   När betalningen sker via Swish kan Skatteverket se maskinellt vem betalningen kommer ifrån och vad det är som personen vill betala för. Det förutsätter dock att den som ska betala är inloggad på skatteverket.se, antingen via dator eller via telefon.   På Skatteverkets webb uppger man att det än så länge bara är skatt som går att betala med Swish, och att tjänsten bara gäller privatpersoner.   Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat   Läs mer om tjänsten på Skatteverkets webb